"ГАННЕНСКІ КІРМАШ

Бібліяграфічны

паказальнік

У маі 1720 года Антоній Казімір Сапега атрымаў каралеўскі дазвол на правядзенне кірмашоў і таргоў у Дзень Святой Троіцы, а пазней пачатак кірмашоў быў перанесены на Дзень Святой Ганны – 25 ліпеня, мабыць таму кірмаш афіцыйна называлі Ганненскім. Праводзіўся ён штогодна з 25 ліпеня па 25 жніўня.
Зэльвенскі кірмаш меў міжнароднае значэнне. У мястэчка прыбывалі госці з Францыі, Саксоніі, Баварыі, Нідэрландаў, Аўстрыі, Прусіі, Італіі, Даніі, Швецыі, усходніх краін. У лепшыя часы яе тарговы абарот дасягаў 2 мільёнаў рублёў. Штогодна кірмаш наведвалі каля трох тысяч чалавек.
Ад правядзення кірмашу ў Зэльве вялікі даход мелі Сапегі, дзяржаўная казна і жыхары мястэчка. Па абароту і велічыні гандлёвых сувязей кірмаш выходзіў за межы ўнутрыгубернскага мясцовага рынку: ён з’яўляўся на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў важнейшым камерцыйным цэнтрам усяго паўночна-заходняга краю Расіі. Некаторыя даследчыкі сцвярджалі, што Ганненскі кірмаш быў адным з буйнейшых у Еўропе і саступаў па сваёй значнасці толькі вядомаму Лейпцыгскаму.
Аб Ганненскім кірмашы пісалі многія вучоныя і даследчыкі. Бібліяграфічны паказальнік адлюстроўвае матэрыялы, надрукаваныя ў раённай газеце “Праца” і ў іншых перыядычных выданнях. Чытачы змогуць знайсці артыкулы аб тым, што ўяўляла сабой мястэчка Зэльва ў даўнія часы, аб гісторыі узнікнення, развіцця кірмашу, яго традыцыях. Шмат артыкулаў прысвечаны вяртанню забытага свята, яго адраджэнню ў сучаснай інтэрпрэтацыі.
Матэрыял у выданні размешчаны ў храналагічнай паслядоўнасці з’яўлення артыкулаў у друку.
Бібліяграфічны паказальнік прызначаны для шырокага кола чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй роднага краю.

1996 год

Асіноўскі, С. Ехаў дзедка на кірмаш…/ Святаслаў Асіноўскі // Беларуская мінуўшчына. – 1996. - № 3. – С.43-44
Каб атрымаць найбольш яскравае ўяўленне аб беларускім кірмашы як з’яве, лепш за ўсё перанесціся ў Зэльву канца ХVIII – першай паловы ХІХ стагоддзя. На гэты час прыходзіцца найбольшы росквіт тутэйшага кірмашу, што, як лічаць даследчыкі, з’яўляўся ўнікальным па тым часе гандлёвым мерапрыемствам.
Давайце разам з вамі пройдземся па гандлёвых радах Зэльвенскага кірмаша, кінем вокам на прывезеныя сюды тавары…
Кіпіць, віруе кірмаш… І ёсць тут усё, што толькі пажадае душа… Барадатыя маскавіты і ніжагародцы прапаноўваюць футры, жалеза, шкло. Вясёлыя віславусыя хахлы і смуглявыя балканскія купцы запрашаюць купіць віно, бакалею, хлеб, тытунь, чай. Паважныя прыбалты гандлююць селядцамі, соллю, тканінай. На кірмашы многа коней: у продажы іх заўзята сапернічаюць паміж сабой расіяне і ўкраінцы. Дарэчы, конскі гандаль у Зэльве – адмысловы. Як сведчаць дакументы, бывалі гады, калі на кірмашы іх прадавалі па некалькі тысяч…
Завяршаючы апавяд аб Зэльвенскім кірмашы, трэба заўважыць, што, як адзначае Адам Кіркор у “Живописной России”, Ваўкавыскі павет, дзе знаходзілася Зэльва, “…яшчэ нядаўна славіўся на ўсю Літву сваімі кірмашамі” (пісалася гэта на пачатку 80-х гадоў ХІХ стагоддзя).

 

1998 год
Броска, Т.П. Віраваў кірмаш у Зэльве / Т.П.Броска // Праца. – 1998. – 1 ліпеня. – С.3
20 мая гэтага года споўнілася 280 гадоў з дня падпісання прывілея каралём Рэчы Паспалітай Аўгустам ІІ Моцным, згодна якога ўладальнікі Зэльвы князі Сапегі атрымалі права арганізаваць “ярмонку или торги в день Святой Троицы».
З 1721 года Анненскі (у гонар храмавага свята святой Ганны) кірмаш у Зэльве адыгрывае значную ролю ва ўнутраным гандлі Гродзенскай губерніі і ў жыцці насельніцтва.
Аб Зэльвенскім кірмашы пісалі многія вучоныя і даследчыкі. Так гісторык і падарожнік І.Крашэўскі ў сваёй брашуры “Зэльвенскі кірмаш”, выдадзенай у 1840-я гады пісаў: “З вельмі даўніх часоў Зэльва і яе жыхары падпарадкоўваюцца здзіўляючаму праву калі 11 месяцаў у годзе яны марнеюць а толькі месяц жывуць”.
Другі сучаснік Г. Астраменцкі пісаў, што ён (кірмаш) “сапраўды ажыўляе прамысловасць да падыходу яго ўжо падрыхтоўваюцца, кожны, здаецца, чакае яго з нецярпеннем: возчыкі на працягу ўсяго месяца не выпрагаюць сваіх коней, тракты напоўнены павозкамі з Гродна ў Зэльву, адгэтуль у Вільню, Рыгу, Слонім і назад, а таксама ў Бердычаў і Дубну; таму мясцовасці Зэльвы прымаюць у гэты час выгляд шматлюднай вобласці”.
У наш час аб Анненскім кірмашы пісалі даследчыкі В.Швед, І. Казлоўскі, С.Асіноўскі, з цікавымі артыкуламі якіх зэльвенцы маглі пазнаёміцца на старонках “Працы”.

 

2000 год
Асіноўскі, С. Ехаў дзедка на кірмаш…/ Святаслаў Асіноўскі // Праца. – 2000. – 15 студзеня. – С.4.
Каб атрымаць найбольш яскравае ўяўленне аб беларускім кірмашы як з’яве, лепш за ўсё перанесціся ў Зэльву канца ХVIII – першай паловы ХІХ стагоддзя. На гэты час прыходзіцца найбольшы росквіт тутэйшага кірмашу, што, як лічаць даследчыкі, з’яўляўся ўнікальным па тым часе гандлёвым мерапрыемствам.
Давайце разам з вамі пройдземся па гандлёвых радах Зэльвенскага кірмаша, кінем вокам на прывезеныя сюды тавары…
Кіпіць, віруе кірмаш… І ёсць тут усё, што толькі пажадае душа… Барадатыя маскавіты і ніжагародцы прапаноўваюць футры, жалеза, шкло. Вясёлыя віславусыя хахлы і смуглявыя балканскія купцы запрашаюць купіць віно, бакалею, хлеб, тытунь, чай. Паважныя прыбалты гандлююць селядцамі, соллю, тканінай. На кірмашы многа коней: у продажы іх заўзята сапернічаюць паміж сабой расіяне і ўкраінцы. Дарэчы, конскі гандаль у Зэльве – адмысловы. Як сведчаць дакументы, бывалі гады, калі на кірмашы іх прадавалі па некалькі тысяч…
Завяршаючы апавяд аб Зэльвенскім кірмашы, трэба заўважыць, што, як адзначае Адам Кіркор у “Живописной России”, Ваўкавыскі павет, дзе знаходзілася Зэльва, “…яшчэ нядаўна славіўся на ўсю Літву сваімі кірмашамі”.

 

2001 год
Швед, В. Зэльвенскі кірмаш / В.Швед // Праца. – 2001. – 13 лютага. – С.3
У эпоху апошняга трыццацігоддзя існавання прыгоннага права ў Расіі значную ролю ў гандлі адыгрывалі кірмашы – рэгулярна, у адным месяцы і ў адзін час арганізоўваемыя вялікія таргі. У 1830-я гады ў Беларусі штогод у кірмашовым гандлі ўдзельнічала каля 296 тысяч чалавек, г.зн. прыкладна 10 працэнтаў усяго насельніцтва.
У Гродзенскай губерніі ў гэтыя гады збіраўся 21 кірмаш. І адным з самых буйных быў Зэльвенскі ў тагачасным Ваўкавыскім уездзе, што тлумачылася зручным размяшчэннем мястэчка на скрыжаванні гандлёвых шляхоў з Беларусі ў Польшчу і з Прыбалтыкі на Украіну.
У канцы 30-х гадоў ХІХ стагоддзя Зэльвенскі гасціны двор знаходзіўся ў цэнтры мястэчка, на вялікай плошчы, дзе мелася каля двухсот лавак, крытых чарапіцай, два леднікі для захоўвання хуткапсуючыхся прадуктаў, а таксама калодзеж – немалаважная дэталь, паколькі ў сярэдзіне лета, калі праходзіў кірмаш, пажары былі даволі частай з’явай.
Сярод гандляроў выдзяляліся купцы пераважна трэцяй гільдыі, мяшчане, памешчыкі і сяляне. Гандаль парушаў былую натуральнасць гаспадаркі.
Чым жа гандлявалі ў Зэльве? Ведамасці аб руху гандлю на кірмашы падраздзялялі прывозімыя тавары на тры разрады: І – “расійскія”, ІІ – “еўрапейскія іншаземныя”, ІІІ – “азіяцкія каланіяльныя”. Акрамя таго на Анненскім кірмашы ішоў гандаль рагатай жывёлай і коньмі. Іх прыганялі памешчыкі і гандляры Лідскага, Кобрынскага і Брэсцкага ўездаў Гродзенскай губерніі, часткова Валынскай і Люблінскай (Царства Польскае) губерняў. Збывалі тут коней да 1832 года і Сапегі, якія мелі вялікі конны завод.
Кірмаш адыгрываў сур’ёзную ролю ва ўнутраным гандлі Гродзенскай губерніі і наогул у Беларусі. І гэта нягледзячы на тое, што развіццё пастаяннага гандлю ў выглядзе лавак, магазінаў, палатак, пашырэнне сеткі базараў скарачала сферу іх дзейнасці.
Кірмаш у Зэльве быў не толькі гандлёвым цэнтрам, але і часовым – на перыяд яго дзеяння – месцам увесяленняў. Сюды прыязджалі тэатральныя калектывы, жанглёры, фокуснікі, цыганы з дрэсіраванымі мядзведзямі.
У 60-70 гады ХІХ стагоддзя Анненскі кірмаш губляе сваё значэнне, падобна і многім іншым.

Броска, Т.П. Зэльвенскі (Анненскі) кірмаш вачыма даследчыка Паўла Баброўскага / Т.П.Броска // Праца. – 2001. – 20 лютага. – С.5
Прапануем увазе чытачоў абяцаныя вытрымкі з кнігі П.Баброўскага “Материалы для географии статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Гродненская губерния». 1863 год.
Торговые пути
«В ХVIII ст. торговля развивалась в Гродно, Слониме, в незначительном местечке Зельве (Волков. Уезда) под покровительством могущественных Сапегов, процветала одна из замечательнейших ярмарок в литовском государстве, которое, несмотря на свой сильный упадок, ещё и теперь занимает первое место в литовских губерниях» (стр.233).
«Зельвенская ярмарка, привлекая купцов из разных пунктов империи, оказывает влияние на особое сочетание в дорогах и как бы воскрешает, на короткое время, ничтожное значение тех из них, которые, по изменившимся обстоятельствам, уступили другим свое имя и значение» (стр. 234).
Зельвенская ярмарка
«С прочих мест товары доставляются на еврейских фурах, по 50 пудов в каждой фуре. Некоторые торговцы доставляют товар в Зельву на собственных лошадях.
Нагруженная фура, в четыре лошади, проезжает расстояние в 100 верст в трое суток, при всех благоприятных условиях.
На доставку товаров гужем из Москвы в Зельву употребляют три недели, из Нижнего Новгорода – месяц, из Варшавы – 10-15 дней, из Гродна – двое, трое суток». (стр 245).

Броска, Т.П. Зэльвенскі (Анненскі) кірмаш вачыма даследчыка Паўла Баброўскага / Т.П.Броска // Праца. – 2001. – 20 сакавіка. – С.5
Привоз товаров
«Самое деятельное участие в ярмарке принимают купцы Гродненской губернии, привозимый ими товар в общем бюджете составляет несколько менее половины – 46,8 %.
Самый выгодный сбыт на Зельвянской ярмарке имеют товары русские – лошади, рогатый скот, мыло, свечи, табак, фарфоровая и фаянсовая посуда и отчасти – бумажные и шерстяные материи.
Из русских товаров невыгодный сбыт имели книги и эстампы, коих продаётся от 20 до 30 %, во время войны неудачно сбывалось железо, а в 1856 г. и меха до 30 %.
По окончании неблагоприятного для торговли периода (1851 – 1856), в третье пятилетие сбыт увеличился, но ярмарка потеряла свое прежнее значение – как по количеству привоза, так и по относительной продаже, так что общий оборот 1857 г. уступал обороту 1847 г. на 47 %. (Стр.454).

Броска, Т.П. Зэльвенскі (Анненскі) кірмаш вачыма даследчыка Паўла Баброўскага / Т.П.Броска // Праца. – 2001. – 31 сакавіка. – С.3
У час Анненскага кірмашу на базарнай плошчы мястэчка Зэльва і прылягаючай мясцовасці было разгорнута больш 200 лавак для продажу тавараў.
Павел Баброўскі ў кнізе “Материалы для географии статистики России. Гродненская губерния» прыводзіць некалькі табліц, аналіз якіх дае нам магчымасць паглядзець на кірмаш з пункту гледжання наведвальнікаў па роду іх заняткаў. Так у 1856 годзе з таварамі прыязджалі: памешчыкі, чыноўнікі і афіцэры – 118 чалавек. Купцы, гандляры і розныя падатныя людзі – 125 чалавек.
«Особенно много съезжается евреев, из коих одни запасаются товарами на целый год, другие снабжают помещиков ссудами, делают взыскания по займам, заключают договоры, от чего Зельвенскую ярмарку справедливее назвать еврейскими контрактами» (Стр. 455).
Разам з тым П.Баброўскі пісаў: «Посетителей из Гродненской губернии в действительности гораздо более числа, показываемого в официальных источниках, в списках полиция отмечает не всех торговых людей Волковысского, Слонимского уездов. По нашему мнению, общее число посетителей Гродненской губернии, т.е. торговцев, людей промышленных и помещиков, если увеличить цифру Гродненской губернии на 50 % простирается до 560 человек.
Сверх того, в течение ярмарки, в торговые дни, по четвергам и воскресеньям, собирается множество крестьян и жителей Волковыска, смежных местечек; число посетителей в эти дни возрастает до 3000 человек». (Стр.456).
Узнікае пытанне: “А дзе ж жылі наведвальнікі кірмашу?”
«Приезжие на ярмарку помещики нанимают квартиры, некоторые находят помещение в кафе-гауз.
Купцы и торговцы живут или у хозяев и содержателей постоялых дворов, или за недостатком помещений у жителей местечка, помещаются рядом с товаром». (Стр.457).
Што з’яўляецца, на думку П.Баброўскага, прычынамі заняпаду Зэльвенскага (Анненскага ) кірмашу?
«Существенными причинами упадка ярмарки полагать надобно, кроме войны, неурожаев, голода и поимки контрабанды – заметное охлаждение купцов, особенно из губерний великороссийских и царства польского». (Стр. 454).
Прайшло некалькі дзесяцігоддзяў. У канцы ХІХ – пачатку ХХ стагогоддзяў у Гродзенскай губерніі адкрываюцца новыя кірмашы. У 1902 годзе зноў быў адноўлены кірмаш і ў Зэльве. Але ў гэты час пераважаў базарны тып кірмашоў, якія мала чым адрозніваліся ад звычайных.

Чыгрын, С. Анненскі кірмаш у Зэльве / Сяргей Чыгрын // Слонімская газета. – 28 чэрвеня. – 2001. – С.8 – 9.
Менавіта так у ХVIII – канцы ХІХ стагоддзяў называўся кірмаш, які праславіў Зэльву на ўсю Еўропу.
Кірмаш у Зэльве з’яўляўся не толькі гандлёвым цэнтрам, але і месцам увесялення, адпачынку. Тут быў тэатр, які належаў Сапегам. Сюды прыязджалі тэатральныя калектывы з Парыжа, Варшавы і Вільні.
Асаблівай папулярнасцю на кірмашы карысталася гульня ў рулетку. Яна прыцягвала ў Зэльву вялікую колькасць багатых людзей, чыноўнікаў, усіх аматараў “вострых” адчуванняў.
З таго часу прайшло больш за стагоддзе. Нагадаць пра Зэльвенскі славуты кірмаш вырашылі Упраўленне культуры Гродзенскага аблвыканкама сумесна з Зэльвенскім райвыканкамам. Яны арганізавалі ў Зэльве вялікае абласное свята. Яно пачалося на цэнтральнай плошчы пасёлка, сабраўшы некалькі тысяч чалавек. Свята віталі мясцовыя акцёры ў вобразах князя Сапегі і яго світы, якія і адкрылі ўрачыстае мерапрыемства.
Пасля пачаўся вялікі канцэрт калектываў мастацкай самадзейнасці Слонімскага, Мастоўскага, Зэльвенскага, Бераставіцкага, Дзятлаўскага, Ваўкавыскага, Навагрудскага, Свіслацкага і Шчучынскага раёнаў. Гучалі не толькі беларускія песні, але і прыпеўкі, анекдоты, вершы.
З цэнтра плошчы Зэльвы свята разыйшлося па ўсім пасёлку. Найбольш удзельнікаў свята было на полі для гульняў. Тут праходзілі беларускія народныя конкурсы і гульні.
Пасля абеду свята працягвалася на стадыёне “Колас”. Запомніліся найперш конкурс павозак і выстава конных парод.
Цікавым і захапляючым на свяце ў Зэльве былі паказальныя выступленні выхаванцаў конна-спартыўнай школы Лідскага раёна і рыцарскі турнір, а таксама святочны феерверк і дыскатэка для моладзі.
Вядома , у дзень урачыстасці шмат працавала гандлёвых кропак. Але, на жаль, не было нідзе кніжных выстаў і гандлю. А сто пяцьдзесят гадоў назад на Анненскі кірмаш з Вільні кнігар Рафаловіч прывозіў у Зэльву сотні кніг. І Зэльвенцы іх накуплівалі столькі, што хапала чытаць на ўвесь год.

Крэчка, К. Новае дыханне Анненскага кірмашу / Клаўдзія Крэчка // Праца. – 2001. – 30 чэрвеня. – С.1 – 2.
…1720 год – яркая старонка ў жыцці Зэльвенскага краю, якая сведчыць аб адкрыцці ўнікальнага па свайму значэнню Анненскага кірмашу.
…Праз стагоддзі Зэльвеншчына палічыла сваім абавязкам адрадзіць традыцыю Анненскіх кірмашоў. Яго ўдзельнікаў, гасцей, жыхароў пасёлка і раёна вітае на старажытнай, знакамітай культурнымі традыцыямі зэльвенскай зямлі старшыня раённага выканаўчага камітэта Л.У.Эльяшэвіч. Ён павіншаваў усіх з адкрыццём свята, пажадаў добрых уражанняў, дзелавых пагадненняў і прыемнага адпачынку, выказаў надзею, што Анненскі кірмаш у Зэльве стане адной з галоўных штогадовых падзей не толькі ў раёне, але і вобласці.
Па старадаўняй традыцыі, як і было ў тагачаснае адкрыццё кірмашу, пачынаецца парад вынасу сцягоў з гербамі гарадоў – удзельнікаў свята. Князь Сапега ў гонар свята перадае грамату, як сімвал адраджэння і ўзнаўлення Анненскага кірмашу ў Зэльве старшыні райвыканкама.
Так адбывалася адкрыццё Анненскага кірмашу ў Зэльве 24 чэрвеня 2001 года.
Кіпіць, віруе кірмаш… Аматарам песень і танцаў прадастаўлена магчымасць паглядзець выступленні выдатнейшых калектываў, гасцей свята.
З розных куточкаў зэльвенскага раёна з’ехаліся сюды народныя майстры і майстрыхі, каб прадэманстраваць свае, непараўнальныя ні з чым, ручныя вырабы.
Шмат люду сабралася на пляцоўцы каля раённага Дома культуры, дзе праходзіла дэманстрацыя мадэляў трыкатажнай фабрыкі “Зальвянка”. А непадалёку праводзіліся цікавыя атракцыёны.
А які ж Анненскі кірмаш без коней! Няхай сабе сёння іх і не столькі, але сваіх прыгожых буланых і вараных прывялі на кірмаш амаль усе гаспадаркі раёна.
Анненскі кірмаш у Зэльве атрымаў новае дыханне. Такім уяўлялі яго зэльвенцы і госці ці іншым?

 

2003 год
Качук, Ю. Зэльвенскі Ганненскі кірмаш / Юлія Качук // Зяльвяначка. – 2003. - №8. – ліпень. – С. 4-5.
Найбольшы росквіт тутэйшага Ганненскага кірмашу прыходзіцца на канец ХVIII – першую палову ХІХ стагоддзя. Зэльвенскі кірмаш не меў сабе роўных на Беларусі.
У 1840 годзе, па звестках з архіўных крыніц, на кірмаш было прывезена розных тавараў коштам ў 584,4 тысячы рублёў, а з канца 50-х гадоў гэта сума вырасла да двух мільёнаў рублёў.
Сапегі пабудавалі на квадратнай плошчы некалькі соцень каменных лавак, але іх заўсёды было недастаткова для купцоў. Лаўкі размяшчаліся часткова ў галоўным корпусе і ўнутраным двары, часткова – у вялікіх драўляных будынках, якія прылягалі да галоўнага ўвахода, падчас кірмашу адчыняліся шынкі, вінніцы, піўныя, кавярні.
У спецыяльна пабудаваным памяшканні дзейнічаў тэатр. Пастаноўкі тут былі рознажанравымі. Часта ў тэатры выступалі артысты з Вільні, Расіі і з-за мяжы, ладзіліся імпрэзы, дэманстраваліся цыркавыя праграмы. А з вечара і да самай раніцы грымеў аркестр скрыпак у складзе 15 музыкаў, каб задаволіць ахвочых да танцаў.
Пры апісанні тэатра Юзэф Ігнацій Крашэўскі заўважае, што “насуперак звычаям тых гадоў у тэатры адсутнічалі ложы, дзе маглі б сядзець прадстаўнікі арыстакратыі. Ложы замяніў “дэмакратычны” балкон, які запаўняла розная публіка”.
Пасля разбораў Рэчы Паспалітай, у выніку якіх Зэльва ў ліку іншых беларускіх гарадоў адышла да Расійскай імперыі, адбыўся заняпад не толькі кірмашовай справы, але і ўсёй эканомікі Беларусі. Пасля антырасійскага паўстання 1830 года Зэльвенскі Ганненскі кірмаш у другой палове ХІХ стагоддзя прыйшоў у заняпад. З перапынкамі ў ліхалецці Зэльвенскі мясцовы кірмаш праіснаваў ажно да пачатку Першай сусветнай вайны. У пачатку ХХІ стагоддзя была спроба адрадзіць славуты Ганненскі кірмаш у Зэльве, але па сутнасці сваёй цяперашні кірмаш пакуль яшчэ не дасягнуў былой значнасці.

 

2004 год
Кароза, Н. Вяртанне забытага свята /Нэллі Кароза // Праца. – 2004. – 24 ліпеня. – С.3.
Амаль кожны з нас ведае з дзяцінства пра Каляды, Масленіцу, Купалле – традыцыйныя святы са сваімі звычаямі, рытуаламі, якія захоўваліся ў народзе як найдаражэйшая спадчына, бо любая традыцыя задавальняе ў першую чаргу духоўны густ і патрэбы чалавека. А ці хто ведае, што за свята Анненскі кірмаш: адкуль ён бярэ свой пачатак і якія мае традыцыі? Чаму, не будучы адзначаны ў праваслаўным календары, беражліва захоўваецца і святкуецца ў нашым пасёлку? І, нарэшце, якое дачыненне мае кірмаш да нас, сучаснікаў?
Розныя крыніцы данеслі да нас звесткі аб тым, як выглядала ў сярэднявеччы месца, дзе адбываліся перыядычныя таргі і кірмашы. У многіх гарадах рынкі знаходзіліся на плошчы, дзе размяшчаліся ларкі, лаўкі, склады, прылаўкі. На ноч рынак закрываўся і ахоўваўся вартавымі. У Зэльве, у час правядзення штогодніх кірмашоў, з прычыны вялікага прытоку наведвальнікаў месца камерцыйнай дзеі выносілі за межы горада, дзе ставілі часовыя гандлёвыя пабудовы.
На тэрыторыі рынкаў у вялікіх гарадах Беларусі, пачынаючы яшчэ з ХІV ст., разам з часовымі гандлёвымі пабудовамі сталі ўзнікаць гасцінныя двары. Комплекс збудаванняў, дзе пражывалі і гандлявалі купцы, а таксама захоўваліся іх тавары, складаўся з гандлёвых і складскіх пабудоў, важніцы, мерніцы, пунктам гасціннага двара з’яўляўся гасцінны дом – месца для часовага пражывання “гасцей” (купцоў). У Зэльве, дзе ў сярэдзіне ХІХ ст. налічвалася 163 двары, тым не менш для абслугоўвання гасцей Анненскага кірмашу збудавалі вялікі мураваны гасцінны двор на 200 лавак, размешчаных часткова ў галоўным корпусе і ўнутраным двары (так званыя квадратныя лаўкі), часткова ў вялікіх драўляных балаганах, якія прымыкалі да галоўнага ўвахода. Гасцінныя двары і дамы з’явіліся першапачатковай формай арганізацыі сферы бытавога абслугоўвання ўдзельнікаў штогадовых святочных таргоў.
Неад’емнай часткай гандлёвых плошчаў гарадоў і мястэчак з’яўляліся карчмы. Па функцыянальным прызначэнні яны падзяляліся на шынковыя (харчэўні) і заезныя (гасцініцы).
У ХVІ ст. карчмы сталі месцам гандлю моцнымі алкагольнымі напіткамі. Гарэлка, якую як лекавы сродак завозілі ў Беларусь з Генуі і Германіі яшчэ ў ХV ст., ужо ў ХVІ ст., як адзначае Баркулабаўскі летапіс стала пітвом агульнага ўжытку.
У Зэльве, дзе на кірмашах ХVІІІ ст. адсутнічалі памяшканні для правядзення камерцыйных здзелак, удзельнікі свае сустрэчы для заключэння кантрактаў праводзілі ў піцейных установах, што абавязкова заканчвалася ўжываннем алкагольных напіткаў у велізарных колькасцях і вельмі часта прыводзіла да разнастайных негатыўных з’яў (бойкі, рабаванні, забойствы і т.п.)
На кірмашы ў Зэльве шырока была прадстаўлена дзейнасць “сферы абслугоўвання”: адкрываліся часовыя тракціры, вінніцы, піўныя, кавярні. Вялікую папулярнасць набыла “установа” нейкай пані Валабрыньскай з Слоніма, якая штогод прыязджала ў Зэльву. Скляпок прадпрымальнай пані славіўся сваімі напіткамі. Паводле беларускага гісторыка І.Казлоўскага, “яе выбарныя віны імпортэр… саграваюць усе галовы ў Зэльве. Там жа кожны купец мог працверазіцца і адпачыць”.
З развіццём капіталізму мяняўся характар кірмашовага гандлю. У пачатку ХІХ ст. буйныя аптовыя кірмашы набываюць форму кірмашоў-выстаў таварных узораў. З прычыны гэтага на Беларусі значнае пашырэнне атрымліваюць кантрактовыя кірмашы, якія распаўсюджваюцца ва ўсіх губерніях. Сэнс гэтых таргоў заключаўся ў аптовым гандлі сельскагаспадарчых і закупцы тэкстыльных тавараў, продажы і пакупцы маёнткаў, здачы іх у заклад альбо ў арэнднае карыстанне, выкупе закладных маёнткаў і плаце пазык.
На гарадскіх і вясковых кірмашах Беларусі ХІХ ст. пачынаюцца азартныя гульні. Адной з такіх гульняў, што панавала ў Зэльве, была рулетка. Гісторыкі адзначаюць, што з’яўленне ігральнага дома ў Зэльве звязана з забаронай французскага ўрада іграць у рулетку ў Парыжы. (1840). Парыжскія і расійскія купцы, якія там прысутнічалі, прывезлі яе да нас і назвалі фартунай. Менавіта рулетка прывабіла ў Зэльву велізарную колькасць памешчыкаў, чыноўнікаў і многіх іншых аматараў вострых адчуванняў.
У першай трэці ХХ ст. на асобных кірмашах Беларусі (асабліва ў заходніх раёнах) актыўна праводзіліся спартыўныя гульні – спаборніцтвы па бегу, грэбля ў бочках цераз раку, класічнае плаванне, пераход рэчкі па дну з кавалкам дзёрну і каменем на галаве. Жартоўныя спартыўныя мерапрыемствы надавалі кірмашам мясцовы каларыт і своеасаблівасць, далучалі да кірмашовых гульнёвых падзей шырокія слаі насельніцтва.
У першай палове ХХ ст. гаспадарка Беларусі была ў надзвычай складаным становішчы. Краіна амаль бесперапынна служыла тэатрам ваенных дзей і месцам дыслакацыі велізарных армейскіх мас. У гэты перыяд кірмашы на Беларусі не ажыццяўляліся. У пасляваенныя гады пасля завяршэння сельгасработ жыхары суседніх вёсак збіраліся на кірмаш, пасля царкоўнай службы ладзілі гандаль прывезенымі таварамі.
І вось у пачатку ХХІ ст. пачаў адраджацца Анненскі кірмаш у Зэльве. Зроблены першыя крокі ў вялікай і важнай справе – аднаўленні аднаго з буйнейшых кірмашоў Еўропы. Гэта новае свята, якое дае магчымасць кожнаму ўдзельніку праявіць свой талент, сваё майстэрства, рэалізаваць разнастайныя матэрыяльныя і духоўныя запатрабаванні.
Дзякуючы Анненскаму кірмашу Зэльва стане вядомай не толькі ў Еўропе, але і ў другіх частках свету.

 

2005 год
Пятчыц, А. Зэльвенскі кірмаш – гонар наш/ А.Пятчыс // Беларуская думка. - № 2.- 2005. – с. 138 – 140.
Гэтыя мясціны вядомы з эпохі войнаў паміж князямі Данілам Галіцкім і Войшалкам. У старажытнай хроніцы прыпамінаецца, што войска Данілы Галіцкага шукала ворага на беразе Зэльвы (так называлася да ХІХ ст. Зальвянка).
На працягу стагоддзяў Зэльвай валодалі розныя гаспадары. Амаль заўсёды яна пераходзіла ад адных другім мірна, часцей – у якасці закладу. Магчыма таму, што ніхто з гаспадароў тут не затрымліваўся, яны не звярталі вялікай ўвагі на развіццё Зэльвы.
Зорны час настаў толькі ў першай палове ХVIII ст., калі Аляксандр Сапега, сапраўдны дабрадзей горада, сур’ёзна заняўся развіццём Зэльвы. І вынік ягонай працы можа быць добрым узорам таго, чаго магчыма дасягнуць у сферы эканомікі пры разумным кіраванні.
Аляксандр Сапега сур’ёна ўзяўся за развіццё горада, паклаўшы ў аснову яго дабрабыту стварэнне Зэльвенскага кірмашу.
Вынікі яго крапатлівай і, галоўнае, разумнай дзейнасці праявіліся хутка. Найбольшага росквіту зэльвенскі гандаль дасягнуў у другой палове таго ж стагоддзя. Тавараабарот кірмашу дасягаў астранамічнай сумы – некалькі мільёнаў злотых. Наязджалі сюды для забаў багацеі і авантурысты з усіх краін Еўропы, прыходзілі са славутай Смаргонскай акадэміі дрэсіроўшчыкі са сваімі мядзведзямі-танцорамі, цыганы і іншы люд, не выключаючы, безумоўна, і рознага кшталту зладзеяў.
Буйныя памеры Зэльвенскага кірмашу не маглі не паўплываць на эканамічнае развіццё ўсяго рэгіёна. Невыпадкова вялікі гетман літоўскі Міхаіл Казімір Агінскі (вядомы мецэнат, драматург, кампазітар, уладальнік суседняга Слоніма) пачаў пракладаць вядомы канал свайго імя, які злучыў Ясельду са Шчарай і тым самым Нёман Балтыйскага басейна звязаў з Прыпяццю, што ўпадае ў ў Чорнае мора. Гэта не толькі аблегчыла дастаўку тавараў з Еўропы і міжземнаморскіх гарадоў, але і дало магчымасць адкрыць ў Слоніме буйныя аптовыя склады, наладзіць інфраструктуру для прыёму купцоў і адпраўкі іх з таварамі ў Зэльву і ладзіць уласныя кірмашы.
Пасля падзелу Рэчы Паспалітай, калі Зэльва ў ліку іншых беларускіх гарадоў адышла да Расійскай імперыі, кірмаш адразу пачаў занепадаць, бо новыя гаспадары ўвялі непамерныя падаткі.
Развіццё і багацце кірмашу адбілася і на архітэктурным вобліку Зэльвы. Акрамя старажытнага касцёла ў ХVIII ст. была пабудавана прыгожая грэка-каталіцкая царква, пазней пераробленая на праваслаўную, і адна з багацейшых у гэтым рэгіёне сінагога. Школа айцоў-піяраў у Зэльве мела даволі высокі ўзровень. Там, сярод іншага, выкладалі лаціну, рыторыку і паетыку. Але ў ХІХ ст. піяраў прагналі, а школу падпарадкавалі так званай Адукацыйнай камісіі, і яна адразу ператварылася ў звычайную местачковую пачатковую. Вось так скончыўся ўзлёт Зэльвы.

 

2008 год
Варабей, Н. Кірмашовы гандаль у Беларусі ў першай палове ХІХ стагоддзя / Наталля Варабей // Беларускі гістарычны часопіс. – 2008. - №6. – С.49-56.
У Гродзенскай губерні ў першай палове ХІХ ст. праходзілі наступныя кірмашы: Зэльвенскі (Ваўкавыскі павет), Пакроўскі (Брэсцкі і Слонімскі паветы), Свіслацкі (Ваўкавыскі павет), Успенскі (Гродзенскі павет), Кантрактовы (Гродна), Святога Якава (Брэскі павет), Мікалаеўскі (Ваўкавыскі і Гродзенскі паветы). Нагадаем, што, паводле прывілея 1496 г. вялікага князя ВКЛ Аляксандра, Гародня атрымала права ладзіць кірмашы, аднак да 1845 г. яны амаль не праводзіліся.
Асноўную ролю ва ўнутраным гандлі Гродзенскай губерніі адыгрывалі местачковыя кірмашы. Самым значным з іх быў Ганненскі ў Зэльве. Прывілей на арганізацыю кірмашу быў дадзены роду Сапегаў 2 мая 1721 г. каралём Рэчы Паспалітай Аўгустам ІІ. Кірмаш доўжыўся месяц – з 25 ліпеня па 25 жніўня на гандлёвым двары недалёка ад ракі Зэльвянка. Пакупнікі і гандляры з’язжаліся не толькі з Гродзенскай, але і з суседніх Віленскай, Мінскай, Валынскай і Ковенскай губерняў. Былі “госці” з украінскіх зямель (Кіеўскай, Харкаўскай, Чырнігаўскай губерняў) і гарадоў цэнтральнай часткі Расіі (Масквы, Калугі, Тулы, Смаленска, Курска). Сярод удзельнікаў кірмашоў былі і купцы з Аўстрыі, Прусіі, Італіі, Даніі, Швецыі, гандляры, сяляне і памешчыкі Царства Польскага. Такім чынам, Ганненскі кірмаш меў агульнаімперскае і міжнароднае значэнне.

 

2010 год
Куликов, Ю. Анненская ярмарка: продолжение следует / Юрий Куликов // Праца. – 2010. – 17 ліпеня. – С.1
Знаменитая Анненская ярмарка, благодаря которой Зельва была известна всему миру ещё в ХVIII веке, возрождается. Впервые это произошло, как вы помните, в 2001, затем зельвенцы и гости окунулись в исторические события в 2002 и 2004 годах. В этом году, благодаря тому что Зельвенский район был определен в качестве пилотной площадки для реализации Местной повестки-21 (о её сущности «Праца» писала неоднократно), планируется опять возродить зельвенскую Анненскую ярмарку…

Куликов, Ю. Анненская ярмарка: продолжение следует / Юрий Куликов // Праца. – 2010. – 28 ліпеня. – С.1

Раманчук, Г. Гэй вы, коні, мае коні… / Галіна Раманчук // Гродзенская праўда. – 2010. – 14 жніўня. – С. 4.
Анненскі кірмаш быў адкрыты 290 гадоў таму князем Сапегам па Прывілеі польскага караля Аўгуста ІІ (у гонар храмавага свята святой Ганны штогод 26 ліпеня) і доўжыўся амаль месяц.
Кірмаш быў адным з буйнейшых у Еўропе і саступаў па сваёй значнасці толькі знакамітаму лейпцыгскаму. На зэльвенскі кірмаш лічылі за гонар патрапіць купцы не толькі з Беларусі і Літвы, але і гандлёвыя людзі з Прусіі, Царства Польскага, Аўстрыі, Даніі і інш. З далёкіх краін Поўдня і Усходу – Італіі, Грэцыі, Турцыі, Персіі прыганялі табуны турэцкіх коней, везлі табак, персідскія шалі, мастацкія вырабы рамеснікаў. Дарэчы, конскі гандаль у Зэльве быў адмысловы. Як сведчаць гістарычныя дакументы, бывалі гады, калі на кірмашы іх прадавалі па некалькі тысяч. Нездарма на гербе Зэльвы ў цэнтры чорны конь, які ўвасабляе сілу, жыццёвасць і перамогу.
Дзякуючы мясцовай уладзе Анненскі кірмаш у Зэльве быў адноўлены і праходзіў у 2001, 2002 і 2004 гадах. Але на мерапрыемства патрэбны немалыя сродкі. Сёлета ў сувязі з тым, што раён быў вызначаны ў якасці пілотнай пляцоўкі для рэалізацыі сумеснага праекта Праграмы развіцця ААН і Еўрапейскага саюза “Устойлівае развіццё на мясцовым узроўні”, з’явілася магчымасць зноў аднавіць гэта цікавае мерапрыемства. Зэльвенскі праект Анненскага кірмашу аказаўся ў ліку пераможцаў, і ПРААН выдаткоўвае на яго рэалізацыю 18 мільёнаў рублёў…

Семяняка, В.М. Прэч і смутак, і нуда! У Зэльву, на кірмаш пара / В.М.Семяняка // Рэспубліка. – 2010. – 14 жніўня. – С.9
На працягу шматлікіх гадоў у Зэльве, якая з першай паловы ХVII стагоддзя лічылася прыватнаўласніцкім свецкім мястэчкам, 26 ліпеня, у дзень святой Ганны, адкрываўся адзін з буйнейшых у тагачаснай Беларусі кірмашоў – Ганненскі.
Праходзіў кірмаш на даволі добраўпарадкаваным гасціным двары ў цэнтры Зэльвы. Тут мелася каля 200 крам, пакрытых чарапіцай, два леднікі для захоўвання прадуктаў, а таксама, што немалаважна, калодзеж, бо ў сярэдзіне лета, калі якраз праходзіў кірмаш, пажары былі даволі частай з’явай.
Аднак паступова Зэльвенскі кірмаш пачаў прыходзіць у заняпад: у 40-50 гады ХІХ стагоддзя кошт прывазных тавараў быў яшчэ высокі, але скараціўся працэнт прададзеных. Гэта было выклікана як часовымі з’явамі (неўраджаямі, высокімі кірмашовымі зборамі, больш пільным кантролем за кантрабандным гандлем, які таксама атрымаў распаўсюджанне ў Зэльве, Крымскай вайной), так і аб’ектыўнымі эканамічнымі заканамернасцямі: развіццём капіталістычных элементаў ва ўсіх галінах эканомікі, у тым ліку і ў гандлі.
У 1902 годзе кірмаш адрадзіўся і дзейнічаў да пачатку Першай сусветнай вайны, але пераважаў ужо кірмашовы тып яго правядзення.
“Новае дыханне” Ганненскі кірмаш атрымаў у 2001 годзе, калі перарос у раённае свята – адно з самых масавых і жаданых для жыхароў і гасцей Зэльвеншчыны. У падрыхтоўцы да яго задзейнічана амаль усё насельніцтва. Акрамя таго аддзел культуры Зэльвенскага райвыканкама прыняў удзел у праграме ААН “Устойлівае развіццё на мясцовым узроўні”, дзе праект правядзення кірмашоў атрымаў грант у 18 мільёнаў рублёў.
Той, хто патрапіць на кірмаш зможа акунуцца ў атмасферу мінулага – арганізатары старанна адраджаюць традыцыі продкаў. Сёлета аргкамітэт аб’явіў конкурсы на самае арыгінальнае афармленне двароў і балконаў у стылі ХVIIІ стагоддзя, на адмысловае прадстаўленне каня і ўпрыгожванне павозкі. Будуць вызначаны лепшыя расказчыкі “шляхецкага анекдота”, гарманісты і прыпевачнікі.
Падчас свята будзе працаваць Горад майстроў. Запланаваны і баль-маскарад. Але права на бясплатны ўваход на яго атрымаюць толькі тыя, хто прыйдзе ва ўбранні ХVIIІ стагоддзя.

Жывём у чаканні Анненскага кірмашу // Праца. – 2010. – 18 жніўня. – С.1.

Этой Анненской ярмарки краски // Праца. – 2010. – 24 августа. – С.2-3.
Праздник начался на центральной площади посёлка. Действо развернулось на красочно оформленной сцене и перед ней. Пришли на праздник и «Тутэйшыя», и колоритные татары, и зажиточные евреи, и разгульные цыгане. Приветствовал всех зрителей приехавший на конной бричке на кирмаш сам князь Сапега.
Огромным сюрпризом для зельвенцев стали выступления знаменитых коллективов и групп, которые стройно вписались в общую гамму праздненства, еще глубже окунув зрителей и слушателей в атмосферу ХVIII столетия. «Корна копія», «Сваякі», «Очи черные», «Малінаўка», шоу «Восточное» и многие другие звезды стали колоритным украшением ярмарки.
Весьма удачным явился эксперимент с одеждой, стилизованной под те далёкие времена, когда только зародилась традиция проведения кирмаша.
Во времена больших народных праздников на площадях и рынках старинных белорусских городов и сел проходили выступления кукольных театров – «батлеек». Коллектив самодеятельных артистов, прибывших к нам на ярмарку, дал возможность зельвенцам познакомиться с народным кукольным театром «Батлейка».
В рамках реализации компонента «Устойчивое развитие на местном уровне» совместного проекта Европейского Союза и Программы развития ООН «Поддержка окружающей среды и устойчивого развития Республики Беларусь» прошел семинар по обмену опытом работы над Местной повесткой-2.
В своем выступлении на открытии семинара координатор программы Евросоюза и программы развития ООН Д.Фрищин отметил, что проведение Анненской ярмарки в Зельве – это результат плодотворного сотрудничества международной организации с местными властями и жителями посёлка, приверженными возрождению народных традиций и народного творчества. Он также выразил надежду, что это станет началом партнёрства для проведения в будущем подобных фестивалей.
В ходе проведения семинара эксперты и представители других регионов республики делились своими впечатлениями от кирмаша, дали ему высокую оценку в организации проведения, максимальной насыщенности и массах задумки.

Віруе Анненскі кірмаш: Анненскі кірмаш у прозе і паэзіі // Праца. – 2010. – 21 жніўня. – С.3
Урыўкі з твораў: Рэйманта Ул. “Апошні сейм Рэчы Паспалітай”, Скобла Міхась “Дзярэчынскі дыярыюш”, з кнігі “Беларускі кірмаш” Гуд П.А. і Гуд Н.І.
Урыўкі з паэзіі: Яна Чачота “Свіцязь”, Алеся Корнева “Паехаў дзед на Анненскі кірмаш”, Юрка Голуб “Стары кірмаш у Зэльве”, Ул.Мазго “У часе векапомным”, Г. Тарасік “Анненский «кирмаш»”

Імгненні папярэдніх свят // Праца. – 2010. – 21 жніўня. – С.2
Год 2001
…І так, гучаць пазыўныя свята. На імправізаванай сцэне пачынаецца тэатралізаванае прадстаўленне. Прадстаўнік мясцовай улады, ці дакладней местачковы, спяшаецца аб’явіць люду зэльвенскаму і гасцям паважаным аб тым, што Вялікавяльможны князь Сапега са сваёй світай прыехаў у мястэчка Зэльва. А завітаў ён з добрай навіной: пачынаючы з 1720 года князь Антоні Казімір Сапега атрымаў прывілею Вялікага Княства Літоўскага Аўгуста ІІ на правядзенне ў Зэльве з 25 ліпеня да 25 жніўня штогадовых Анненскіх кірмашоў.
Год 2002
…Сквер ад яркіх колераў вышытых ручнікоў, самабытных дываноў, вытанчаных узораў вязаных сурвэтак і абрусаў расцвіў незвычайнай прыгажосцю. З розных куточкаў Зэльвеншчыны з’ехаліся сюды майстры і майстрыхі, каб прадэманстраваць свае вырабы…
Год 2004
…Як сведчыць гісторыя, уладальнікі Зэльвы на кірмашы гандлявалі і коньмі. Прыганялі іх паны і гандляры Лідскага, Кобрынскага і Брэсцкага ўездаў Гроденскай губерніі, Валынскай і люблінскай губерняў.
Конь і сёння – сімвал Анненскага кірмашу…

Асіноўскі, С. Ехаў дзедка на кірмаш / Святаслаў Асіноўскі // Праца. – 2010. – 21 жніўня. – С.2.
Каб атрымаць найбольш яскравае ўяўленне аб беларускім кірмашы як з’яве, лепш за ўсё перанесціся ў Зэльву канца ХVIII – першай паловы ХІХ стагоддзя. На гэты час прыходзіцца найбольшы росквіт тутэйшага кірмашу, што, як лічаць даследчыкі, з’яўляўся ўнікальным па тым часе гандлёвым мерапрыемствам. 26 ліпеня ў Зэльве штогод пачынаецца знакаміты Анненскі кірмаш (у гонар храмавага свята святой Ганны), які доўжыўся амаль месяц. Зэльвенскі кірмаш па ўсіх параметрах не меў сабе роўных на Беларусі. Як пісаў Яфрэм карнейчык, па абаротах і велічыні гандлёвых сувязей зэльвенскі кірмаш выходзіў за межы ўнутрыгубернскага мясцовага рынку; ён з’яўляўся на працягу рада дзесяцігоддзяў важнейшым камерцыйным цэнтрам усяго Паўночна-Заходняга краю Расіі.
Але і гэта сведчанне не дае поўнай характарыстыкі таго, што адбывалася ў невялікім мястэчку Зэльва Ваўкаывскага павета Гродзенскай губерні паўтара стагоддзя таму. Некаторыя даследчыкі меркавалі, што тагачасныя зэльвенскія кірмашы былі аднымі з буйнейшых у Еўропе і саступалі па сваёй значнасці толькі знакамітым Лейпцыгскім…

Бегункова, М. Другі ў Еўропе Ганненскі кірмаш / М.Бегункова // Звязда. – 2010. – 24 жніўня. – С.3
Адроджаны Ганненскі (або Зэльвенскі) кірмаш прайшоў 21 жніўня на Гродзеншчыне.
На працягу некалькіх стагоддзяў у Зэльве 26 ліпеня, у дзень святой Ганны, адкрываўся адзін з буйнейшых кірмашоў не толькі Беларусі, але і Еўропы – саступаў ён па сваёй значнасці толькі знакамітаму лейпцыгскаму. Кірмаш спрабавалі адрадзіць – у 2002-2004 гадах свята праводзілася, аднак толькі сёлета зэльвенскі кірмаш атрымаўся найбольш цікавым і маштабным: свята наведала каля шасці тысяч удзельнікаў і гасцей. Арганізатарамі кірмашу стала адміністрацыя горада сумесна з праектам ЕС/ПРААН “Устойлівае развіццё на мясцовым узроўні”.
Конь і сёння – сімвал Ганненскага кірмашу: конкурс на лепшае афармленне павозак, выстава-конкурс конных парод, выступленне конна-спартыўнай школы Ваўкавыска, падарожжа на брычцы… А яшчэ самы шчаслівы наведвальнік змог паўдзельнічаць у латарэі і выйграць жарабя…
І няхай сёлета кірмаш доўжыўся толькі адзін дзень, а не цэлы месяц (як даўней) магчыма, гэты кірмаш зноўку стане адным з буйнейшых як у Беларусі, так і за яе межамі.

Купрэвіч, Н. Жыў кірмаш. Гудзе кірмаш! / Н. Купрэвіч // Краязнаўчая газета. – 2010. - № 33. – С.1,4.
Напрыканцы жніўня ў Зэльве адбылося незвычайнае свята – “Ганненскі кірмаш”.
Правядзенне яго – станоўчы прыклад аднаўлення ў наш час мясцовых традыцый і адметнасцяў рэгіёнаў Беларусі.
Падрыхтоўка і правядзенне сёлетняга кірмашу – вынік сумесных намаганняў артгкамітэта свята і праекта ЕС і ПРААН “Трывалае развіццё на мясцовым узроўні” па адраджэнні традыцыяў продкаў. Акрамя фінансавай дапамогі на падрыхтоўку і набыццё народных строяў, абсталяванне і аздабленне месцаў правядзення мерапрыемстваў, Праектам аказаная кансультацыйная дапамога.
На думку “Краязнаўчай газеты”, акрамя ўдасканалення культурнай праграмы свята (выступы мясцовых аўтэнтычных народных калектываў і асобных выканаўцаў), можна было б арганізаваць конкурсы прадукцыі асабістых падворкаў (напрыклад, на самы вялікі гарбуз, памідор, яблык, курынае яйка і т.п.; самага прыгожага пеўня, ката і г.д.). але галоўнае, што хацелася б адрадзіць, – гэта кірмаш тавараў і паслугаў з выкарыстаннем сучасных сродкаў камунікацыяў: арганізаваць сайт кірмашу, на якім прадаўцы і пакупнікі маглі б знайсці карысныя кантакты.

Суслова, Н. Второе дыхание «Анненского кирмаша» / Надежда Суслова // Туризм и отдых. – 2010. - № 23. – 26 августа. – С.3
Нынешний август был настолько богат на самые разнообразные праздники и фестивали, что только успевай на них ездить. Но все-таки «Анненский кирмаш» в Зельве, что на юге Гродненской области, можно смело выделить из общего ряда.
Оказалось, что это торгово-увеселительное мероприятие своими корнями уходит в начало ХVIIІ века, когда владельцам Зельвы – магнатам Сапегам удалось в 1720 году получить «прывілей» короля Августа на проведение торгов и ярмарок. Сами хозяева жили неподалеку, в Деречине, который считался столицей края и его культурным центром. Однако Зельва находилась в лучшем географическом положении – на важном торговом пути из Минска в Слоним, Гродно и Белосток. Да и речка Зельвянка в те времена тоже была судоходной, поэтому небольшое местечко считалось крупным речным портом. Сапеги очень ценили Зельву и даже называли её Зельвенским графством. Это поспособствовало созданию «Анненского кирмаша». Он начинался 26 июля и назван так в честь святой Анны. В то время говорили: «Зельвенцы 11 месяцев в году скучают, а месяц живут». И это было действительно так – на ярмарку съезжалось до пяти тысяч купцов, причем не только из Беларуси и Литвы, а практически из всех стран Европы. Привозили на ярмарку самые разнообразные товары: железо, стекло, вино, меха, бакалею, масло, табак, чай, ткани. Но самой главной «фишкой» «Анненского кирмаша» были лошадиные торги. Бывало, здесь продавали до нескольких тысяч лошадей. Купля-продажа выглядела следующим образом: лошади, коровы, козы перед ярмаркой паслись на заливных лугах, окружавших Зельву. Купцы с утра выезжали на пастбища и выбирали товар, а затем возвращались в город, где в «брокерских конторах» оформляли сделки. А потом наступало время веселья. Купцам и гостям ярмарки было где отвести душу – на площади стояли многочисленные корчмы с местными кулинарными изысками и напитками. Можно было пойти на представление заезжих музыкантов, артистов, циркачей, дрессированных медведей или провести время в обществе женщин лёгкого поведения, которых в то время называли «жертвами общественного темперамента». В середине ХIХ века ярмарка постепенно утрачивает своё значение и в какой-то степени возрождается в 1902 году. Первая мировая война положила конец этой славной традиции, которую третий год подряд пытаются возродить в Зельве.
После исторического экскурса посмотреть на современный кирмаш было особенно интересно. Под звуки весёлых песен в исполнении ансамблей «Сваякі», «Корна копія», «Малінаўка» ноги сами шли в пляс. В центре площади, вокруг символа города – жеребёнка (изображение коня есть и на гербе Зельвы), разместился Город мастеров: ремесленников, художников, ткачих, вышивальщиц и т.д. К празднику подготовили и сувениры – кружки, майки, пакеты, значки, магниты. Все здания на площади поменяли вывески на исторические: ресторан превратился в «Шляхетскую залу», появились разнообразные корчмы, «Ламбард» и «Гасцінны двор».
Праздник на улицах Зельвы продолжался. Гуляющий народ разбился на группы «по интересам». Кто-то смотрел спектакль «Батлейки», кто-то принимал участие в традиционных старинных играх и забавах, кто-то слушал припевочников и гармонистов, кто-то под руководством опытных мастеров лепил горшок на память, а кто-то просто отдавал должное «прысмакам па-зэльвенскі».
Жителей ожидали ещё «Кірмашовы баль» и праздничный фейерверк.

Выбодовская, Г. Ярмарка в Зельве станет традиционной / Галина Выбодовская // Аргументы и факты. – 2010. – 29 сентября. - № 39. – С.3.
Когда-то посёлок Зельва был широко известен всем купцам Европы. Здесь проводился «Анненский кирмаш» – вторая по размаху после Лейпцигской ярмарка в Европе. Попытки возродить традицию ХVIII века уже были в 2001 и 2004 годах. Но безуспешно. В этом году ярмарка удалась.
Конечно, в первый год гулянье не окупилось. Но в будущем ярмарка будет приносить доходы, считают организаторы. Цены здесь были доступные. Каждый желающий мог купить себе национальный костюм, их продавали без наценки – всего 15000 белорусских рублей. Участие в традиционных белорусских конкурсах, таких, например, как бои подушками, бег на ходулях, вылавливание рыбы одной рукой обходилось всего в 500 рублей. И ремесленники удивили: соломенные корзинки, гобелены, цветочные горшки и многое-многое другое продавали очень дёшево.

Новікава, Г У Зэльве аднавілі традыцыю / Ганна Новік // Беларусь.Belarus. – 2010. - №9. – С44-45
У 1720 годзе ўладальнік Зэльвы (зараз гэта гарадскі пасёлак Гродзенскай вобласці) князь Антоні Казімір Сапега атрымаў ад польскага караля і Вялікага князя Літоўскага Аўгуста ІІ прывілею на правядзенне ў мястэчку штогадовых кірмашоў у гонар дня Святой Ганы.
Яны доўжыліся цэлы месяц, пачынаючы з 26 ліпеня, і ў хуткім часе набылі славу аднаго з найбольш буйных рынкаў Еўропы. Сюды сцякаўся гандлёвы люд не толькі з Беларусі і Літвы, Але і з Масквы і Пецярбурга, Варшавы, Рыгі, шматлікіх расійскіх губерняў, Прусіі і нават экзатычнай Турцыі. Прадавалі шкло і жалеза, хлеб, віно, тытунь, соль, тканіны. Адмыслова ішоў гандаль коньмі. Як бачна з дакументаў, здараліся гады, калі лік іх ішоў на тысячы.
Пра “Ганненскі кірмаш” апавядалі падарожнікі і гісторыкі, яго згадвалі ў сваіх творах знакамітыя пісьменнікі і паэты.
Напрыканцы 30-х гадоў мінулага стагоддзя традыцыя прыпынілася. Але, як высветлілася, не была забытая. Зэльвенцы помнілі пра сваё свята, і ў 2001-м аднавілі славутфы тутэйшы кірмаш. Пакрысе ўзгадваючы традыцыі, тры разы правялі гандаль, апошні з іх – у 2004-м. Потым – зноў перапынак…
І вось кірмаш атрымаў яшчэ адзін шанец… Падтрымка прайшла нават ад такой аўтарытэтнай міжнароднай аргананізацыі як ПРААН Структура Арганізацыі Аб’яднаных Нацый палічыла кірмаш годным адраджэння і развіцця і выдзеліла на яго ўзнаўленне грант.

 

2012 год
“Здалёк склікала Зэльва…” // Праца. – 2012. – 15 чэрвеня. – С.4
Багатае мінулае мае наш край. Яго гісторыя непарыўна звязана з гісторыяй усяго баларускага народа. Адной з яркіх яе старонак з’яўляецца Ганненскі кірмаш, дзякуючы якому Зэльва была вядома ўсяму свету яшчэ ў ХVІІІ стагоддзі.
У артыкуле Міхась Маліноўскі, правадзейны член Геаграфічнага таварыства, член Саюза журналістаў, выдатнік друку Беларусі, краязнаўца змясціў пытанні віктарыны “Здалёк склікала Зэльва…”

Куликов, Ю. Анненской ярмарки краски…/ Ю.Куликов // Праца. – 2012. – 28 ліпеня. – С.1.
Каждый день приближает нас к массовому и очень значительному празднику – Анненской ярмарке. Чтобы всё прошло на высоком уровне, ведется активная подготовительная работа, в которой задействованы буквально все службы и организации Зельвы.
Разработкой сценария праздника занимается отдел культуры. Планируется, что кроме местных самодеятельных коллективов в этот день выступят творческие объединения с других районов, а также известные белорусские артисты эстрады.
Ряд ответственных функций поручено отделу идеологической работы: это разработка плана мероприятий, изготовление информационных щитов, гостевых карт.
Определен объем работы для МПМК-148, ПМС, РУП ЖКХ: при непосредственном содействии Зельвенского лесничества они отвечают за изготовление деревянных скамеек, навесов для палаток, настила для сцены.
Об обеспечении гостей сувенирной и рекламной продукцией позаботится Зельвенский филиал Гродненского облпотребобщества. Торговле необходимо продумать оформление торговых рядов, работников прилавка в стиле ХVIII – ХИХ веков, а также организовать выставку широкого ассортимента караваев и хлебобулочных изделий. На ярмарку приглашаются торговые предприятия из других районов, а также индивидуальные предпрениматели.
Районное предприятие бытового обслуживания отвечает за изготовление костюмов в стиле ХVIII – ХІХ веков. Членам оргкомитета было представлено несколько образцов женских сарафанов, платьев и мужских сорочек.
Одним из составляющих Анненской ярмарки с целью обмена опытом станет проведение научно-практической конференции по развитию агротуризма, предпренимательской и литературной деятельности.

Ганненскі кірмаш // Праца. – 2012. – 21 жніўня. – С.3.
Артыкул прадстаўлены вершамі: Ю.Гарнастая «Завітай ў Зэльву на кірмаш!; С. Прызван «Кіпіць, віруе гандаль у Зэльве»; А.Вілесавай «Сёння ў нашай Зэльве свята…»; В.Ляскевіч «Ехаў дзедка на кірмаш».

Год рождения – 1501-й // Рэспубліка. – 2012. – 23 августа. – С.3.
В Зельве ждут гостей на традиционную Анненскую ярмарку.
Чествование передовиков жатвы-2012, конференции хозяев агроусадеб, представителей малого и среднего бизнеса, презентации продукции и услуг, концерты, конкурсы, развлекательные программы, аттракционы и даже пено-лазерное шоу – всё это и многое другое ожидает гостей и участников знаменитой Анненской ярмарки, которая 25 августа состоится в Зельве.
История этой ярмарки берёт начало в 1501 году, когда привилей на её проведение получила вдова бывшего хозяина местечка Анна Улинич. В 1720 очередной такой документ был выдан уже представителю рода Сапегов, к которым перешло поселение. В их бытность Анненский кирмаш славился торговлей лошадьми.
В ХХI веке давняя традиция возрождена. В предстоящие выходные вернувшаяся к жизни Анненская ярмарка пройдёт в шестой раз.
Как рассказали в Зельвенском райисполкоме, праздник в нынешнем году получит не только культурное, но и экономическое наполнение. Впервые на ярмарочной площадке разместится выставка-презентация товаров и услуг, причём для участия в ней приглашаются предпрениматели не только Зельвенского, но и других районов Гродненщины.
Не менее интересной обещает быть и выставка-презентация агроусадеб, опять-таки не только действующих на Зельвенщине. Участники обоих этих проектов проведут конференции, где представят инвестиционные проекты, обсудят проблемы, поделятся опытом работы.
Зельвенский райисполком в рамках ярмарки устраивает презентацию неиспользуемого недвижимого имущества, цель которой – поиск возможных инвесторов.
При этом, как и принято на ярмарке, гостям и участникам будет где не только продуктивно поработать, но и отдохнуть, развлечься. В программе дня – концерт с участием звёзд белорусской эстрады, «Ярмарка ремёсел», выставка «Волшебная кисточка» и многое другое.
Как и на предыдущих ярмарках у Анненского кирмаша-2012 будет своя узнаваемая особенность. По традиции горожане надевают в этот день льняные рубахи и сарафаны. Местные мастерицы уже выполняют заказ, причём для ярмарочных нарядов разработаны новые модели.

Зэльвенцы аб Ганненскім кірмашы // Праца. – 2012. – 25 жніўня. – С.3.
Артыкул прадстаўлены вершамі: У.Мазго «Вяртанне Вялікага Ганненскага кірмашу»; С.Літвінчык «Ганненскі кірмаш», І.Данік «І мінулае з намі гаворыць…»; С.Худзяева «Віруе Ганненскі кірмаш»; А.Галаскока «Кірмашовыя цуды»; Л.Лукашонак «Як калісьці»; Св.Патаповіч «У чаканні знакавай падзеі»; А.Карозы «Запрасіце сябра на кірмаш»; В.Ляскевіч «Анненская ярмарка лихая».

В Зельве – «Анненская ярмарка» // Гродзенская праўда. – 2012. – 29 жніўня. – С.3.
Ярмарка, названная в честь святой Анны, в XVIII веке была одной из самых крупных и знаменитых ярмарок Европы. Торговать в Зельву приезжали до 5 тысяч купцов, а длилась ярмарка около месяца. В Зельву привозили лошадей, табак, специи, одежду, обувь, художественные изделия и другие товары из разных стран, в том числе Греции, Турции и Песрии.
Ярмарка, которая прошла в минувшую субботу, порадовала размахом. Можно было купить традиционную белорусскую одежду, вышитую по традициям ХVIII века, предметы интерьера из дерева, глиняную посуду, соломенные изделия, куклы ручной работы, оригинальные сувениры из кофейных зерен. Торговые ряды привлекали гостей ароматом свежей выпечки и оригинальными композициями из колбасных изделий.
Закончилось празднество пено-лазерным шоу и фейерверком.
Во время нынешней ярмарки инвесторам были предложены пустующие здания на территории района.

У Зэльве ладзілі кірмаш // Праца. – 2012. – 29 жніўня. – С.1
Ладзілі гучна і весела, з размахам. Ні па чым быў і дождж. Гэта яшчэ раз пацвердзіла напорысты, упарты, заўзяты характар зэльвенцаў: працаваць дык працаваць, гуляць дык гуляць!
Захапленне і цікавасць на свяце выклікала практычна ўсё: насычаная і разнастайная праграма, арыгінальнае афармленне гандлёвых кропак, падворкаў, стылізаваныя касцюмы зэльвенцаў… У цэнтральным скверы размясціўся кірмаш рамёстваў, на якім майстры на ўсе рукі дэманстравалі свае унікальныя вырабы і праводзілі майстар-класы. Для дзяцей працавалі атракцыёны, самыя актыўныя пабывалі ў гасцях у “Пацешак”. Гучала “музыка для ўсіх” з удзелам народнага духавога аркестра, народнага ансамбля “Калаж”. На летняй эстрадзе прайшоў “кірмашовы карнавал”.
У цэнтральнай раённай бібліятэцы ладзіліся канферэнцыі з удзелам прадстаўнікоў сярэдняга і малога бізнесу. Удзельнікі гэтых мерапрыемстваў прадставілі інвестыцыйныя праекты, абмеркавалі праблемы, падзяліліся вопытам работы. Раённы выканаўчы камітэт у рамках кірмашу правёў прэзентацыю нявыкарыстанай нерухомасці з мэтай пошуку магчымых інвестараў.

Макоўскі, В. Музыкі весела ігралі… / Віктар Макоўскі // Праца. – 2012. – 1 верасня. – С.4.
Радасную і святочную атмасферу кірмашу стваралі не толькі лепшыя музычныя калектывы і выканаўцы Зэльвеншчыны, але і госці з Мінска, нават Польшчы. На Ганненскі кірмаш прыехалі музычна-фальклорны ансамбль з Беласточчыны “Прымакі”, артысты цыганскага шоу “Алюр”, ансамбль казацкай песні “Бацька Атаман”, эстрадная вакальная група “Федэрацыя”, група ўсходняга танца “Гарэм-шоу”. Гэтыя калектывы добра вядомы не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі.
Завяршыўся вялікі святочны канцэрт на цэнтральнай плошчы вогненным шоу, якое прадэманстравалі артысты “Шоу-тэатра В.Кустава”. Пад гукі моцнай рытмічнай музыкі гледачы мелі магчымасць назіраць за танцам чалавека і агню. Выступленне выклікала шквал эмоцый.
А потым неба расцвіло ад феерверка. Па меркаванні зэльвенцаў і гасцей, самага відовішчнага і працяглага з тых, якія толькі праводзіліся ў Зэльве. Феерверк быў дадзены камандай піратэхнікаў ТАА “Кальвін”.
Адным словам, усё на Ганненскім кірмашы было на самым высокім узроўні.

Макоўскі, В. На падворках – вясёлая гаворка / Віктар Макоўскі // Праца. – 2012. – 5 верасня. – С.5.
Увагу ўдзельнікаў Ганненскага кірмашу прыцягвалі падворкі. У кожнага з іх быў свой адметны каларыт. Гаспадары падворкаў шчыра запрашалі ўсіх у госці, прапаноўвалі адведаць вясковыя прысмакі.
Уразіў арыгінальнасцю падворак СВК “Сынкавічы”, побач з якім размясціліся вялікія лялькі, зробленыя з цюкоў саломы. Добра выглядала хатка з буслам на даху. Непадалёку – калодзеж, млын і драўляны конік з поўнай збожжа падводай. За невялікай агароджай пасвілася хатняя жывёла. Побач стаяла прыгожая будка, у якой знаходзіўся сабачка.
Яркімі вышыванкамі і дыванамі ўпрыгожылі па-майстэрску зробленую альтанку галынкаўцы. Побач на лаўку пасадзілі лялечных дзеда з бабаю, крыху далей паставілі драўляны калодзеж, са звычайнага шыферу аформілі вадаём, праз які паклалі рознакаляровы мосцік. У другім кутку падворка за агароджай пасвіўся конь, а ў сучасных утульных доміках размясціліся цяляты.
Пастараліся прымяніць фантазію і бародзіцкія гаспадары. Упрыгожылі падворак рознакаляровымі сурвэткамі, карцінамі і ручнікамі, аформілі кампазіцыі з кветак і агародніны. Стол накрылі рознымі стравамі, пасярэдзіне паклалі духмяны пірог.

Ярмарка деловая // Праца. – 2012. – 8 верасня. – С.1, 4, 9
Анненская ярмарка, прошедшая в Зельве, стала не только главным культурно-развлекательным мероприятием года, но и поводом обсудить серьёзные вопросы, касающиеся организации и ведения в регионе агроэкотуризма, малого и среднего бизнеса.
Олег Сивограков, эксперт по устойчивому развитию, доцент Международного экологического университета имени А.Д.Сахарова, кандидат экономических наук:
Оформление подворков и гостеприимность их хозяев, множество торговых точек и ремесленников, великолепные коллективы артистов, традиционные народные промыслы и произведения искусства – все это украшало Анненский кирмаш и привлекло много людей в Зельву.
Поддержали Анненский кирмаш и международные проекты и программы. Проект «Укрепление общественного взаимодействия для устойчивого развития сельских регионов Беларуси», реализуемый Информационно-просветительским учреждением «Новая Евразия» и финансируемый Евросоюзом и Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках фестивальных торжеств передал Зельвенскому райисполкому комплект оргтехники для создания в районе Информационного центра по устойчивому развитию и экотуризму. Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Германии поддержала проведение в день Анненского кирмаша «круглого стола» и конференции.
Изюминкой «круглого стола» «Фестивали и зелёные маршруты как средство развития агроэкотуризма» стало выступление Чарльза Флинка, Президента объединения Зеленых маршрутов из США. В своей презентации «Развитие зеленых маршрутов как инструмент устойчивого развития территории (опыт США» американский эксперт на примере небольшого американского городка из штата Дакота описал возможности и эффекты создания зеленых маршрутов и организации фестивалей.
Остановлюсь на некоторых акцентах моих предложений, озвученных на конференции. Считаю,- необходимо разработать программу развития предпренимательства как составную часть местной стратегии устойчивого развития Зельвенского района.
Кроме того, приоритетным направлением поддержки предпренимательства в районе могло бы стать создание общественной структуры, объединяющей местный бизнес.
Еще одним важным моментом фестиваля стала нацеленность организаторов на зарабатывание средств путем проведения ярмарки. Так Зельва может стать пионером «устойчивых» фестивалей в Беларуси, когда доходы с таких мероприятий будут значительно превышать расходы.
Усевалад Рагойша, спецыяліст па кіраванні праектамі Інфармацыйна-асветніцкай установы “Новая Еўразія”.
Установа “Новая Еўразія” праводзіла адкрыты конкурс у рамках праекта міжнароднай тэхнічнай дапамогі “Умацаванне грамадскага ўзаемадзеяння для ўстойлівага развіцця сельскіх рэгіёнаў Беларусі”. (праект падтрыманы Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь “Аб адабрэнні міжнароднай тэхнічнай дапамогі” 22 снежня 2010 года № 1864. Мы рады, што ініцыятыва Зэльвенскага раёна выйшла ў лік пераможцаў, у Зэльве пачаў працаваць інфармацыйны пункт па агратурызме і сельскім прадпрымальніцтве. Мы выкарысталі нагоду Ганненскага кірмашу, каб падтрымаць – па ініцыятыве Зэльвенскага райвыканкама, аддзела фізічнай культуры, спорту і турызму, а таксама інфармацыйнага пункта – правядзенне тэматычнага “круглага стала” “Фестывалі і зялёныя маршруты як сродак развіцця агратурызму”, прадставіць магчымасць выступіць прызнаным экспертам у галіне сельскага бізнесу і агратурызму.
Больш падрабязна пра праект міжнароднай тэхнічнай дапамогі і ўдзел установы “Новая Еўразія” у Ганненскім кірмашы чытачы змогуць пазнаёміцца на нашым сайце www.eurasia.by.
Рабочая встреча
Ранним субботним утром 25 августа 2012 года в читальном зале центральной районной библиотеки начал работу «круглый стол» «Фестивали и зеленые маршруты как средство развития агроэкотуризма на Зельвенской земле», организованный при поддержке информационно-просветительского учреждения «Новая Евразия» и БОО «Отдых в деревне». Здесь собрались представители органов местной власти, организаций и частные лица, реализующие проекты и инициативы в сфере агротуризма, эксперты, журналисты с целью обсудить проблемы развития агроэкотуризма в сельской местности. Вела заседание председатель правления БОО «Отдых в деревне» Валерия Клицунова.
Зеленые маршруты на Зельвенщине
В ходе «круглого стола» участники обсудили перспективы развития зелёных маршрутов на Зельвенщине.
В рамках реализации совместного проекта Европейского Союза и Программы устойчивого развития ООН «Поддержка окружающей среды и устойчивого развития в Республике Беларусь» появилась возможность получить финансовую поддержку для создания зелёного маршрута. В 2010 году три минипроекта нашего района были поддержаны на сумму 4,5 тыс. долларов США. В результате этого была разработана Стратегия Зельвенского района по развитию туристической отрасли, создан Зелёный маршрут «Зэльвенскі дыярыуш». Его авторы составили каталог всех имеющихся на территории района природных и культурных объектов и мест, проанализировали, чем сегодня можно привлечь туриста. В результате в районе были определены следующие направления: тема «Анненской ярмарки» – одной из главных культурных достопримечательностей региона; тема Зельвенского водохранилища – одного из наиболее известных в Беларуси искусственных водоёмов; тема памятников христианского зодчества – на территории района расположены католические и православные храмы, являющиеся памятниками архитектуры (Сынковичская церковь оборонительного типа, Кремяницкий костёл и другие). Разработан логотип «Зэльвенскага дыярыуша», проведены семинары, «круглые столы», рабочие встречи с партнёрами маршрута, велотуры, изготовлена карта Зелёного маршрута. Об этом подробно рассказал его разработчик – хозяин агроусадьбы «Старая Весь» Сергей Миканович.
А как у них?
Ключевым моментом мероприятия стало выступление Чарльза Флинка, Президента Объединения Зелёных маршрутов в США. Он познакомил присутствующих с опытом организации всевозможных фестивалей и развития зелёных маршрутов в США. В качестве примера реализации идеи зелёного маршрута Чарльз Флинк использовал опыт небольшого американского города Северная Дакота. Этот город сильно пострадал от наводнения, и потому стояла задача его восстановления. В качестве одного из способов был предложен проект развития в регионе зелёного маршрута. Авторы проекта в качестве инструмента для развития данного региона решили использовать идею проведения фестиваля. Проект был успешным: только на открытие маршрута здесь собралось около 50 тысяч человек. Сейчас фестивали здесь проводятся ежемесячно. Каждый фестиваль посвящен какому-либо событию, определённой теме. Это и фестиваль-конкурс на лучшее приготовление мясного блюда, фестиваль зимней рыбалки, праздники, посвященные Дню отца, Дню Земли, Дню древонасаждения, Дню независимости, празднику урожая и многим другим. То есть для проведения фестиваля используется любой повод и любая возможность. Обычно на мероприятие съезжаются жители из соседних населённых пунктов, расположенных в радиусе 50-100 миль. Это солидный бизнес-проект, который привлекает более 30 млн. долларов в год. Для создания зелёного маршрута и его эффективного действия необходимо выполнить ряд условий: обеспечить питание, проживание, транспорт, услуги гида, интересные места. «Белорусская природа очень схожа с американской, - подчеркнул Чарльз Флинт. – У вас есть прекрасные памятники архитектуры, природы, культурные традиции. Это богатый потенциал, который можно эффективно использовать для развития зелёного маршрута.
«Местная повестка-21»: новый виток развития
После заседания «круглого стола» магистр экономики ФМО БГУ Елена Ветрова, специалист по управлению проектами Информационно-просветительского учреждения «Новая Евразия» Всеволод Рагойша, консультант информационного пункта по развитию агроэкотуризма, сельского предпренимательства и краеведения Наталья Ступчик, представитель отдела физической культуры, спорта и туризма Иван Матюк обсудили основные направления деятельности, перспективы развития Зелёного маршрута на Зельвенщине, наметили пути дальнейшего сотрудничества, организацию выездных мастер-классов с привлечением специалистов учреждения «Новая Евразия».
Развитие бизнеса в сельской местности
О проблемах и возможностях развития данного бизнеса речь шла на научно-практической конференции, состоявшейся во второй половине дня. Заместитель председателя райисполкома Анна Ермола, открывая мероприятие, ознакомила присутствующих с вынесенными на обсуждение вопросами.
Выступающие поделились опытом работы, обсудили существующие проблемы, пути их решения, подчеркнули, что на современном этапе для развития предпренимательства, и особенно в малых городах и сельской местности, созданы значительные преференции.
Заинтересовались предпрениматели условиями кредитования, предлагаемыми МТБанком. К слову, прорабатывается вопрос открытия в Зельве представительства этого банковского учреждения.
Особенностью нынешней ярмарки стала презентация районным исполнительным комитетом объектов недвижимости, предлагаемых для создания производства, объектов отдыха, услуг, агротуризма. Среди предложений – здания бывших учреждений образования, культуры, здравоохранения, торговли. Следует сказать, что презентация оказалась продуктивной – предложением приобрести здание бывшей Кремяницкой СШ заинтересовались иностранные инвесторы и планируют ее приобрести для создания объекта агроэкотуризма.
Деловые предложения
«Площадка предпренимательская» развернулась вдоль улицы Советской. Здесь разместились представители управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдела образования, организаций района – РУП бытового обслуживания, Зельвенский РУЭС, Зельвенский РУПС, АСБ «Беларусбанк», владельцы малого бизнеса нашего и соседних районов, агроусадьбы «Верес» и «Старая Весь». Каждый из участников рекламировал свою продукцию, услуги.
Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома провело необычную рекламную акцию – ярмарку вакансий. Все желающие изменить свою жизнь и профессию могли узнать об имеющихся в Зельвенском районе свободных рабочих местах, наиболее востребованных профессиях, возможностях и условиях переподготовки, а также открытия собственного дела. Специалисты управления давали подробные комментарии, отвечали на все интересующие вопросы.
Ни одно из деловых предложений не осталось незамеченным – зельвенцы отличаются любознательностью, активностью, а потому с удовольствием посетили все выставочные павильоны.

Макоўскі, В. Свята на тавары багата / Віктар Макоўскі // Праца. – 2012. – 12 верасня. - С.5.
Багаты быў сёлетні Ганненскі кірмаш на разнастайныя прысмакі і прамысловыя тавары, якія прапаноўвалі зэльвенцам не толькі мясцовыя кааператары спажывецкага таварыства, але гандляры і ўласнікі з іншых рэгіёнаў Гродзеншчыны.
Яшчэ з самай раніцы вакол цэнтральнага сквера па вуліцы Акадэміка Жэбрака, Перамогі і Савецкай пачалі размяшчацца гандлёвыя палаткі. Каля іх завіхаліся гаспадыні-прадаўцы. Кожная старалася як мага найлепш аформіць сваё рабочае месца, каб найбольш прыцягнуць увагу пакупнікоў. Адна гандлёвая кропка не была падобна на другую. Казачна глядзелася хлебнае дрэва, па-майстэрску былі аформлены кампазіцыі караваяў.
На Ганненскім кірмашы працавала19 гандлёвых кропак толькі Зэльвенскага філіяла Гродзенскага аблспажыўтаварыства. Як заўсёды сваю харчовую прадукцыю рэалізоўвалі і ААТ “Агракамбінат “Скідзельскі”, трыкатажнымі вырабамі гандлявала прадпрыемства “Рамгіль плюс”, швейнымі – РУП бытавога абслугоўвання і ААТ “Элема”, шклянымі – Нёманскі прафесійны ліцэй, агароднінай і садавінай – “Норд Гродна”. Можна сказаць, што на кірмашы ў пэўнай ступені прысутнічала канкурэнцыя, а пакупнікі мелі магчымасць выбраць тавар па душы.
Арыгінальна аформілі свае гандлёвыя месцы зэльвенскія бытавікі. Яны добра падрыхтаваліся да кірмашу і радавалі пакупнікоў разнастайнай прадукцыяй уласнай вытворчасці: трыкатажнымі і швейнымі вырабамі, пасцельнымі наборамі і многім іншым. Але самым хадавым таварам былі выкананыя ў нацыянальным стылі сукенкі і мужчынскія кашулі.
Было на кірмашы чым парадаваць і дзетвару. Акрамя разнастайных атракцыёнаў, бацькі ахвотна трацілі грошы на цацкі, шары, салодкую вату, поп-корн.
Шырокі выбар саджанцаў прадставіў садавод-аматар Міхаіл Жыдок.
Гандляры ужо падлічылі выручку, усе засталіся задаволены кірмашом. На тое ён і Ганненскі, каб быць багатым.

Мацюк, Н. Шляпа «ад куцюр» / Наталля Мацюк // Праца. – 2012. – 14 верасня. – С.9
На аб’яўлены рэдакцыяй раённай газеты «Праца» конкурс «Арыгінальны капялюш», які прайшоў у рамках святкавання Ганненскага кірмашу, адклікнуліся не толькі жыхары Зэльвеншчыны, але і госці пасёлка.
Галоўнай умовай конкурсу было стварэнне вырабу са старонак «раёнкі». Газетныя поласы можна было клеіць, разразаць, пераплятаць, упрыгожваць аксэсуарамі – наколькі ў канкурсантаў хапала фантазіі.
Удзельнікі прадставілі на суд журы дзелавыя, выхадныя, спартыўныя шляпкі для самых капрызных модніц. Пераможцу вызначыць было даволі складана. Усім былі ўручаны салодкія падарункі, а таксама падпіска на газету “ Праца” на ІV квартал 2012 года.

Міклашэвіч, І. Карнавальныя “моды” / Ірына Міклашэвіч // Праца. – 2012. – 14 верасня. – С.9
Яркім здабыткам нацыянальнай культуры народа з’яўляецца адзенне. Дэкор касцюмаў розных народаў сугучны з пяшчотай песні, мяккай пластыкай танца, строгай велічнасцю дойлідства – менавіта з такіх слоў і пачаўся кірмашовы карнавал. Ацэньвала народнае мастацтва журы ў складзе дызайнера адзення Надзеі Рабчынскай, настаўніка дадатковай адукацыі Алены Жук і выкладчыцы Зэльвенскай дзіцячай школы мастацтваў Жанны Еўтухоўскай. Кампетэнтным журы былі вызначаны самыя лепшыя мадэлі.
Трэцяе месца дасталося Алёне Прус, Алёне Лебедзь, Вользе Цішко, якія свой арыгінальны касцюм “Жытнёвае поле” зрабілі з дроту, шпалераў і каласоў пшаніцы.
Алена Пац з цыганскім касцюмам “Сполахі ночы” заняла другое месца, а пераможцамі конкурсу сталі Ала Сідорык і Вераніка Жамойціна з касцюмам “Керамічная фантазія”, выкананым з элементамі керамікі.
У чарговы раз на Ганненскім кірмашы прадаставілася магчымасць дакрануцца да высокага і прыгожага.

Война, В. Кірмаш без коней – не кірмаш / Валерый Война // Праца. – 2012. – 19 верасня. – С.5.
Здаўна конь быў сімвалам Ганненскага кірмашу. І на гэты раз у маштабе свята яму была адведзена асаблівая роля. Ён стаў галоўнай фігурай конна-спартыўнай праграмы, якая прайшла на стадыёне пасёлка. З кожнага сельсавета былі прадстаўлены на кірмашы ўпрыгожаныя коні і павозкі.
Пад гукі музыкі першым распачаўся конкурс-парад павозак, брычак і карэт. Члены журы на чале з начальнікам раённага цэнтра генетыкі і селекцыі Аляксандрам Крэчкам у конкурсе на лепшую павозку першае месца прысудзілі карэце Міхаіла Макея. Другое месца заняла кібітка Івана Юргеля, трэцяе – павозка Станіслава Дзерачэніка.
У кожнага экспаната – свая гісторыя. Напрыклад, Міхаіл Макей убачыў здымак карэты на адным з сайтаў у Інтэрнэце і вырашыў мець у гаспадарцы такую ж. Сваімі рукамі зрабіў карэту слесар-газаэлектразваршчык Андрэй Куранаў, які працуе ў фермерскай гаспадарцы “Верас”. Цяпер карэта знаходзіцца на тэрыторыі гаспадаркі і радуе вока наведвальнікаў, якія з задавальненнем фатаграфуюцца ў карэце і каля яе. А вось кібітцы Івана Юргеля і павозцы Станіслава Дзерачэніка амаль па дзесяць гадоў. Штогод гаспадары фарбуюць сваю тэхніку і праводзяць яе тэхнічнае абслугоўванне. Гэта дае вынікі. Так, Іван Іосіфавіч з’яўляецца ўдзельнікам усіх конна-спартыўных конкурсаў, якія праходзяць на Ганненскіх кірмашах і заўсёды яго кібітка ў ліку прызёраў.
Амаль усе названыя вышэй гаспадары выставілі сваіх выхаванцаў для ўдзелу і ў конкурсе конных парод. Тут члены журы аднадушна прысудзілі першае месца кабыле Зорка, якая належыць Мікалаю Войтка. Пяцігадовы конь Амур Алены Грэцкай заняў другое месца. Трэцяй стала кабыла Сіўка Станіслава Дзерачэніка.
Уладальнікі лепшых павозак і конных парод узнагароджаны памятнымі прызамі, а лепшыя коні – мяшкамі з аўсом.
Увазе гледачоў былі прадстаўлены паказальныя выступленні выхаванцаў бераставіцкай конна-спартыўнай школы.

Кавалевич, Т. Горад майстроў / Тэрэза Кавалевіч // Праца. – 2012. – 22 верасня. – С.9.
За час адраджэння Ганненскага кірмашу з’явілася шмат традыцый. Адзін з яго творчых праектаў – “Кірмаш рамёстваў” – стаў сапраўдным брэндам.. З кожным годам маштаб яго правядзення становіцца ўсё больш значным.
Дзякуючы фармату кірмашу, народныя ўмельцыдавалі майстар-класы, стараліся прадаставіць на ўсеагульны агляд рукатворную прыгажосць, а наведвальнікі маглі не толькі любавацца эксклюзіўнымі работамі, але і набыць іх у якасці сувеніраў.
Каб абысці ўсе падворкі, спатрэбілася нямала часу – кожны прыцягваў выставай цікавых рэчаў, змайстраваных са звычайных матэрыялаў. У людзей, якія любаваліся творамі – карцінамі, аплікацыямі з саломкі, ганчарнымі вырабамі, тканымі дыванамі і ручнікамі, лялькамі, - міжволі ўзнікала думка, колькі крапатлівай работы, часу, клопату затраціў кожны майстар на іх стварэнне. І менавіта дзякуючы гэтаму ў кожнай рэчы, у адрозненні ад тых, якія вырабляюцца масава на заводах, жыве цеплыня рук творцы, часцінка яго душы.

Міклашэвіч, І. Здалёк склікала Зэльва… / Ірына Міклашэвіч // Праца. – 2012. – 29 верасня. – С.4.
За сваю багатую гісторыю Ганненск кірмаш стаў папулярным і запатрабаваным мерапрыемствам, на якім прадстаўляецца магчымасць не толькі пазнаёміцца з шырокім асартыментам тавараў, набыць прадукцыю, знайсці партнёраў па бізнесе, новых пакупнікоў, але і павесяліцца, акунуцца ў мінулае роднага краю. Вось і ў гэты раз з нагоды чарговага кірмашу Міхась Маліноўскі, правадзейны член Геаграфічнага таварыства, выдатнік друку, краязнаўца і наш зямляк падрыхтаваў віктарыну пад сімвалічнай назвай “Здалёк склікала Зэльва…”, вынікі якой былі падведзены ў дзень свята ў дзіцячай раённай бібліятэцы.
Пытанні да віктарыны былі загадзя надрукаваны ў газеце “Праца”. Конкурс быў сустрэты з вялікім задавальненнем. Зэльвенцы, неабыякавыя да гісторыі кірмашу, дасылалі лісты са сваімі адказамі. Самыя кемлівыя, упартыя і здольныя арганізатарам віктарыны былі аб’яўлены пераможцамі і запрошаны ў Зэльву на ўручэнне падарункаў. Імі сталі паэтэсы Галіна Ліс і Раіса Раманчук, выканаўца бардаўскіх песень, член народнага клуба “Ваганты” Сяргей Карповіч. У цёплай дружалюбнай атмасферы прызёры дзяліліся сваёй творчасцю.

Мацюк, Н. Балконы ў стылі XVІІІ стагоддзя / Наталля Мацюк // Праца. – 2012. – 29 верасня. – С.4.
Многія, напэўна, згодзяцца, што аб сапраўдным гаспадары можна меркаваць па стане яго дома і… балкона. Пры яго аздабленні аматары прыгожага выкарыстоўваюць архітэктурную вытанчанасць і дызайнерскія ідэі. Цяпер не складае цяжкасці пафарбаваць балкон у любы колер, упрыгожыць раслінамі.
Ганненскі кірмаш, перш за ўсё, ставіў на мэце перадаць дух XVIII стагоддзя. Таму ўдзельнікам конкурсу на лепшае афармленне балкона было прапанавана праявіць фантазію і ўвасобіць самыя неверагодныя ідэі, каб данесці да сучаснікаў атмасферу той даўняй эпохі. Балконы кожнага з пераможцаў конкурсу адпавядалі стылю свята, вылучаліся арыгінальнасцю афармлення, вытанчаным дэкаратыўным рашэннем, за што і былі названы лепшымі.

 

2013 год
Кожны радок – у кірмашовы вянок // Праца. – 2013. – 24 жніўня. – С.3
Артыкул прадстаўлены вершамі: У.Мазго «Вязе “Радзіміч” на радзіму»; Л.Лукашонак «Багатае мінулае»; І.Данік «Свята»; С.Худзяеў «Зэльвы не мінай!»; С.Патаповіч «Над Зальвянкай ляглі туманы…»; А.Ханевіч «Гукае Ганненскі кірмаш».

Гаврицкий,С. С вековым размахом / Сергей Гаврицкий// Гродзенская праўда. – 2013. – 28 жніўня. – С.6
Зельва в шестой раз проводила возрожденный «Анненский кирмаш». Праздничное действо попытались еще больше приблизить к историческому прототипу: кроме торговли, были устроены развлечения на любой вкус.
Возвращение к традициям ощущалось везде: от вывесок в центре, где местный ресторан стал корчмой «Шляхецкая зала», до подворий районных сельхозпредприятий и сельсоветов.
Ремесленники из всей области тоже постарались воссоздать колорит настоящей ярмарки. Кто-то предлагал купить поделки в старинном стиле, кто-то устраивал мастер-класс.
Многолюдно было у палаток различных производителей и торговых предприятий. Для многих выезд на «Анненский кирмаш» – традиция. Оказалось, за выгодными покупками в Зельву на ярмарку едут из соседних районов не только Гродненской, но и Брестской области. Учитывая опыт прошлых лет, увеличили число рейсовых автобусов к соседям.
Брички, настоящие кареты, да и просто красиво украшенные белорусские возы – еще одно украшение праздника.
В программе и конкурс лесорубов, и пленэр резчиков по дереву – скульптуры традиционно украсят райцентр, и спортивные соревнования, и показательные выступления, и концерт в режиме нон-стоп на главной сцене.
Предваряла ярмарку научная конференция, в ходе которой обсуждали не только исторические, но и экономические аспекты ярмарки.
В ярмарочный день провели и районные «Дожинки», чествовали хлеборобов. Лучшим по итогам уборочной кампании стал филиал «Князево» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». А во второй день гулянья продолжались до самой ночи. Закончилась ярмарка огненным шоу на главной площади Зельвы.

Макоўскі, В. Каб свята ўдалося, працавалі талакой / Віктар Макоўскі // Праца. – 2013. – 28 жніўня. – С.6.
Ганненскі кірмаш – знакавая падзея для ўсіх жыхароў Зэльвеншчыны, таму не дзіўна, што ўсе рыхтаваліся да яго ахвотна, арганізавана, праяўляючы свае фантазію і талент.
Загадзя былі вызначаны пляцоўкі, дзе, згодна з праграмай, павінны былі адбывацца асноўныя дзеі свята, а таксама адказныя за іх афармленне.
Аднымі з першых да афармлення гандлёвых радоў прыступілі работнікі Зэльвенскага філіяла Гродзенскага аблспажыўтаварыства. Пакуль вакол цэнтральнага сквера ўстанаўлівалі і ўпрыгожвалі міні-магазіны, кандытары, пекары і работнікі каўбаснага цэха чаравалі над святочнымі прысмакамі і вырабамі. У кірмашовым гандлі было шмат новай прадукцыі, якая задаволіла пакупнікоў не толькі смакавымі якасцямі, але і мела прыгожы выгляд, сваю адметнасць.
Дружна прыняліся за абуладкаванне падворкаў калектывы сельсаветаў і сельгаспрадпрыемстваў. Да справы многія падышлі з фантазіяй. Для афармлення выкарыстоўваліся вышыванкі, прылады працы і быту, а таксама вырашчаная ўласнымі рукамі садавіна і гародніна, прыродныя і штучныя матэрыялы.
Загадзя паклапаціліся пра свае аб’екты да кірмашу і бытавікі. Рабочыя вывешвалі на будынках шыльды з надпісамі, устанаўлівалі гандлёвую альтанку.
Цікавыя кампазіцыі з саломы з’явіліся ў розных месцах Зэльвы дзякуючы ўмельцам з устаноў адукацыі раёна.
У падрыхтоўцы да кірмашу былі задзейнічаны і супрацоўнікі раённых аддзелаў унутраных спраў і па надзвычайных сітуацыях. Для іх галоўнай задачай было забяспечыць надзейны парадак і бяспеку на ўсіх святочных аб’ектах.

Крэчка, К. Ганненскі кірмаш – шлях да ўстойлівага развіцця / Клаўдзія Крэчка. – Праца. – 2013. – 4 верасня. С.1, 5.
На Ганненскім кірмашы ў Зэльве пабывала шмат ганаровых гасцей. Яны з вялікім задавальненнем згадзіліся падзяліцца сваімі ўражаннямі аб прайшоўшым свяце.
Ала Сопікава, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь:
– На мой погляд, Ганненскі кірмаш у Зэльве – гэта падзея! Гэта экскурс у мінулае і гонар за сучасную Зэльвеншчыну і людзей, якія тут жывуць і працуюць.
Уражвае тое, што арганізатары захавалі старажытныя традыцыі правядзення кірмашу (гандаль, музыкі, спаборніцтвы і г.д.) і арганічна далучылі да іх сучасныя матывы (навукова-практычная канферэнцыя, цырымонія ўшаноўвання перадавікоў жніва, дзіцячыя пляцоўкі, дыскатэка для моладзі, нават пена-лазарнае шоу…)
Свята не толькі адрадзілася, але і пашыраецца з кожным годам, набывае новы маштаб. У дні кірмашу ў Зэльву збіраюцца людзі з розных куточкаў Беларусі. Кожны, хто пабываў тут хоць раз, захоча абавязкова прыехаць зноў і сказаць “Вялікі дзякуй!”.
Алена Клімовіч, начальнік упраўленя мастацтва, культурна-асветніцкіх устаноў, народнай творчасці і навучальных устаноў Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама:
Свята “Ганненскі кірмаш” – яскравае сведчанне таго, што зэльвенцы сэрцам любяць свой прыгожы край, шануюць традыцыі сваіх продкаў і стараюцца перадаць іх у спадчыну нашчадкам.
Варта адзначыць высокі прафесіяналізм арганізатараў свята: у праграме ўдала спалучаліся цікавыя гістарычныя моманты і сучасныя матывы. Шмат творчасці, энергіі, добрага густу ўкладзена ў афармленне кожнай кірмашовай пляцоўкі. Уразілі непадобныя адзін на другі падворкі, гасціннасць іх гаспадароў.
Свята атрымалася даволі масавым. Гэта гаворыць аб шырокай, загадзя прадуманай рэкламнай кампаніі.
Безумоўна, свята “Ганненскі кірмаш” – гэта вынік калектыўнай творчай працы мясцовай улады і кожнага зэльвенца. Менавіта дзякуючы сумесным намаганням фестываль становіцца турыстычным брэндам Зэльвеншчыны.
Алег Сівагракаў, кандыдат эканамічных навук, дацэнт, эксперт міжнародных праектаў і праграм (г.Мінск):
Кожны раз, калі едзеш на Ганненскі кірмаш у Зэльву, не ведаеш, чым прыемна здзівяць арганізатары, якія цікавыя сюрпрызы ўбачыш. І ў гэтым годзе чаканні не падманулі. Было арганізавана аж 13 тэматычных пляцовак. На іх актыўна гандлявалі, спявалі, праводзілі конкурсы, працавалі рамеснікі…
Ганненскі кірмаш, на мой погляд, уваходзіць у першую пяцёрку падобных падзей на Беларусі. Прычым, трэба ўлічваць, што праводзіцца ён у невялікім мястэчку, а не ў сталіцы, ці абласным цэнтры.
Для мяне відавочная арыентацыя фэста на прынцыпы ўстойлівага развіцця, калі арганізатары рупяцца і пра добрае свята, і пра магчымасць дадатковых заробкаў, і пра тое, каб не было шкоды прыродзе. Тут знаходзяць забаву для сябе і малыя, і старыя. Тут працягваюцца традыцыі і рэкламуюцца інавацыі. Гэта і ёсць шлях да ўстойлівага развіцця.
Напярэдадні кірмашу ў Зэльве адбыўся навукова-практычны семінар “Кірмаш: мінулае, сучаснае і будучае”, на якім два дактары навук і пяць кандыдытаў з Гродна і Мінска, краязнаўцы, работнікі райвыканкама, бібліятэкі, школ, абмяркоўвалі гісторыю і перспектывы Ганненскага кірмашу, разам з ім – усяго новага кірмашовага руху на Беларусі.
Удзельнікі семінара аднагалосна падтрымалі ідэю аб правядзенні ў Зэльве канферэнцыі па праблемах развіцця “падзея-турызму”. Нам хацелася б, каб удзел у такой канферэнцыі прынялі не толькі навукоўцы, але і прафесіяналы рознага кшталту – журналісты і пісьменнікі, прадпрымальнікі і мастакі, эканамісты і юрысты, біёлагі і гісторыкі. Такі міжгаліновы падыход дае найлепшы вынік.

Миклашевич, И. Анненская ярмарка: исторический бренд и финансовый ресурс / Ирина Миклашевич // Праца. – 2013. – 4 верасня. – С.4-5.
Двухдневная Анненская ярмарка-2013 стала хорошим поводом не только развлечься и прикупить обновки с сувенирами, но и продуктивно поработать. В ее рамках исполнительным комитетом и Гродненским филиалом Координационного бюро Программы поддержки Беларуси федеральным правительством Германии была организована научно-практическая конференция по проблемам современных событийных мероприятий, их исторических и идейных корней (на примере нашей ярмарки), вёлся поиск путей повышения их эффективности.
Ярмарки в Зельве: как это было?
Пролить свет на неизвестные многим факты проведения зельвенских ярмарок прошлых веков – такова была цель первой части семинара. Историки поделились собранными ими уникальными сведениями об истории возникновения и развития ярмарок на Гродненщине, рассказали об опыте событийных мероприятий в Польше, а также затронули тему хозяйственно-экономических функций местечка Зельва в конце ХVIII века и многое-многое другое.
Представитель института парламентаризма и предпренимательства из г. Минска, кандидат исторических наук Андрей Киштымов в начале отметил, что ярмарки в течение нескольких столетий являлись сердцем белорусской торговли и предпренимательства. Ярмарка товаров была смотром всех экономических сил и достижений, технических новинок. Здесь рождалась деловая инициатива, заключались экономические союзы, создавались новые капиталы.
Издавна ярмарки были самым чутким барометром экономической жизни и ее надежным регулятором. Именно здесь формировался баланс между спросом и предложением, производством и потреблением, складывались элементы национального рынка, без которого невозможно формирование нации.
О зельвенцах раньше говорили, что они живут один месяц в году, все остальное время существуют. Это потому , что на месяц здесь «поселялась» Анненская ярмарка – узнали мы из доклада волковысского краеведа Николая Быховцева.
История этой ярмарки берет начало в 1501 году, когда привилегию от короля Александра Ягеллончика на ее проведение получила Анна Улинич – вдова бывшего хозяина Зельвы Михаила Начовича.
Сколько лет после этой даты продолжалась ярмарка и с каким размахом, неизвестно, ведь про это не сохранилось каких-либо документов. Позже Зельва переходит к знаменитому роду Сапегов, а в 1720 г. тогдашний владелец местечка Зельва Антоний Казимир Сапега получил от короля очередную привилегию на проведение в городке ежегодных ярмарок. После его смерти Зельва перешла к его родичу Александру Сапеге, при котором начался расцвет ярмарки.
Для Гродненской губернии зельвенская ярмарка имела наибольшее значение. Составить представление о её популярности можно перечислением приезжающих на неё купцов. Так, в 1786 г. ярмарку посетили торговцы из Гродненской, Минской, Виленской, Московской, Казанской губернии, Галиции, городов Варшавы и Данцига. Как видим, в ярмарке были заинтересованы купцы даже из европейских стран, с которых брались различные денежные сборы за въезд и выезд с товарами из местечка, за мелочную торговлю, содержания откупа прописанных заведений.
Доход, получаемый от ярмарок Сапегами, в большей части шёл в пользу римско-католического духовенства: щучинским пиарам, новогрудским бонифраторам, деречинским доминиканам, ружанским базилианам, берёзским картузам и др. Особый доход владельцам и посёлку во время ярмарки приносили питейные заведения. Так в Зельве работали кофейня, гостиница, три ресторана, трактир-столовая, четыре чайных ресторана, кафе, столовые, корчмы, пивоварни, бары и буфеты.
Что же можно было купить тогда на ярмарке? Об этом подробно рассказала аспирантка Гродненского государственного университета имени Я.Купалы Анна Войтещик. Оказывается, в изобилии были сукно на любой кошелек и вкус, платки производства фабрик из Слонима, Волковыска, а также из Белостокской области. Продавались разные виды бумажных тканей: нанка, картуна, миткаль, ситец; льняные и пеньковые изделия, шелка, дамские шляпы и чепчики, галантерейные вещи, фарфоровая и фаянсовая посуда, хрусталь и зеркала, бумага разного сорта, пушные товары, иностранные краски, мыло. Из продовольствия: рыба, сахар, кофе, чай, швейцарский сыр, различные напитки и даже экзотические фрукты. Владельцами магазинов и мелких лавок были преимущественно евреи, которые в источниках встречаются под названием уличные торговцы. Они на торгах и ярмарках скупали разную мелочь, а потом перепродавали свой товар в сёлах и в городах. Но чтобы заниматься торговой деятельностью, уже тогда должна была быть лицензия.
Главный предмет торговли составляли лошади, привозимые из разных мест в числе нескольких тысяч. Между тем табун самого владельца Зельвы канцлера ВКЛ Александра Сапеги, состоявший из жеребцов английской, турецкой, датской и неаполитанской пород, числом более тысячи, занимал первое место как по своему достоинству, так и по численности.
Продавцам расхваливать свой товар криком запрещалось, а покупателям нельзя было трогать его руками (особенно это касалось мяса, печенья, конфет, масла, сыра, молока). За началом ярмарки и его организацией следили полицейские или торговые инспекторы, которые имели на левой руке белую повязку с надписью «Nadzyr targowy». За нарушение правил торговли предусматривался штраф до 50 злотых, а в результате его неуплаты арест до 8 дней.
На ярмарке не только торговали – здесь проводились различные культурные мероприятия. Чтобы полюбоваться различными зрелищами, а также самим принять участие в увеселительных мероприятиях, на ярмарку приезжала масса мелкой шляхты. С тех времен сохранились следующие названия: «Лисья норка» - погребок, которому была предоставлена монополия по продаже вин и других заграничных напитков. «Серебряный» - зал в кафегаузе для игры в карты, где на столах громоздились кучи разыгрываемых серебряных монет, «Собачья горка» - зал в 49 квадратных сажень для вечерних и ночных увеселений на втором этаже деревянного дома. На этой Горке после наступления сумерек царило равенство и помещики веселились вместе со своими слугами. Здесь они проводили время в дамском обществе, состоящем большей частью из евреек.
С 15 августа число помещиков постепенно уменьшается. Ярмарку еще посещают приказчики, экономы, поселяне и евреи. Ослабевающий с каждым днём торг держится до 23 августа, в это время купцы начинали разъезжаться. К 25 числу ярмарка вовсе потухала и Зельва погружалась в своё обычное безмолвие.
Пока не Лейпциг, но к этому стремимся…
Если раньше ключевой целью празднования Анненской ярмарки было возрождение ее культурных и исторических традиций, то в последние годы акцент делается на экономический аспект, то есть на получение максимума прибыли для района.
Одна из составляющих финансового укрепления нашего района и кроется как раз-таки в ежегодном проведении Анненской ярмарки. При продуманном чётком подходе и грамотной организации этот ресурс может приносить немалые деньги.
Чтобы человек приехал и оставил на празднике деньги, нужно чем-то его привлечь. Белорусские и зарубежные артисты, ансамбли, музыкальные группы, всевозможные шоу, рыцарский турнир, различные конкурсы, мастер-классы, аттракционы и многое другое предлагает Анненская ярмарка.
Пошив мастерицами предприятия бытового обслуживания одежды в стиле тогдашней эпохи неожиданно для всех принес свои дивиденды. Женские и мужские платья и рубахи из мешковины в прошлом году разошлись на «ура», хоть и стоили дороговато.
Немалые доходы от торговли получает и Зельвенский филиал облпотребобщества. Праздничная выручка приравнивается к выручке за несколько дней.
Свои щедрые бонусы приносит и пено-лазерное шоу с участием приглашенных ди-джеев.
Что особенно важно, если в 2010 плата за торговое место не бралась, в 2012 году – частично, то в этом году каждый торговец заплатил за то, чтобы продавать свою продукцию. Так называемый сбор символичен, но значителен для районной казны, если подбить общую сумму выплат.
«Раскрутить» Анненскую ярмарку
Вторая часть семинара вышла дискуссионной. Ознакомившись с программой Анненской ярмарки-2013, участники обменялись компетентными мнениями по поводу того, как бренд «Анненская ярмарка» сделать более привлекательным и собрать на праздненство максимум туристов.
Доктор исторических наук, профессор кафедры туризма и рекреации Белостокской технической академии и кафедры истории ГрГу имени Я.Купалы Светлана Сильверстова уверена, что при подготовке Анненской ярмарки, во-первых, нужно учитывать прежде всего пристрастия людей. Иными словами необходим постоянный мониторинг общественного мнения.
Во-вторых нужна хорошая рекламная компания. Для этого подключить телевидение, Интернет, периодическую печать.
Историк считает, что своеобразной «фишкой» Анненской ярмарки можно сделать «бульбяную» тему, тем более, что в стране ничего подобного пока нет. Обыгрывать ее можно по-разному. Например, презентовать орудия труда для обработки картофеля, всевозможные блюда из картошки, в том числе и чипсы. Ну и было бы совсем здорово привлечь торговую марку «Бульбашъ», которая в Беларуси очень раскручена, к спонсорству.
А вот эксперт конференции член Правления Общественного объединения «Клуб предпренимателей» из Гродно Франц Мамуль считает, что необходимо использовать потенциал Зельвенского водохранилища, одного из красивейших мест не только в Гродненском регионе, но и во всей Беларуси. Это может быть и база отдыха для обеспеченных людей, и рок-фестивали в стиле бард-рыбалки, и плавание на суднах.
Кроме того, Франц Мамуль посоветовал наладить продажу туров на Анненскую ярмарку. То есть организовать маршрутные рейсы, предоставить людям жильё, питание.
Создать музей Анненской ярмарки предложила доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории Беларуси ГрГу имени Я.Купалы Светлана Морозова. Тем более, что экспонатов туда наберется с лихвой. На имидж ярмарки также может и должна работать сувенирная продукция, но только та, которую хочется купить.
Прозвучавшие из уст специалистов предложения имеют право на существование. Вопрос в другом: возможно ли их реализовать на Зельвенщине, кто возьмется за такое серьёзное дело и что в конечном счете из этого выйдет.

Миклашевич, И. Цыганские романсы, сербские пляски, белорусский фолк-рок… / Ирина Миклашевич // Праца. – 2013. – 11 верасня. – С.3.
На протяжении двух дней Анненской ярмарки не смолкала музыка на зельвенских улицах. Меломаны ликовали – мелодии звучали разные, от лирического романса до зажигательного рок-н-ролла. В поселок с концертными программами посъезжались не только белорусские, но и зарубежные эстрадные коллективы.
Цыганская романтика от «АлЛюр»
Танцевально-песенное представление цыганского шоу «АлЛюр» на Анненской ярмарке собрало огромную публику. Для зельвенцев и гостей поселка артисты устроили настоящее шоу. Пестрые наряды, мелодии, динамическое исполнение и бешеная энергетика – все это каждый смог увидеть и прочувствовать на себе.
Шоу «АлЛюр» было создано в 2003 году в Минске. В основе названия – инициалы основателя и ныне художественного руководителя Людмилы Радионовой. С 2006 года ансамбль работает в Молодежном театре эстрады под началом народного артиста Беларуси В.Раинчика.
За 10 лет ансамбль успел сняться на пяти национальных каналах, поучаствовать в съемках множества проектов и вечеров, дать сотни концертов и объехать с гастролями десятки стран.
Интересно, но среди артистов коллектива только один настоящий цыган – Адам Малиновский. В «АлЛюре» работают профессиональные вокалисты, танцоры и музыканты вне зависимости от национальности. Но все пытаются быть похожими на цыган, учат их песни и традиции.
Пожаловали шляхтичи
На Анненскую ярмарку был приглашен и народный фольклорный ансамбль «Тутэйшая шляхта». На зельвенской сцене артисты исполняли когда-то популярную в окружении белорусской шляхты музыку, танцевали вальс, мазурку, полонез, катильон, и французскую кадриль. Всё это помогало зрителям перенестись в легендарную эпоху ХVI- ХVIII веков.
«Тутэйшая шляхта» - фольклорный ансамбль под руководством Леона Махнача, созданный в 1992 году в главном вузе страны. Его участники – педагоги и студенты БГУ. В июне 2000 года ансамблю присвоено почетное звание народного. Сегодня репертуар коллектива насчитывает более 50 произведений в стилях фолк и фолк-рок.
Славянский выход
В колорит Анненской ярмарки удачно вписался сербский фольклорный ансамбль «Вудвор» из Германии. 26 молодых самодеятельных артистов из представителей реликтового славянского народа – лужицких сербов – в Беларусь приехали впервые.
Заграничные артисты танцевали в основном типичные сербские танцы, разыгрывая на сцене целые немые спектакли.
Приезд лужицких артистов в Зельву не ограничился одним концертом. Зазывные песни и пляски они устроили и на следующий ярмарочный день. А что самое интересное – для местных жителей под открытым небом они дали мастер-класс по региональному танцу.
Лужицкие сербы, культуру которых и представляет «Вудвор», признаны национальным меньшинством. Их насчитывается всего около 60 тысяч.
Творчество молодежного ансамбля не просто самобытно – оно красноречиво идейное. Дело в том, что долгое время самосознание лужицких сербов подавлялось немецкой нацией. Сегодня же у них есть свой собственный сине-красно-белый флаг, гимн, своя культура и язык.
«Вудвор» стоит на вахте сохранения и пропаганды культурного наследия и богатых традиций своего исторического народа.
Красота мужского многоголосья
Мировые хиты и собственные авторские композиции в обрамлении красивого мужского многоголосья представила на Анненской ярмарке артгруппа «Беларусы» – один из самых востребованных мужских вокальных коллективов среди ценителей качественной элитарной музыки.
Год рождения арт-группы «Беларусы» – 2005-й. Именно тогда дирижер Концертного хора Федерации профсоюзов Беларуси В.Шмат отобрал из состава своего профессионального мужского хора 12 человек для нового эстрадного проекта.
Арт-группа принимала участие в популярных мероприятиях страны: Славянский базар в Витебске», «Дожинки», концертах «За Беларусь» и др.
Балет привез шоу
Приятно отдыхать на Анненской ярмарке было в компании одного из лучших профессиональных коллективов Беларуси – шоу-балета «Феерия» из Минска. Профессиональные артисты, дизайнерские костюмы и необычные постановки – лишь часть того, чем порадовали столичные танцоры.
Шикарные номера в различных стилях – латино-американские танцы, рок-н-ролл, бальные танцы – от зельвенцев получили только лестные отзывы.
Шоу-балет «Феерия» возник в 2004 году. С тех пор коллектив участвовал в «Славянском базаре» в Витебске, «Дожинках», фестивалях гитарной музыки в Мирском замке. Является серебряным при зером чемпионата Беларуси по восточным танцам 2007 года, обладателем золотой медали «Всемирной танцевальной олимпиады» в Москве и др. Принимал участие в популярных телевизионных проектах – «Телевершина», «Серебряный граммофон», «Песня года». На сегодняшний день коллектив работает с отечественными и зарубежными артистами.

Шумовіч, А. Масцітая дзевятка / Алеся Шумовіч // Праца. – 2013. – 18 верасня. – С.4.
Сапраўднае коннае шоу адбылося на гістарычнай пляцоўцы падчас Ганненскага кірмашу. Прадстаўнікі розных населеных пунктаў раёна сабраліся на стадыёне “Колас”, каб прыняць удзел у конкурсе на лепшую павозку.
Суддзям (а гэта былі галоўны заатэхнік-селекцыянер цэнтра селекцыі і генетыкі Галіна Марцута, намеснік галоўнага ветэрынарнага ўрача райветстанцыі Сяргей Туроўнік і дырэктар раённага метадычнага цэнтра народнай творчасці Святлана Якута) было з чаго выбіраць.
Пад бурныя апладысменты гледачоў на стадыён першай выехала вытанчаная беласнежная карэта, уладальнік якой у мінулым годзе стаў нумарам адзін на конным парадзе. Сёлета гаспадар ФГ “Верас” Міхаіл Макей таксама прыехаў за перамогай.
Не горш падрыхтаваўся да конкурсу і наступны ўдзельнік – Эдуард Сэй з аграгарадка Каралін. Яго павозка выглядала надзвычай прыгожа. Арыгінальна аздобленая, яна мела ўсе шанцы апынуцца сярод пераможцаў.
Настроены на перамогу быў і Сяргей Ракевіч з Дзярэчына. Яго брычка, якая дарэчы, неаднаразова ўдзельнічала ў папярэдніх кірмашах, выклікала захапленне не толькі ў публікі, але і ў журы.
Затым на суд гледачоў сваю павозку прадствіў Станіслаў Жамойцін з Самаравіч. Гаспадар вельмі спяшаўся, каб паспець на кірмаш і ёй пахваліцца.
Свайго зорнага часу чакаў і Антон Вярстак, які ўпершыню завітаў на святочны конкурс. Дэбютаваў гаспадар удала – павозка ўсім прыйшлася даспадобы.
Следам на пляцоўцы з’явілася павозка Вітольда Пацалуйкі з Міжэрыч. Не адзін вечар правёў уладальнік не толькі ладнага каня, але і воза ў падрыхтоўцы да конкурсу і яго намаганні не засталіся без увагі.
Мікалай Каспяровіч сваёй павозкай таксама можа ганарыцца – яна выглядала надзвычай гарманічна.
Адна за адной павозкі ланцужком праехалі тры кругі па стадыёне, каб журы і гледачы маглі дакладней разглядзець прэтэндэнтаў на перамогу, падзівіцца майстэрству і вынаходніцтву гаспадароў.
Некаторыя ўдзельнікі вырашылі браць галоўны прыз колькасцю. Так, на кірмаш на адной павозцы прыехалі два сябры – Мікалай Войтка з аграгарадка Каралін і Аляксандр Валкавіцкі з аграгарадка Кашалі. Па знешнім убранні і каня, і павозкі было відаць, што мужчыны – майстры на ўсе рукі.
Пад гучныя апладысменты былі падведзены вынікі конкурсу: трэцяе месца атрымаў Сяргей Ракевіч, другое – сябры Мікалай Войтка і Аляксандр Валкавіцкі. Першае месца зноў дасталося фермерскай гаспадарцы “Верас”.
Затым павозкі і карэты накіраваліся на вуліцы пасёлка, каб пакатаць дзяцей і дарослых.

Кавалевіч, Т. Самабытнасць і мясцовы каларыт / Тэрэза Кавалевіч // Праца. – 2013. – 21 верасня. – С.4.
Ад душы пагуляць – з каравая пачынаць
Што можа быць смачней за хлеб, спечаны сваімі рукамі? Пацвердзіць ці абвергнуць гэта можа толькі той, хто хоць раз паспрабаваў сапраўдны румяны хлебны каравай.
Візітнай карткай кірмашу-2013 стала конкурсная выстава-продаж караваяў. На адной з вуліц рамеснай пляцоўкі размясціліся сталы з караваямі самай рознай формы і памераў. Мясцовыя гаспадыні ў пятніцу з ранку да вечара стаялі ля печы, каб здзівіць народ. Зэльвенскія майстрыхі выпякаюць асабліва пышныя караваі, якія славяцца за межамі раёна.
Брацца за выпечку каравая трэба толькі з добрым настроем, тады ён абавязкова атрымаеца, агучыла сакрэт свайго майстэрства Алена Суша з Чырвонага Сяла. Дарэчы, рукатворны цуд атрымаў высокую ацэнку журы і быў прызнаны самым арыгінальным.
Фантазіі каравайніц Марыі Данік, Алены Шалястовіч, Марыі Кароза, Алы Ададуравай і іншых пазайдросціў бы нават самы таленавіты мастак. Гіганцкіх памераў пірагі, трохярусныя піраміды, эксклюзіўныя плеценыя кашы з грыбамі здзіўлялі і формамі і аздабленнем. Элементы аздаблення – вылепленыя з цеста фігуркі людзей і жывёл, кветкі, каласкі, лісточкі – не проста кулінарныя хітрыкі, а асаблівы від дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Стварыць такую прыгажосць можа толькі майстар вышэйшай пробы.
“Каравай – гэта вясельны атрыбут і павінен быць вельмі прыгожым” – падзялілася сваім пазнаннем каравайніца Валянціна Фралова з Падбалоцця. Не дзіўна, што ў конкурсе жанчыне было прысуджана 2 месца.
Пачаставаўшыся караваем уладальніцы 3 месца Вольгі Кулажынай, пацікавіліся інгрыдыентамі. “Ніякіх эмульгатараў і кансервантаў, – запэўніла жанчына. – Усе прадукты толькі натуральныя. Таму нашы караваі смачныя і пышныя”.
Творчасць не ведае межаў
На кірмашы рамёстваў рамеснікі і майстры не толькі дэманстравалі, але і гандлявалі сваімі работамі. Была прадстаўлена ўся палітра народных рамёстваў і промыслаў. Вырабы з дрэва і лазы, вязаныя лялькі і традыцыйныя лялькі-мотанкі, рэчы з гліны і шкла, кампазіцыі з бісеру – усё гэтае і многае іншае можна было не толькі разгледзець, але і набыць у якасці сувеніра. А то і проста атрымаць у падарунак ад аўтара ў знак прыемнага знаёмства.
Традыцыйна на кірмашы было шмат біжутэрыі. Побач бойка ішоў гандаль сувенірамі са шкла, плеценымі з лазы карзінамі. Аматары арыгінальнай касметыкі маглі набыць мыла ручной работы. Прычым рознага колеру і формы.
Яшчэ адной адметнасцю сёлетняга Кірмашу рамёстваў стала прысутнасць на ім мастакоў-партрэтыстаў.
Разнастайныя кухонныя прылады з дрэва прывезлі майстры са Слоніма. Бераставіцкія рамеснікі прадстаўлялі вырабы з саломкі, бісерапляценне, пано з гліны. Прыгожыя карціны, напісаныя маслам можна было набыць зноў жа ў слонімскіх майстроў. Шыкоўныя букеты з тканіны і паперы ад ваўкавыскіх дызайнераў зацікавілі як зэльвенцаў, так і гасцей.
Самай прадстаўнічай была дэлегацыя аб’яднання рамеснікаў “Гарадзенскі каларыт”. Прыехалі майстры па лазапляценні, мастацкай апрацоўцы скуры, разьбяры, вышывальшчыцы. Цудоўныя дамскія сумачкі, вокладкі для дакументаў, футляры для акуляраў, кашалькі… Вельмі прыгожыя вырабы з дрэва, лазы, вышыўка – гэта няпоўны пералік таго, што прывезлі ўмельцы аматарскага аб’яднання.
Прыехалі на кірмаш і майстры са Шчучынскага і Роскага Дамоў рамёстваў, рамеснікі з Брэсцкай вобласці, Мінска, Гомеля, Бабруйска. Заставалася толькі здзіўляцца творчай выдумцы людзей з залатымі рукамі.
Чаго тут толькі не было
Нямала ў нас і сваіх майстроў. Так, нічым не саступаюць нашым славутым каравайніцам і вышывальшчыцы. Гэты старажытны від рамяства на кірмашы быў прадстаўлены найбольш рознабакова. Чаго тут толькі не было!
Заварожваў карагод ручнікоў майстрыхі Веры Жылко з в. Снежная. Большасць яе работ упрыгожана беларускім нацыянальным арнаментам.
Толькі словы захаплення можна было пачуць каля выставы, арганізаванай жыхаркай г.п. Зэльва Ліліяй Шлык. Па словах майстрыхі, некаторыя рэчы зроблены да тых, ці іншых свят. Таму і нанесеныя на іх узоры маюць адпаведную тэматыку, напрыклад, навагоднюю, калядную, велікодную і інш. Прыдумвае іх майстрыха сама. Гэта прыносіць ёй асаблівае задавальненне.
Вырабы з саломкі Ліліі Амельянчык – сапраўдныя творы мастацтва, ад якіх цяжка адарваць погляд. Аб’ёмныя кветкі, саламяныя кампазіцыі, пано – знайшлося шмат жадаючых набыць работы народнай умеліцы.
Дарэчы, у ролі рамесніка на кірмашы мог пабыць кожны. На працягу дня на пляцоўцы праходзілі майстар-класы.
Дзеці з задавальненнем выкарысталі магчымасць сесці за кросны ткацкага станка, на якім пад кіраўніцтвам дырэктара Дома рамёстваў працавалі народныя ўмеліцы Вольга Сакалоўская, Антаніна Пянцяк і Зінаіда Максімік.
Майстар-клас разьбы па дрэве праводзіў Міхаіл Грынцэвіч. Дапамагалі яму Валерый Фіцінскі, Аляксандр Карповіч.
Народныя ўмельцы Марыя і Сяргей Худзяевы далі цікавы майстар-клас па ганчарнай справе. Многія пасля кансультацыі з імі ішлі дамоў не з пустымі рукамі. Таксама знайшлося шмат аматараў уласнаручна папрацаваць за ганчарным колам.
Дарослыя і дзеці з задавальненнем удзельнічалі ў майстар-класах, разглядалі, куплялі на памяць сувеніры, фатаграфаваліся. Кірмаш рамёстваў падарыў прыемныя ўражанні ўсім, хто зазірнуў на яго.

Миклашевич, И. Зельва окунулась в средневековье / Ирина Миклашевич // Праца. – 2013. – 25 верасня. – С.3.
Во второй день Анненской ярмарки стадион «Колос» стал ареной реалистического рыцарского шоу от экстрим-театра «Берсерк» со столицы. Зельвенцы и гости поселка совершили феерическое путешествие в легендарную эпоху Средневековья, о которой написано немало книг и снято не меньше фильмов.
Доблестные воины в сверкающих доспехах на специально обученных лошадях – профессиональные актеры-каскадеры – продемонстрировали своё ратное мастерство и искусство владения клинком на рыцарском турнире. Отточенные боевые сцены происходили с применением различных видов оружия и техники боя, были видны с разных ракурсов и несомненно, требовали идеальной проработки и согласованности действий всех актеров. Помимо рыцарского шоу артисты экстрим-театра привезли арбалетный и лучный тиры.
Экстрим-театр «Берсерк» создан в 2002 году. С тех пор актеры театра приняли участие в нескольких тысячах выступлений, сделав себе громкое имя. «Берсерк», который объединяет вокруг себя профессиональных каскадеров, актеров, артистов фаер-шоу, спортсменов, фехтовальщиков, сценаристов и креативщиков – уникальный трюковой театр, которому в Беларуси пока нет аналогов.
Творчество экстрим-театра под руководством Александра Рака – это сплав цирковых и каскадерских трюков, детальной реконструкции костюмов, оружия и техники боя соответствующих эпох, огневого и пиротехнического шоу, акробатики, боевых искусств и актёрского мастерства.

Маковский, В. Силовой экстрим – для настоящих мужчин / Виктор Маковский /// Праца. – 2013. – 25 верасня. – С.3.
В рамках Анненской ярмарки впервые в Зельве прошли соревнования по силовому экстриму. Мероприятие получилось довольно зрелищным и интересным.
– Силовой экстрим – достаточно молодой вид спорта. Он воспринимается больше как яркое шоу, т.н. богатырские игры. Поэтому в силовой экстрим приходят борцы, штангисты, гимнасты – то есть уже физически подготовленные люди. Лишь единицы – самородки. Есть такие силачи и у нас на Зельвенщине, что и послужило поводом для проведения силовых состязаний. Участи в них приняли десять спортсменов. Все они увлекаются тяжёлой атлетикой и у каждого есть свои личные достижения в поднятии гири и штанги.
Спортсменам необходимо было проявить себя в пяти упражнениях: «Жим силача»; «Прогулка фермера» – перед спортсменами стояла задача как можно дольше пронести гантели весом по 45 кг каждая; переворачивание покрышки весом более 100 кг; переноска камня весом 70 кг; жим штанги весом 90 кг лёжа. В итоге лучшим богатырем Зельвенщины признан Сергей Анищук. Второе место занял Андрей Ламеко и третье – Виталий Петкевич.
После соревнований по силовому экстриму перед присутствующими выступил гость из Минска мастер спорта международного класса и многократный рекордсмен мира по гиревому спорту Вячеслав Хоронеко.
– Радуюсь, когда узнаю, что после моих выступлений кто-то взялся за гири, а кто-то просто решил делать зарядку, – отметил в перерыве между трюками Вячеслав Хоронеко. – Свои рекорды я устанавливаю не только для пропаганды гиревого спорта, но и физкультуры, здорового образа жизни, а еще пытаюсь на собственном примере испытать возможности человеческого организма.
Неудивительно, что Вячеславу Хоронеко была предоставлена почетная миссия – награждение победителей соревнования по силовому экстриму.

Матюк, Н. Дизайнерский подход / Наталия Матюк // Праца. – 2013. – 28 верасня. – С. 3.
Конкурс на лучшее оформление балкона в стиле ХVIII, проходивший в рамках Анненской ярмарки, вызвал неподдельный интерес у жителей райцентра.
Атмосферу эпохи, когда только-только зарождалось празднование ярмарки, передала Валентина Масюк. Свой творческий взгляд она отобразила в народном стиле. Основой декора послужили тканые льняные занавески. К месту пришлись и мамины изделия ручной работы: ковры, рушники и вышивка. Нарядный вид общей картине придала разноцветная герань.
Балкон является лицом дома, его хозяина. Правильное его оформление делает здание ярче и гостеприимнее, утверждает Мария Заяц. При украшении своего балкона она похлопотала о том, чтобы передать дух ХVIII столетия. Основным элементом отделки стало доставшееся женщине по наследству покрывало из льняной пряжи.
Нина Янковская оборудовала свой балкон вместе с мужем. Сама занималась эстетическим оформлением, супруг – техническим. Перед глазами прохожих предстала необычная поляна, устланная по-мастерски вышитыми цветами. Созданную композицию отлично дополняли искусственные букеты, выращенные с любовью домашние цветы.
Старания Станиславы Масюк высоко оценило жюри в составе начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Галины Романчук, архитектора района Владимира Нагорного и художественного руководителя РДК Тамары Кисель, присудив женщине третье место. Украшен балкон был неброско, но со вкусом подобранными букетами из полевых цветов: их пастельные тона спокойно переходили в зелень листвы. Для оформления балкона женщина прибегла и к другим креативным идеям: для дизайна, помимо всего, она использовала выращенные на огороде овощи.
Алла Вилесова – цветовод-любитель со стажем. Её балконом любуется каждый, кто проходит мимо. Победа в прошлогоднем конкурсе на лучшее оформление балкона подтолкнула неординарную хозяйку ещё с большим усердием взяться за подготовку к нынешнему. Неповторимость балкону придала герань, цветочные гирлянды, фруктовые панно. Внимание притягивала и сделанная хозяйкой надпись «Виват, кирмаш!». Благодаря фантазии и изобретательности женщины, ей присуждено второе место.
С энтузиазмом всегда отзывается на приглашения поучаствовать в подобных мероприятиях и Вера Радькович. В этот раз женщина нашла применение предметам, которые, казалось бы, уже непригодны в хозяйстве. Подключив воображение, вместе с внучкой Василисой начала претворять свою задумку в жизнь. Удивительно, как пакеты из-под молока в умелых руках женщины превращались в яркие цветы, божью коровку, пчелу, бабочку. Изюминкой оформления балкона стало размещение на нём плаката и герба, отражающих тематику Анненской ярмарки. В результате Вере Викторовне было присуждено первое место.
Все участники и победители конкурса награждены памятными призами. А на улицах стало интереснее, ярче и красивее, в чём огромная заслуга творческих людей.

Матюк, Н. Модели по-зельвенски / Наталия Матюк // Праца. – 2013. – 2 кастрычніка. – С.5
Широкое поле для фантазии представилось участникам конкурса на лучший костюм, выполненный из газетных полос, который организовала редакция газеты «Праца». Главное требование – модель должна быть выполнена сугубо из полос «районки».
Вооружившись старыми газетами, ножницами, разными канцелярскими принадлежностями, зельвенцы принялись за создание собственных моделей.
Так, сотрудница центра социального обслуживания населения Наталья Лях предстала в образе романтичной дамы. Шляпа и сумочка с цветком придали модели невероятную элегантность и утончённость. Изготовлением, выбором фасона и материалов, из которых были выполнены аксессуары, занималась Ирина Мосько. Не каждый мог сразу догадаться, что в данных изделиях использована нетрадиционная техника плетения из газетных полос.
Семья Лухтан тоже решила поучаствовать в конкурсе. Руководствуясь исключительно своей фантазией и ловкостью рук, все дружно принялись за дело. Семиклассница Ангелина все обязанности по изготовлению эскизов и последующему их декорированию взяла на себя. Дошкольник Женя также не оставался безучастным: подавал необходимы материалы, придерживал элементы выкройки. И перед зрителями появились литературные герои: отважный мушкетёр и дама его сердца.
Постоянная читательница «районки» Вера Викторовна Радькович попыталась всех удивить своей необычной шляпкой. Головной убор смотрелся эффектно, включал тканевые элементы в виде ленты. Для своей внучки Василисы бабушка смастерила из «Працы» модную юбку.
Доводилось ли вам когда-либо видеть головной убор в виде корабля? Костюм, который смастерили Даша Григорьева с бабушкой, назывался «Ассоль».
Надпись «Праца» издали красовалась на шляпке Татьяны Глинской, представлявшей центр творчества детей и молодёжи. В качестве декоративных элементов был использован гербарий из цветов.
Неординарный подход к конкурсному заданию проявили работники Деречинского МУПК. Из газетных полос они смастерили костюм для подростка, который вполне можно носить в жаркую погоду.
Ожила «Праца» и в руках Станиславы Призван. Из полос «районки» она смастерила розы, которые послужили основой шляпки и накидки на плечи.
Подводя итоги конкурса, жюри оценивало творческий подход в моделировании газетных костюмов. Первое место разделили Наталья Лях, Ангелина и Женя Лухтаны, второе – Татьяна Глинская и Дарья Григорьева, третье – Вера Радькович и работники Деречинского МУПК.

Шумовіч, А. Касцюмаў святочны баль / Алеся Шумовіч // Праца. – 2013. – 2 кастрычніка. – С.5.
Культура любога народа не існуе без нацыянальнага касцюма. У адзенні – і быт, і свята, і сімвалічны ўзор, і адчуванне прыгожага. Ганненскі кірмаш прадставіў магчымасць зэльвенскім майстрыхам паказаць сваё бачанне беларускага касцюма.
Ацэньвала народнае мастацтва журы ў складзе дызайнера адзення Надзеі Рабчынскай, настаўніка дадатковай адукацыі Алены Жук і намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Алены Цярэшчанка.
Калекцыю “Жытнёвае сузор’е” прадставілі Лілія Амяльянчык і Ала Сідорык. Мужчынская кашуля, выкананая ў тэхніцы аплікацыі на тканіне, удала дапаўнялася саламяным капелюшом і вітым поясам. Жаночы касцюм складаўся з сукенкі чорнага колеру, упрыгожанай завіткамі і ромбамі з саломы. Асаблівы каларыт вопратцы надаваў саламяны какошнік. Не менш прыгожымі і самабытнымі былі дзявочы і дзіцячы касцюмы калекцыі, аздобленыя саламянымі пляценнямі.
Вера Жылко ў сваёй калекцыі “Каларыт” удала даказала журы і гледачам, што ў аснову касцюма могуць быць пакладзены вышытыя крыжыкам рушнікі. Замацаваныя рознымі спосабамі, яны сталі крэатыўным дызайнерскім рашэннем.
Аўтарскім калектывам раённага Дома рамёстваў на конкурсе былі прадстаўлены дзве работы: сукенка бела-шэрага колеру, вышытая беларускімі ўзорамі чырвонымі і чорнымі ніткамі, якая ўнізе завяршалася бахрамой, і сарочка з льнянога палатна.
Адлюстраваць у сваёй калекцыі знешні выгляд беларусаў канца ХІХ пачатку ХХ стст, паспрабавалі работнікі Кашалёўскага Дома фальклору. Спачатку быў прадстаўлены касцюм, які насілі жыхары вёскі Пятрэвічы ў пачатку мінулага стагоддзя. Суконная спадніца, пашытая з чатырох кліноў, мела дзве кішэні і аздоблены чорнай стужкай падол. Блузка з кароткім рукавом – вышыта гладдзю і аздлблена карункавай тасьмой. Белы фартух з фальбанай і вышыўкай надаваў касцюму святочны выгляд, а хустка таго ж колеру (неад’емная частка жаночага касцюма) удала завяршала вобраз.
Святочны касцюм жанчын з вёскі Дабрасельцы таксама меў свае адметнасці. Льняная вышытая гладдзю сарочка, аздоблены карункамі каўнер, саматканая льняная спадніца, упрыгожаная рознакаляровымі стужкамі, па нізе – прыгожыя карункі. Абавязковы элемент касцюма – белы фартух, вышыты гладдзю. Адрознівала прадастаўлены ўбор ад іншых вялікая вязаная кручком белая хустка з кутасамі.
Бальную свецкую святочную сукенку ХVIII стагоддзя пад назвай “Вярсальскія карункі” адрадзілі работнікі Галынкаўскага сельскага Дома культуры. Мудрагелістыя банты і бутаньерка спляталіся, нібы рыфмы ў вершах паэтаў. Падкрэсліваў арыгінальнасць касцюма галаўны ўбор.
Дар’я Іголка, як сапраўдная жанчына, якая заўсёды імкнецца выглядаць прыгожа, прадставіла сукенку пад назвай “Ружа”.
Можна было ўбачыць касцюмы, зробленыя сваімі рукамі з падручных матэрыялаў.
Самая юная ўдзельніца конкурсу Вераніка Палубок прадставіла на суд журы і гледачоў касцюм “Вясёлка”, пашыты з рознакаляровых атласных стужак.
Дарэчы, дзіцячая мода ХVIII-ХІХ стагоддзяў доўгі час пераймала моду дарослых. Дзеці былі падобныя на лялек: завітыя локаны, банты, карункі. Такі ўбор цешыў вока. У гэтым упэўніліся ўсе, хто бачыў прыгожую сукенку ў стылі ХІХ стагоддзя, якую прадставіла юная мадэль Дзярэчынскага МВВК Вераніка Вярэніч.
Некаторыя дызайнеры падышлі да задання больш сучасна. Калекцыю адзення з беларускага дэкаратыўнага льну пад назвай “Крэатыў” прадставіла Ганна Пуцык.
Пры вызначэнні пераможцаў конкурсу журы прымала да ўвагі і крэатыўнасць, і вынаходніцтва і талент удзельнікаў. У выніку лепшым аўтарам касцюма ў стылі ХVIII стагоддзя стала Людміла Бандык (Дзярэчынскі МВВК), другое месца прысуджана работнікам Галынкаўскага СДК. У намінацыі лепшы беларускі народны касцюм перамогу атрымала Ала Сідорык. Другое месца дасталося работнікам Кашалёўскага Дому фальклору.

Шумовіч, А. На падворках вясёлая гаворка / Алеся Шумовіч // Праца. – 2013. – 5 кастрычніка. – С.4.
Як і ў мінулыя гады, на Ганненскім кірмашы сёлета гасцінна сустракалі зэльвенцаў і гасцей пасёлка імправізаваныя падворкі. Свае фантазію і майстэрства дэманстравалі не толькі сельсаветы, але і сельгасарганізацыі раёна.
У кожнага падворка быў свой адметны каларыт. Гаспадары шчыра запрашалі ўсіх у госці, прапаноўвалі адведаць вясковыя прысмакі, пазнаёміцца з тагачасным побытам сялян.
Асабліва многалюдна было на падворку СВК “Сынкавічы”. Майстрам-умельцам гаспадаркі ўдалося адлюстраваць максімальна набліжаны да рэальнасці сялянскі быт. У адным з куточкаў была арганізавана выстава народных умельцаў. Асабліва прыцягвалі ўвагу іконы, аздобленыя шыкоўным пераплётам і вышываныя работы сынкавіцкіх жанчын.
Рукатворнае мастацтва было прадстаўлена і на падворку сельгаскааператыва “Караліно”. Тут можна было пазнаёміцца з дзіцячымі вырабамі з саломкі і гліны.
Князеўскі “фальварак” вылучаўся сваёй шляхецкасцю. Гэта было бачна і па яго ўладкаванні, і адзенні гаспадароў. Саматканыя і вязаныя кручком дываны, сурвэткі, старажытны куфар з жаночым убраннем, кудзеля і льняныя палотны стваралі ўражанне тогачаснай рэальнасці. Падымалі настрой гасцям старажытнай беларускай хаты і вясёлыя гаспадыні, якія расказвалі пра спадчыну і запрашалі адведаць нацыянальныя стравы.
Міжэрыцкія гасцінныя гаспадары частавалі духмяным мёдам уласнай вытворчасці.
Яркімі вышыванкамі і каляровымі дыванамі па-майстэрску ўпрыгожылі сваю альтанку галынкаўцы. Нямала цікаўных спынялася і каля ўзведзенай непадалёку вясковай печкі.
Сельскагаспадарчы філіял “Дабрасялецкі” і мясцовы сельсавет парадавалі арыгінальнымі кампазіцыямі з агародніны. Дабрасялецкія дызайнеры адлюстравалі штодзённы побыт вяскоўцаў. Лялечныя мужчыны і жанчыны старанна рабілі кожны сваю справу: хто даіў карову, хто біў масла ў маслабойцы, хто малоў муку ў млыне, хто агарод палоў, каб пасля сабраць добры ўраджай. Пасля напружанай працы гаспадароў чакаў гарачы самавар з абаранкамі.
З фантазіяй і гумарам падышлі да афармлення сваёй тэрыторыі работнікі Зэльвенскага сельсавета і СВК “Бародзічы”. Яны арганізавалі сапраўднае тэатралізаванае прадстаўленне, якое суправаджалася народнымі песнямі пад гармонік.
Работнікі сельсаветаў і сельгасарганізацый яскрава прадэманстравалі, на што яны здатныя. У канцы дня былі падведзены вынікі на лепшы падворак. Перад журы стаяў няпросты выбар. І ўсё ж пасля доўгага абмеркавання было вырашана адзначыць заахвочвальнымі прызамі філіял “Князева” і Каралінскі сельсавет. Трэцяе месца прысуджана СВК “Галынка” і Тулаўскаму сельсавету, другое – СВК “Сынкавічы” і Дабрасялецкаму сельсавету. Пераможцамі вызначаны СВК “Бародзічы” і Зельвенскі сельсавет.

Мацюк, Н. Кірмашовая дзея / Наталля Мацюк. – Праца. - 2013– 19 кастрычніка. – С.4.
Святочны фотаракурс
Па-майстэрску адлюстравалі яркія моманты Ганненскага кірмашу ўдзельнікі конкурсу на лепшы фотаздымак. Пры гэтым кожны стараўся як найлепш здзівіць журы і публіку.
Арыгінальна падалі фотаматэрыял і дасканала раскрылі прапанаваную тэму работнікі сельскіх Дамоў культуры і бібліятэк. Дынаміку вядомага ў ХVIII ст. на ўсю Еўропу кірмашу ўдала перадалі дзярэчынцы. Пад кіраўніцтвам дырэктара ЦДК Валянціны Лапа яны сабралі вялікую колькасць цікавых фотаздымкаў. На іх адлюстраваны і шпаркі бег коней-скакуноў, і гоман пакупнікоў і гандляроў, і энергічны танец цыган… Аўтарам здымкаў было прысуджана першае месца.
У чарговы раз сваё фотаслова яскрава выказаў фотакарэспандэнт газеты “Праца” Віктар Макоўскі. Ён – сведка самых яркіх момантаў Ганненскага кірмашу з пачатку яго адраджэння ў нашым пасёлку. Ён сабраў цэлую калекцыю фотаздымкаў са свята. Прафесіяналізм аўтара атрымаў высокае прызнанне.
Падкупілі журы конкурсу цікавыя сюжэты, адлюстраваныя на здымках работнікаў Князеўскага СДК. Фотааматары засяродзілі ўвагу на народных умельцах і іх творах, прыгожа аформленых конных павозках і па-гаспадарску дагледжаных конях. Усё гэта зацікавіла не толькі зэльвенцаў і гасцей свята, але і тых, хто ацэньваў творчае майстэрства.
Персанальную выставу ў дзень адкрыцця кірмашу арганізаваў Аляксандр Крэўскі. Для яго фотасправа стала надзвычай вялікім захапленнем – ён стараецца не прамінаць ніводнага мерапрыемства, што ладзяцца ў раёне.
Ах, вернісаж
Увагу зэльвенцаў і гасцей пасёлка ў час Ганненскага кірмашу прыцягвала выстава работ жывапісу вучняў дзіцячай школы мастацтваў. Заяўленая тэма – зэльвенскія краявіды: палюбавацца можна было не толькі малюнкамі прыроды, але і цікавых архітэктурных збудаванняў.
– У работы мастакі ўклалі душу, удала адлюстравалі сваё светаўспрыманне, – адзначыў педагог школы Васілій Шамрук. – Вельмі радуе, што захапленне маляваннем для многіх вучняў стала падставай для выбару будучай прафесіі. У іх ліку Таццяна Радкевіч, Дар’я Пяткевіч, Марына Горбач і інш. Іх работы атрымлівалі прызнанне не толькі на абласных і рэспубліканскіх, але і міжнародных конкурсах.
На выставе была прадстаўлена і персанальная калекцыя Васілія Шамрука. Ён аддае перавагу перш за ўсё, пейзажу, нацюрморту, фармальнай кампазіцыі. Увогуле выступае прапагандыстам нацыянальнага мастацтва.
Забавы для дзетвары
Ганненскі кірмаш – цікавы і радасны адпачынак для дзетвары. Для іх у час свята працавалі атракцыёны, арганізоўваліся розныя забавы.
З Мінска завіталі гандляры цацкамі. Прадавец мае вялікі вопыт зносін з малечай. Ён можа падрыхтаваць насычаную святочную праграму, прадстаўленні дае па ўсёй рэспубліцы. Не дзіўна, чаму так лёгка дзетвара знаходзіла з ім агульную мову.
Жанчына-прадавец з Бабруйска прывезла мяккія цацкі, зробленыя ў ласкутнай тэхніцы.
Увагу хлопчыкаў і дзяўчынак прыцягвалі яркія каруселі, тарзанка, батут, джамблі з Ваўкавыска. Пералічаныя атракцыёны з суседняга горада прывозяць на кірмаш штогод.
Частыя госці на Зэльвеншчыне і прадпрымальнікі са Шчучына. Яны прадставілі надзіманыя канструкцыі – чым не весялосць для дзетвары.
Сыграць у дартс прапаноўвалі гродзенцы. Прычым кожны ўдзельнік, набраўшы адпаведную колькасць балаў, атрымліваў памятны падарунак.
Гаспадары аграсядзібы “Асінкі” (на яе тэрыторыі знаходзіцца цэнтр верхавой язды, дзе займаюцца развядзеннем коней, лячэбнай тэрапіяй) з-пад Скідзеля завіталі на Ганненскі кірмаш разам са сваімі “падапечнымі”. Дзеці з задавальненнем праехаліся вярхом на конях, ім дазвалялася пагладзіць жывёл, нават пакарміць. Гаспадары сядзібы Сяргей і Антаніна Вавілавы выказалі захапленне арганізацыяй свята і паабяцалі прыехаць сюды ў наступным годзе.
Цікавыя атракцыёны праводзілі і работнікі сельскіх Дамоў культуры. “Воранаўскі чыгун”, “Цвёрдая рука”, “Прызавы слуп”, “Пень-цвік”, “Аркан”, “Хадулі” – забавы, якія выклікалі вялікі інтарэс у падлеткаў, выпрабоўвалі іх на спрыт, хуткасць і знаходлівасць.
Работнікі раённага Дома культуры прапаноўвалі дзетвары пабавіць вольны час на батуце і горцы, якія былі ўстаноўлены побач з будынкам.

 

2014 год
Шматко, Я. Зэльва і Сапегі / Яніна Шматко // Праца. – 2014. 3 верасня. – С. 6-7.
Другі год запар Ганненскі кірмаш пачынаецца навукова-практычнай канферэнцыяй, якую арганізуюць райвыканкам і Гродзенскі філіял Каардынацыйнага бюро Праграмы падтрымкі Беларусі Федэратыўнай уладай Германіі. У мінулым годзе навукоўцы ўнеслі шэраг цікавых прапаноў па “раскрутцы” зэльвенскага брэнду, дарэчы, некаторыя з якіх сёлета былі рэалізаваны. З нецярпеннем гісторыкі і краязнаўцы чакалі кампетэнтнага слова знаўцаў гісторыі і ў гэтым годзе. Тым больш, што тэма канферэнцыі была цалкам прысвечана нашаму рэгіёну і мела назву – “Роля Сапегаў у жыцці Зэльвенскага краю”.
Адкрываючы сустрэчу, намеснік начальніка аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Юрый Кулікоў адзначыў, што тэма канферэнцыі даволі знакавая. Ведаць і правільна інтэрпрэтаваць сваю гісторыю сёння вельмі актуальна. Фігуры Сапегаў, Радзівілаў і іншых магнатаў Беларусі заўсёды прыцягвалі ўвагу вучоных. Але роля іх у гісторыі ацэньваецца часам вельмі палярна.
Сапегі – гаспадары зэльвенскіх маёнткаў.
Даклады загадчыка аддзела крыніцазнаўства і археалогіі Інстытута гісторыіі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук Аляксандра Доўнара, дактаранта кафедры новай і навейшай гісторыі Беларусі гістарычнага факультэта БДУ Сяргея Токця і кандыдата гістарычных навук, дацэнта Іны Соркінай дазваляюць яскрава ўявіць ролю Сапегаў у развіцці Зэльвы і Дзярэчына ўвогуле, і іх асабістых маёнткаў у прыватнасці.
Як адзначыла Іна Соркіна, рост мястэчак якраз і спарадзіў сваім Статутам 1588 года яркі прадстаўнік сапегаўскага роду – Вялікі Канцлер Леў Сапега. У Сапегаў, як і ў іншых магнатаў, было шмат уладанняў. Расказваючы пра іх, дацэнт на медыяэкране ілюстравала выявы палацаў, інтэр‘ераў сядзіб. Зацікавілі прысутных план храмаў на плошчы Зэльвы, выявы сінагогі, Дзярэчынскага палаца. Навукоўца паведаміла шмат інтрыгуючых фактаў пра карцінныя галерэі, бібліятэкі і архівы ў палацах, дзівосныя сады і паркі, аранжарэі. Нагадала пра мануфактуры Сапегаў, у прыватнасці папяровую, што размяшчалася не так далёка ад Зэльвы – бліз возера Паперня.
Аляксандр Доўнар падкрэсліў, што Сапегі вельмі адказна ставіліся да падбору кіраўнікоў сваіх фальваркаў. Выпадковых людзей там не было. Выконваючы розныя дзяржаўныя і грамадскія абавязкі, Прадстаўнікі славутага роду мелі магчымасць наймаць людзей, якія зарэкамендавалі сябе ў іншых магнатаў, не лічачыся з грашовымі выдаткамі.
Сяргей Токць падрабязна расказаў пра зэльвенскі маёнтак Сапегаў у розныя гады яго існавання. Як сведчыць Інвентар 1616 года, ён размяшчаўся на поўначы сучаснай вуліцы Булака. Дзяліўся на дзве часткі, ахоўваўся агароджай і вялікімі варотамі. На адной частцы двара стаяў крыты гонтай двухпавярховы дом, у якім размяшчалася вялікая зала для гасцей. Дом на другой частцы быў меншы і не такі прывабны. (Наступныя Інвентары паказваюць, што будынкі пастаянна абнаўляліся). Непадалёку стаялі гаспадарчыя прыбудовы. Мелася пяць агародаў, на якіх высаджвалі цыбулю, пастарнак, агуркі, рэпа і іншыя культуры. Амаль да касцёла “на горцы” цягнуліся сады, у якіх раслі нават цеплалюбівыя вішні. Улічваючы, што зіма 1630-31 гг. была вельмі марознай, можна зрабіць вывад, што недарэмна заплаціў Сапега свайму адміністратару добрыя грошы, калі той здолеў абараніць сад ад нязвыклага холаду. Для развя-дзення рыбы каля рэчкі было выкапана некалькі ставаў. З дамашніх жывёл гадавалі валоў, быкоў, цялят, кабаноў, гусей, курэй, коней. Коні ў Інвентары апісаны па масцях. Відаць, гэта таксама мела значэнне пры продажы ці вывядзенні новых парод. Сенажацей для коней хапала: яны былі побач, за рэчкай.
На ворыўнай зямлі сеялі жыта, пшаніцу, ячмень, гарох, авёс. Аўсу адводзілася прыкладна 20 % усёй пашні, і гэта цалкам зразумела: корму для коней трэба было многа. (Інвентар 1631 г. улічвае 3 стайні з коньмі).
Клапаціліся ў маёнтку пра запасы на доўгую зіму. У Інвентарах пералічваюцца кадкі з мёдам, агуркамі, рыбай… У сырніцах было шмат высушаных сыроў.
Цікава, што млынары абодвух млыноў абавязаны былі штогод выкармліваць па 7 кабаноў. Акрамя гэтага, яны клапаціліся і пра зёлкі ў садзе. Для патрэб гаспадаркі і сялян мелася кузня.
Працавалі ў маёнтку жыхары з вёсак Конна, Холстава, Красная і мяшчане з Зэльвы, для іх умовы наёмнай працы былі лягчэйшымі, чым для сялян. У самыя напружаныя дні сенакосу ці жніва выходзілі на працу ўсе ад мала да вяліка, пакідаючы ў хатах з малымі дзецьмі непрацаздольных членаў сям‘і. А ў звычайныя дні кожная сям‘я абавязана была адпрацаваць у фальварку тры дні з валокі (1 валока – прыкладна 20 га).
Па звестках Інвентара 1633 г. відаць, што гаспадарка мела неблагі прыбытак, бо з чаго б Сапегі абавязвалі сялян вазіць лішкі прадукцыі ажно ў Вільню!
Належная ўвага ўдзялялася пажарнай бяспецы. У кожным сялянскім двары меліся лесвіцы, бочкі з вадой, іншыя прылады для тушэння пажару. З кожных двух дамоў вылучаўся адзін чалавек для начной аховы.
З больш пазнейшых Інструкцый, выяўленых Аляксандрам Доўнарам, ён спыніўся на скла-дзенай у 1796 г. Францішкам Сапегам. Зіма 1795 года была надзвычай снежная, таму трэба было гэта ўлічваць у рабоце Дзярэчынскага порта. Францішка хвалявала пытанне аб транспарціроўцы жыта з Дзярэчына ў Каралявец (сучасны Калінінград). Порт, што звязваў Дзярэчын праз Шчару і Нёман з балтыйскімі гарадамі, патрабаваў пільнай увагі. У сваёй Інструкцыі гаспадар стараецца ўлічыць усё да дробязей. І колькі людзей павінна быць у двух камандах рачнога судна, і колькі бочак яно прыме, і як гэтыя бочкі выкарыстоўваць у непагадзь… Даведаліся і пра харчаванне малайцоў (матросаў) за кошт гаспадара.
Інструкцыі былі не сухімі загадамі: у іх ёсць шэраг цікавых звестак пра розныя здарэнні. Напрыклад, апісваецца выпадак, які сведчыць пра славу зэльвенскага кірмашу. У Пінску ў аднаго з мяшчан укралі каня. І той шляхціч некалькі гадоў запар спецыяльна прыязджаў у Зэльву, каб прасачыць, ці не для Ганненскага кірмашу быў конь украдзены.
Як дбайных гаспадароў, Сапегаў непакоіў прэстыж Ганнен-скага кірмашу. Каб захоўваўся належны парадак, людзі Сапегаў сачылі за падазронымі асобамі, не дапускаючы крадзяжу і разбою. Дзеля бяспекі купцоў і пакупнікоў месца продажу коней выдзялялася за мястэчкам.
Агаворвалася ў Інструкцыі і такая важная справа, як збор падаткаў. Ён даручаўся найбольш давераным служачым, якія сачылі, каб ніхто не прадаваў тавар танней за пана, каб не прапаноў-валі гарэлкі, запраўленай вішняй ці зёлкамі, бо гэты каньяк меў права рэалізоўваць толькі гаспадар кірмашу і г.д.
Выклікала ажыўленне ў зале і паведамленне пра рэфармаванне судовай практыкі і яго аргументацыя: Францішак Сапега ўлічваў… нянавісць сялян да паноў-прыгнятальнікаў. Як людзі разумныя, лічыў ён, сяляне здольны самі разабрацца са злачынцамі. Ён прапануе выбраць дзясятнікаў (прадстаўнікоў ад дзесяці двароў), і тыя разам з войтам будуць разглядаць справы. Магнат рэкамендуе не практыкаваць фізічных пакаранняў, а больш разлічваць на маральнае ўздзеянне. Напрыклад, віноўны не павінен мець права наведваць масавых мерапрыемстваў (той жа Ганненскі кірмаш) на нейкі пэўны час.
Гэта Інструкцыя, як лічыць Аляксандр Доўнар, – важны крок да гарадскога самакіравання. Магчыма, яно і было ў Зэльве, проста пацвярджаючых тое фактаў пакуль не выяўлена.
Знакавыя постаці роду
Кандыдат філалагічных навук, дацэнт Генадзь Праневіч адзначаў, што дынастыя Сапегаў існавала ў гісторыі каля 600 гадоў! Такіх родаў няшмат ва ўсім свеце. І тым больш мы можам ганарыцца гэтым фактам, што 96% усіх уладанняў Сапегаў размяшчалася на землях сучаснай Беларусі! І только 4% – на іншых, але, заўважым, блізкіх да тэрыторыі Беларусі.
І пакінулі Сапегі за працяглы час свайго існавання многа добрай памяці ў гісторыі і культуры краю. У жыцці роду навукоўца выдзяляе 2 перыяды: ліцвінскі і рэч-паспалітаўскі, калі магнаты ўсё больш цягнуліся да польскай культуры і мовы. Для прадстаў-нікоў роду характэрна інтэграванасць у еўрапейскую культуру. Неацэнны ўклад як у беларускую, так і сусветную культуру ўнёс сваёй дзейнасцю Леў Сапега. Шмат зрабілі і яго нашчадкі.
Дацэнт вылучыў літаратара і мецэната Фрыдэрыка Сапегу, палкаводца, ваяводу віленскага і вялікага гетмана літоўскага Паўла Сапегу, гетмана войска Дзмітрыя II Самазванца, Яна Пятра Сапегу, асветнікаў Ганну Паўліну Ябланоўскую і Аляксандра Антоні Сапегу ды і шэраг іншых. (У вучонага даследаванне пра ўклад Сапегаў у культуру і гісторыю Беларусі займае не адзін дзясятак старонак).
Дацэнт кафедры гісторыі Беларусі ГрДУ імя Янкі Купалы Сяргей Амелька пазнаёміў з генеалогіяй роду Сапегаў, назваў іх нашчадкаў, якія праявілі сябе ў палітыцы і культуры не толькі Беларусі, але і замежжа.
Прафесар кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, доктар гістарычных навук Святлана Марозава падкрэсліла, што гісторыкі лічаць Льва Сапегу другой пасля Францыска Скарыны асобай у культуры Беларусі. Чалавек, які шмат гадоў займаў месца Канцлера ВКЛ, зрабіў для станаўлення беларускай нацыі столькі многа, што яго ролю цяжка пераацаніць.
У перыяд жыцця Льва Сапегі вельмі складанай ва ўсёй Еўропе, у тым ліку і ў ВКЛ, была рэлі-гійная сітуацыя. У Масковіі і Рыме існавалі вялікія прэтэнзіі на душы (і землі, вядома) жыхароў ВКЛ. У палітыкаў узнікла ідэя ўмацаваць дзяржаву праз рэлігію, не даць Маскве і Рыму разарваць ліцвінскую дзяржаву на часткі. Вялікае княства Літоўскае спрабуе займець сваё годнае месца сярод мацнейшых дзяржаў свету. Як дальнабачны палітык, Леў Сапега падтрымлівае новы накірунак у рэлігіі – уніяцтва, спадзеючыся на жыватворны ўплыў сінтэзу праваслаўя і каталіцызму на ўсё грамадскае і дзяржаўнае жыццё. Карыстаючыся аналізам пісем Льва Сапегі да Іпація Пацея, Крыштофа Радзівіла, Язафата Кунцэвіча, дакладчыца звярнула ўвагу, як тактоўна, але настойліва адстойвае свае погляды на складаную праблему Канцлер. Асаблівае значэнне надала пісьму Сапегі да Кунцэвіча ад 22 сакавіка 1621 года, бо з ім звязана мноства фальсіфікацый. Палітычнага дзеяча вельмі непакояць метады, якімі Кунцэвіч і яго паслядоўнікі пашыраюць уніяцтва. Леў Сапега не дапускаў і думкі аб праследаванні адной рэлігіі другой. Будучы права-слаўным у дзяцінстве (уплыў бацькоў), кальвіністам у юнацтве і сталым веку (уплыў Радзівілаў), а ў канцы жыцця католікам, – Леў Сапега нейтральна ставіўся да ўсіх канфесій. Галоўнае, лічыў ён, каб чалавек верыў у Бога і паводзіў сябе згодна з запаве-дзямі. Сапраўднай талерантнасцю, падкрэсліла даследчыца, Вялікі Канцлер апярэдзіў сваю эпоху на сотні гадоў. І сёння мы з удзячнасцю згадваем гэтага мудрага палітыка і дыпламата, патрыёта беларускага народа.
Сваімі даследаваннямі пра Францішка Сапегу падзяліўся студэнт ГрДУ імя Янкі Купалы Валерый Бялы. (Дарэчы, і ў мінулым годзе ў канферэнцыі ўдзельнічалі маладыя даследчыкі даўні-ны з Гродзенскага ўніверсітэта. І гэта вельмі радуе!).
Студэнт-філолаг не мог не зацікавіцца Францішкам, бо менавіта яго лічаць героем рамана Эжэна Сю “Таямніцы Парыжа”. Каларытная фігура гэтага чалавека і сапраўды не пакідае раўнадушным нікога, хто знаёміцца з родам Сапегаў. У 21 год – генерал артылерыі; удзельнік паўстання Тадэвуша Касцюшкі; расійскі тайны саветнік; дэлегат ад шляхты на каранацыю Паўла I ў Маскве; любоўнік фаварыткі Напалеона; карцёжнік і авантурыст – усё гэта пра аднаго і таго ж чалавека, уладальніка Зэльвы, Дзярэчына і шэрагу іншых мястэчак Францішка Сапегу.
Выяўленне кнігазбораў Сапегаў
Уявіць жыццё любога магнацкага роду без бібліятэкі немагчыма. Усебакова адукаваныя людзі, Сапегі, стагоддзямі збіралі лепшае з тагачаснай сусветнай літаратуры. Інтэнсіўнымі пошукамі раскіданага па свеце кніга-збору Сапегаў займаецца Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Аб гэтым паведаміў на канферэнцыі намеснік дырэктара па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Аляксандр Суша.
Большасць кніжнага багацця Сапегаў знаходзіцца ў Літве, Польшчы, Расіі, Украіне. Кнігі вельмі дарагія. Набыць іх практычна немагчыма. Але ёсць шмат шляхоў для азнаямлення з імі. Перш за ўсё, вядома, трэба іх выявіць, падрабязна апісаць кожны асобнік і ўказаць месца яго захоўвання. Так папаўняецца электронны каталог. Ідзе пошук людзей, найперш выхадцаў з Беларусі, якія могуць садзейнічаць атрыманню копій, рэканструкцыі кніг. Праведзена вялікая работа па наладжванні кантактаў для арганізацыі выстаў, на якіх магчыма дамовіцца аб часовым вяртанні некаторых кніг для працы навукоўцаў. Бібліятэкары стараюцца трапіць на ўсе навуковыя сімпозіумы, семінары і г.д., дзе ідзе гаворка аб страчанай спадчыне. Вядуцца даследаванні, пашыраюцца веды пра найбольш цікавыя выданні. Адным словам, выкарыстоўваюцца ўсе магчымасці, каб нашы веды пра Сапегаўскае кніжнае багацце папаўняліся з кожным годам.
Аляксандр Суша на відэаэкране дэманстраваў выявы некаторых кніг з Сапегаўскага кніга-збору. Уражвае як іх прыгожае аздабленне, так і эрудыцыя прадстаўнікоў гэтай дынастыі, бо кнігі ў іх былі на ўсіх еўрапейскіх мовах і па ўсіх галінах ведаў.
Абмен думкамі
Пытанні да вучоных былі розныя. Напрыклад, чаму годам атрымання Сапегамі прывілею на правядзенне Ганненскага кірмашу называюць то 1720, то 1721 год. Або “Калі лепш працавалі Інструкцыі?”, “Калі было больш самастойнасці?” і г.д. Раўнадушных у зале не аказалася. Навукоўцы або адказвалі на пытанні, або прасілі звязвацца з імі па інтэрнэце.
Думаецца, што пасля гэтай плённай працы прыхільнікаў гісторыі ў нас стане намнога больш. І павагі да славутага роду Сапегаў, якія баранілі нацыянальную адметнасць беларусаў, спрыялі развіццю навукі, культуры і гаспадаркі, – таксама.

Крэчка, К. Ганненскі кірмаш – радасць цікавых сустрэч / Клаўдзія Крэчка // Праца. – 2014. – 6 верасня. – С.1-2.
Кожны год на Ганненскі кірмаш у Зэльву прыязджае шмат ганаровых гасцей. У 2014 годзе сярод іх былі… Аляксандр Вярсоцкі - першы намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама, Ала Сопікава – дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Сяргей Чыкун – намеснік старшыні Бераставіцкага райвыканкама, Іван Варанец – намеснік старшыні Свіслацкага райвыканкама, Уладзімір Мазго – намеснік галоўнага рэдактара часопіса “Нёман”, Ганаровы грамадзянін Зэльвенскага раёна.

Миклашевич, И. Музыкальное ассорти / Ирина Миклашевич // Праца. – 2014. – 10 верасня. – С. 4.
В 2014 году, во время Анненской ярмарки жители и гости района смогли увидеть яркие выступления артистов:
Романтичный и дерзкий Саша Немо
С сольной программой в первый день Анненской ярмарки выступил белорусский певец Саша Немо. Артист исполнил все песни «вживую». На его концерте прозвучали новые и знакомые треки. Перед каждой песней певец рассказывал какую-нибудь историю – из своей жизни, о рождении той или иной композиции. Вообще, все песни Саши Немо – автобиографичны. Одни трогательно-печальные, другие – бесшабашно весёлые. Но каждая по-своему цепляет, будь то ритмичный танцевальный хит или лирическая баллада.
Звала в пляс балалайка
На ярмарке задорно звучала и звала в пляс балалайка Александра Воронище (Александр играет на гитаре, домре, баяне, аккордеоне, скрипке, трубе, саксофоне и банджо, но ближе ему балалайка). Зрители диву давались, как он виртуозно владел своим музыкальным инструментом, как пластично двигался на сцене, заряжая публику, что называется, с пол-оборота. Такой вот уникальный энерджайзер.
«Рада» принесла радость
И, кстати, не только радость. Пёстрые наряды, мелодии, от которых пробирает дрожь и играет кровь, душераздирающие романсы, искромётные танцы – приятные эмоции и веселье были обеспечены каждому. Безудержной энергией, которая исходила от солистов, танцоров и музыкантов коллектива, казалось, был пропитан сам воздух.
На ярмарку музыкальный театр «Рада» (г.Гродно) приехал сразу с несколькими песенно-танцевальными программами: цыганской «ГИНЭ РОМА» и фольклорной «Казаки».
Хороши «Хорошки»
С танцевальной белорусской культурой знакомил леген дарный хореографический ансамбль «Хорошки». Зрители смогли увидеть и услышать звучание уникальных народных инструментов. Происходящее на сцене напоминало яркое буйство красок развесёлой белорусской ярмарки: пёстрые ленты, сарафаны девушек и, конечно, разноголосье рожков и чёткая дробь каблучков. Статные хлопцы и стройные девчата в национальных одеждах завораживали своими отточенными движениями.
Шоу от белорусской «дочери Востока»
Зельвенцам и гостям посёлка певица Гюнешь запомнилась, прежде всего, сильным вокалом и женственными нарядами. Восточная красавица с белорусскими корнями на Анненской ярмарке исполнила более десятка песен из своего репертуара. В Зельву певица приехала с танцевальным коллективом «Гарем-шоу». Помимо новых песен, грациозная Гюнешь исполнила свои знаменитые хиты – «Дочь Востока» и «Хабиби».
Харизматичный Слуцкий
Отличное наст роение отдыхающим на ярмарке подарил молодой белорусский исполнитель поп-музыки Евгений Слуцкий. 23-летний харизматичный певец прекрасно держался на сцене, а в перерывах между песнями шутил со зрителями на разные местечковые темы.

Шумович, А. Архитектурные проекты от Нагорного / Алеся Нагорного // Праца. – 2014. – 17 верасня. – С. 4.
Прогуливаясь по многочисленным объектам Анненской ярмарки, жители городского посёлка не могли не заметить появившиеся незадолго до праздника малые архитектурные новшества – деревянные сооружения с висящими подковами и изображением лошади, чудо-деревья, указывающие, словно в сказке, путь, расписные ворота у некоторых подворий… За всем этим стоит неуёмная фантазия и выдумка главного архитектора района Владимира Нагорного. И вот, в канун ярмарки некоторые из задумок удалось воплотить в жизнь.
Неподалёку от СШ № 2 и уже известного зельвенцам резного колодца по улице Советской появились интересные сооружения с подковами. По словам Владимира Нагорного, это не что иное, как обереги Зельвы. Для города, славившегося некогда лошадьми, нельзя было придумать более подходящего талисмана.
Дабы не заплутать участникам Анненской ярмарки в гуще праздничных событий, в наиболее оживлённых местах были «посажены» деревья-указатели. Конечно, надписей вроде известных присказок-предупреждений «Направо пойдёшь – жену найдёшь, налево – коня потеряешь» на них не было. Но маршрут они задавали верно, чем немало облегчили людям поиск нужной площадки.

Белоусова, Е. «Кірмашовы цуд»: традиции и современность / Евгения Белоусова // Праца. – 2014. – 24 верасня. – С. 4.
В конкурсе на лучший стилизованный костюм, который прошел во время Анненской ярмарки, приняли участие работники районного Дома ремёсел, сельских учреждений культуры, жители и гости посёлка. Организаторы и создатели нарядов сделали акцент на привлечении внимания к уникальным ценностям традиционного белорусского костюма, его этнической самобытности.
Вечером на летней эстраде все желающие смогли насладиться дизайнерским творчеством вживую. На конкурс были представлены оригинальные работы, каждая из которых заслуживает отдельного внимания.
Каждая из пяти показанных коллекций объединила в себе работы нескольких авторов: «Беларускі ўзор», «Спадчына», «Калекцыя касцюмаў XVIII стагоддзя», «Крэатыў» и «Непаўторнасць».
Победителями были признаны работники Кошелёвского Дома фольклора, которые представили коллекцию женских белорусских костюмов конца XIX – начала XX века – «Пятрэвіцкі строй». Второе место заняла дизайнер Елена Жидок, третье – досталось Елене Суша.
Одна из важнейших особенностей белорусского костюма – его приверженность традиции. Вбирая в себя многообразные веяния на протяжении столетий, он долгое время сохраняет свой неизменный крой. Но, несмотря на эту самую устойчивость так называемого «белорусского облика», мастера всегда находили и будут находить необычные варианты для его воплощения.

Матюк, Н. Креатив из «Працы» / Наталья Матюк // Праца. – 2014. – 24 верасня. – С.4
Превратить газетные полосы в интересные и креативные наряды попытались участники конкурса, объявленного редакцией в преддверии Анненской ярмарки. Вооружившись необходимым материалом, ножницами и прочими канцелярскими принадлежностями, зельвенцы взялись за работу. Кто-то попробовал заглянуть в интернет, а кто-то решил смастерить модель самостоятельно, руководствуясь исключительно своей фантазией и обладая элементарными швейными навыками. Итак, посмотрим, что получилось.
Довольно необычно выглядел головной убор, представленный Инной Агей из отделения дневного пребывания для инвалидов. На цилиндре запечатлена целая история ярмарки с неотъемлемыми её атрибутами: мельница, лошадь, бричка, наполненная мешками с зерном. Декорированием шляпы Инна Анатольевна занималась вместе с молодыми инвалидами.
Заявили о себе Лилия Амельянчик, Ангелина Чечет, Елена Пайзулаева, Дарья Григорьева, самый юный участник Максим Ситько сделал шапку-трансформер. И название придумал юмористическое «Беларускі індзеец». С одной стороны такое своеобразное «изобретение» выглядит как корона, с другой – как головной убор индейца. Для украшения использованы разноцветные атласные ленты.
Все конкурсанты получили заслуженную оценку зрителей во время празднования Анненской ярмарки и подписку на газету «Праца» на IV квартал.

Попка, Л. Ганненскі кірмаш-2014: ёсць што сказаць / Людміла Попка // Праца. – 2014. – 27 верасня. – С.4.
Карэспандэнты «Працы» працягваюць цікавіцца меркаваннямі людзей наконт арганізацыі правядзення Ганненскага кірмашу.

Мацюк, Н. Калі прыгажосць становіцца стылем жыцця / Наталя Мацюк // Праца. – 2014. – 4 кастрычніка. – С.9.
Падчас сёлетняга Ганненскага кірмашу цэнтр Зэльвы змяніўся да непазнавальнасці. Па традыцыі тут размясціліся пляцоўкі сельскагаспадарчых арганізацый і сельсаветаў, якія прымалі ўдзел у конкурсе “Кірмашовы падворак”.
З самай раніцы руплівыя гаспадары спяшаліся як мага лепш добраўпарадкаваць свае імправізаваныя сядзібы. Пры падвядзенні вынікаў конкурсу ўлічвалася многае: арыгінальнасць тэрыторыі двара, утульнасць у доме, выкарыстанне ў афармленні нацыянальных традыцый, кветкавы дызайн і інш.
Кожны ўдзельнік творча падышоў да пас таўленай задачы і праявіў сваю фантазію. Варта адзначыць, што на кожнай сельскагаспадарчай пляцоўцы дэманстраваліся народныя абрады: хрэсьбіны, заручыны, вяселле, уваходзіны ў новы дом, провады ў армію, выпечка караваяў і інш. Прычым суправаджалася ўсё гэта цікавым і пазнавальным аповедам.

Шумович, А. Город мастеров в Зельве / Алеся Шумович // Праца. – 2014. – 11 кастрычніка. – С.9
И рук, и сердца щедрый дар
Гродно, Слоним, Мосты, Новогрудок, Кореличи – народные мастера приехали из многих уголков области. Свои лучшие работы представляли также ремесленники и умельцы, впервые приехавшие на Гродненщину. Деревянные ложки, расписные тарелки, тканые пояса, соломенные шляпы, корзины из лозы, глиняные кувшины и другие творения – подлинный триумф старинного ремесла!
В удивительном Городе мастеров остановиться хотелось у каждой палатки – потрогать и обязательно приобрести сувенир на память. Долго м ожно было любоваться изделиями из соломки и бисера. Здесь и венки, и панно, и деревца, и элегантные украшения…Глаза разбегались при виде кружев и вышивки, соломенных изделий и изящных керамических фигурок. Покупателя нашли и живописные картины, расписные деревянные кухонные досочки.
Буквально заворожил «монетный двор», где демонстрировал чеканку мастер из ассоциации монетных кузнецов Беларуси. Сувенир делали на глазах у заказчика, причем можно было выбрать из набора изображение, которое будет на аверсе и реверсе. Для изготовления предлагались три металла – медь, алюминий, латунь.
Хит продаж – славян ские куклы-обереги ручной работы. Самые распространенные персонажи – куклы-подружки, желанницы, -десятиручницы, пеленашки.
Неизменная любовь покупателей – ажурные скатерти и салфетки, вышитые рушники. Тут вам и декоративно оформленные подушки, и узорные салфетки, и тончайшей работы платки. Такими вещами люди просто восхищались, мол, надо же, какой техникой овладели мастера.
Традиционно на ярмарке было много бижутерии. Как заводского производства, так и hand made, что называется. Приобретя такой подарок, зельвенские красавицы могли смело отправляться в кресло к одному из художников-портретистов, чтобы на бумаге запечатлеть свою красу.
Многие так и делали. Некоторые же покупали готовые картины. Холсты с произведениями искусства заняли целую лужайку.
Каравай-каравай, кого хочешь выбирай!
Визитной карточкой Анненской ярмарки из года в год остается конкурс караваев. На нынешнем празднике хлебная тема вновь заняла главенствующее положение.
Столы с караваями разных форм и размеров, словно магнитом, притягивали прохожих. Ничего странного – чтобы удивить народ и жюри, хозяюшки простояли у плиты не один час. Зато каков результат! Украшенные различными плетениями, колосьями, фигурками из теста, караваи радовали глаз и заставляли, не лукавя, хвалить их мастериц.
В общем, на Анненской ярмарке можно было купить все, что душе угодно: от непритязательной свистульки и ароматного кекса до кованых мангалов и пышных караваев. Те, кто хоть раз побывал на подобном празднике народных мастеров, обязательно возвращаются.

 

2015 год
Шматко, Я. Зэльва ды Сапегі / Яніна Шматко // Праца. – 2015. - №3. – 23 студзеня. – С.14.
Вялікі канцлер Вялікага Княства Літоўскага Леў Сапега вядомы яшчэ і тым, што сваім Статутам 1588 года даў штуршок росту мястэчак. Пра гэта ішла размова падчас навукова-практычнай канферэнцыі “Роля Сапегаў у жыцці Зэльвенскага краю”, якую ў другі раз ладзілі ў Зэльве падчас Ганненскага кірмашу. На канферэнцыі прысутныя азнаёміліся з дакладамі: дактаранта кафедры новай і навейшай гісторыі Беларусі гістарычнага факультэта БДУ Сяргея Токць, кандыдата гістарычных навук Аляксандра Доўнара, кандыдыта філалагічных навук, дацэнта Генадзя Праневіча, прафесара кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін, доктара гістарычных навук, прафесара Святланы Марозавай.

Мазго, Ул. Вандроўка на кірмаш / Уладзімір Мазго // Маладосць. – 2015. - №7. – С.152-159.
У артыкуле Уладзімір Мазго вядзе расповяд аб сваёй малой радзіме - Зэльвенскім раёна. Гістарычныя звесткі суседствуюць з вершамі Уладзіміра Мінавіча. Успамінаюцца постаці Сапегаў ў гісторыі Зэльвы, прывілея на правядзенне штогадовай ярмаркі, калі славуты кірмаш дасягнуў найбольшага росквіту. Чытач атрымае адказы на пытанні аб царкве-крэпасці ў в.Сынкавічы, касцёле Прасвятой Тройцы, Свята-Троіцкай царкве, колькі гадоў Зэльве, якіх людзей і падзеі пабачыла гэта зямля?

Мазго, Ул. Вандроўка на кірмаш: публіцыстычна-паэтычнае падарожжа / Уладзімір Мазго // Праца. – 2015. – 22 жніўня. – С.9
Колькі гадоў Зэльве?.. А першая летапісная згадка Зэльвы адносіцца да 1258 года, калі князь Даніла Галіцкі ў час паходу на літоўскага князя Міндоўга ўзяў Ваўкавыск і паслаў атрад на чале з сынам Львом на Гародню, а ваяводу Міхайлу – ваяваць «по Зелеве». Пра гэта паведаміў нам Іпацьеўскі летапіс.
Ёсць меркаванне, што пачаткам Зэльвы паслужыла гара, якая ўзвышаецца над мясцовасцю на 20–25 метраў, з прыкметамі старажытнага паселішча і рэшткамі валоў. Менавіта на гэтую акалічнасць звяртае нашу ўвагу «Энцыклапедыя археалогіі і нумізматыкі Беларусі». Ішлі гады і вякі. Ад аднаго магната да другога пераходзіла мястэчка. Але найбольшага росквіту дасягнула пры князях Сапегах, якія атрымалі прывілей 20 мая 1720 года ад вялікага князя літоўскага і польскага караля Аўгуста II Моцнага на правядзенне штогадовых кірмашоў. 3 гэтага часу Зэльва становіцца адным з найбуйнейшых гандлёвых цэнтраў Еўропы. Вось што піша пра гэта «Еўрабюлетэнь» (№ 5/2010): «Раней, калі праводзіўся Ганненскі кірмаш, людзі казалі: зэльвенцы адзінаццаць месяцаў на год сумуюць, а месяц жывуць. Кірмаш доўжыўся з 25 ліпеня да 25 жніўня. У XVIII стагоддзі ён быў другім па памеры кірмашом Старога Свету пасля Лейпцыгскага. На Ганненскі кірмаш, названы ў гонар святой Ганны, прыязджала да пяці тысяч купцоў, а гандлёвы абарот складаў да мільёна рублёў»…
Як бачым, Зэльва ўяўляла ў той час амаль што Лейпцыг у гандлёвых маштабах. Сюды з’язджаліся купцы з Расіі, Украіны, Польшчы, Францыі, Саксоніі, Баварыі, Нідэрландаў, Аўстрыі, Прусіі, Італіі, Даніі, Швецыі і іншых краін Еўропы. Тавары, прывезеныя на зэльвенскі кірмаш, былі самыя разнастайныя. У расійскіх купцоў тут можна было набыць скураныя, жалезныя, медныя, бронзавыя вырабы, фаянсавы і фарфоравы посуд, футра, цукар, чай, цыгарэты, мыла, баваўняныя тканіны. Гандляры з Еўропы прапаноўвалі шаўковае, ільняное палатно, баваўняныя вырабы, швейцарскі сыр, турэцкі тытунь, напоі і бакалейныя тавары.
Як сведчыць кніга «Памяць. Зэльвенскі раён»: «Гандлявалі на Ганненскім кірмашы буйной рагатай жывёлай і коньмі. Іх прыганялі памешчыкі і гандляры Лідскага, Кобрынскага і Брэсц-кага паветаў Гродзенскай губерні, часткова Валынскай і Люблінскай (Каралеўства Польскае) губерняў. Збывалі тут коней і Сапегі, якія мелі свой конны завод, дзе было каля паўтары тысячы галоў англійскай, дацкай і турэцкай парод.
Асноўным прадметам гандлю (54 %) было сукно, якое пастаўлялі са слонім-скай, косаўскай, ружанскай, заблудаў-скай і кнышынскай фабрык. Віленскія, гродзенскія і мінскія купцы забяспечвалі кірмаш цукрам, чаем, цыгарэтамі, тытунем, мылам, слонімскія і віленскія – галантарэяй».
Каб павесяліць народ, падчас кірмашу выступалі акрабаты, жанглёры, фокуснікі, цыгане з дрэсіраванымі мядзведзямі і тэатральныя калектывы. Аматары азартных гульняў мелі магчымасць зацугляць сваю ўдачу ў рулетцы, якую прывезлі ў Зэльву з Парыжа і празвалі «фартунай». Вялікай папулярнасцю сярод наведвальнікаў кірмашу карысталіся таксама шынок пані Валабрынскай і драўляны павільён, празваны «сабачай горкай», дзе пад музыку некалькіх скрыпачоў можна было пры жаданні танчыць ажно да раніцы.
Найбольшага свайго росквіту славуты зэльвенскі кір-маш дасягнуў у канцы XVIII – пачатку XIX стагоддзяў, калі сюды штогод прывозілася тавараў на суму да трох мільёнаў рублёў асігнацыямі. На працягу амаль 130 гадоў ён быў самым буйным у Вялікім Княстве Лі-тоўскім.
У наш час адбываецца аднаўленне традыцыі вялікага Ганненскага кірмашу, вяртанне яго з мінулых стагоддзяў у сучасную Зэльву.
Кажуць, што Сапегі вельмі цанілі Зэльву і ў сваіх уладаннях называлі яе «Зэльвенскім графствам». У XVIII стагоддзі яны адкрылі тэатр, у якім ігралі прыгонныя беларускія, вольныя французскія і польскія акцёры.
Развіццю Зэльвы спрыяў не толькі Ганненскі кірмаш. Тут праходзіў важны гандлёвы шлях: Мінск–Слонім–Ваўкавыск–Гродна–Беласток. Зальвянка ў той час была суднаходнай і пераўтварала мястэчка ў дзеючы рачны порт. А ў 1886 годзе на чыгунцы Беласток – Баранавічы адкрылася станцыя «Зэльва».
Зальвянка, Зэльва… Якое паходжанне такіх блізкіх па гучанні слоў? На гэты конт існуюць розныя погляды.
Пісьменнік і мовазнаўца Уладзімір Юрэвіч у кнізе «Слова жывое, роднае, гаваркое…» сцвярджае: «Назву цяперашні гарадскі пасёлак атрымаў ад ракі Зэльвеі, якая паступова ператварылася ў Зальвянку. У аснове назвы слова залева – месца паводак у веснавую і летнюю пару, калі вада залівала вялікія прасторы».
Другую версію, выказаную народным пісьменнікам Беларусі Янкам Брылём, нагадаў паэт Юрка Голуб: «Пражыў паўстагоддзя і не ведаў, што Зэльва – ад літоўскай жалёі: зялёная»…
Калі ж уважліва прыгледзецца да Зэльвы, якая спакон вякоў патанае ў зеляніне садоў і паркаў, прыбярэжных лугоў і агародаў, то найбольш прымальнай выглядае другая версія паходжання назвы райцэнтра. Але, мне здаецца, абодва выказаныя вышэй погляды маюць права на існаванне.

Попка, Л. Віраваў у Зэльве Ганненскі кірмаш / Людміла Попка // Праца. – 2015. – 26 жніўня. – С.2.
Зэльвенцы могуць пахваліцца тым, што змаглі адрадзіць правядзенне аднаго з самых значных мерапрыемстваў, якія калісьці ладзілася на нашай зямлі – свята “Ганненскі кірмаш”. Прыняць удзел у ім з’язджаюцца госці з самых розных куткоў Беларусі і нават замежжа.
“Ганненскі кірмаш” – гэта яшчэ і магчымасць прыцягваць шырокую ўвагу да турыстычнага, эканамічнага патэнцыялу нашага рэгіёну. Таму напярэдадні свята адбыўся «круглы стол», прысвечаны пытанням ўстойлівага развіцця Зэльвенскага раёна. А само свята, максімальна набліжанае да даўніх традыцый, прайшло ў Зэльве ў мінулую суботу.
Свята раскінулася на цэнтральных вуліцах пасёлка і праходзіла на некалькіх пляцоўках: гандлёвай, рамеснай, прадпрымальніцкай, сельскагаспадарчай, творчай, мастацкай і г.д. Выстава выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога і фотамастацтваў прыцягнула ўвагу не адной сотні наведвальнікаў. Гандляры прапаноўвалі шырокі выбар свежай агародніны і садавіны, мясныя, рыбныя, хлебабулачныя вырабы, традыцыйныя беларускія напоі: квас, медавуху і збіцень.
Хутка разыходзіліся прысмакі – каўбасы, мясныя вырабы, духмяныя пірагі зэльвенскага філіяла аблспажыўтаварыства. Каля раённага цэнтра культуры і народнай творчасці праводзілі прэзентацыю сваёй прадукцыі прадпрымальнікі і сельскагаспадарчыя падворкі. Самаму прыдзірліваму наведвальніку тут было з чаго выбраць. Удзельнікі свята мелі магчымасць пракаціцца на брычках, паназіраць за выступленнем прадстаўнікоў конна-спартыўных школ, палюбавацца выстаўленымі ў свабодным выгуле ў паркавай зоне коньмі мясцовых сельгасарганізацый. Новаўвядзенне гэтага года – магчымасць купіць або прадаць каня.
Па агульных ацэнках, удзел у мерапрыемстве прыняло больш за 4 тысячы чалавек.


Бебех, Д. На падворках – весялосць / Дзіян Бебех // Праца. – 2015. – 29 жніўня. – С.2.
Кожны год на Ганненскім кірмашы падворкі сельвасетаў і сельскагаспадарчых арганізацый ствараюць вясёлую атмасферу свята, маюць цікавае і адметнае афармленне. Так было і на гэты раз: гаспадары шчыра запрашалі ўсіх жадаючых зайсці да іх на падворак, дэманстравалі традыцыйныя прадметы хатняга абіходу, частавалі беларускімі прысмакамі і забаўлялі народнымі гульнямі, песнямі, танцамі.
Сялянскі быт адлюстроўваўся на рамесным падворку Сынкавіцкага сельсавета і СВК “Сынкавічы”. Тут былі шырока прадстаўлены самаробныя іконы, ткацкія вырабы, керамічны посуд. Майстры-ўмельцы праводзілі для жадаючых майстар-класы.
Весялосць і адкрытасць “цыганскага этнасу” перадавалі падворкі Дзярэчынскага і Галынкаўскага сельсаветаў і СВК “Галынка”. Работнікі ўстаноў культуры вельмі добра пераўвасобіліся ў цыганоў, а рамансы і песні ў іх выкананні выклікалі бурныя апладысменты ўсіх гасцей.
Зэльвенскі сельсавет і СВК “Бародзічы” арганізавалі тэатральны падворак. Гасцей запрашалі стаць гледачамі інсцэніровак “Паўлінка”, “Мікітаў лапаць”, “Збянтэжаны Саўка”. Дарэчы, апошнія прадстаўленні мелі інтэрактыўны характар: паўдзельнічаць у міні-спектаклях маглі ўсе жадаючыя.
Не сціхала музыка на музычна-інструментальным падворку Каралінскага сельсавета і СВК “Караліно”. Маладыя “яўрэйкі” сустракалі гасцей свята песнямі і танцамі. Музычныя інструменты: бубны, скрыпкі, балалайкі, шалестуны гучалі на ўсю моц.
Звонкі дзіцячы смех даносіўся з падворка “Дабро сельскае”. Сельскагаспадарчы філіял “Дабрасялецкі” і сельсавет арганізавалі зону адпачынку для дзетак, дзе яны маглі праявіць сябе ў традыцыйных беларускіх гульнях. Ад жадаючых загнаць цвічок у калодачку, занесці чыгун у печ не было адбою. На ўсіх падворках гаспадары праяўлялі гасціннасць, частавалі гасцей малаком, варанай бульбай, печанымі яйкамі, духмянымі дранікамі, садавінай і ягадамі.
“На танцулькі да Паўлінкі” запрашаў на Ганненскім кірмашы Тулаўскі сельскі савет і СВК “Міжэрычы”. Гасцей сустракаў сімвал падворка – паўлін, зроблены з жыта. Гаспадары вучылі ўсіх прысутных танцам: лявонісе, кракавяку, польцы.
Па ўсей вуліцы разносіўся пах смажанай бульбы: гэта на падворку “Нацыянальнай кухні” Крамяніцкага сельсавета і філіяла “Князева” частавалі дранікамі, бульбай са шкваркай і квасам, зробленым па старадаўнім рэцэпце. Таму тут былі асабліва шматлюдна. Накармілі ўсіх!

Бебех, Д. Хобі перарасло ў прафесію / Дзіяна Бебех // Праца. – 2015. – 22 жніўня. – С.4
Пастаяннымі ўд зельнікамі Ганненскага кірмашу, шматлікіх раённых свят, выстаў, конкурсаў з’яўляюцца работнікі Дзярэчынскага дома рамёстваў. Установа функцыянуе пяты год і аб’ядноўвае ў сваім калектыве таленавітых майстроў, якія працуюць па асноўных напрамках народнай творчасці: саломапляценні, кераміцы, разьбе па дрэве, вышыўцы, ткацтве і многіх іншых. Па словах дырэктара ўстановы Алы Сідорык, іх дзейнасць накіравана на падтрымку традыцыйнага народнага мастацтва, развіццё творчых здольнасцей дзяцей і дарослых, далучэнне да беларускай культуры і народнай творчасці, арганізацыю пераемнасці традыцый. Як могуць пераканацца прысутныя на кірмашы, майстар-класы, якія даюць педагогі ўстановы, заўсёды карыстаюцца ў зэльвенцаў вялікай папулярнасцю. Так, узяць урок па разьбе па дрэве можна ў Міхаіла Грынцэвіча, кіраўніка гуртка “Драўляныя таямніцы” Дома рамёстваў.
Разьбой Міхаіл займаецца больш за 20 гадоў: спачатку гэта было хобі, якое пазней стала прафесіяй.Сярод работ майстра як невялічкія сувеніры, шыльды, маленькія шкатулачкі, так і мэбля, а таксама велічныя скульптуры. Адна з іх – “Змяіны цар” – упрыгожве цэнтральны сквер у Зэльве і была створана падчас пленэра рэзчыкаў у 2013 годзе.

Ковалевич, Т. От славных предков – к устойчивому развитию / Тереза Ковалевич // Праца. – 2015. – 9 верасня. – С.5
В последние годы Анненская ярмарка стала своеобразной площадкой для выдвижения и обсуждения различных местных инициатив по устойчивому развитию нашего региона. Не секрет, что любое дело надо начинать с оценки имеющегося потенциала. Правильно рассчитав свои силы, легче идти к поставленной цели. Но всегда ли их достаточно, чтобы воплотить в жизнь ту или иную идею, особенно если она касается устойчивого развития сельской местности? Какую стратегию выбрать, чтобы все-таки достичь желаемого? Вместе с представителями районной власти, общественных объединений, хозяев агроусадеб и других инициативных жителей района эти вопросы за «круглым столом» обсудили научные сотрудники из областного центра и столицы. Свое видение на проблему устойчивого развития Зельвенщины также высказали координаторы Программы Поддержки Беларуси Федерального правительства Германии и проекта Европейского Союза и Программы устойчивого развития ООН.
Использовать потенциал предков.
Устойчивое развитие любого региона невозможно без укрепления связи поколений. Такую мысль высказал доцент Гродненского государственного университета им.Я.Купалы Сергей Токть, который продолжительное время занимался изучением социально-демографического развития Зельвы прошлых столетий.
Ученый пришел к выводу, что наши предки имели хороший потенциал.
Если в 1616 году в местечке насчитывалось лишь 103 двора, то чуть меньше чем за два десятилетия их стало уже 125. Большинство зельвенцев занималось ремесленной деятельностью.
В конце XVIII в. в Зельве было 111 дворов. 32% местных жителей составляли дети в возрасте до 15 лет. Только немногим больше 6% населения было старше 60 лет. Самую многочисленную возрастную группу составляли 30–34-летние жители. Зельва постепенно разрасталась – появлялись здания, связанные с деятельностью кирмаша. Коренное население – строители, гончары и ремесленники.
В ХІХ в. увеличилось еврейское население, проживающее в Зельве. Здесь насчитывалось 116 еврейских дворов. В то время, когда, согласно переписи 1816 года, было только 40 домов местного населения. Можно предположить, что такое сокращение местного населения вызвано событиями войны 1812 года. В 1862 г.
78 земельных участков принадлежало крестьянам, 8 семей занимались огородничеством.
В гродненском архиве сохранился список семей еврейского населения, датированный 1889 годом. В соответствии с ним, в Зельве насчитывалось 432 семьи и 3282 жителя-еврея. Семьи были большими, по 7–8 человек. Еврейское население в основном жило в центре местечка. Это были мобильные и образованные люди, которым, в большинстве своем, принадлежали торговые и промышленные предприятия.
Большое значение в развитии местечка имела Анненская ярмарка, торговый потенциал которой позволял считать Зельву одним из крупнейших торговых центров Гродненской губернии.
Новый проект – новые возможности
В наше время Анненская ярмарка стала своеобразным брэндом. Если раньше ключевой целью ее празднования было возрождение культурных и исторических традиций, то в последние годы акцент делается на экономический аспект. Для дальнейшего устойчивого развития Зельвенщины необходимы новые эффективные инициативы.
Тему территориально-ориентированного развития Зельвенского района затронул Сергей Салей, координатор проекта Европейского Союза и Программы устойчивого развития ООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». В свое время при поддержке ПРООН разрабатывалась стратегия зеленого маршрута «Зэльвенскі дыярыуш», возраждалась Анненская ярмарка, финансировались мини-проекты фермерского хозяйства «Верес».
В прошлом году дан старт новому проекту ПРООН за счет средств Европейской комиссии «Содействие на местном уровне в Республике Беларусь».
Участие в нем, по словам Сергея Салея, даст возможность разработки местных стратегий устойчивого развития с учетом существующих потребностей сельских районов, на основании которых уже будут определены приоритеты развития того или иного региона на перспективу.
–Важно, чтобы местные сообщества были готовы сотрудничать с местной властью по вопросу устойчивого развития, – констатировал координатор проекта. – Именно таким инициативам и будет отдан приоритет.
Наш район активно включился в конкурс местных инициатив, на который направлено 20 заявок.
Кстати, у зельвенцев уже есть опыт участия в проектной деятельности.
О реализации мини-проектов рассказали директор санаторной школы-интерната Жанна Слиж и председатель районной организации «Белорусское общество Красного Креста» Наталья Глушеня.
Санаторная школа-интернат с 2010 года участвует в проекте ЕС/ПРООН “Устойчивое развитие на местном уровне”. В результате открыто и успешно функционирует школьное эколого-экскурсионное агентство. На территории школы создан свой зеленый маршрут: 4 гектара занимает сад, 2 гектара – луг. На участке в 1 гектар выращиваются экологически чистые овощи. Для проведения экскурсий по зеленому маршруту готовятся экскурсоводы из числа учащихся. Положительный эффект от реализации данной инициативы подтверждается тем, что в результате деятельности школьного агентства ведется активная работа по преобразованию пришкольной территории, а прибыль, полученная в ходе осуществления проекта, вкладывается в дальнейшее развитие материальной базы учреждения.
Инициативы, реализуемые районной организацией БОКК, вносят вклад в развитие социальной сферы района. Проект «Местные волонтерские инициативы гражданского населения в малых и отдаленных районах Беларуси» преследует цель развития молодежного волонтерского движения в районе, направленного на оказание помощи в социальной адаптации и интеграции молодых людей с ограничениями. Волонтеры РО БОКК и молодые инвалиды участвуют в совместных культурных, досуговых, спортивных и благотворительных мероприятиях, акциях Красного Креста. Проект «К долголетию через движение» направлен на расширение возможностей пожилых людей принимать участие в жизни общества. В результате его реализации в парковой зоне поселка обустроена дорожка к больнице, площадка со скамейкой для отдыха. Участие в проекте позволило пожилым людям почувствовать свою значимость и востребованность.
Экономический аспект устойчивого развития
Консультант Программы Поддержки Беларуси Федерального правительства Германии Франц Мамуль убежден, что экономическое развитие сельских территорий без агротуризма невозможно. По его мнению, примерно 80% потенциала устойчивого развития малых городов может базироваться на въездном туризме. Но туризм – не единственный потенциал. Он может быть лишь базой для успешной реализации местной инициативы.
Что касается Зельвенщины, то инициатива поиска соответствующего направления устойчивого развития региона исходит со стороны местной власти, которая занимает в данном во-просе активную позицию. Анненская ярмарка, содействующая разивитию культурно-исторического потенциала района, – яркий тому пример.
Тему развития сельских территорий Беларуси продолжил международный эксперт по устойчивому развитию Олег Сивограков. Для этого можно достаточно успешно использовать потенциал возраждаемых фестивалей, фэстов и кирмашей. От эксперта последовало креативное предложение сделать местные кирмаши и фестивали, подобные Анненской ярмарке, свободными экономическими зонами. Чтобы торгующие на них люди были освобождены от налогов и других контрольных воздействий.
Что касается непосредственно ярмарки в Зельве, Олег Владимирович обратил внимание на то, что дальнейшая успешность реализации данной инициативы будет зависеть от сотрудничества местной власти, бизнеса и жителей района.
Подводя итоги заседания, модераторы “круглого стола” пришли к общему мнению, что Зельвенщина имеет хороший потенциал для устойчивого развития. А открытие Центра поддержки устойчивого развития зельвенского края будет содействовать укреплению партнерства между властью, бизнесом, некоммерческими организациями и жителями района по решению местных задач, а также поддержке инициатив в социальной, экономической, аграрной, коммунальной, экотуристической, образовательной и других сферах в рамках стратегии устойчивого развития региона.

 

Попка, Л. Кірмаш віраваў / Людміла Попка; фота аўтара // ЛіМ. – 2015. – 11 верасня. – С.15.
Зэльвенцы могуць ганарыцца тым, што здолелі адрадзіць адно з самых значных свят, якое ладзілася калісьці на гэтай зямлі, – “Ганненскі кірмаш”. На фэст з’язджаюцца госці з самых розных куткоў Беларусі і замежжа.
“Ганненскі кірмаш”, у якім сёлета ўдзельнічала больш як 4 тысячы чалавек, – гэта яшчэ і магчымасць прыцягнуць увагу да турыстычнага і эканамічнага патэнцыялу рэгіёна. Таму напярэдадні свята, адбыўся “круглы стол”, прысвечаны пытанням устойлівага развіцця Зэльвенскага раёна. А сам кірмаш, максімальна набліжаны да даўніх традыцый, распачаўся з тэатралізаванага прадстаўлення і праходзіў на некалькіх пляцоўках: гандлёвай, рамесніцкай, прадпрымальніцкай, сельскагаспадарчай, творчай, мастацкай…
Выстаўка-продаж выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога і фотамастацтва прыцягнула ўвагу не адной сотні наведвальнікаў. Нават самаму прыдзірліваму пакупніку было што выбраць! На рамесніцкай пляцоўцы – кашы і шкатулкі, талісманы і абярэгі, выцінанкі і сурвэткі, каралі і завушніцы, адмысловы посуд.
Члены журы вызначылі лепшыя пляцоўкі прадстаўнікоў малога і сярэднага бізнесу, падворкі сельгасарганізацый і сельсаветаў. Адбыліся конкурсы на самы арыгінальны касцюм, лепшы каравай, афармленне павозак і балконаў. У другой палове дня “князь Сапега” назваў імёны пераможцаў у кожнай намінацыі і ўручыў пераможцам памятныя падарункі.

Шумович, А. Иду на праздник… на тренировку: каратэ / Алеся Шумович // Праца. – 2015. – 16 верасня. – С.5.
Впервые в Зельве на Анненской ярмарке команды условных Востока и Запада боролись за победу в каратэ.
Немало зрителей во время Анненской ярмарки собрала на центральной площади поселка первая международная матчевая встреча по каратэ. Участие в соревновательном противостоянии «Восток-Запад» приняли спортсмены из России, Беларуси и Латвии.
После небольшого показательного выступления команды условных Востока и Запада начали поединки. Пять раундов, пять непримиримых противников и всего полторы минуты, чтобы пробить броню (читай - защиту) противника. В первом поединке сошлись латыш Денис Куреннова и зельвенец Андрей Жилич. Ребята работали технически, поэтому стоимость долго оставался «сухим», пока, наконец, Андрей не нанес мощный удар, который подарил первую победу белорусского сборной. Обойти по вазари (очки в каратэ) соперницу удалось и Анастасии Матюк. Титулованная спортсменка не бросалась в атаку, зато эффективно «встречала» гостю. 3: 0 - таков результат второй встречи. Следующая пара - Александр Миронов (Волковыск) и Денис Жуков (Москва). Два очка в пользу Саши - и в копилку белорусов отправилась третья победа. Против минчанки Дарьи Березинскому противники выставили латышка Сабина Терехову. Напряженный поединок решился в пользу Сабины. По итогам этой встречи (счет 2: 0) сборной Восточной Европы начислено одно очко за победу. Пятый поединок, где сражались Денис Кудлис (Латвия) и Илья Бабаев (Беларусь), завершился вничью. В результате по итогам матчевой встречи победили хозяева турнира.
Примечательно, что уровень технической подготовки спортсменов из-за границы был очень высоким, что в очередной раз доказало – в каратэ побеждает не сильнейший, а умнейший. Только обдуманная тактика ведения поединка может принести победу. А чтобы зрители матчевой встречи эту тактику могли осознавать, арбитр-инспектор соревнований, главный тренер сборной Республики Беларусь по шотокан каратэ-до Андрей Вилькин комментировал происходящее.
По громким аплодисментам и крикам «Беларусь дава-а-а-а-й!» Стало понятно: зельвенцам понравилось то, что они увидели. И хотя хлеба организаторы турнира, в отличие от ярмарочных мастериц-рукодельниц, не предлагали, зрелищ хватило сполна. Кстати, сам праздник иностранцы сочли не менее зрелищным. Об этом свидетельствовали записи в книге отзывов об Анненской ярмарке.

Мацюк, А. Местачковыя асілкі / Наталля Мацюк // Праца. – 2015. – 16 верасня. – С.5.
Здаўна ні адзін кірмаш не абыходзіўся без спартыўных баталій. Сёлета цэнтральная плошча на некаторы час ператварылася ў арэну, на якой мерыліся ў сілах местачковыя асілкі.
Шмат прыхільнікаў здаровага ладу жыцця сабрала сустрэча аматараў сумо. За званне лідара змагаліся зэльвенскія спартсмены і адзін прадстаўнік суседняй Латвіі.
На якія толькі хітрасці не давялося ісці адзінаборцам, каб адолець сапернікаў. Выбраўшы ўласную методыку, кандыдаты ў чэмпіёны імкнуліся падпарадкаваць сабе фартуну.
Асаблівую дынаміку набывала спаборніцтва, калі на татамі выходзілі спартсмены розных вагавых катэгорый. Прычым вынікі такіх сустрэч часцей за ўсё быў даволі нечаканым.
Абсалютным пераможцам турніру стаў Іван Мацюк. Другое месца дасталося Аляксею Галанькову. На трэцяй прыступцы апынуўся Віталій Кароль.
Лепшых з лепшых, безумоўна, чакалі заслужаныя ўзнагароды.

Мацюк, А. Кірмашовы настрой / Наталля Мацюк // Праца. – 2015. – 23 верасня. – С.5.
Сярод педагагічнага калектыву санаторнай школы-інтэрната шмат таленавітых асоб. Яны заяўляюць пра сябе і на мерапрыемствах, якія тут ладзяцца, і ў разнастайных конкурсах удзельнічаюць. Не выключэнне і славуты Ганненскі кірмаш.
Работнікі навучальнай установы актыўна ўключыліся ў касцюміраванае шэсце. У бягуым годзе яны выступілі ў ролі гандляроў з Вільні, якія прапаноўвалі на продаж тканіну.
Вядома, што некалькі стагоддзяў назад мястэчка Зэльва слыло на ўсю Еўропу дзякуючы кірмашу, які працягваўся ажно цэлы месяц.Сюды з’яджаліся купцы з краін замежжа, каб рэалізаваць сваю прадукцыю.
У тым, што прадстаўнікоў школы паспяхова пройдуць таргі,сумненняў не ўзнікала: строі педагогаў пацвярджалі якасць тавару. Такі крэактыўны падыход настаўнікаў да конкурсу адзначаны каштоўным падарункам.
Скарбонку ўзнагарод папоўніла другое месца за лепшы фотарэпартаж. На працягу свята карэспандэнты школы шукалі цікавыя кірмашовыя сюжэты, якія і паслужылі асновай для падрыхтоўкі матэрыялаў.
Шырокае поле для творчасці было прадстаўлена стваральнікам касцюма са старонак раённай газеты “Праца”. На славу пастараліся выхавальнікі ўстановы Людміла Азерская і Святлана Баравік. Некалькі гадзін працы, майстэрства рук – і на суд журы паўстаў строй тагачаснай модніцы. Шляпу, вырабленую з пераплеценых палос, аздобілі стужкай, якая прыгожа спалучылася з папяровым бантам. Дапаўнялі вобраз жаночая сумка і веер у спалучэнні з ільняной кашуляй. Вынаходніцтва педагогаў заслужыла перамогу у конкурсе.

Шумович, А. Приметы добрых перемен / Алеся Шумович // Праца. – 2015. – 23 верасня. – С.3.
И заговорило дерево…
На протяжении 2013 года жители и гости райцентра наблюдали за тем, как в поселке одна за другой появлялись деревянные скульптуры. Два пленэра резчиков по дереву прошли на Зельвенщине по инициативе председателя районного исполнительного комитета Яна Пальчиса.
Темой первого стали легенды и предания Зельвенщины. Перед участниками стояла задача познакомиться с местными мифами и поверьями, продумать образы и воплотить их в липовом бревне. Корочки народных мастеров оказались не «липовыми» – через неделю в центральном сквере поселилась сказочная братия. 6 скульптур оживили вид самого посещаемого места Зельвы.
После второго пленэра, проходившего в рамках Анненской ярмарки и посвященного истории этого давнего праздника, зельвенскую площадь и территорию у магазина «Виктория» украсили еще 10 статуй.
Сегодня деревянные скульптуры наравне с удивительным костелом, шикарным водохранилищем – визитная карточка Зельвы. Нередко у поделок размера XXXL можно увидеть фотографирующихся людей. Так зельвенцы и гости района доказывают свое уважение к культурному наследию Беларуси, родного края.
За самобытностью – в «Ганненскі падворак»
Важным событием 2013 года для кооператоров и жителей поселка стало открытие после реконструкции кафе по улице
17 Сентября. Вместо прежнего названия «Молодёжное» оно получило новое – «Ганненскі падворак».
Имя символичное, учитывая, что открытие заведения состоялось во время празднования Анненской ярмарки. Колорит и внутреннее убранство кафе полностью соответствуют стилистике мероприятия. Необычный интерьер обеденного зала, мебель, изготовленная по мотивам старинной корчмы, напоминают о празднике многовековой давности. Этой же цели служит настенное декоративное панно.
– На реконструкцию заведения было затрачено более 500 миллионов рублей, – отмечает директор Зельвенского филиала Гродненского облпотребобщества Таиса Желковская. – Постарались изменить не только внешний вид кафе, но и качество услуг.
Благодаря этому за два года «Ганненскі падворак» стал популярным местом отдыха зельвенцев. Зал рассчитан на 41 посадочное место, что позволяет проводить здесь различные празднества: свадьбы, юбилеи, дни рождения. Люди с удовольствием приходят сюда за хорошим настроением.
– Отличное место, – делится впечатлениями о кафе посетитель Дмитрий. – Очень нравится здешняя обстановка – старинный быт сейчас в моде, как и национальная кухня. Приятно, что в меню ей посвящен целый раздел. Не один раз бывал здесь и буду посещать это кафе впредь.

Шматко, Я. Пра Ганненскі кірмаш і не толькі: прэзентацыя кнігі / Яніна Шматко // Праца. – 2015. – 28 кастрычніка. – С.2.
Краязнаўчыя фонды зэльвенскіх бібліятэк папоўніліся вельмі цікавым выданнем: зборнікам артыкулаў “Ганненскі кірмаш. Мінулае, сучаснае, будучае”. Выйшаў зборнік у Слонімскай друкарні. Над складаннем кнігі працаваў аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама, прадмову да зборніка напісала намеснік дырэктара раённай бібліятэкі Марына Кніга. Прэзентацыя выдання адбылася ў бібліятэцы напярэдадні Ганненскага кірмашу.
Вядучыя імпрэзы – загадчыца аддзела абслугоўвання і інфармацыі Валянціна Масюк і ўжо згаданая Марына Кніга – звярнулі ўвагу прысутных на тое, што з дзесяці навуковых работ, якія ўвайшлі ў зборнік, чатыры прысвечаны Ганненскаму кірмашу, яшчэ шэсць – знакамітаму роду Сапегаў, пры якіх кірмаш у Зэльве набыў найвялікшы размах.
Кандыдат гістарычных навук Андрэй Кіштымаў у сваім даследаванні прасачыў развіццё кірмашоў у Беларусі з моманту іх з’яўлення ў канцы XV ст. Андрэй Леанідавіч лічыць, што вопыт пяці вякоў вельмі патрэбен сённяшнім прадпрымальнікам, бо ён дазваляе выявіць тыя элементы эканамічнай культуры, якія не толькі працягваюць традыцыі, але і дапамагаюць арганічнаму пранікненню аднаго ў другое старога і новага.
Шмат крыніц выкарыстаў для падрыхтоўкі змястоўнага артыкула “Зельвенская ярмарка” краязнаўца з Ваўкавыска Мікалай Быхаўцаў. Вядучыя прэзентацыі прыводзілі некаторыя цікавыя звесткі. Так (у гэта складана паверыць, але факт неаспрэчны), у невялікіх мястэчках не было паліцыі. Таму на час правядзення Ганненскага кірмашу стваралася часовая паліцыя пад старшынствам мясцовага земскага спраўніка.
Аспіранты Гродзенскага дзяржуніверсітэта імя Янкі Купалы Л.Ф. Рогач і Т.С. Вайцешык даследавалі “Заканадаўча-прававое афармленне дзейнасці корчмаў і шынкоў на беларускіх землях у XVI–XVIII стст.” і “Гандаль мястэчак Ваўкавыскага павета (1921–1939 г.г.)”. З іх работ можна даведацца, колькі і якіх корчмаў было ў беларускіх мястэчках (у тым ліку і ў Зэльве), якія тыпы падаткаў прымяняліся да ўладальнікаў корчмаў і шынкоў, у якія дні тыдня адбываліся ва ўсіх мястэчках звычайныя кірмашы і г.д. Напрыклад, у 1927 годзе ў Зэльве працавалі кафейня, гасцініца, 3 рэстараны, тракцір-сталовая і 4 чайных. Або: “Ва ўсіх мястэчках Ваўкавыскага павета таргі збіраліся адзін раз на тыдзень,… а ў Зэльве – двойчы: у аўторак і чацвер”, – прывялі вытрымку з артыкула вядучыя.
Асаблівую цікавасць у прысутных выклікалі матэрыялы, прысвечаныя Сапегам і іх ролі ў жыцці зэльвенцаў. Кандыдат філалагічных навук Генадзь Праневіч у сваёй рабоце “Сапегі ў культуры і гістарычным лёсе Беларусі: радавод” разглядае ўклад роду Сапегаў у культурную сусветную спадчыну. З гонарам за род, які пакінуў пасля сябе значны след і ў гісторыі зэльвенскага краю, даследчык гаворыць: “Паводле генеалагічнай табліцы на 1995 год, складзенай Яўстахам Сапегам, да гэтай “Сям’і” належыць 714 вядомых па імёнах асобаў мужчынскага і жаночага роду, з іх паводле прамой кроўна-генетычнай повязі – 60”. А генеалагічнаму дрэву Сапегаў – без малога 600 гадоў! “Рэдка які радавод існаваў столькі стагоддзяў”, – падкрэслілі вядучыя. Акрамя сусветна вядомага Льва Сапегі, вучоны называе літаратара і мецэната Яна Фрыдэрыка Сапегу, палкаводцаў Паўла і Яна Пятра Сапегаў, асветніка і падарожніка Аляксандра Антоні Сапегу, жанчыну з роду Сапегаў – асветніцу Ганну Паўліну Ябланоўскую і інш.
Навукоўцы Валянцін Голубеў і Аляксандр Доўнар “робяць першую спробу ўвядзення ў шырокае навуковае абарачэнне” часткі матэрыялаў са зборніка дакументаў, што захоўваецца ў аддзеле рукапісаў бібліятэкі Вільнюскага ўніверсітэта і тычыцца арганізацыі жыцця насельніцтва ва ўладаннях роду Сапегаў на тэрыторыі Заходняй Беларусі. Духам асветніцтва прасякнуты дзве інструкцыі, якія аўтары друкуюць у дадатку і аналізуюць іх. Гэта – “Інструкцыя Францішка Сапегі па ўвя-дзенні ў маёнтках Дзярэчын, Зэльва, Ружаны, Высокае сялянскіх судоў” і “Інструкцыя Францішка Сапегі з апісаннем абавязкаў сельскіх дзясятнікаў у маёнтках Дзярэчын, Зэльва, Ружаны, Высокае”.
Уражвае добрае веданне Францішкам Сапегам сялянскай псіхалогіі, якое абвяргае пануючую думку, што арыстакраты “слишком далеки от народа”. У інструкцыі па вядзенні сялянскіх судоў Сапега, улічваючы недавер да панскага двара, канстатуе правамернасць такога недаверу, бо нярэдка з людзьмі абыходзіліся “горш, чым з хатняй жывёлай (быдлам)”. Таму, лічыць Францішак Сапега, і патрэбен справядлівы суд саміх сялян над вінаватымі з іх асяроддзя. А ў інструкцыі па рэгламентацыі абавязкаў сельскіх дзясятнікаў Сапега патрабуе, каб дзясятнік сачыў за маральнымі паводзінамі сваіх падапечных, ведаў як дбайных, так і марнатраўных гаспадароў. Калі селянін гультай або п’яніца і яго сям’і пагражае голад, дзясятнік меў права абмяжоўваць такога гора-гаспадара ў правах. Кожны тыдзень войт з дзясятнікамі павінны былі даваць пану справаздачу аб усім, што дзеецца ў вёсцы (ці ўсе здаровыя, ці няма ў хаце звадак, ці ёсць насенне збожжа на пасеў і г.д.). Старанныя дзясятнікі мелі некаторыя прывілеі. Напрыклад, часткова вызваляліся ад чыншу.
Яшчэ адна дастойная ўвагі зэльвенцаў работа, на якую звярнулі ўвагу вядучыя, – “Рынкавая плошча Зэльвы. Сацыятапаграфічнае развіццё ў часы Сапегаў (канец ХVІІ–першая палова ХІХ ст.)”. Яе падрыхтавалі бацька і сын Токці. Даследчыкі прасачылі развіццё рынкавай плошчы і вуліц Зэльвы за перыяд з 1616 да 1830 гадоў, г. зн. больш як 200 гадоў. Інвентары 1616 і 1631 гг. складзены для Льва Сапегі. У 1616 годзе рынкавы пляц займаў тэрыторыю прыкладна каля 900 квадратных метраў. Вакол плошчы размяшчалася 16 мяшчанскіх сядзіб. Вуліц у мястэчку на той час было толькі тры – Ваўкавыская, Дворная і Мяжэрыцкая. Усе яны пачыналіся ад плошчы. Інвентар 1631 года па-ранейшаму згадвае тры вуліцы, а 1815 г. – ужо восем. Назвы вуліц гавораць самі за сябе. Слонімская вяла праз Зальвянку на Слонім. Ружанская мела брэсцкі накірунак, Касцельная і Царкоўная вялі да храмаў, Дворная – у палац Сапегаў, што размяшчаўся ў раёне сённяшняга мікрараёна “Паўночны” ў Зэльве.
Уладальнікамі пляцаў на плошчы былі продкі сённяшніх Горбачаў, Генюшаў, Жукоў, Казлоўскіх, Крамнікаў, Кузьмічоў, Путрэшаў, Рудых, Русакевічаў, Сакалоўскіх, Язерскіх…
Кніга “Ганненскі кірмаш” – выдатная крыніца інфармацыі для ўсіх, хто хоча падрабязна ведаць, што ўяўляла сабой Зэльва ў даўнія часы, аб яе традыцыях, гісторыі ўзнікнення і развіцця кірмашу, а таксама аб гісторыі вядомага магнацкага роду Сапегаў, іх гісторыка-культурнай спадчыне.

Кречко, К. Анненская ярмарка-2015: анализ, планы на будущее / Клавдия Кречко // Праца. – 2015. – 4 лістапада. – С.1,2.
Чуть более двух месяцев прошло с того времени, как отгремела в Зельве Анненская ярмарка – самый массовый культурный праздник районного масштаба, который стал любимым и почитаемым не только среди местных жителей, но и многочисленных гостей близкого и дальнего зарубежья (по подсчётам сотрудников районного отдела внутренних дел в этом году на нём присутствовало порядка 5 тысяч человек). В памяти ещё хорошо живы все событийные моменты. Проанализировать их, высказать все «за» и «против» – такую задачу поставил перед членами оргкомитета по подготовке и проведению районного праздника «Анненская ярмарка» во время очередного заседания заместитель председателя райисполкома, председатель оргкомитета Валентин Семеняко.
По мнению собравшихся, видится необходимость более оперативно и широко анонсировать мероприятие, используя для этого различные каналы СМИ и интернет-ресурсы. Чтобы люди заранее знали и несколько активнее готовились к объявленным конкурсам, проектам, выставкам. Достигнутый с годами высокий уровень проведения праздника тем не менее требует совершенствования.
В первую очередь, это касается торговли. Государственной или частной – нет разницы. Приглашать в Зельву нужно субъекты малого и среднего бизнеса из всех уголков страны. Недостаточно местных торговцев. Главным товаром на Анненской ярмарке должны стать, как и когда-то в XVII веке, лошади для хозяйственных или спортивных целей. Начало торговле лошадьми было положено в этом году, и традицию следует продолжить.
С каждым годом расширяют свое предназначение подворья. Внимание людей привлекают оригинальное самобытное оформление, презентация, сохранение народных традиций. А почему бы не использовать место на подворье для торговли сельхозпродукцией местного хозяйства или с личного подворья граждан?! Вариантов было предложено множество, и все планируется учесть в будущем.
Всегда оживлённо на празднике на площадке города мастеров. Народные умельцы с удовольствием дают мастер-классы и собирают возле себя немало людей, в основном, молодёжь. Побольше бы таких мастеров! Для этого следует поддерживать дружеские связи с Домами ремёсел других районов и приглашать их на праздники в Зельву. И ещё одно, не менее интересное предложение: организовать эстафету кирмашей. А почему бы и нет – прекрасная возможность себя показать и на других посмотреть.
Идей, интересных и креативных, в ходе заседания оргкомитетабыло предложено множество. Все их Валентин Семеняко поручил аккумулировать, проанализировать и попробовать применить.
Уважаемые зельвенцы, у каждого из вас также есть хорошая возможность внести своё предложение по развитию Анненской ярмарки. Не оставайтесь безразличными, проявляйте инициативу, звоните, учавствуйте. Контактный телефон 2-45-58.
В тему
- В празднике “Анненская ярмарка” приняло участие 60 профессиональных исполнителей.
- В разных постановках было задействовано более 500 человек, из них - 440 местных самодеятельных артистов.
- Проведено 11 конкурсов, за участие в которых награждена 34 человека и 23 организации.
- Присутствовало 56 индивидуальных ремесленников и 22 мастера из различных районных Домов ремесел Гродненской области.
- Во время ярмарки работало экскурсионное бюро, районным центром туризма и краеведения детей и молодежи проведено 12 групповых экскурсий, 3 из них –для гостей из Литвы, Латвии и Польши.
- Центром творчества детей и молодежи проводилась беспроигрышная лотерея, осуществлялась продажа сувениров.
- 11 индивидуальных предпринимателей республики представили 20 аттракционов.
- Зельвенским филиалом Гродненского облпотребобщества получены розничный товарооборот на сумму 214 млн. руб.
- РУП бытового обслуживания реализовано продукции собственного производства на сумму 7 млн. руб.
- На проведение Анненской ярмарки-2015 было затрачено всего 182,3млн. руб., из них на оплату творческим коллективом - 85,5 млн. руб.

2016 год

Шумович, А. Чем удивит Анненская ярмарка / Алеся Шумович // Праца. – 2016. – 16 ліпеня. С.1,2.
Анненская ярмарка в этом году пройдёт в Зельве 27 августа. Часть мероприятий запланирована на послеобеденное время 26 августа. Таков главный итог состоявшегося заседания организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля.
Уже готов контурный план мероприятий. В целом, концепция праздника такая же, как и в предыдущие годы: будут работать многочисленные развлекательные и спортивные площадки, торговые и ремесленные ряды, подворья сельскохозяйственных организаций и сельсоветов, состоится презентация агроусадеб и площадок представителей среднего и малого бизнеса, пройдут конференции и круглые столы. Среди новинок – конкурс песчаных фигур, соревнование любителей рыбной ловли, пляжный волейбол и кроссфит, шоу на водной глади. Но самым значимым нововведением станет открытие музейной комнаты Анненской ярмарки в районном центре культуры и народного творчества.
Предлагается внести некоторые изменения в ставшие уже традиционными элементы программы. Так, костюмированное шествие трудовых коллективов планируется сделать более продолжительным и логически завершенным, а чествование лидеров уборочной компании (Дожинки вновь приурочат к проведению фестиваля) максимально стилизовать под фольклор.
Разумеется, большое внимание уделят главному символу праздника – лошади. Будут организованы путешествия на повозках, катание на лошадях, выставка-продажа лошадей, шоу с участием конных клубов. И, конечно, организаторы выберут победителя конкурса на лучшую повозку. Среди других состязаний – конкурсы на лучшее изделие декоративно-прикладного искусства, на лучший костюмированный коллектив, подворье и каравай, лучший стилизованный костюм и «кірмашовую ляльку».
Не заблудиться в многочисленных событиях и уголках Анненской ярмарки гостям помогут волонтёры специальной группы по информационной поддержке фестиваля. Она будет действовать при экскурсионном турагентстве, созданном в рамках праздника.
В этом году организаторы прорабатывают вопрос возможности продажи в уличных кафе алкогольных напитков на розлив.
Предварительная программа Анненской ярмарки доступна на сайтах районного исполнительного комитета и районной газеты «Праца». Знакомьтесь, оставляйте свои предложения в комментариях, следите за анонсами и готовьтесь к самому долгожданному и интересному культурному событию года Зельвенщины.

Аникевич, И. В Зельве историю Анненского кирмаша расскажет музейная комната / Ирина Аникевич: фото автора // Гродзенская праўда. – 2016. – 24 жніўня. – С.5.
Музейные комнаты и экспозиции, посвященные истории сельхозпредприятий, создаются в области.
На Дятловщине решили создавать музеи СПК совместно с местными школами. Как правило, сельхозкооперативы шефствуют над учебными заведениями. А кто как не школьники под руководством педагогов могут собрать и систематизировать уникальный материал об истории родного хозяйства.
– Воспитательный эффект от этого только усиливается, – отметила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дятловского райисполкома Наталья Колодко. – По такому же пути в районе идут при создании музейных комнат не только на селе, но и в городе. Нацеливаем на это организации, учреждения образования.
Музейная экспозиция в СПК «Русь-Агро» разместилась в административном здании в зале, где проходят общие собрания коллектива, заседания правления. «На собрании жителей деревень Раклевичи и Заполье 20 февраля 1946 года было принято решение о создании сельхозартели под названием «Победа», в которую вошли 19 человек», – так начинается экскурс в историю. На фотоснимках – труженики хозяйства, кавалеры орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени. Особое место отведено землякам, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
– Мы хотели отразить как историю хозяйства, так и современность, – рассказывает заместитель председателя по идеологической работе СПК «Русь-Агро» Вадим Царик. – Сегодня у нас работают дети и внуки тех людей, фотографии которых размещены на стендах. Они гордятся своими родными.
Еще одна экспозиция, посвященная истории СПК «Русь-Агро», в этом году создана в Раклевичском детском саду-базовой школе. Экскурсии в музее проводят сами ребята.
В СПК «Гранит-Агро» историю своего хозяйства также писали с помощью местных школьников. На территории хозяйства две школы: средняя и базовая. В них и открыты экспозиции, посвященные истории СПК.
– Есть задумка в Крутиловичской школе снять видеофильм об СПК, инициатором выступил учитель школы, – рассказала заместитель председателя СПК «Гранит-Агро» по идеологической работе Людмила Медведь. – Хозяйство помогает школе в приобретении техники, были куплены мультимедийная установка, видеокамера.
В «Гранит-Агро» помнят о людях, которые закладывали основы сельхозпроизводства, гордятся нынешними передовиками. Прославил хозяйство механизатор Владимир Гукиш, неоднократно выходивший на сцену республиканских «Дажынак» и получивший из рук Главы государства ключи от автомобиля. Он первым из Дятловского района занесен в Книгу славы Гродненской области. Не только о ветеранах, но и о молодежи рассказывают экспозиции музеев. Четверть тружеников хозяйства составляют молодые люди до 31 года.
Мечтают снять фильм о родном хозяйстве и в СПК «Слава труду». Заместитель председателя Людвиг Пекарский рассказал: когда люди приходят устраиваться на работу, он непременно знакомит их с достижениями СПК, с гордостью говорит о хозяйстве и его тружениках.
Как сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, в организациях области открыты 507 музеев, музейных комнат и экспозиций. В этом году было создано шесть экспозиций, посвященных истории создания СПК: в хозяйствах Дятловского, Свислочского, Ивьевского районов. Открылись три музейные комнаты. Появились экспозиции: во Дворце творчества детей и молодежи в Щучине – об истории княжеского рода Друцких-Любецких, в Островецком РОСЧ – об истории создания и развития пожарной службы в районе, в Новогрудском райисполкоме – об истории района с 1940 года.
Открыты три музея: «Валуны – крутых дарог мінуўшчыны» – музей камней под открытым небом в Радунской гимназии Вороновского района, истории Августовского канала (ОУП «Гродномелиоводхоз») и фестиваля национальных культур в гродненской средней школе № 8.
В Желудокской детской школе искусств идет работа над созданием экспозиции, посвященной французскому художнику Парижской школы, уроженцу городского поселка Пинхусу Кременю. Зельвенский районный центр культуры и народного творчества в ближайшее время планирует открыть музейную комнату праздника «Анненский кирмаш».

Бебех, Д. Исторические факты / Диана Бебех // Праца. – 2016. – 27 жніўня. – С. 4.
• На исходе XVIII столетия Анненская ярмарка считалась важнейшей после Лейпцингской. Гостеприимство и радушие Сапегов привлекало в Зельву многочисленное количество не только купцов, промышленников, но и зажиточных дворян Литвы и Польши.
С наступлением 25 июля в Зельву прибывала военная команда, открывалось временное отделение полиции, почтовое отделение, приезжал чиновник управления государственных имуществ. В 12 часов того же дня барабанный бой возвещал об открытиии Анненской ярмарки. С первого дня торговлю начинали только евреи и хрмстиане-католики. Православные купцы ожидали 1-го августа – дня Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня.
К 15 августа, к празднику Успения Пресвятой Богородицы, ярмарка была в полном разгаре: улицы и площадь усеяны народом, возами с разными запасами, лошадьми и рогатым скотом.
• Главный предмет торговли составляли лошади, привозимые из разных мест в числе нескольких тысяч. Табун владельца Зельвы канцлера ВКЛ Александра Сапеги, состоявший из жеребцов английской, турецкой, датской и неаполитанской пород, числом более тысячи, занимал 1-е место как по своему достоинству, так и по численности.
• Особой популярностью на ярмарке пользовалась игра рулетка. Она првлекала в Зельву большое количество богатых людей, чиновников и всех любителей “острых” ощущений.

Кавалевіч, Т. Свята натхняе на творчасць / Тэрэза Кавалевіч // Праца. – 2016. – 27 жніўня. – С.4.
Сёлета яркай падзеяй фестывалю абяцае стаць конкурс на лепшую кірмашовую ляльку. Каб вы-светліць, як вялася падрыхтоўка ўдзельнікаў да конкурсу, якія лялькі будуць прадстаўлены на выставе, мы загадзя зазірнулі ў творчыя майстэрні ўстаноў і арганізацый раёна.
Не раскрываючы галоўнай інтрыгі, трэба адзначыць, што да стварэння кірмашовых лялек умеліцы падышлі вельмі творча. Яны падрыхтавалі “канкурсантак” у розных стылях, з розных матэрыялаў (ад тэкстылю, паперы, драўніны, саломы да гліны). Беларусачкі і Цыганкі, Дамавіхі і Вяснянкі – усе яны каларытныя, з выкарыстаннем фальклорных элементаў. Кожная з іх унікальная, бо створана ў адзіным экземпляры. Вышыня лялек – ад паўметра і вышэй. І ўсе яны, па ўмовах конкурсу, будуць прэтэндаваць на права стаць у будучым адным з сімвалаў Ганненскага кірмашу.
– Майстэрства вырабу лялек – неад’емная частка нацыянальнай культуры, – адзначае дырэктар аддзела рамёстваў і традыцыйнай культуры Ала Сідорык. – Нашы продкі лічылі лялек галоўнымі абярэгамі і выраблялі іх да самых важных свят і падзей. Вельмі прыемна, што зэльвенцы адраджаюць традыцыю, і ў Ганненскага кірмашу таксама з’явіцца свой сімвал-абярэг.
Дарэчы, большасць лялек, што будуць прадстаўлены на конкурс, – дзяўчыны.
– Гэта і зразумела, – тлумачыць Ала Дамінікаўна. – Яны ўвасабляюць сабой жаночы пачатак. А вось лялькам-мужчынам нашы продкі давяралі апякунства над рамёствамі.
Дарэчы, мужчынскія лялькі таксама ёсць сярод нашых “канкурсантаў”.
Чаго толькі каштуе добры казачнік Дзед-Барадзед! Магчыма, ён, як прадстаўнік моцнай паловы, і стане галоўным сімвалам кірмашу? Даведаемся аб гэтым ужо зусім хутка – падвядзенне вынікаў конкурсу адбудзецца на цэнтральнай пляцоўцы ў 19 гадзін. А па-знаёміцца з кірмашовымі лялькамі можна на пляцоўцы летняй эстрады з 17 да 18 гадзін.

Миклашевич, И. На музейных витринах – эпоха XVIII века / Ирина Миклашевич // Праца. – 2016. – 27 жніўня. – С.5.
Первых посетителей принимала вчера музейная комната, которую создали в честь возрожденных многовековых традиций самого яркого события в Зельве – Анненской ярмарки. На торжественной церемонии присутствовали председатель райисполкома Ян Пальчис, председатель районного Совета депутатов Константин Бердникович, заместитель председателя райисполкома Валентин Семеняко. С удовольствием приняли приглашение на мероприятие и участники научно-практической конференции, которая по традиции проходит в рамках ярмарки.
Как и подобает регламенту: перерезание символической красной ленты, приветственные слова и – и вот экскурсовод приглашает на первую экскурсию в стенах музейной комнаты. К слову, отдельное помещение под нее выделили в районном центре культуры и народного творчества.
Созданию музейной комнаты предшествовала кропотливая работа по накоплению материала. Собирать экспонаты, документы, фотоматериалы и другие памятные раритеты первыми начали сотрудники районного центра культуры и народного творчества.
Часть экспозиции повествует о прошлом Анненской ярмарки. Тогдашнее убранство для знатных дворян, гербы рода Сапегов, предметы обихода – все напоминает о XVIII веке, откуда и берет своё начало ярмарка. Один из разделов, естественно, посвящен лошадям – главному объекту проводимых в Зельве торгов. На музейных витринах рядом – коллекция сувенирных фигур лошадок, изготовленных из глины, керамики, соломки. Отдельное место отведено самодельным куклам и батлейке.
Не менее интересны экспонаты, представляющие современную Анненскую ярмарку. Это и выставка фотографий, и афиши артистов, которые выступали в разные годы на кирмаше, разнообразная сувенирная продукция.
Организаторы призывают всех, у кого есть какие-нибудь памятные вещи, связанные с историей ярмарки, пополнить фонд новой музейной комнаты.

Миклашевич, И. Новинки Анненской ярмарки-2016 / Ирина Миклашевич // Праца. – 2016. – 27 жніўня. – С.4.
Из года в год организаторы Анненской ярмарки придают ей новый колорит, сохраняя при этом лучшие традиции празднования. Какие новинки преподносит ярмарка-2016?
В первый ярморочный день на городском пляже развернулось необычное строительство. Мастера замахнулись на целые замки. Правда, из песка… Конкурс песчаных фигур стал новшеством праздничной программы. Такого ярморочная Зельва ещё не видела.
Вчера на пляже впервые происходило ещё одно необычное зрелищное действие – фестиваль красок “ColorFEST”. Отдыхающие устраивали цветные «сражения», делали селфи и аплодировали заводным ди-джеям.
Новые развлечения предложит ярмарка и сегодня. Зельвенцы и гости посёлка могут присоединиться к новомодному течению физической подготовки – кроссфиту. С 14.50 до 16.00 спортивные забавы прямо под открытым небом на центральной площадке.
Более разнообразны в этом году стали и конкурсы ярмарки. Один из них уж точно понравится шопоголикам – это конкурс на самого активного покупателя, предоставившего чеки на наибольшую сумму.

Миклашевич, И. По коням! / Ирина Миклашевич // Праца. – 2016. – 27 жніўня. – С.6.
Верховую езду Светлана Кривицкая, руководитель конного клуба «Троя» изБарановичского района, члены которого выступят с шоу-программой на Анненской ярмарке, называет идеальным вариантом активного отдыха:
– Когда на душе тяжело, что-то не задается – десять минут галопа, и неприятностей как не бывало. Лошади способны излечить любую меланхолию.
О том, сколько времени необходимо, чтобы уверенно сидеть в седле, как подружиться с лошадью, популярна ли верховая езда сейчас, поинтересовались непосредственно у Светланы.
Сегодня в клубе Светланы Кривицкой целый табун лошадей разных пород, которые обучены некоторым трюкам: по команде могут сидеть, лежать на спине, делать поклоны и даже улыбаться. Это будет представлено вниманию гостей ярмарки во время показательного выступления «Трои».
– Если делать все правильно, то лошадь определенному трюку можно научить за 10–15 минут, – рассказывает Светлана. – Например, вставать «свечкой» от одного взмаха указкой нашего жеребенка Лялю я обучила всего за три минуты. Но так гладко бывает не всегда. Дрессировка – это ведь целая наука, требующая много времени и терпения.
Удивлять зельвенцев и гостей праздника участники клуба планируют демонстрацией джигитовки. Это своего рода экстремальная акробатика в седле, с корнями уходящая в казачью историю. Чтобы выполнять головокружительные опасные трюки, с конем нужно быть практически единым целым. Одно неточное движение – и угодишь под копыта.
– Просто кататься на лошадях нам уже неинтересно, – говорит владелица клуба. – Тем более, что мы часто выступаем с лошадьми на различных мероприятиях, и хочется создать зрелищную, эффектную программу.
Словом, обязательно загляните на конную площадку в парковой зоне поселка. Здесь будет возможность не просто полюбоваться на гривастых скакунов, но и оседлать 500-килограммовое грациозное животное. К верховым прогулкам, правда только на маленьком пони, могут присоединиться и дети. Бояться не нужно: с лошадками хорошенько поработают, прежде чем посадить на них посторонних людей. И все же определенные нюансы знать нужно, особенно тем, кто ни разу не сидел в седле.
– Хотите расположить к себе лошадь? Угостите ее кусочком сахара. Однако это не означает, что после этого можно делать все, что вздумается. Нужно еще наладить психологический контакт, – объясняет Светлана. – Лошади по своей природе очень пугливы и могут непредсказуемо отреагировать. Поэтому вести себя нужно сдержанно, спокойно, никаких резких движений.
Спрашиваю Светлану, как в основном ведут себя наездники.
– Хватает чудаков, которые изображают разудалых ковбоев. Уверяют, что умеют ездить. Но мы всегда проверяем, так ли это. 90 процентов таких всадников запрыгивают на лошадь так, что у нее глаза на лоб лезут. Поэтому заботимся не только о безопасности людей, но и о самом животном.
Интересно, сколько же нужно тренироваться, чтобы уверенно чувствовать себя в седле?
– По-разному бывает. Если есть желание ездить верхом, вас обязательно научат. Как скоро – зависит от физических данных и способностей. Кому-то хватает двух-трех занятий, а кому-то и двенадцати мало, – поделилась наблюдениями Светлана Кривицкая.
Женщина говорит, что уроки верховой езды в ее конном клубе пользуются популярностью. Эти занятия поднимают людям настроение, заряжают бодростью и даже поправляют здоровье. Часто лошадей арендуют для фотосессий. И каждый раз эти грациозные умные животные помогают создать совершенно незабываемую атмосферу.

Попка, Л. Адмысловых майстроў залатыя рукі / Людміла Попка // Праца. – 2016. – 27 жніўня. – С.4.
Майстры і аматары народнай творчасці з’яджаюцца сёння на Зэльвеншчыну з розных куткоў Беларусі, каб на адзін дзень прапісацца на Кірмашы майстэрства.
У цэнтральным скверы пасёлка разгарнуліся пляцоўкі амаль 50 майстроў-рамеснікаў не толькі з Гродзенскай вобласці, але і абласных гарадоў Беларусі. Апроч таго, на сёлетні кірмаш запрошаны некалькі дзясяткаў прафесійных умельцаў, якія прадстаўляюць Свіслацкі, Бераставіцкі, Слонімскі, Дзятлаўскі, Іўеўскі і Навагрудскі дамы і цэнтры рамёстваў.
Вандраваць па бясплатнай выставе, на якой змешчана ўся палітра дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, можна гадзінамі. Вырабы народных майстроў ёсць магчымасць не толькі дасканальна разглядзець, але і набыць. Яны тут – на любы густ і кашалёк: драўляная і керамічная сімволіка кірмашу, сугучныя тэматыцы свята экспанаты з лазы, саломы, тканіны, скуры, воўны, бісеру і шкла. Удзельнікі клуба майстроў “Гарадзенскі каларыт” сустрэнуць наведвальнікаў каларытнай вышыўкай і фларыстыкай. Брэсцкія ўмеліцы прапануюць багаты асартымент ільнянога адзення, аздобленага вышыўкай. Жанчынам прыйдзецца даспадобы біжутэрыя. Традыцыйна бойкі гандаль чакаецца на прылаўках з самаробнымі вырабамі і кампазіцыямі для хатняга інтэр’ера.
Для зацікаўленых зэльвенцаў і гасцей свята народныя ўмельцы правядуць майстар-класы. Жадаючых ўласнаручна вылепіць сабе гліняны гаршчок чакае каля ганчарнага кола Сяргей Худзяеў. Сакрэты работы з глінай раскрые Вераніка Жамойціна. Побач можна паназіраць за працай разьбяроў па дрэве Міхаіла Грынцэвіча і Валерыя Фіцінскага. Пазнаёміцца з тэхналогіяй саломапляцення можна на пляцоўцы Ліліі Амельянчык. З сувенірамі пойдуць з кірмашу ўсе, хто паддасца спакусе сплесці традыцыйны беларускі паясок пад наглядам і кіраўніцтвам Алы Сідорык. А народны майстар Беларусі Антаніна Пянцяк прапануе кожнаму жадаючаму сесці за кросны ці калаўрот, каб паспрабаваць самастойна саткаць некалькі палосачак, спрасці нітку.
На рамеснай пляцоўцы наведвальнікаў чакае прыгожае відовішча. А майстры гарантуюць, што ўсе госці кірмашу правядуць час з карысцю.

Бебех, Д. Этой ярмарки краски… / Диана Бебех // Праца. – 2016. – 31 жніўня. – С.4.
Желтые, зеленые, синие – все цвета радуги можно было увидеть на зельвенцах в минувшую пятницу. В рамках Анненской ярмарки в Зельве прошел самый яркий фестиваль уходящего лета «Color Fest».
На центральном пляже поселка собралось много людей разного возраста. Взрослые с любопытством ожидали начало красочного шоу. А ребятишки еще задолго до мероприятия выстроились в очередь, чтобы запастись пакетиками с краской.
На часах 16.00 – и «Color Fest» стартовал. Уже через пару минут над площадкой поднялся разноцветный столб красочной пыли. «Разрисованные» дети были в восторге. Массовый «выброс» краски происходил каждый час. Молодые люди без устали танцевали под треки DJ One Life & Sasha tuner, Dj Neo & Dj 4inovnik. Не давал публике скучать шоу-балет «Гараж». А немного позже гости приятно удивили присутствующих мастер-классом современного танца.
Организаторы «Color Fest» позаботились и о проведении на празднике конкурсов. Часть победителей была вы-брана по итогам розыгрыша в социальных сетях. Остальные счастливчики определялись случайно: ди-джеи не жалели пакетиков с краской и бросали их в толпу самым активным участникам.
Красочная атмосфера «Color Fest» царила на Зельвенщине до наступления темноты. А в 21 час на смену фестивалю пришел молодежный дископроект «Blow Back».
И пока на одной части пляжа проходили красочные «сражения», на другой определяли лучших игроков района по волейболу. В соревновании приняли участие 9 команд. Яркие моменты, точные подачи, меткие удары – на площадке шла действительно упорная борьба. По итогам турнира победителем стала любительская команда «Водник», второе место досталось сборной отдела образования, спорта и туризма, третье – СПК «Мижеричи».

В центре праздника – люди труда // Праца. – 2016. – 31 жніўня. – С.3.
На несколько минут театрализованое действие уступает место уже ставшей традиционной на ярмарке цереонии награждения передовиков производства – в центре любого праздника главное внимание людям. На сцену поднимаются председатель райисполкома Ян Пальчис, затем – председатель районного Совета депутатов Константин Бердникович и председатель райкома профсоюза работников АПК Александр Предко, чтобы в торжественной обстановке вручить Почётные грамоты и ценные подарки лучшим механизаторам и представителям строительной отрасли района.

Замки из песка строили на зельвенском пляже // Праца. – 2016. – 31 жніўня. – С.5.
На городском пляже прошел конкурс песочных фигур «Песочный замок».
В рамках Анненской ярмарки зельвенцам представилась прекрасная возможность пофантазировать с природным материалом. И, надо сказать, творческий подход был уникальным. Зрители были свидетелями, как на глазах появлялась морская тематика, тематика и символика ярмарки. Так, на берегу нашли себе место медуза и осьминог, атрибутика конной упряжи, разные подковки.
Интересный сюжет придумали учителя и ученики детской школы искусств, за что и получили первое место. Много песка и сил понадобилось учащимся школы №2, но старания оправдались наградой –диплом за 2 место. Песочные фигуры РО БРСМ и представителей СШ №3 удостоены диплома за 3 место.

Крэчка, К. Культурным сувязям мацнець / Клаўдзія Крэчка // Праца. – 2016. – 31 жніўня. – С.2.
У дзень свята Ганненскі кірмаш адбылося афіцыйнае падпісанне Пагаднення паміж Цэнтрам беларускай культуры г. Даўгаўпілс (Латвія) і аддзелам ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Зэльвенскага райвыканкама. Пагадненне заключана ў рамках Праграмы развіцця этнаканфесійнай сферы, нацыянальных адносін і супрацоўніцтва з суайчыннікамі за мяжой на 2016 – 2020 гады і праду-гледжвае творчыя зносіны, а таксама цеснае ўзаемадзеянне ў розных накірунках.
Кіраўнік Цэнтра Жанна Раманоўская і начальнік аддзела Галіна Раманчук паставілі свае подпісы ў дакуменце, які рэгламентуе ўзаемнае супрацоўніцтва ў галіне культуры. У першую чаргу Пагадненне накіравана на ўмацаванне пазітыўнага іміджу Рэспублікі Беларусь за мяжой, усемагчымае садзеянне ўстанаўленню, падтрыманню і развіццю міжнародных, гуманітарных, культурных і інфармацыйных сувязяў. Дарэчы, пачатак рэалізацыі Пагаднення быў пакладзены на Ганненскім кірмашы: прадстаўнікі беларускай дыяспары з латвійскага горада Даўгаўпілса – народны калектыў “Пралескі” – выступілі з канцэртнай праграмай.
Зэльвенскія творчыя калектывы, у сваю чаргу, атрымалі запрашэнне ў Латвію: культурны візіт плануецца ўвосень. Як паведаміла Жанна Раманоўская, у гэтую пару года ў Даўгаўпілсе праходзіць Міжнародны фестываль народнай культуры “Беларускі кірмаш”. Дзякуючы неабыякавым да беларускай культуры людзям, з года ў год фестываль набывае ўсё большую папулярнасць, пашырае свае межы. Ёсць шмат падобнага паміж зэльвенскім і даўгаўпілскім кірмашамі: навукова-практычныя канферэнцыі, рамесныя выставы, майстар-класы па народных рамёствах, фальклорныя тэатралізаваныя прадстаўленні і г.д. Прапаганда вопыту правядзення такога роду мера-прыемстваў з’яўляецца адной з частак Пагаднення аб супрацоўніцтве ў сферы культуры.

Миклашевич, И. Хорошее настроение объединяет / Ирина Миклашевич // Праца. – 2016. – 31 жніўня. – С.3.
Хедлайнером вечерней программы стал концерт финалистов Республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси», который прошел в рамках республиканской народно-патриотической акции Федерации профсоюзов Беларуси «Мы –вместе!». Кроме выступления звезд отечественной эстрады – Эдуарда Ханка, Саши Немо, Ольги Плотниковой, которую, кстати, было не-обычно видеть в роли ведущей, один из значимых моментов – торжественное чествование трудовых династий – поистине золотого фонда любого коллектива. Многим в районе хорошо известна династия работников здравоохранения Куликовых. Им, а также еще одной трудовой династии – семье Парфенчик, которые посвятили свою жизнь сельскому хозяйству, председатель районного объединения профсоюзов Ирина Пузач вручила дипломы и ценные подарки. Чествовали в тот день и молодых специалистов и их наставников. Финальные аккорды праздника звучали концертом вокальной группы «Чистый голос».

Попко, Л. Был клёв, и было клёво / Людмила Попко // Праца. – 2016. – 31 жніўня. – С.4.
В рамках Анненской ярмарки на зельвенском водохранилище прошли соревнования по лову рыбы летней поплавочной удочкой. За победу боролись 15 команд, представлявших организационную структуру БООР, а также представители 16 организаций района. У рыбаков также была возможность посостязаться в личном зачете.
Открывая турнир, заместитель председателя ООС «БООР» Марк Баранский отметил, что соревнования для рыбака – это, в первую очередь, обмен опытом, встреча с друзьями, знакомство с любителями рыбной ловли. Заместитель председателя райисполкома Валентин Семеняко пожелал участникам удачи и приятного времяпрепровождения, положительных эмоций и впечатлений не только от рыбалки, но и последующих ярмарочных мероприятий.
Директор Зельвенской РОС «БООР» Игорь Ракевич рассказал о правилах соревнований. Была поставлена задача – за 4 часа поймать как можно больше рыбы. Победу в личном зачете участникам обеспечивала самая крупная словленная рыба.
Рыбаки разместились по своим, определенным жеребьевкой, секторам, и в течение полутора часов приманивали рыбу прикормкой. Каждый участник демонстрировал отменную подготовку – уже спустя 10 минут после сигнала, оповестившего старт, на крючках появились первые уловы.
Андрей Азерский, представлявший команду РЭСа, признался, что в качестве наживки использовал и червя, и мотыля, и опарыша. Первого подлещика грамм на 300 он словил в начале соревнований, затем пошли плотва и карась. Мастерски вытаскивали рыбу из воды молодые специалисты из СПК «Сынковичи» и Голынковского сельсовета. С удовольствием забрасывали удочки работники предприятия мелиоративных систем и жилищно-коммунального хозяйства.
Все участники – истинные любители летней рыбалки, которые увлекаются ловом с детства. На счету в их рыболовецкой биографии и 15-килограммовые карпы, и 1,5-килограммовые лещи, и увесистые щуки. И кто знает, каким бы был их улов в минувшую пятницу, если бы не жаркая погода? Все же страсть не покидала рыбаков до самого финиша, и даже мелкой рыбешке нашлось место в садке, ведь по условиям турнира был преду-смотрен приз за самую маленькую рыбу.
Спортивный азарт царил и на береге водохранилища со стороны дамбы. Экипировка, дорогие снасти отличали рыбаков общества охотников и рыболовов. То и дело они доставали из воды крупных лещей и карпов. Особенно везло в тот день команде, представлявшей Берестовицкую РОС «БООР». Восхищены были рыбалкой в наших краях и участники команд из гг.Островец, Вороново, Лида.
В два часа дня соревнования завершились. Организаторы позаботились и о вкусном обеде: рыбаки, болельщики и гости Аннен-ской ярмарки отведали ухи, приготовленной в котлах полевой кухни.
Затем были определены победители соревнований. Первое место заняла команда Кореличской РОС «БООР», улов которой – 8 килограмм. Второе место – у представителей Волковысской РОС, садок которых завесил без малого 6 килограмм. Свой приз получили и зельвенцы: богатый улов принес 3-е место в личном зачете Юрию Макаревичу.
Среди организаций нашего района также были определены победители. 1-е место – у команды РЭСа, 2-е – у Зельвенского лесничества.

Попко, Л. Поплыли на чём попало / Людмила Попко // Праца. – 2016. – 31 жніўня. – С.4.
Во время нынешней ярмарки в Зельве впервые прошел необычный конкурс-заплыв «На чем попало».
Организаторы соревнований подхватили идею фестиваля «Августовский канал в культуре трех народов» и устроили чудесное шоу.
Работники Зельвенского лесничества соорудили пиратское судно из пустых железных бочек. Яркие костюмы, соответствующая атрибутика, музыкальное оформление – все было продумано до мелочей.
Пиратскую тематику выбрали также команды СПК «Сынковичи» и предприятия мелиоративных систем.
Плавсредство РОЧС предстало перед зрителями в виде дымящейся печи, на которой плыл на ярмарку Емеля. И все было по-настоящему: из трубы шел дымок, а в котле варился обед…
Зельвенские медики отправили в плавание «скорую помощь» – самое миниатюрное плавсредство конкурса, изготовленное из пластиковых бутылок и пенопласта. Как и полагается, в карете с надписью «103» разместился медработник.
Представители отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи продемонстрировали, что их жар-птица способна не только держаться на плаву, но и танцевать на волнах.
Судно РУП ЖКХ приплыло на разноцветном корабле из вторсырья. Театрализованное представление коммунальщиков отличалось оригинальностью.
Бурными аплодисментами зрители встречали маленький спектакль, разыгранный Нептуном и Русалкой. Его представили члены команды ДРСУ-118.
Представители отдела образования, спорта и туризма выпустили на волны плот в виде конной повозки с символикой Анненской ярмарки.
Самыми оригинальными члены жюри признали плавсредства Зельвенского лесничества, РОЧС и РУП ЖКХ (соответственно, первое, второе и третье места). Призами редакции районной газеты «Праца» отмечены судна ПМС и ЦРБ.
Пофантазировать с природным материалом – песком, камнями, ракушками – можно было во время конкурса песочных фигур. Зрители стали свидетелями, как на их глазах появлялись скульптуры морской тематики и символика ярмарки.
Интересный сюжет придумали учителя и ученики детской школы искусств, за что и получили первое место. Много песка и сил понадобилось учащимся СШ №2, но старания оправдались – наградой стал диплом за 2 место. Песочные фигуры РК БРСМ и представителей СШ №3 удостоены диплома за 3 место.

Попко, Л. Что за рыбалка без ухи? / Людмила Попко // Праца. – 2016. – 31 жніўня. – С.4.
Настоящим праздником для любителей блюд из рыбы стала кулинарная площадка, которая расположилась в прибрежной зоне водохранилища. Здесь проходил конкурс «Рыбные вкусности». Кушанья готовили не профессиональные шеф-повара, а представители учреждений и организаций Зельвенского района. Всего мы насчитали 13 полевых кухонь.
Конкурс ухи также стал частью программы первого дня ярмарки. В нем приняли участие рыбаки-любители, которые в первой половине дня соревновались в ловле рыбы и предоставили свои уловы для приготовления первого блюда. Попробовать сварить суп по своему рецепту (вид рыбы не оговаривался) смогли и команды желающих.
Поварские секреты были у всех. Например, работники центра социального обслуживания населения нарядили своих поваров в коков и обустроили их рабочее место в виде отеля «Палуба». Морская тематика присутствовала и у представителей СПК «Бородичи». Шведский стол с различными угощениями приготовили деречинские и голынковские хозяйки. В национальном колорите оформили свои кухни представители Зельвенского лесничества, филиала «Князево», ДРСУ-18. Надо сказать, в конкурсе участвовала и сугубо мужская команда из РЭСа.
Уха из разных видов рыбы готовилась прямо на глазах у зрителей в чугунах и казанах, больших чанах и кастрюлях. Умело фаршировались щуки и карпы, зажаривались лещи. Соблазнительный запах стал дразнить аппетит задолго до подведения итогов.
Вкус кулинарных шедевров судьи определили вечером. Команды не только предложили продегустировать приготовленное, но и представили на суд жюри мини-представления. Участники пели песни, рассказывали рыбацкие истории, удивляли скороговорками и четверостишиями, искрометным юмором.
Самую вкусную уху, по мнению жюри, приготовили повара филиала «Князево» и Кремяницкого сельсовета. Второе место было отдано блюдам команды РУП ЖКХ, третье – разделили ДРСУ-118 и СПК «Бородичи».

Праздник с долгой историей // Праца. – 2016. – 31 жніўня. – С.1,3.
Песни, танцы, выездная торговля и праздничное настроение – прошло почти 300 лет, а на Анненской ярмарке царит всё та же атмосфера веселья. Так было и на сей раз. Сегодня, возможно, у ярмарки не такой масштаб, как в XVIII веке, когда она была крупнейшей в Европе, но прежний колорит организаторы постарались сохранить и в этом году. Мероприятие вновь стало настоящим событием для района.
Официальное начало второго дня ярмарки было положено на центральной площади поселка. Действо развернулось на импровизированной сцене и перед ней. Во главе многочисленной пестрой колонны – сам «князь Сапега» со свитой. Именно с его именем связан расцвет Анненской ярмарки. За ним дружно шествуют люди в тогдашних костюмах, а также представители разных национальностей – на Анненскую ярмарку когда-то приезжали представители многих стран мира. Звучит средневековая музыка, перенося присутствующих на два века назад.
На всю площадь зазвучали бойкие песни в исполнении ансамблей «Гуляй, казак» и «Пралескі» из Латвии. Народные ритмы сменились цыганскими: на сцене гости из Минска – театр песни и танца «Жемчуга».
В течение всего дня эпицентр празднества перемещался то на летнюю эстраду, где проводились конкурсы на лучший костюм в стиле праздника и лучшую ярмарочную куклу, то в парковую зону на выставку лошадей и шоу от конного клуба «Троя». В центральном сквере расположилась ярмарка ремесел. От ярких красок вышитых рушников, узоров вязаных салфеток и скатертей, изделий и картин из дерева расцвел красотой центр поселка. Кстати, можно было не только купить, но и собственноручно изготовить какую-нибудь вещь. А непосед ожидало незабываемое путешествие по улицам Зельвы на «наряженных» бричках. Впрочем, гривастые скакуны и сейчас были в центре внимания – своеобразный символ Анненской ярмарки. Ведь именно их пару столетий назад привозили из разных мест в Зельву тысячами и они были главным предметом торговли.
Торговые точки, палатки и ларьки были оформлены с «чудинкой». Взамен стандартных павильонов на улицы выставили стильные деревянные лавки, которые даже имели свои оригинальные названия. Удивили зельвенцы: некоторые обрядись в национальные костюмы. Впрочем, такие же могли приобрести при желании и гости на подворье Зельвенского РУП бытового обслуживания. А вот на подворьях СПК шла бойкая торговля сельхозпродукцией.
Дети веселились на многочисленных аттракционах. Взрослые показывали свою смекалку в народных забавах. Окунуться в творческую атмосферу гости ярмарки могли на выставке изобразительного искусства. А в «Поэтической гостиной» – встретиться и послушать стихи известных поэтов Гродненщины.
Ярмарка завершилась так же незабываемо, как и началась, красиво и красочно – фаер-представление, фейерверк, пенно-лазерное шоу…
До свидания, великая Анненская ярмарка!

Шматко, Я. Сабраў кірмаш паэтаў на пляцоўцы / Яніна Шматко // Праца. 2016. – 3 верасня. – С.9.
У другі дзень кірмашовага свята на пляцоўцы летняй эстрады аматары паэзіі сустракалі паэтаў – зяльвян і гродзенцаў. Паэтычную гасцёўню падрыхтавалі работнікі Зэльвенскай раённай бібліятэкі, як і дзве вельмі цікавыя выставы – “Зэльва паэтычная” і “На нёманскай хвалі”. Першая была прадстаўлена ў асноўным прадукцыяй самой бібліятэкі, а другая – персанальнымі і калектыўнымі зборнікамі членаў абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі.
Вядучыя Валянціна Масюк і Наталля Цынс з гонарам за землякоў паведамляюць: “Нашы паэты займаюць пачэсныя месцы ў Саюзе пісьменнікаў Беларусі, за сваю творчасць атрымліваюць дастойныя ўзнагароды, удзельнічаюць у шматлікіх конкурсах і становяцца пераможцамі, выдаюць уласныя кнігі, ладзяць цікавыя сустрэчы. Вельмі прыемна, што ў Год культуры адбыліся знакавыя падзеі ў жыцці нашых творцаў”. І нагадалі пра гэтыя падзеі: уручэнне медаля Францыска Скарыны Ганароваму грамадзяніну нашага раёна Уладзіміру Мазго, уступленне ў прафе-сійны творчы Саюз Валянціна Семянякі, перамога ў двух конкурсах, прысвечаных г.Гродна, Ірыны Данік.
Адзін за адным выступаюць паэты: ужо згаданыя зэльвенцы і гродзенцы Дзмітрый Радзівончык, Тамара Мазур, Пётр Сямінскі.
Уладзімір Мазго наведвае Зэльву як мінімум два разы ў год: вясной, на свята Сакавін, і летам, у дзень Ганненскага кірмашу. Ён быў рады перадаць землякам сардэчнае прывітанне ад удзельнікаў зэльвенскіх Сакавін. Іх ужо даволі шмат: гэта Алег Елісеенкаў, Мікола Маляўка, Казімір Камейша, Мікола Мятліцкі, Міхась Пазнякоў, Анатоль Зэкаў, Іван Саверчанка, Віктар Шніп… Уладзімір Мінавіч чытаў вершы, прысвечаныя Зэльве, Дзярэчыну, Ганненскаму кірмашу.
Перш чым даць слова намесніку старшыні Гродзенскага аддзялення Саюза пісьменнікаў Дзмітрыю Радзівончыку, вядучыя нагадвалі, што членамі гэтай арганізацыі з’яўляюцца зэльвенцы Ірына Войтка, Ірына Данік, а з сакавіка сёлетняга года – і Валянцін Семяняка. На жаль, Ірына Войтка прыехаць са Слоніма не змагла, таму творчую справаздачу землякоў пачынае Ірына Данік. Мінулы год для яе быў вельмі адметным. Яна стала пераможцай літаратурнага конкурсу “Гродна – культурная сталіца Беларусі-2014” у намінацыі “Паэзія” і канцэртнай праграмы “Гродна – ты мой лёс, мая паходня”. Згадзіцеся, што гэта вельмі няпроста: стаць пераможцай сярод сарака прафесіяналаў, якія, да таго ж, амаль усе жывуць у самім Гродне. Да чарговага кірмашу Ірына Мікалаеўна напісала нізку вершаў, з якімі і пазнаёміла слухачоў.
Новы верш пра кірмаш склаў і Валянцін Семяняка. У ім ён, як адзін з асноўных арганізатараў свята, выказвае свой непакой за тое, “ці з’явяцца госці, “ці хопіць напояў і месца для ўсіх!, “ ці ўсе, хто павінен, прыедзе?”, “ці дождж не прыпыніць гулянак ліхіх?”. І яго занепакоенасць добра зразумела землякам, бо ўсе памятаюць, як у адзін з кірмашовых гадоў праліўны дождж падкарэкціраваў правядзенне многіх запланаваных мерапрыемстваў. Пазнаёміў Валянцін Міхайлавіч прысутных з новай – вельмі цікавай – баладай “Прынцэса і пастух”, вершам “Усё меней тых, з кім цікава” і шчыра падзякаваў прыхільнікам паэзіі, што “церпяць сонца і нашы радкі”.
Тамара Мазур – наша суседка: яна нарадзілася ў Ваўкавыскім раёне. Доўгі час працавала ў газетах і часопісах “Прамень”, “Чырвоная змена”, “Першацвет”, “Крыніца”, ваўкавыскім “Нашым часе”. Цяпер яна супрацоўніца Гродзенскай рэ-гіянальнай газеты “Перспектыва”. Тры гады таму стала лаўрэатам прэміі імя А.Дубко. Прызналася, што вельмі любіць невялікія гарады, сярод якіх і Зэльва зойме важнае месца ў яе сэрцы. Паэтка пазнаёміла слухачоў з нізкай сваіх вершаў.
Пятра Сямінскага Дзмітрый Ра-дзівончык прадставіў як творцу, якому падуладны ўсе жанры. Піша Пётр Яраслававіч як на рускай, так і на беларускай мовах, як для дзяцей, так і для дарослых. Адметнасць творчага дару Сямінскага – іскрамётныя экспромты– бурымэ, якія заўсёды ўзнімаюць настрой публікі. Прачытаўшы некалькі пародый (прачытаўшы віртуозна, як сапраўдны артыст!), Сямінскі і зэльвенцаў па- прасіў прыдумаць некалькі слоў, з якіх ён будзе ствараць новую мініяцюру. І пакуль выступаў пасля яго Дзмітрый Радзівончык, Пётр Яра-слававіч напісаў бліскучы “Зэльвенскі жнівень”, створаны са слоў, якія, здавалася, не мелі да жніўня ніякага дачынення.
Дзмітрый Радзівончык мае дыплом па спецыяльнасці “руская філалогія”, таму і піша па-руску. Ён – аўтар кніг “Пиррова техника”, “Дым без огня”, “Река безбрежная”. Апошняя стала пераможцай другога абласнога конкурсу імя Цёткі (А.Пашкевіч) у намінацыі “Паэзія”. Спрабуе сябе ў публіцыстыцы і ў мастацкім перакладзе. Зэльвенцаў пазнаёміў з вершамі : “А ты оделась в черное на бал”, “Радости разлук”, “Баллада о разбитом корыте”. На памяць аб сустрэчы Дзмітрый Радзівончык падарыў зэльвенцам 2 экземпляры новага паэтычнага зборніка. Адзін – арганізатару сустрэчы – бібліятэцы, другі – сааўтару Ірыне Данік. Зборнік папоўніць фонд краязнаўчай літаратуры бібліятэкі, які, як пераканаліся ўдзельнікі імпрэзы, даволі багаты.
Паэтаў віншавалі музычнымі падарункамі выкладчыкі дзіцячай школы мастацтваў, адна з удзельніц некалі вельмі вядомага ансамбля “Русічы” Ала Вілесава, галоўны архітэктар раёна Дзмітрый Кірэенка, які заінтрыгаваў віртуозным валоданнем мала вядомага інструмента – валынкай.
Сустрэча атрымалася гарачай як літаральна (гледачы мужна пераносілі промні спякотага сонца), так і ў пераносным сэнсе, бо сустракалі выступленне кожнага паэта гарачымі апладысментамі.

Кавалевіч, Т. На падворках – вясёлая гаворка / Тэрэза Кавалевіч // Праца. – 2016. 7 верасня. – С.3.
Музыка, песні, танцы і непаўторны водар караваяў на працягу другога дня Ганненскага кірмашу даносіліся з вуліцы Перамогі, дзе размясціліся падворкі сельсаветаў і сельгаспрадпрыемстваў.
Ужо з самай раніцы тут актыўна рыхтаваліся да сустрэчы гасцей – адны ўпрыгожвалі свае імправізаваныя сядзібы, другія расстаўлялі на стол пры-смакі, трэція распяваліся… У афармленні падворкаў удзельнічалі работнікі практычна ўсіх арганізацый, што знаходзяцца на тэрыторыі сельсаветаў: сельвыканкамаў, СВК, школ, устаноў культуры.
Фантазіі і творчасці сельскім жыхарам не займаць – здзівілі яны гасцей свята і ў гэты раз. Падворкі вылучаліся сваёй каларытнасцю. Стылізаваныя пад старадаўнюю беларускую хату ці сучасную сялян-скую сядзібу, кожны быў па-свойму адметны. Гаспадары пастараліся на славу, каб як мага больш натуральна перадаць асаблівасці вясковага побыту і жыцця. Своеасаблівым упрыгожваннем сталі саматканыя дываны і пос-цілкі, вышываныя ручнікі і вязаныя сурвэткі. На некаторых сядзібах былі аформлены выставы мясцовых умельцаў, а таксама кампазіцыі з садавіны і агародніны. На кірмаш вяскоўцы прывезлі нават хатнюю жывёлу і птушку.
Гасцям жа нецярпелася адправіцца ў падарожжа па падворках, бо з вопыту мінулых гадоў многія ведалі: тут будзе цікава і весела. Завітаўшы ў сялянскі “гарадок”, можна было паслухаць выступленні самадзейных калектываў, паўдзельнічаць у народных абрадах, гульнях, конкурсах і, канешне ж, паспрабаваць прысмакі беларускай кухні: дранікі, блінцы, смажанае сальца і каўбаску, выпечку…
Члены журы з асаблівай цікавасцю знаёміліся з фальклорнымі праграмамі, якія артыстычна, з гумарам і задорам дэманстравалі вяскоўцы. Некаторыя гаспадары свае песні і прыпеўкі суправаджалі элементамі гульняў і народных танцаў.
Бадай што самым вясёлым на свяце быў Галынкаўскі падворак, стылізаваны пад цыганскі табар. Шмат гасцей прыходзіла сюды, каб паслухаць рамансы пад гітару. Квартэты змяняліся трыа, дуэтамі і салістамі. Цяжка было ўтрымацца, каб не пусціцца ў пляс разам з самадзейнымі артыстамі. Адмыслова, у стылі цыганскай аб-шчыны, галынкаўцы афор-мілі і пляцоўку, на якой размясціўся падворак.
Ва ўсёй прыгажосці прадставілі вясковую сядзібу Крамяніцкі сельсавет і філіял “Князева”: і афармленне, і шчодрасць, і гасціннасць – усё тут было на ўзроўні. Хлеб і бліны, саленне-варэнне, бульбачка, баранкі і печыва… Як жа прайсці міма? Заможнае сялянскае падвор‘е заўсёды было ў пашане (асабліва, калі гаспадары не слылі людзьмі сквапнымі), бо дастатак даваўся працай.
Заваднымі спевамі за-прашалі да сябе каралінскія самадзейныя артысты. На іх падворку разгарнулася сапраўднае кірмашовае прадстаўленне. Якіх толькі прымавак мы тут не пачулі! Візітнай карткай кара-лінцаў стаў самаробны “перпетум-мобіле”, змайстраваны мясцовымі ўмельцамі.
На пляцоўцы СВК “Сынкавічы” і Сынкавіцкага сельсавета размясціўся куфар з сюрпрызамі. Атрымаць іх можна было, прадэманстраваўшы веданне беларускіх прымавак, загадак. Акрамя сюрпрызаў з куфара, гасцей кірмашу на гэтую пляцоўку вабілі вялізныя рознакаляровыя лялькі, зробленыя з рулонаў саломы.
Не было роўных музыкам з фальварка, абуладкаванага Дабраселецкім і Славаціцкім сельсаветамі, СГФ “Дабраселецкі”. Нават члены журы скарысталіся магчымасцю, каб пайграць у самадзейным калектыве. У ход пайшлі і качалка-прас, і пральная дошка, і маракасы… Падворак упрыгожвалі разнастайныя цікавыя вырабы з агародніны. Здавалася, фантазія мясцовых умельцаў не мае мяжы. Знайшлося шмат жадаючых сфатаграфавацца ў кампаніі з роставай лялькай-прыгажуняй. А яшчэ – паласавацца надзвычай смачным печывам. Упрыгожваў стол духмяны каравай з мукі новага ўраджаю. Аўтар кулінарнага шэдэўра – Галіна Каламеец.
Арыгінальную задумку ўвасобілі тулаўскія гаспадары. Свой «хутарок» яны адгарадзілі дэкаратыўным плеценым парканам. На пляцоўцы размясцілася святліца з адпаведнай абстаноўкай. Не займаць было творчага духу насельнікам сядзібы, якія заклікалі гасцей вясёлымі спевамі. А моладзь падрыхтавала цікавы гістарычны экскурс па знакамітых месцах міжэрыцкай зямлі.
Нямала гледачоў сабраў вясельны абрад, што ладзіўся на бародзіцкім падворку. На славу пастараліся работнікі культуры, якія падрыхтавалі цэлы спектакль: гучалі вясельныя песні, жартоўныя прыпеўкі, шчырыя віншаванні, не спыняліся танцы – якое ж вяселле без усяго гэтага!
Дарэчы, Зэльвенскі сельсавет і СВК “Бародзічы” занялі першае месца ў конкурсе на лепшы па-дворак. Другімі сталі СВК “Галынка” і Галынкаўскі сельсавет, трэцімі – філіял “Князева” і Крамяніцкі сельсавет. Сёлета ў конкурсе журы вырашыла прысудзіць і чацвёртае месца, якое дасталося Тулаўскаму сельсавету і СВК “Міжэрычы”.

Кречко, К. Ярмарка деловая / Клавдия Кречко // Праца. – 2016 . – 7 верасня. – С.3.
Праздник Анненская ярмарка – это не только культурно-развлекательное мероприятие, но и хорошая возможность совершить выгодные сделки. Не воспользоваться таким моментом, как отметил один из зельвенских предпринимателей, просто грех. Поэтому и на сей раз на площадке предпринимательской, которая развернулась вдоль улицы Советской в г.п.Зельва, было оживленно.
Продукция и услуги частного предприятия «Стиль Лайн» пользуются большим спросом не только у зельвенцев. Основное направление деятельности компании – производство мебели по индивидуальному заказу. Кроме того, ООО «Стиль Лайн» предлагает перечень услуг для своих партнеров и заказчиков: раскрой ЛДСП, постформинга и стекла, оклейку кромкой ПВХ, сверление отверстий в стекле и ЛДСП, доставку заказа и многое другое. Год назад освоили новый вид производства – пескоструйную обработку стекла. Ее стали применять на зеркалах, витражах кухонных гарнитуров, дверях. На выставке-продаже были представлены образцы сувенирной продукции, изготовленной по новой технологии.
Частное предприятие «Адвента» на рынке уже 17 лет, а вот на нынешней Анненской ярмарке заявило о себе впервые. «А зря», – как бы с сожалением отметил директор,– даже некоторые местные жители не знают о нашем существовании». Хотя продукция предприятия – изделия из бетона, гипса, цемента – отличается хорошим качеством и доступными ценами. На ярмарке производители фирмы обратили внимание посетителей на изделия из гранитно-мраморной крошки. К примеру, на скамейку для бани: и красиво, и практично.
Рядом с местными частными организациями уютно себя чувствовали и приезжие. Девушки студии декора “ROMANTIC” из Волковыска активно приглашали посетителей, особенно молодежь, воспользоваться услугами фирмы. А это: декорирование зала, свадебная флористика и аксессуары, оформление фотозоны, фотосессии и многое другое. Немало покупателей из числа женщин собралось возле палатки гроднен-ского частного предприятия «МодаФур». Зельвенским модницам по вкусу пришлись оригинальные швейные изделия, тем более, что и цена их была приемле- ма – от 30 руб. На ярмарке можно было сделать заказ или сразу купить понравившуюся мебель для дома. Продавец ООО «БестХоум» (г.Дятлово) не скрывала своей радости от удачного торга: ярмарка только что началась, а уже появился первый покупатель на диван. Частное предприятие «Росьмебель» из Волковыска специализируется больше на продаже корпусной детской мебели, кухонь, шкафов-сенаторов, столов.
Активно рекламировали свои услуги и государственные организации. Представители управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома рассказывали зельвенцам о возможностях самозанятости в сфере предпринимательской деятельности, агроэкотуризма, ремесленничества. Для открытия собственного дела предлагали воспользоваться господдержкой в виде получения невозвратных субсидий. Специалисты управления работали совместно с директором ООО «Стиль Лайн» Анатолием Верстаком, который возглавляет в районе центр поддержки предпринимательства. Предприятие оказывает услуги по регистрации частных предприятий, составлению бизнес-плана, ведению бухгалтерского учета. Кроме того, может предоставить свой юридический адрес для регистрации, а также помещения в аренду под производство.
Представители центра банковских услуг ОАО «АСБ Беларусбанк» рассказывали посетителям о действующих видах срочных банковских вкладов в белорусских рублях, предлагали воспользоваться кредитом на потребительские нужды без поручителей. Районный узел почтовой связи провел акцию «1 класс» и приурочил ее к началу нового учебного года. Родителям учеников предлагалось купить специальный конверт и получить символический подарок к школе. Также в продаже в широком ассортименте были изделия с изображением атрибутики Анненской ярмарки.
Туристско-информационный центр рекламировал туристический потенциал Зельвенского района. Специалисты центра приглашали зельвенцев и гостей посетить туристические маршруты «Зэльвенскі дыярыуш», святыни Зельвенщины, агроусадьбы. Каждый год среди активных участников ярмарки – владельцы усадьбы «Старая Весь» семья Сергея и Лилии Микановичей. Они предлагали желающим приобрести редкие сорта растений, а также продукцию пчеловодства. Посетители не проходили мимо, рассматривали уникальную экспозицию музея насекомых.
Ни одно из деловых предложений не осталось незамеченным – зельвенцы отличаются любознательностью, активностью, а потому с удовольствием посетили все вы-ставочные павильоны.

Ярмолавичене, С. Зельвенский район развивает сотрудничество с регионами Латвии / Светлана Ярмолавичене // Праца. 2016. – 3 верасня. – С.2.
В минувший понедельник председатель Зельвенского райисполкома Ян Пальчис и председатели Добельского и Яунелгавского муниципалитетов Андрейс Спридзанс и Гунтис Либекс (Латвия) официально подтвердили готовность развивать отношения. Стороны подписали Соглашение о намерениях сотрудничества (на снимках).
Подписанный документ открывает возможности для участия в разработке и реализации проектных идей по программе трансграничного сотрудничества «Литва – Латвия – Беларусь 2014 – 2020 гг.», которая реализуется в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства. В частности, соглашение нацелено на развитие сотрудничества в культурной, туристической, спортивной, образовательной сферах, а также социального обслуживания и иных областях, представляющих взаимный интерес сторон. Стороны рассчитывают, что между Зельвенщиной, Яунелгавским и Добельским краями установятся теплые и дружеские отношения, наладится обмен опытом и активное участие в совместных мероприятиях.
Подписание документа произошло по итогам визита делегаций из Латвии в Зельвенский район 26 – 29 августа 2016 года. В ходе визита латвийские гости познакомились с Зельвенским районом, приняли участие в мероприятиях Анненской ярмарки, а также побывали с экскурсией в г.Гродно.
На встрече в райисполкоме стороны познакомили друг друга с историей и особенностями социально-экономического развития своих регионов, обсудили перспективные и потенциально интересные друг другу направления сотрудничества.
У Зельвенщины и Яунелгавского и Добельского краев много общего, подчеркивали участники встречи. А участие Зельвенского района в программе трансграничного сотрудничества «Литва –Латвия – Беларусь 2014 – 2020 гг.» откроет взаимный интерес к установлению более тесных партнер-ских отношений между нашими регионами.

2017 год
Зельва: знаменитая ярмарка и рукотворное море: туризм без чемодана / Гродзенская праўда. – 2017. – 5 красавіка. – С.8,9.
В поиске новых впечатлений, интересного и приятного отдыха необязательно отправляться в далекое путешествие. Много удивительного и необычного, достойного внимания и открывающего нам новые грани жизни можно узнать и увидеть, не уезжая за пределы нашей области. Для этого не нужно брать отпуск, копить на поездку деньги и паковать большой чемодан. Достаточно подарить себе выходные – и воспоминаний хватит не на одну неделю.
Чтобы вы, дорогие читатели, получили готовые рецепты выходного дня и, собравшись в короткое путешествие «без чемодана», взяли с собой нашу газету как путеводитель. С нами не соскучитесь!
Пешком по городу
Уютный и компактный городской поселок Зельва находится в ста километрах от Гродно. Несколько веков назад он был хорошо известен европейским купцам благодаря крупнейшим в Европе ярмаркам, невероятному количеству лавок и прекрасному театру. Здесь Сапеги принимали короля Речи Посполитой Владислава VI и императора Российской империи Павла I. Благодаря сохранившимся традициям и историческим памятникам городской поселок и сегодня привлекает туристов.
От седых легенд
Экскурсию по городскому поселку начинаем с исторического центра. Наш экскурсовод – учитель истории, руководитель народного историко-краеведческого музея «Светоч» средней школы №3 Лилия Сидорко.
– Существует несколько версий происхождения названия поселка, – рассказывает Лилия Борисовна. – От названия балтских племен «зеевы», славянского слова «залева» – заливать водой, названия речки Зельвянка, слова «зеленая». А, может, даже от имени знахарки Зельвихи, которая лечила местное население лекарственными растениями…
Первое упоминание о Зельве в Ипатьевской летописи относится к 1258 году. Согласно ей, уже тогда Зельва существовала не просто как населенный пункт, а как важный стратегический узел. В 1470 году селение входило в состав владений Михаила Начовича. Долгое время переходила из рук в руки: Полубинские, Нарбуты, Пацы, Копачи, Сангушки. В 1632 году ее получили знаменитые магнаты Сапеги, вложившие немало сил в развитие местечка и владевшие им почти двести лет.
Символ Зельвы и Анненский кирмаш
Символ Зельвенщины – лошадь. Еe скульптура появилась на центральной площади в юбилейном 2008 году. Образ лошади – также на гербе и флаге поселка.
– В 1721 году владелец Зельвы Антоний Казимир Сапега получил привилей от короля Августа Второго на открытие в городе Анненского кирмаша в честь святой Анны, – рассказывает Лилия Борисовна. – На целый месяц, с 25 июля по 25 августа, местечко становилось центром торговли Великого княжества. Торговцы съезжались сюда со всей Европы: по размаху и значительности кирмаш уступал только знаменитому Лейпцигскому. Благодаря ярмарке Зельва была центром экономической жизни конца XVIII – начала XIX века и заметной театральной площадкой, где гастролировала труппа Виленского театра, театра Соломеи Дешнер из Гродно. Здесь выступали жонглеры, фокусники, цыгане с дрессированными медведями.
Александр Сапега даже построил в городе театр, чтобы удивить западных гостей, а потом завещал своему сыну перестроить это здание в храм, поэтому существует версия, что основная часть Свято-Троицкой церкви в Зельве и есть здание бывшего театра. А традиция проведения Анненских кирмашей сохранилась, сегодня это – один из брендов региона.
От площади, где шумит кирмаш, мы отправляемся к городищу, где были найдены свидетельства раннего Средневековья. Здесь же можно посмотреть на руины храма конца XIX – начала XX века и памятный крест – символ толерантности жителей этих земель.
От святыни к святыне
Согласно письменным упоминаниям, церковь Святой Живоначальной Троицы построена в 1815 году на фундаменте древней деревянной православной церкви, датируемой по одним источникам 1434-м, по другим – 1443 годом. И только в 1904-1909 годах перестроена на средства правительствующего синода и пожертвования прихожан. Тогда же была достроена колокольня, а в 1910 году храм был вновь освящен как православный.
В храме есть приходской музей, в котором хранятся уникальные церковные фолианты, утварь, старопечатные книги, фотографии.
Еще одна достопримечательность райцентра – Троицкий костел, построенный по проекту Юзефа Пиуса Деконского в 1913 году в неоготическом стиле. Входная его часть – открытые галереи и арки. Этот композиционный прием не встречается больше ни в одном из храмов Восточной Европы.
Маршрутами памяти
Накануне войны на территории нынешнего Зельвенского водохранилища строился военный аэродром. Потому фашисты так нещадно бомбили Зельву, превратив ее центр в руины. В 1941 году здесь был концлагерь.
В память о героизме защитников поселка и всех земляков, павших в боях за освобождение Родины, – огромная 17,5-метровая стела. Здесь проходят торжественные митинги. Рядом – памятный знак в честь земляков, не вернувшихся с афганской войны, самолет СУ и БТР. А чуть ниже разбит прекрасный парк отдыха с водоемами.
Манит Зельвенское море
Местные жители уверяют, что Зельвенское водохранилище, которое в народе метко называют морем, сложно обойти за день. Визуально оно бескрайнее! Водохранилище построено в 1983 году в пойме реки Зельвянки, раскинулось на 12,5 километра. Наибольшая его глубина – 7,5 метра, самое широкое ложе – 2 км.
В летний сезон сюда приезжают любители водного отдыха и рыболовы со всех уголков республики. К услугам отдыхающих – турбаза, гостиничный комплекс «Белый парус», домик рыбака, несколько агроусадеб. На берегу водохранилища разместился детский оздоровительный лагерь «Голубая волна».
Справляется водохранилище и с отведенной ему ролью: аккумулирует воды весенних паводков, увлажняет и орошает сельскохозяйственные земли, регулирует сток реки Зельвянки.
Святое место
Этот храм называют жемчужиной зодчества: в Сынковичской церкви оборонного типа слились воедино традиции византийского храмостроительства и западной готической архитектуры. Но белорусы и жители соседних стран едут сюда не только впечатлиться уникальным храмом-крепостью с массивными полутораметровыми стенами, башнями да бойницами, а прежде всего к чудотворной иконе Божией Матери «Всецарица».
– Когда и кем построен храм, неизвестно, – рассказывает священник храма Святого Архангела Михаила иерей Сергей Шумец. – Но есть легенда, что его строительство связано с именем великого князя Литовского Витовта (1350-1430). В 1382 году в борьбе за власть князь Витовт был схвачен своим сродником князем Ягайло и заточен в Кревском замке. Из заточения бежал, а убежище нашел недалеко от Слонима, «то ли в замке, то ли в крепости», как гласит летопись, а местные жители и переселенные беженцы из Пруссии во всем помогали ему. После того как князь Витовт пришел к власти, не забыл он о селении и древней крепости, в которой нашел убежище. Перестроил ее в великолепную церковь оборонного типа, в которой жители могли не только молиться, но и защититься от врагов. И сам с женой присутствовал на ее освящении в 1407 году.
И хотя современные историки считают наиболее вероятным временем строительства конец XV – начало XVI века, храм в Сынковичах гораздо старше: во время реставрации были обнаружены свидетельства более ранней истории – древние граффити на латинском и греческом языках.
В конце прошлого века уникальный храм – жемчужина белорусской архитектуры – стараниями настоятеля храма протоиерея Арсения Ананко, священнослужителей, прихожан, общественности был возрожден.
В 2005 году на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы с восстановленной колокольни впервые за много лет молчания на всю округу зазвучал колокольный звон.
Уникальный по архитектуре храм уникален и по своей благодати. Он известен в нашей стране и за ее пределами благодаря исцеляющей чудотворной иконе Божией Матери «Всецарица».
Это – копия образа Божией Матери «Всецарица», написанная специально для церкви Святого Михаила Архангела в Сынковичах на Святой горе Афон в Греции с оригинала, хранящегося там. Прямо на иконе – множество драгоценных даров от тех, кто получил исцеление.
Богородица слышит и помогает всем, кто сердцем чист и взывает к ней в искренней молитве. А многие паломники окунаются в купель в честь иконы «Всецарица», набирают целебную водицу из источника рядом с купелью.
Церковь в Сынковичах – лучший образец церкви-крепости и православной готики на наших землях. Готовятся документы для внесения храма в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На колесах истории
Анненский кирмаш в Зельве в середине XIX столетия имел большой размах и был для местных жителей событием года. Память о «кирмаше» запечатлели в музейной комнате районного Центра культуры и народного творчества, открытой год назад.
Посетителей во всем величии и богатом убранстве встретит здесь Лев Сапега. Кому, как не ему, – основателю трехсотлетней традиции – рассказывать гостям о ее истоках и демонстрировать экспонаты, собранные за последние шестнадцать лет: именно столько насчитывает возрожденный на Зельвенщине обычай проведения Анненского кирмаша.
В день нашего визита право надеть костюм канцлера литовского выпало методисту по охране историко-культурного наследия районного Центра культуры и народного творчества Евгению Быченко.
– Во времена Льва Сапеги ярмарка стартовала в день святой Анны – отсюда ее название. Длилась она целый месяц. Главным товаром были лошади. Одновременно на площади можно было увидеть тысячи лошадей различных пород, – говорит Евгений Быченко.
Подтверждением этого – центральная экспозиция музея, рассказывающая о лошадях и конной амуниции. Слова экскурсовода разовьет собственная фантазия, и посетитель незаметно «переместится» на ярмарку, потолкается у прилавков в толпе сельчан и, если не помешает гул голосов, услышит фырканье лошадей и скрип несмазанных колес телеги. К слову, колеса телег, размещенных в музейной комнате, относятся к началу XX века.
Весь остальной товар на ярмарке времен Сапеги был сопутствующим. Несмотря на это, съезжались в Зельву мастера из Европы, Прибалтики, Скандинавии, Востока. Везли на продажу железо, фарфоровую, фаянсовую посуду, меха, продукты, одежду, редкие для здешних краев восточные ткани. Огромным спросом пользовались книги. Интересно, что тогда книги продавали не поштучно, а пудами. Нередко за ярмарку удавалось продать до полутора тонн книг! Зазывали гостей многочисленные постоялые дворы и харчевни, были даже казино. В Париже не было, а в Зельве – были! Вот и стекались сюда в поисках счастья любители игры в рулетку. Толпились зеваки и в местах, где делали остановку передвижные кукольные театры – батлейки. Одна из таких, созданная современными мастерами по подобию древней двухэтажной батлейки с подвижными куклами, экспонируется в музейной комнате.
А в события недавнего прошлого вернут гостей символические колеса истории – экспонаты, украшающие стены музея. Поскрипывая, колеса сделают первый оборот и закрутятся, показывая, как возрождалась ярмарка, «прокатят» по улочкам современной Зельвы, познакомят со значимыми моментами фестиваля.
– С открытием музейной комнаты теперь к нам приезжают не только в августе, но и круглый год. Гостям рады, нам всегда есть чем удивить, и в этом году ждем всех к нам на Анненский кирмаш, – говорит методист по охране историко-культурного наследия районного Центра культуры и народного творчества Евгений Быченко.
Хлебушек со вкусом
Ежегодно завоевывают награды на конкурсах профессионального мастерства зельвенские хлебопеки. Они не скрывают секрета своего успеха: «У хлебопека душа и сердце должны быть добрыми и терпеливыми».
Ароматы свежей выпечки из цеха хлебобулочных изделий местного потребобщества просачиваются сквозь окна, дразнят прохожих, а нас прямиком ведут туда, где делается хлеб. Сразу же, пусть и формально, оказываешься вовлеченным в удивительный процесс рождения хлеба. Пекут его здесь, как и дома, начиная с просеивания муки. Но делает это специальная машина – мукопросеиватель. По воздушным линиям мука поступает в дозатор и в тестомесительную машину. На замес батонов и булочек понадобится около 13 минут, ржаной хлебушек замешивается чуть дольше – до 18 минут. А вот закваску технологи предприятия выводят сами. Опара в чанах выбраживает в течение нескольких часов. Она-то и придает тесту пористую структуру.
Вакуумный тестоделитель точно знает, сколько теста нужно для каждой единицы хлеба. Затем тесто должно минут пять отлежаться – подышать, потом хлебопеки вручную придадут батону нужную форму. Может быть, именно это прикосновение мастеров, влюбленных в свое дело, и придает зельвенскому хлебу особый вкус. Пекарь быстрыми движениями наносит на батоне свой собственный рисунок, позволяющий покупателю не путать любимый хлеб с другими. Здесь медлить нельзя. Замешкаешься – и тесто перейдет, станет более пористым, рыхлым. В металлических стеллажах отправляют заготовки в расстойные шкафы. К сожалению, мы это не увидели, но хлебопеки нас уверили, что там тесто, словно живое, увеличивается на глазах и за почти часовой «отдых» вырастает в два раза. Подросший хлеб отправляется в печь. Весь процесс от замеса до готового изделия занимает около трех часов.
В Зельве выпекают около десяти наименований подового хлеба.
– Название получил исходя из особенностей выпекания: не в формах, а на поду – на листах. Подовый хлеб очень полезен, тесто для него замешивается исключительно на закваске, – говорит начальник отдела Зельвенского филиала областного потребобщества Людмила Валюк.
Пекари вручную формируют хлеб и отправляют на расстойку. Этот этап очень похож на аттракцион: хлеба в люльках крутятся, вертятся как на карусели, дожидаясь своего часа. Приходит время – их переворачивают на листы и отправляют в печь.
Кексы, рогалики, булочки с повидлом, творогом, пирожные, сметанники – эту вкусноту выпекают в кондитерском цехе предприятия. Это то место, где вся разделочная работа выполняется вручную.
Особая гордость зельвенцев – караваи. Готовятся они только вручную, в выдумке и фантазии мастериц никто не ограничивает. Потому становятся их караваи главным украшением свадеб, семейных праздников, районных и областных мероприятий.
Когда ромашка пахнет... липой
Букетик полевых ромашек вот уже неделю украшает рабочий кабинет. Цветы нисколько не изменили своего первоначального облика: так же свежи, прочны их бархатные стебли и листья, крепко за соцветия держатся лепестки, распространяя легкий аромат липовой смолы. Не может быть, скажете вы. Не ищите здесь волшебства, а за разгадкой отправляйтесь в Деречин к резчику по дереву Валерию Фитинскому – руководителю кружка отдела ремесел и традиционной культуры Зельвенского районного Центра культуры и народного творчества. Это он создает удивительные работы из древесины.
Работу начинаем с выбора материала – идеальным для начинающего резчика за счет мягкости и податливости древесины будет липовый брусок. Наносим карандашом рисунок. Как оказалось, для новичка легким будет только этот этап работы, последующие потребуют большой концентрации, ловкости и физической силы.
– Цветы ромашки – наиболее простой для исполнения вариант. Нарисовать стебли, округлые лепестки ни у кого не составит труда. Представляем, как рисунок будет располагаться на бруске, и штрихами переносим задуманное на дерево. Начинаем вырезать, – говорит Валерий Фитинский.
На рабочем столе выкладываются в ряд полукруглые, угловые, плоские, отрезные резцы и стамески. Инструмент очень острый, поэтому, прежде чем приступить, – обязательный инструктаж по технике безопасности.
Далее полукруглым резаком намечаем по контуру лепестки и срезаем к центру от внешнего края верхние слои древесины. Угловым резцом подрезаем под контур, придавая лепестку объем. На данном этапе, чтобы «оживить» лепесток, действия приходится чередовать по нескольку раз. Полукруглый, угловой резак, стамеска-уголок – инструменты быстро меняются в руках мастера. Глядя на то, как ловко наносит штрихи-бороздки резчик, кажется, что дерево податливо, как тесто. Стоит самому взяться за инструмент, убеждаешься в обратном.
Подрезаем по контуру сердцевину, легкими движениями полукруглого резца делаем ее выпуклой, а угловым – бархатной, высекая на ее поверхности небольшие зазубрины.
Цветы начинают оживать: на глазах лепестки принимают форму, заворачиваясь кверху, накладываясь один на другой. По тому же принципу делаем стебли. А листья отделываем так: неглубоко угловым резцом нарезаем направление прожилок, затем постепенно с внешних сторон листа полукруглым резцом углубляем поверхность к центру: поверхность должна напоминать желоб.
Над работой придется покорпеть, резьба – дело не быстрое. Но когда поверхность бруска приобретает желаемый вид, мастер наносит последние штрихи: лобзиком придает бруску форму, обрабатывает обжигом. Готово!
– В отделе вместе с Валерием Фитинским резчиком работает Михаил Гринцевич. На занятия к ним приходит детвора со всей округи, – говорит заведующая отделом ремесел и традиционной культуры Зельвенского районного Центра культуры и народного творчества Алла Сидорик.
Путешественнику в Деречине предложат и другие мастер-классы: по ткачеству, соломоплетению, керамике, вышивке, изготовлению обрядовой куклы.
Притяжение «Вереса»
На лужайке – витиеватый кованый рояль в натуральную величину, виолончель, уютные беседки, летняя эстрада и огромный деревянный корабль. Туевые аллеи ведут к пятиярусному дому на берегу пруда, там же – летний дом с террасой, выходящей на воду. Чуть дальше еще один дом, как выяснилось, гостевой, с залом для торжеств со 120-летним трофейным роялем, чайной комнатой, корчмой.
Неудивительно, что агроусадьбу «Верес» облюбовали звезды белорусской и российской эстрады. На стенах в корчме – их автографы. «Вы потрясли нас и пронзили наши сердца», – написала российская оперная дива Любовь Казарновская. «Хочу снова вернуться в «Верес» – оставила надпись Ирина Дорофеева.
Михаил и Ирина Макей – пионеры агротуризма не только на Зельвенщине, но и во всей Беларуси. Уникальность их усадьбы в том, что она – часть фермерского хозяйства, инфраструктура которого создавалась двадцать пять лет. Сегодня – это одна из крупнейших агроусадеб страны с комфортным жильем, уникальным дендропарком, в котором более 250 видов и разновидностей деревьев и кустарников, великолепными зарыблеными прудами, экологически чистыми продуктами, выращенными на собственных полях и в подсобном хозяйстве. Здесь можно почувствовать себя частью сельской идиллии, насладиться тишиной и красотой ландшафта, прикоснуться к аутентичным и коллекционным старинным вещам и отдохнуть с настоящим шиком. Каждый год «Верес» посещают около трех тысяч человек. Приезжают гости из Италии, Швеции, Германии, Польши, Литвы, Украины.
Возделать такой оазис в чистом поле – какую же силу надо иметь?!
– Это от деда, – считает хозяин Михаил Францевич и показывает на портрет мужчины, на которого очень похож. – Я – крестьянский сын, агроном по профессии, и жажда к своему клочку земли у меня в крови. Когда-то на этом месте было хозяйство моего деда. Спустя годы я продолжил его дело. Корни питают и крепко держат на родной земле.
Ирина Яновна – хуторянка, выросла в Щучинском районе, привычная к сельскому труду. Потому поддержала супруга и, взяв малышей, поехала с ним строить фермерское хозяйство, осваивать приобретенные земли. Дизайн, уют и красота в усадьбе – дело ее рук. Она же проводит обряды и организовывает праздники для желающих. Если дожинки или «зеленая гулянка» – то с размахом, если свадьба – то по народным обычаям. Ну и, конечно же, кухня – ее вотчина.
– Основа нашего меню – блюда национальной кухни Беларуси, – рассказывает хозяйка. – Но мы также готовим любые блюда по желанию гостей. Главное – из собственных продуктов, выращенных на своих полях и в подсобном хозяйстве.
Взрослые сын и дочь нынче живут и трудятся в Минске, но при первой же возможности мчатся на помощь родителям.
Супругам небезразлична судьба малой родины. Они уверены, что агротуризм содействует возрождению и развитию села. Сегодня в фермерском хозяйстве «Верес», где на 120 гектарах выращиваются зерновые, овощи, картофель, имеются большое подсобное хозяйство, кузня и столярный цех, трудятся более тридцати человек.
Полезная информация
Стоит увидеть:

 • Усадебный дом Муровских в деревне Александровщина.
 • Костел Святого Михаила в деревне Луконица.
 • Храм Святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Голынка.

Стоит побывать:

 • Областной фестиваль авторской песни «Новое поколение» – май.
 • Соревнования по силовому экстриму – май.
 • Фестиваль «Анненский кирмаш» – август.
 • Где переночевать и подкрепиться:
 • Ресторан «Зельвянка».
 • Гостиница «Придорожный сервис».
 • Агроусадьбы «Верес», «Старая Весь», «Серебряный ручей», «Сад моей мечты», «Дорогобушка».
 • База отдыха «Бережки».

Названы ў гонар святой Ганны: Ганненскі кірмаш. Былых гадоў успаміны… // Праца. – 2017. – 29 ліпеня. – С.4.
Каб атрымаць найбольш яскравае ўяўленне аб беларускім кірмашы як з’яве, лепш за ўсё перанесціся ў Зэльву канца XVIII–першай паловы XIX стагоддзя. На гэты перыяд прыходзіцца найбольшы росквіт тутэйшага кірмашу, што, як лічаць даследчыкі, з’яўляўся ўнікальным па тым часе гандлёвым мерапрыемствам. 26 ліпеня ў Зэльве штогод пачынаўся знакаміты Ганненскі кірмаш (у гонар храмавага свята святой Ганны), які доўжыўся амаль месяц. Зэльвенскі кірмаш па ўсіх параметрах не меў сабе роўных на Беларусі. Як пісаў Яфрэм Карнейчык, па абаротах і велічыні гандлёвых сувязей зэльвенскі кірмаш выходзіў за межы ўнутрыгубернскага мясцовага рынку, ён з’яўляўся на працягу шэрагу дзесяцігоддзяў важнейшым камерцыйным цэнтрам усяго Паўночна-Заходняга краю Расіі.
Але і гэта сведчанне не дае поўнай характарыстыкі таго, што адбывалася ў невялікім мястэчку Зэльва Ваўкавыскага павета Гродзенскай губерні паўтара стагоддзя таму. Некаторыя даследчыкі меркавалі, што тагачасныя зэльвенскія кірмашы былі аднымі з буйнейшых у Еўропе і саступалі па сваёй значнасці толькі знакамітым лейпцыгскім. Каб гэтае меркаванне не падалося галаслоўным, звернемся да лічбаў і фактаў…
Так, архіўныя крыніцы 1840 года сведчаць, што на тагачасны зэльвенскі кірмаш было прывезена тавараў на 584,4 тысячы рублёў. Павел Баброўскі, вядомы гісторык і этнограф, аўтар выдадзенай у 1860 годзе працы «Несколько слов о зельвенской ярмарке», паведамляў, што ў канцы 50-х гадоў XIX стагоддзя гэта сума дасягала двух мільёнаў рублёў. Наўрад ці такая лічба здасца нейкім перабольшаннем, калі вы даведаецеся, што на зэльвенскі кірмаш лічылі за гонар патрапіць купцы не толькі з Беларусі і Літвы, але і гандлёвыя людзі з Масквы і Пецярбурга, Варшавы і Рыгі, са Смаленскай, Калужскай, Уладзімірскай, Ніжагародскай, Кіеўскай, Палтаўскай, Валынскай, Чарнігаўскай губерняў, з Прусіі. У працы «Материалы для географии и статистики России. Гродненская губерния» Павел Баброўскі паведамляе, што за 1857–1859 гады зэльвенскі кірмаш наведалі купцы з 20 расійскіх губерняў, якія прывезлі сюды тавараў на 2038865 рублёў.
Давайце разам з вамі пройдземся па гандлёвых радах зэльвенскага кірмашу, кінем вокам на прывезеныя сюды тавары…
Кіпіць, віруе кірмаш… І ёсць тут усё, што толькі пажадае душа. Барадатыя маскавіты і ніжагародцы прапаноўваюць футра, жалеза, шкло. Вясёлыя віславусыя хахлы і смуглявыя балканскія купцы запрашаюць купіць віно, бакалею, хлеб, тытунь, чай. Паважныя прыбалты гандлююць селядцамі, соллю, тканінай… На кірмашы многа коней: у продажы іх заўзята сапернічаюць паміж сабой расіяне і ўкраінцы. Дарэчы, конскі гандаль у Зэльве – адмысловы. Як сведчаць дакументы, бывалі гады, калі на кірмашы іх прадавалі па некалькі тысяч…
Завяршаючы аповед аб зэльвенскім кірмашы, трэба заўважыць, што, як адзначае Адам Кіркор у «Жывапіснай Расіі», Ваўкавыскі павет, дзе знаходзілася Зэльва, «…яшчэ нядаўна славіўся на ўсю Літву сваімі кірмашамі».
Не паспяваў адвіраваць зэльвенскі кірмаш, як ужо 15 жніўня пачынаўся кірмаш у суседняй Свіслачы. Купцы, якім не надта пашчасціла ў Зэльве, маглі тут па- правіць свае справы. Праўда, тутэйшы кірмаш ні ў якіх адносінах нельга было параўнаць з зэльвенскім…
Вядучы размову аб беларускіх кірмашах сярэдзіны XIX стагоддзя, трэба адзначыць, што ўжо ў той час яны вызначаліся, так бы мовіць, па сваёй спецыялізацыі. Так, у Мсціславе можна было набыць пяньку і скуры, у Пінску – сырыя і вырабленыя скуры, шчаціну, воск, мёд, сметанковае масла і алей, у Мазыры – жывёлу і коней, у Слоніме – збожжа і лес, у Пружанах – адмысловую гарэлку. Знакаміты зэльвенскі кірмаш славіўся сукном з Альбярцін-скай, Слонімскай, Ваўкавыскай і Косаўскай фабрык.
Найбольшага росквіту местачковыя кірмашы дасягнулі ў перыяд паміж сярэдзінай XVI стагоддзя і сярэдзінай XIX стагоддзя. Менавіта ў беларускіх мястэчках адбываліся самыя буйныя з іх на Беларусі (Зэльва, Бешанковічы, Люба-вічы).
Можна, зразумела, суцяшаць сябе тым, што местачковыя кірмашы, як і самі мястэчкі, скасаваныя Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР у 1938 годзе, зніклі натуральным чынам, памерлі, так бы мовіць, сваёй смерцю. Але, упэўнены, што настальгія па тых вірлівых, вясёлых, адмысловых кірмашах, многія з якіх нарадзіліся яшчэ пры вялікіх літоўскіх князях, квітнелі пры польскіх каралях і расійскіх царах і адышлі ў нябыт пры так і не дабудаваным сацыялізме, вярэдзіць не толькі маю душу. Што ні кажыце, а пераўтвораныя ў «барахолкі» гарадскія плошчы, стадыёны і застаўленыя «камкамі» тратуары – гэта не КІРМАШ…

Ярмарка деловая: Ганненскі кірмаш. Былых гадоў успаміны / Праца. – 2017. – 5 жніўня. – С.4.
Год 2012-й.
Зелёные маршруты на Зельвенщине
Ранним субботним утром 25 августа 2012 года в читальном зале центральной районной библиотеки начал работу круглый стол “Фестивали и зелёные маршруты как средство развития агротуризма на Зельвенской земле”, организованный при поддержке информационно-просветительского учреждения “Новая Евразия” и БОО “Отдых в деревне”. Здесь собрались представители органов местной власти, организаций и частные лица, реализующие проекты и инициативы в сфере агротуризма, эксперты, журналисты с целью обсудить проблемы развития агроэкотуризма в сельской местности. Вела заседание председатель БОО “Отдых в деревне” Валерия Клицунова.
Агротуризм (его ещё называют сельским или “зелёным”) – одно из модных и быстро развивающихся направлений в современном туризме. Свою историю он начал с 70-х годов прошлого века, когда в Европе появился новый вид отдыха – сельский туризм. Жители крупных городов, уставшие от современной жизни, начали находить особую прелесть в таком отдыхе.
В ходе круглого стола участники обсудили перспективы развития зелёных маршрутов на Зельвенщине.
В рамках реализации совместного проекта Европейского Союза и Программы устойчивого развития ООН “Поддержка окружающей среды и устойчивого развития в Республике Беларусь” появилась возможность получить финансовую поддержку для создания зелёного маршрута. В 2010 году три мини-проекта нашего района были поддержаны на сумму 4,5 тыс. долларов США. В результате этого разработана Стратегия Зельвенского района по развитию туристической отрасли, создан Зелёный маршрут “Зэльвенскі дыяруш”. Его авторы составили каталог всех имеющихся на территории района природных и культурных объектов и мест, проанализировали, чем сегодня можно привлечь туриста. В результате в районе были определены следующие направления: тема «Анненского кирмаша» – одной из главных культурных достопримечательностей региона; тема Зельвенского водохранилища – одного из наиболее известных в Беларуси искусственных водоёмов; тема памятников христианского зодчества – на территории района расположены католические и православные храмы, являющиеся памятниками архитектуры (Сынковичская церковь оборонительного типа, Кремяницкий костёл и другие). Разработан логотип «Зэльвенскага дыяруша», проведены семинары, круглые столы, рабочие встречи с партнёрами маршрута, велотуры, изготовлена карта зелёного маршрута. Об этом подробно рассказала его разработчик – хозяин агроусадьбы «Старая Весь» Сергей Миканович.
Следует отметить, что Зельвенский район стал также участником проекта международной технической помощи «Укрепление общественного взаимодействия для устойчивого развития сельских регионов Беларуси». Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского союза и Фонда информационно-просветительского учреждения «Новая Евразия». В рамках этого проекта, как отметил специалист по управлению проектами информационно-просветительского учреждения «Новая Евразия» Всеволод Рагойша, подписан договор о сотрудничестве в вопросе функционирования в Зельве информационного пункта по устойчивому развитию, агроэкотуризму и сельскому предпринимательству. Основная задача пункта – осуществлять информационную, просветительскую, проектную, организационную и координационную деятельность в сфере устойчивого развития, агроэкотуризма и сельского предпринимательства. И, вместе с тем, посредством осуществления различных проектов помочь нашему району свой уникальный и неповторимый облик, притягательный для инвесторов и туристов. Каждый сможет получить консультацию по вопросам проектной деятельности и привлечения финансирования под проекты местного развития. Также будет создана специальная библиотека и медиатека, воспользоваться которой смогут все желающие. Туристы смогут получить здесь информацию о местах ночлега и местных достопримечательностях.
Развитие бизнеса в сельской местности
О проблемах и возможностях развития бизнеса речь шла на научно-практической конференции, состоявшейся во второй половине дня. Среди участников – кандидат экономических наук Олег Сивограков, председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин, директор Центра поддержки сельского предпринимательства Брестской области Сергей Магонов, член правления ОО «Клуб предпринимателей» г.Гродно Франц Мамуль, специалист по франчайзингу Ассоциации франчайзеров и франчайзи Сергей Бедрицкий, начальник рассчётно-кассового центра №1 в г.п. Зельва отделения ОАО «Белагропромбанка» в г.Слониме Владимир Норик, директор центра банковских услуг №402 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.Волковыске Светлана Сулайманова, а также представители малого бизнеса Зельвенского района. Выступающие поделились опытом работы, обсудили существующие проблемы, пути их решения, подчеркнули, что на современном этапе для развития предпринимательства, и особенно а малых городах и сельской местности, созданы значительные преференции.
Многие открыли для себя возможности франчайзинга – системы отношений, когда одна сторона предлагает другой приобрести право использовать уже раскрученные имя, секреты производства, технологии какой-либо компании. Данная технология особенно актуальна в системе торговли, где существует огромная конкуренция между крупными сетями и малыми торговыми предприятиями. Купив определённый бренд, торговое предприятие под новым именем может пользоваться наработанными связями, системой логистики данной компании и при этом получать свою прибыль. Заинтересовались предприниматели и условиями кредитования, предлагаемыми МТБанком.
Особенностью кирмаша 2012 года стала презентация районным исполнительным комитетом объектов недвижимости, предлагаемых для создания производства, объектов отдыха, услуг, агроэкотуризма.
По словам участников, конференция, как и все остальные мероприятия дня, получилась живой, интересной и продуктивной. Это позволило малому бизнесу на Зельвенщине получить новый виток своего развития.

Ганненскі кірмаш. Былых гадоў успаміны… // Праца. – 2017. – 12 жніўня. – С.4.
И заговорило дерево…
В августе 2013 года впервые в рамках Анненского кирмаша в Зельве состоялся пленэр резчиков по дереву.
Следует отметить, что начало этому творческому мероприятию было положено еще в июне по инициативе председателя райисполкома Яна Пальчиса. На протяжении недели местные любители народного творчества и гости нашего района наблюдали за работой мастеров. Тема пленэра была связана с историей нашего края и его легендами. Перед участниками стояла задача продумать исторический образ и воплотить его в дерево. Скульптуры в течение шести дней создавали мастера-резчики из Мостов, Минска, а также наши местные – Михаил Гринцевич из Кривич и Сергей Худяев из Голынки. В числе участников была и единственная женщина Алла Сидорик (сейчас – заведующая отделом ремесел и традиционной культуры), которая выступала в роли помощника резчика. Скульптуры, будто реальные существа, оживали (за процессом работы постоянно наблюдала корреспондент «Працы») в лесном массиве базы отды ха «Бережки».
Изо дня в день кипела работа в руках мастеров. В ход шли разные инструменты, выдумка и фантазия. И вот настала та самая суббота 15 июня, когда деревянная тематическая композиция переехала в центральный сквер поселка. Интересные скульптуры не только вписались в ландшафтный дизайн, но и оживили всё вокруг. На следующий день состоялось праздничное мероприятие по случаю открытия рукотворных произведений. В тот торжественный момент заместитель председателя райисполкома Ва- лентин Семеняко падчеркнул, что созданные руками мастеров интересные образы в виде деревянных скульптур станут еще одной визитной карточкой нашего славного края.
Изображения волынщика, мудрого старца, коня, русалки, льва и змеиного царя украсили центральный сквер поселка. А буквально через 2 месяца к ним добавилась новая деревянная коллекция, не менее уникальная. Ее создавали мастера, которые приехали в Зельву из разных уголков Беларуси на очередной пленэр резчиков по де¬реву. Он проходил всего за несколько дней до Анненского кирмаша на той же базе отдыха «Бережки». Кроме центрального сквера, скульптурные композиции, оригинально отразившие кирмашовые традиции, установили напротив стадиона «Колос».
Обереги Зельвы
В 2014 году незадолго до Анненского кирмаша в центре городского поселка появились замысловатые малые архитектурные формы.
Среди них – деревянные сооружения с висящими подковами и изображением лошади. Как утверждал тогдашний архитектор района Владимир Нагорный (кстати, по его проекту они и были установлены), это не что иное, как обереги Зельвы. Для поселка, славившегося некогда лошадьми, нельзя было придумать более подходящего талисмана.
Дабы участникам Анненского кирмаша не заплутать в гуще праздничных событий, в наиболее оживленных местах были «посажены» деревья-указатели, которые облегчали людям поиск нужной площадки. Эти своеобразные указатели были изготовлены из старых яблонь.
На музейных витринах эпоха XVIII века
В 2016 году в честь возрожденных многовековых традиций самого яркого события в Зельве – Анненского кирмаша – была создана музейная комната.
Отдельное помещение под нее выделили в районном центре культуры и народного творчества. Торжественная церемония открытия проходила в преддверии праздника. Почетными гостями мероприятия были председатель райисполкома Ян Пальчис, его заместители, а также участники научно- практической конференции, которая по традиции проходила в рамках кирмаша.
Созданию музейной комнаты предшествовала кропотливая работа по накоплению материала. Собирать экспонаты, документы, фотоматериалы и другие памятные раритеты первыми начали сотрудники районного центра культуры и народного творчества.
Часть экспозиции повествует о прошлом Анненского кирмаша. Тогдашнее убранство для знатных дворян, гербы рода Сапегов, предметы обихода – всё напоминает о XVIII веке, откуда и берет свое начало кирмаш. Один из разделов, естественно, посвящен лошадям – главному объекту проводимых в Зельве торгов. На музейных витринах рядом – коллекция сувенирных фигур лошадок, изготовленных из глины, керамики, соломки. Отдельное место отведено самодельным куклам и батлейке.
Не менее интересны экспонаты, представляющие современный Анненский кирмаш. Это и выставка фотографий, и афиши артистов, которые выступали в разные годы на кирмаше, и разнообразная сувенирная продукция. Фонд музейной комнаты постоянно пополняется.

Какой же праздник без музыки?!: Ганненскі кірмаш. Былых гадоў успаміны… // Праца. – 2017. – 16 жніўня. – С.4.
Радостную и праздничную атмосферу Анненскому кирмашу всегда создают лучшие музыкальные коллективы и исполнители Зельвеншины. Кроме того, стало традицией приглашать в гости знаменитых артистов из Минска, а также из-за рубежа.
2012-й
ЦЫГАНСКОЕ ШОУ
Так, в 2012 году первыми открыли концертный марафон артисты цыганского шоу «АлЛюР». Все участники коллектива – профессиональные белорусские музыканты, вокалисты и танцоры. Интересно, но среди артистов коллектива только один настоящий цыган. С.2006 года ансамбль работает в Государственном молодежном театре эстрады и выступает с концертами по всей Республике Беларусь. Кроме того, принимал участие в программе с мировыми звездами, такими как Cabare и другими. Во время праздника, если помнят зельвенцы, шел сильный дождь. Но это не остановило артистов и выступление прошло на одном дыхании под бурные аплодисменты зрителей.
Кстати, артисты цыганского ансамбля «АлЛюР» настоящее шоу для зельвенцев и гостей устроили и в 2013 году, приехав на очередной Анненский кирмаш.
НА CЦEHE – ПОЛЬСКИЕ «ПРЫМАКІ»
Приятные воспоминания оставили артисты из Польши. Фольклорный ансамбль «Прымакі» из небольшого города Михайлово Белостокского воеводства дарил зельвенцам и гостям свои лучшие хиты. Следует отметить, что польские «Прымакі» получили официальное признание органов власти Республики Беларусь. За пропаганду белорусской песни и профессиональное исполнительское мастерство музыкальный коллектив отмечен Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.
«БAЦЬKATAMAH»
Вечернюю концертную программу Анненского кирмаша открыл ансамбль казацкой песни «БацькАтаман». Этот коллектив активно пропагандирует народные музыкальные произведения, которые восхваляют любовь к Родине, мужество и отвагу защитников Отчизны. Чистые и звонкие голоса мужчин, их особая манера исполнения песен пришлись по нраву зельвенским зрителям и гостям.
ГРУППА «ФЕДЕРАЦИЯ»,
созданная на базе Федерации профсоюзов Беларуси, на праздничном концерте в Зельве легко завоевала сердца молодых людей. Как и танцоры группы «Гарем-шоу».
2013-й
ПОЖАЛОВАЛИ ШЛЯХТИЧИ
На Анненский кирмаш был приглашен народный фольклорный ансамбль «Тутэйшая шляхта». На зельвенской сцене артисты исполняли популярную когда-то в окружении белорусской шляхты музыку, танцевали вальс, мазурку, полонез, котильон и французскую кадриль. Всё это помогало зрителям перенестись в легендарную эпоху XVI-XVI11 веков. В красивых национальных нарядах статные артисты, как настоящие шляхтичи, привлекали внимание всех, кто пришел на праздник.
СЛАВЯНСКИЙ ВЫХОД
В колорит Анненского кирмаша удачно вписался сербский фольклорный ансамбль «Вудвор» из Германии. 26 молодых самодеятельных артиста из представителей реликтового славянского народа – лужицких сербов – в Беларусь приехали впервые.
Заграничные артисты танцевали в основном типичные сербские танцы, разыгрывая на сцене целые немые спектакли. Пели вживую на сербо-лужицком языке, который чем-то напоминает чешский, чем-то наш белорусский. Выглядели просто, но, как говорится, со вкусом: костюм-тройка у ребят и скромные платья с нехарактерными для нашей страны головными уборами у девушек.
Приезд лужицких артистов в Зельву не ограничился одним концертом. Зазывные песни и пляски они устроили и на следующий кирмашовый день. И, что самое интересное, для местных жителей под открытым небом дали мастер-класс по региональному танцу.
КРАСОТА МУЖСКОГО МНОГОГОЛОСЬЯ
Мировые хиты и собственные авторские композиции в красивом мужском многоголосье представила на Анненском кирмаше арт-группа «Беларусы» – один из самых востребованных мужских вокальных коллективов среди ценителей качественной элитарной музыки, покоривший сердца меломанов и добрую половину женских сердец всех возрастов. Творчество харизматичных «белорусских» мужчин высоко оценила и зельвенская публика.
БАЛЕТ ПРИВЕЗ ШОУ
Приятно отдыхать на Анненском кирмаше было в компании одного из лучших профессиональных коллективов Беларуси – шоу-балета “Феерия” нз Минска.
Шикарные номера в различных стилях – латиноамериканские танцы, рок-н-ролл, бальные танцы – от зельвенцев н гостей получили только лестные отзывы.
2014-й
РОМАНТИЧНЫЙ САША НЕМО
В 2014 году с сольной программой в первый день Анненского кирмаша выступил белорусский певец Саша Немо. Он не только пел и танцевал, но и общался с публикой. Артист исполнил все песни вживую.
ХОРОШИ «ХОРОШКИ»
С танцевальной белорусской культурой знакомил легендарный хореографический ансамбль «Хорошки». Зрители смогли увидеть и услышать звучание уникальных народных инструментов. Происходящее на сцене напоминало яркое буйство красок развесёлой белорусской ярмарки: пестрые ленты, сарафаны девушек и, конечно, разноголосье рожков и четкая дробь каблучков. Статные хлопцы и стройные девчата в национальных одеждах завораживали своими отточенными движениями.
ЗВАЛА В ПЛЯС БАЛАЛАЙКА
На кирмаше задорно звучала и звала в пляс балалайка Александра Воронище. Зрители диву давались, как он виртуозно владеет своим музыкальным инструментом, как пластично двигается на сцене, заряжая публику, что называется, с пол-оборота.
ШОУ ОТ БЕЛОРУССКОЙ «ДОЧЕРИ ВОСТОКА»
Зельвенцам и гостям поселка певица Гюнешь запомнилась прежде всего сильным вокалом и женственными нарядами. Восточная красавица с белорусскими корнями на Анненском кирмаше исполнила более десятка песен из своего репертуара. В Зельву певица приехала с танцевальным коллективом «Гарем-шоу».
«РАДА» ПРИНЕСЛА РАДОСТЬ
На кирмаш в Зельву музыкальный театр «Рада» приехал сразу с несколькими песенно-танцевальными программами: цыганской «ГИНЭ РОМА» и фольклорной «Казаки».
ХАРИЗМАТИЧНЫЙ СЛУЦКИЙ
Отличное настроение отдыхающим на кирмаше подарил молодой белорусский исполнитель поп-музыки Евгений Слуцкий.
КОНІЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ
с участием гостей, которые проходили в последние два года, думается, еще в памяти наших читателей. Так, в 2015 году в открытии кирмаша приняли участие артисты столичных ансамблей народной музыки и песни «Купалинка», цыганского шоу «Очи черные». Вечерняя программа включала большой праздничный концерт с участием Владимира Ухтинского, «Гарем-шоу», Искуи Абалян.
В 2016 году своим выступлением радовали публику ансамбль «Гуляй, казак», театр цыганской песни и танца «Жемчуга», вокальная группа «Чистый голос» и финалисты республиканского конкурса «Новые имена Беларуси».
Важным событием прошлогоднего кирмаша стало подписание Соглашения между Центром белорусской культуры г.Даугавпилса (Латвия) и отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Зельвенского райисполкома. Документ не только нацеливает на участие в международных программах трансграничного сотрудничества в сфере культуры, но и рассчитан на развитие партнерских отношений в сфере туризма и спорта, образования, социального обслуживания.
Следует отметить, что начало реализации Соглашения было положено на Анненском кирмаше: представители белорусской диаспоры из латвийского города Даугавпилса – народный коллектив «Пралескі» – выступили с концертной программой.
В конце года с ответным визитом в г. Даугавпилсе побывала зельвенская делегация. Народный ансамбль «Коллаж» и педагоги детской школы искусств приняли участие в фестивале народной культуры «Беларускі кірмаш».

Матюк, Н. Предложение следует / Наталия Матюк // Праца. 2017. – 19 жніўня. – С.4.
Как всегда, на Анненском кирмаше зельвенцы и гости поселка смогут побаловать себя интересными покупками: по ул. Советской, Академика Жебрака и Парковой будут работать торговые ряды.
Свою мясную, хлебобулочную и кондитерскую продукцию представит Зельвенский филиал Гродненского областного потребительского общества. Кооператоры обещают удивить, помимо прочего, новыми фирменными блюдами белорусской кухни. Отведать их можно будет в ресторане «Зельвянка» и кафе «Ганненскі падворак».
Как и в предыдущие годы, многочисленные товары будут реализовывать и приезжие торговцы. Колбасные и мясные изделия предложат представители Слонимского мясокомбината, кондитерские – филиала «Сладкая страна» КУП «Кондитерская фабрика «Витьба» из Орши, керамические – ОАО «Красносельскстройматериалы». Можно будет приобрести обувь Гродненского ООО «Неман», домашний текстиль Светлогорского ООО «Ивента», продукцию других предприятий.
Не останутся в стороне также субъекты частного бизнеса Принеманья и республики, которые привезут швейные и трикотажные изделия, сувениры, игрушки и лакомства для детей.

Віруе кірмаш і гудзе. Шчыруюць і людзі, і коні… // Праца. – 2017. – 25 жніўня. – С.1.
Яшчэ ў 1721 г. кароль Аўгуст II даў дазвол праводзіць у Зэльве з 25 лiпеня да 25 жніўня кірмаш, які стаў такім жа знакамітым, як Лейпцыгскі. З Польшчы, Германіі, з-пад Пецярбурга, Казані з’язджаліся сюды купцы. Шыкоўныя тавары прыбавалі разам з ганллярамі з далёкіх краёў. У XIX ст. падарожнікі, уражаныя мноствам народу і безліччу моў, што гучалі на гандлёвым пляцы, параўноўвалі Зэльву з Вавілонам. Галоўную адметнасць кірмашу надавалі коні: тут можна было прыдбаць жывёлу найлепшай пароды – скакуноў дастаулялі ажно з Турцыі. Пры Сапегах тэты бізнес квітнеў, квітнела і мястэчка, якое па эканамічным значэнні параўноўвалi з Гролна. Пасля забароны ў 1840 г. у Парыжы гульні ў рулетку гэту забаву купцы імпартавалі ў Зэльву і назвалі “фартунай”. А колькі тут давалі паказаў жанглёры, фокуснікі, акрабаты! Да 1870-х гадoў, пакуль ганлаль не спыніўся, на “полі цудаў” кожны мог зрабіць самую ўдалую ў жыцці пакупку. Традыцыя ладзіць кірмашы ў Зэльве паспяхова адроджана.

Мазго, У. Вандроўка на кірмаш / Уладзімір Мазго // Праца. – 2017. – 25 жніўня. – С.11.
Аднойчы славуты Францыск Скарына сказаў: “Звяры, якія жывуць у лясах i пустынях, ад нараджэння ведаюць свае норы; птушкі, якія лятаюць у паветры, любяць свае гнёзды; рыбы, якія плаваюць у морах i рэках, чуюць свае віры; пчолы абараняюнь свае вуллi; так i людзi да таго месца, дзе нарадзіліся і выраслі, вялікую ласку маюць”.
Можа, таму, што я нарадзіўся i вырас у Зэльвс, а можа, з нейкай іншай нагоды, але да гэтага маляўнічага зялёнага гарадка на беразе хуткаплыннай Зальвянкі, ласку маю сапраўды вялікую. A xiбa магчыма інакш?..
Колькі гадоу Зэльве?.. Адказаць на тэта пытанне адназначна, бадай, немагчыма.
Зазірнуўшы ў кнігу беларускага археолага Л. Побаля “Древности Белоруссии в музеях Польши”, можна даведацца, што ў 80-я гады XIX стагоддзя на тэрыторыі мястэчка была знойдзена “сякера з шэра-зялёнага каменю даўжынёй 6.5 см шырынёй 4,5 см, таўшчынёй 2,5 см” Знаходка сведчыць аб існаванні жыцця на гэтай зямлі яшчэ ў эпоху неаліту.
А першая летапісная згадка Зэльвы адносщца да 1258 года, калі князь Даніла Галіцкі ў час паходу на літоўскага князя Mіндоўгa ўзяў Ваўкавыск i паслаў атрад на чале з сынам Львом на Гародню, а ваяводу Miхайлу – ваяваць «по Зелеве». Пра тэта паведаміў нам Іпацьеўскі летапіс.
Ёсць меркаванне, што пачаткам Зэльвы паслужыла гара, якая ўзвышаецца над мясцовасцю на 20-25 метрау, з прыкметамі старажытнага паселішча i рэшткамі валоў. Менавіта на гэтую акалічнасць звяртае нашу ўвагу “Энцыклапедыя археалогіі i нумізматыкі Беларусі”.
Ішлі гады i вякі. Ад аднаго магната да другого пераходзша мястэчка. Але найбольшага росквітy дасягнула пры князях Сапегах, якія атрымалі прывілей 20 мая 1721 года ад вялікага князя літоўскага i польскага караля Аугуста II Моцнага на правядзенне штогадовых кірмашоў. З гэтага часу Зэльва становіцца адным з найбуйнейшых гандлёвых цэнтраў Еўропы.
Вось што піша пра гэта “Еўрабюлетэнь” (№ 5/2010): “Раней, калі праводзіўся Ганненскі кірмаш, людзі казалi: зэльвенцы адзінаццаць месяцаў на год сумуюць, а месяц жывуць. Кірмаш доўжыўся з 25 ліпеня да 25 жніўня. У XVIII стагоддзі ён быў другім па памеры кірмашом Старога Свету пасля Лейпцыгскага. На Ганненскі кірмаш, названы ў гонар святой Ганны, прыязджала да пяці тысяч купцоў, а гандлёвы абарот складаў да мільёна рублёў”...
Як бачым, Зэльва ўяўляла ў той час амаль што Лейпцыг у гандлёвых маштабах. Сюды з’язджаліся купцы з Расіі, Украіны, Польшчы, Францыі, Саксоніі, Баварыі, Нідэрландаў, Аўстрыі, Прусіі, Італіі, Даніі, Швецыі i іншых кpaiн Еўропы. Тавары, прывезеныя на зэльвенскі кірмаш, былі самыя разнастайныя. У расійскіх купцоў тут можна было набыць скураныя, жалезныя, медныя, бронзавыя вырабы, фаянсавы i фарфоравы посуд, футра, цукар, чай, цыгарэты, мыла, баваўняныя тканіны. Гандляры з Еўропы прапаноўвалі шаўковае, ільняное палатно, баваўняныя вырабы, швейцарскі сыр, турэцкі тытунь, нanoi i бакалейныя тавары.
Як сведчыць кніга “Памяць. Зэльвенскі раён”: “Гандлявалі на Ганненскім кірмашы буйной рагатай жывёлай i коньмі. Іх прыганялі памешчыкі i гяндляры Лідскага, Кобрынскага i Брэсцкага паветаў Гродзенскай губерніі, часткова Валынскай і Люблінскай (Каралеўства Польскае) губерняў. Збывалі тут коней i Caпегі, якія мелі свой конны завод, дзе было каля паўтары тысячы галоу англійскай, дацкай i турэцкай парод.
Асноўным прадметам гандлю (54 %) было сукно, якое пастаўлялі са слонімскай, косаўскай, ружанскай, заблудаўскай i кнышынскай фабрык. Віленскія, гродзенскія i мінскія купцы забяспечвалі кірмаш цукрам, чаем, цыгарэтамі, тьггунем, слонімскія і віленскія – галантарэяй”.
Каб павесяліць народ, падчас кірмашу выступалі акрабаты, жанглёры, фокуснікі, цыгане з дрэсіраванымі мядзведзямі i тэатральныя калсктывы. Аматары азартных гульняў мелі магчымасць зацугляць сваю ўдачу ў рулетцы, якую прывезлі у Зэльву з Парыжа. Вялікай папулярнасцю сярод наведвальнікаў кірмашу карысталіся таксама шынок пані Валабрынскай i драўляны павільён, празваны “сабачай горкай”, дзе пад музыку некалькіх скрыпачоў можна было пры жаданні танчыць ажно да раніцы.
Найбольшага свайго росквіту славуты зэльвенскі кірмаш дасягнуў у канцы XVIII – пачатку XIX стагоддзяў, калі сюды штогод прывозілася тавараў на суму да трох мільёнау рублёу асігнацыямі. На працягу амаль 130 гадоу ён быу самым буйным у Вялікім княстве Літоўскім.
У наш час адбываецца аднаўленне традыцыі вялікага Ганненскага кірмашу, вяртанне яго з мінулых стагоддзяў у сучасную Зэльву.
Рэальнасць,
Прагнаўшы міраж.
На змену сумненням прыходзщь:
Вяртаецца ў Зэльву кірмаш
З далёкіх мінулых стагоддзяў...
Кажуць, што Caпeгi вельмі цанілі Зэльву i ў CBaix уладаннях называлі яе “Зэльвенскім графствам”. У XVIII стагоддзі яны адкрылі тэатр, у якім iгpaлi прыгонныя беларускія, вольныя французскія i польскія акцёры.
Развіццю Зэльвы спрыяў не толькі Ганненскі кірмаш. Тут праходзіў важны гандлёвы шлях: Мінск – Слонім – Ваўкавыск – Гродна – Беласток. Зальвянка ў той час была суднаходнай i пераўтварала мястэчка ў дзеючы рачны порт. А ў 1886 годзе на чыгунцы Беласток – Баранавічы адкрылася станцыя “Зэльва”.
Зальвянка, Зэльва... Якое паходжанне такіх блізкіх па гучанні слоў? На тэты конт існуюць розныя погляды.
Пісьменнік i мовазнаўца Уладзімір Юрэвіч у кнізе “Слова жывое, роднае, гаваркое...” сцвярджае: “Назву цяперашні гарадскi пасёлак атрымаў ад ракі Зэльвеі, якая паступова ператварылася ў Зальвянку. У аснове назвы слова залева – месца паводак у веснавую i летнюю пару, калі вада залівала вялікія прасторы”.
Другую версію, выказаную народным пісьменнікам Беларусі Янкам Брылём, нагадаў паэт Юрка Голуб: “Пражыў паўстагоддзя і не ведаў, што Зэльва – ад літоўскай жалеі: зялёная”…
Калі ж уважліва прыгледзецца да Зэльвы, якая спакон вякоў патанае ў зеляніне садоў і паркаў, прыбярэжных лугоў і агародаў, то найбольш прымальнай выглядае другая версія паходжання назвы райцэнтра. Але, мне здаецца, абодва выказаныя вышэй погляды маюць права на існаванне.
***
Я ганаруся, што нарадзіўся на гэтай цудоўнай зямлі. Яна для мяне, можна сказаць святая. Здаецца, цэнтр планеты знаходзіцца ў роднай Зэльве, бо ўсе мае дарогі – далёкія і блізкія – нязменна прыводзяць менавіта сюды.
Мая раённая сталіца,
Калыска мар маіх і сноў,
Я шчыра прагну наталіцца
Тваёй гасціннасцю ізноў.
Тут вобраз вечнасці лунае
У спелым водары травы,
Дзе бусел крылы развінае –
Абсягаў родных вартавы.
Царква прыветная спаткае,
Як маці хросная, мяне,
А зеляніна трапяткая –
Пяшчотай лісця ахіне.
Чароўнай музыкай Зальвянка
У сэрцы сцішана гучыць,
Нібы маленства калыханка, -–
Калі прыеду адпачыць.
Я пакланюся кожнай былцы,
Здалёк вярнуўшыся дамоў,
I наталюся словам, быццам
На свет народжаны ізноў.
Усё гэта згадалася падчас паездкі ў Зэльву. Наперадзе чакала яркае свята Ганненскага кірмашу ў сучасным увасабленні. Але гэта ўжо асобная гісторыя…

Мацюк, Н. Пра веліч кірмашу сведчаць экспанаты / Наталля Мацюк // Праца. – 2017. – 25 жніўня. – С.3.
Знакавай падзеяй для нашага пасёлка стала адкрыццё ў мінулым годзе музейнага пакою “Ганненскі кірмаш”. Менавіта тут сабраны экспанаты, якія сведчаць пра гісторыю самай яркай падзеі Зэльвеншчыны.
– Сёлета спаўняецца 16 гадоў з часу аднаўлення кірмашу, – адзначае загадчык аддзела абслугоўвання раённай бібліятэкі Валянціна Масюк. – Безумоўна, гэта мерапрыемства заслугоўвае таго, каб ведалі пра яго не толькі ў нашай мясцовасці. Таму памяць пра славуты Ганненскі кірмаш вырашылі захаваць у спадчыну для нашчадкаў у музейным пакоі.
Стварэнню музея папярэднічала працяглая карпатлівая работа па накапленні матэрыялу за гісторыю правядзення кірмашу. Збіраць экспанаты, фотаздымкі з дапамогай архіваў і ўдзельнікаў свята першымі пачалі супрацоўнікі раённага цэнтра культуры і народнай творчасці. Паступова да гэтай справы пачалі далучацца мясцовыя жыхары, іншыя неабыякавыя людзі.
І вось 26 жніўня 2016 года пакой расчыніў свае дзверы. На ўрачыстай цырымоніі адкрыцця прысутнічалі прадстаўнікі мясцовай вертыкалі, удзельнікі навукова-практычнай канферэнцыі, якая па традыцыі ладзілася ў рамках кірмашу. Пасля пераразання чырвонай стужкі, прывітальных слоў экскурсавод запрасіла першых наведвальнікаў на экскурсію.
Пройдземся па музейным пакоі і мы, каб акунуцца ў мінулае. Аповед экскурсавод звычайна пачынае з герба шляхецкага роду Сапегаў, які па-клаў пачатак арганізацыі таргоў у Зэльве.
Аб гадлёвых сувязях таго часу сведчыць адпаведная карта-схема. Для эканамічнага развіцця гарадоў і мястэчак вялікае значэнне мелі дарогі. Зэльва ў гэтых адносінах мела зручнае становішча. Яна размяшчалася на скрыжаванні гандлёвых шляхоў з Беларусі ў Польшчу і з Прыбалтыкі ва Украіну. Патрапіць у наша мястэчка лічылі за гонар шматлікія замежныя купцы.
Па змешчанай схеме планіроўкі Зэльвы можна даведацца, што населены пункт уяўляў сабой у 1832 го-дзе. Аказваецца, у цэнтры размяшчаўся гасцінны двор, дзе знаходзілася каля 200 крам, пакрытых чарапіцай, дзве лядоўні для захоўвання прадуктаў. Сапегі пабудавалі некалькі соцень каменных лавак, аднак іх заўсёды не хапала для гандляроў.
У музейным пакоі прадстаўлена тагачаснае ўбранне для жанчыны і мужчыны са знатнага шляхецкага роду. Глядзіш на адзенне – і ўяўляеш сябе знатным вяльможай або паненкай. Па словах Валянціны Масюк, наведваючы пакой, школьнікі асаб-ліва ахвотна прымяраюць мехавыя галаўныя ўборы.
На экспазіцыі – прадметы для асабістага абіходу. Ёсць шкатулка з упрыгажэннямі для жанчын, дзе можна знайсці каралі, пярсцёнкі, брошкі. Цікавы факт, што сярод гэтых рэчаў захаваўся нават пярсцёнак, які належаў прадстаўніцы роду Сапегаў.
Далей знаёмімся з таварамі, якія карысталіся асаблівым попытам сярод пакупнікоў. Гэта футра, тканіна, хусткі, дываны, посуд з крышталя, жалеза, шкло.
Прыцягвае ўвагу наведвальнікаў выстава-калекцыя сувенірных фігур коней, вырабленых з гліны, керамікі, пластмасы, саломкі, нітак і інш. Тут жа сабрана конская збруя. Вядома, што галоўным прадметам гандлю на зэльвенскім кірмашы былі коні, якіх прыганялі з розных месцаў. Табун знакамітых жарабцоў англійскай, турэцкай, дацкай, неапалітанскай парод уладальніка Зэльвы канцлера Вялікага княства Літоўскага Аляксандра Сапегі займаў першае месца як па колькасці (да тысячы коней), так і па сваёй вартасці.
Паступова экскурсія з гісторыі пераходзіць у сучаснасць. У музейным пакоі змешчаны сімвал кірмашу, выкананы ў тэхніцы разьбы па дрэве, створаны майстрамі аддзела рамёстваў і традыцыйнай культуры. На сценах прадстаўлены фотаздымкі, якія адлюстроўваюць самыя запамінальныя імгненні мерапрыемства пачынаючы з 2001 года. Менавіта тады ў Зэльвенскім раёне вырашылі, што ўнікальнае свята з яго магутнымі гістарычнымі каранямі павінна стаць візітнай карткай Зэльвеншчыны.
Побач – рэкламныя слупы. На адным – першая праграма кірмашу. Уявіце сабе, якая была праведзена праца, каб на тканіне выдрукаваць інфармацыйны тэкст! На другім слупе – афішы артыстаў і калектываў, якія за 9 гадоў прымалі ўдзел у Ганненскім кірмашы.
Кожная вітрына змяшчае праграму свята, афішу, запрашэнне, інфармацыйныя буклеты з адлюстраваннем матэрыялу па кожным годзе кірмашу, мерапрыемствы па яго падрыхтоўцы і правядзенні…
У музейным пакоі можна таксама знайсці вялікую колькасць суве-нірнай прадукцыі, якая была выраблена для рэалізацыі на кірмашы. Шмат падарункаў пакінулі наведвальнікі экспазіцыі ў знак удзячнасці за змястоўную і пазнавальную экскурсію.

 

Ход канём: Ганненскі кірмаш // Праца. – 2017. – 25 жніўня. – С.12.
Архіўныя крыніы 1840 года сведчаць, што на тагачасны зэльвенскі кірмаш было прывезена тавараў на 584,4 тысячы рублёў. Павел Баброўскі, вядомы гісторык i этнограф, аўтар выдадзенай у 1860 годзе працы “Несколько слов о зельвенской ярмарке”, паведамляў, што ў канцы 50-х гадоў XIX стагоддзя тэта сума дасягала двух мільёнау рублёў. Наўрад ці такая лічба пакажацца нейкім перабольшаннем, калi вы даведаецеся, што на зэльвенскі кірмаш лічылі за гонар патрапіць купцы не толькі з Беларусі i Літвы, але i гандлёвыя людзі з Масквы i Пецярбурга, Варшавы i Pыгi, з Смаленскай, Калужскай, Уладзімірскай, НІжагародскай, Кіеўскай, Палтаўскай, Валынскай, Чарнігаўскай губерняў, з Прусii.
Kiпіць, вipye кірмаш... І ёсць тут усё, што толькі пажадае душа. Барадатыя маскавіты i ніжагародцы прапаноўваюць футра, жалеза, шкло. Вясёлыя віславусыя хахлы i смуглявыя балканскія купцы запрашаюць купіць віно, бакалею, тытунь, чай. Паважныя прыбалты гандлююць селядцамі, соллю, тканінай...

Бебех, Д. Хвала большому хлебу!: дожинки – 2017 / Диана Бебех // Праца. – 2017. – 30 жніўня. – С.1,2.
Театрализованное действо Анненского кирмаша приостановилось – на сцену пригласили аграриев с ярко красными лентами “Победитель жатвы – 2017”… На главном празднике хлеборобов – районных “Дожинках” – подвели итоги напряжённого сельскохозяйственного труда аграриев”.
С успешным завершением уборочной страды зельвенцев тепло поздравили почётный гость – первый заместитель председателя облисполкома Иван ЖУК – и председатель райисполкома Ян Пальчис.
В этот день было высказано много искренних слов благодарности в адрес агрономов, комбайнеров, механизаторов, водителей, работников зерносушилок. Лучшим из лучших героев жатвы вручили Почётные грамоты райисполкома и денежные премии.
В этом году хлеборобам есть чем гордиться – каравай Зельвенщины весит около 75 тысяч тонн. И, как отметил в своём поздравительном выступлении Иван Алейзович, наш район занимает четвёртое место в области по урожайности – получено 50,2 центнера с гектара.
После эстафету награждения переняли председатель районного объединения профсоюзов Ирина Пузач и председатель районного комитета профсоюза работников АПК Александр Предко, которые отметили активных участников горячей летней кампании.
Победители соревнования среди сельскохозяйственных организаций района за достижение лучших результатов по производству зерна:
Первое место – СПК «Сынковичи» (председатель Дешко Д.А., главный агроном Парфенчик А.В., главный инженер Шишловский В.Н.), получивший валовой сбор зерна 17082 тонны, при урожайности зерновых и зернобобовых культур – 67 центнеров с гектара, выход зерна с одного балло-гектара – 185,6 килограмма зерна, и набравший 69,7 балла по стобалльной системе оценки результатов.
Второе место – филиал «Князево» (и.о. директора Щаюк М.З., главный агроном Жидок В.В., главный инженер Ксенжук С. Л.), получивший валовой сбор зерна 17179 тонн, при урожайности зерновых и зернобобовых культур – 67,7 центнера с гектара, выход зернa с одного балло-гектара – 164,3 килограмма, и набравший 65,4 балла по стобалльной системе оценки результатов.
Третье место – государственное предприятие «Бородичи» (председатель Застенчик А.В., главный инженер Касперец А. И.), получившее валовой сбор зерна 8718 тонн, при урожайности – 53,3 центнера с гектара, выход зерна с одного балло-гектара – 140,6 килограмма зерна, и набравшее 53,9 балла по стобалльной системе оценки результатов.

Бебех, Д. Эх, прокачу! / Диана Бебех // Праца. – 2017. – 30 жніўня. – С.5.
Вновь по Зельве колесили оригинально украшенные конные повозкн... Доброй традицией для Аненского кирмаша стал конкурс “Звіняць звончыкі”.
В этом году себя показать и на других посмотреть прибыло 7 участников. Каждый проявил творчество и креатив в создании «наряда» для пвозки и главного символа кирмаша – лошади. В параде можно было встретить и цыганскую бричку, и карету с музыкантами, н тележки с купцами из разных стран.
Плюс ко всему обязательным условием конкурса была презентация. В этом хозяевам помогали работники культуры агрогородков, поэтому зрителям было интересно и весело.
Выбор жюри в этом эффектном состязании был весьма не простым. В итоге было определено 5 фаворитов. Четвертое место разделили Николай Войтко из агрогородка Каролин н Витольд Поцелуйко из Мижерич. Третьим стал житель Деречина Александр Равинский, вторым – Антон Бычек из Бородич. Победу одержал Михаил Макей из ФХ «Верес».

Дунец, А. Хлеб – всему голова / Анастасия Дунец // Праца. – 2017. – 30 жніўня. – С.5.
На Анненском кирмаше организации и предприятия района, а также лучшие хозяйки Зельвеншины угощали гостей и местных жителей свежеиспечёнными караваями.
Традиционно выставка румяных караваев развернулась в центральном сквере райцентра. У каждого изделия своя изюминка: одно краше другого. Хлеб традиционной формы, «многоэтажные» караваи, с украшениями в виде колосьев... Фантазии хозяйкам не занимать.
Алла Ададурова из агрогородка Елка участвовала в конкурсе четвёртый раз. Несмотря на опыт, женщина волновалась перед кирмашом.
– Замес теста, выпечка – дело привычное, а вот украшение каравая – работа хлопотная. На розочки и колосья потратила не один час, – поделилась секретами приготовления фирменного хлеба хозяйка.
На столе каравайницы – два пирога и ваза с пончиками, которые так и манили прохожих приятным ароматом. К слову, приобрести сладкое угощение можно было за 50 копеек. А каравай, заявленный в конкурсе, тоже продавался, но уже после окончательного подведения итогов.
Было среди конкурсантов еще несколько постоянных участниц. Каравайница Людмила Бобровская из госпредприятия «Бородичи» на кирмаш приезжает каждый год. Для неё выпечка стала любимым хобби.
У каждой конкурсантки свой фирменный рецепт. Правда, вкусовые качества изделия при выборе лучшего каравая жюри не учитывались. В первую очередь оценивались наличие и качество украшений, форма и размер пирога. Жюри было сложно сделать окончательный выбор, но лучшие караваи были определены.
На третьем месте каравай Людмилы Бобровской из агрогородка Кривичи. Второе место заслуженно присуждено Зельвенскому филиалу Гродненского облпотребобщества. Лучшим назван каравай госпредприятия «Голынка». Татьяна Умарова из Зельвы, занявшая 4-е место, также получила памятный приз.
После торжественной церемонии награждения гости и жители Зельвы смогли попробовать караваи на вкус. Одним словом, пальчики оближешь!

Зельва гуляла и гостей встречала!: Анненский кирмаш-2017 // Праца. – 2017. – 30 жніўня. – С.1.
Песни, танцы, выездная торговля, конкурсы, выставки, тематические плошадки и порция отличного настроения в последние дни лета – на Зельвеншине прошел очередной Анненский кирмаш. В этом году он был юбилейный.
В субботний день зельвенцы будто перенеслись на несколько столетий назад. По улочкам вновь колесили конные повозки и кареты, торговали купцы, гуляли дамы с кавалерами в богато расшитых костюмах тех времен, в округе звучала средневековая музыка... А на площади, где развернулось главное торжественное действо кирмаша, приветствовал гостей князь Сапега.
Минуло уже 10 лет с тех пор, как в нашем районе возродили по-настоящему грандиозное историческое мероприятие. В связи с юбилейной датой вспомнили всех гостей зельвенской земли за эти годы, на сцене красочно и ярко продемонстрировали театрализованные моменты их выступлений, отметили новинки нынешнего кирмаша.
Изюминкой торжества и приятным сюрпризом был настоящий свадебный обряд. Зельвенцы стали свидетелями соединения судеб россиянина Николая Мельникова и зельвенчанки Екатерины Кукла. Можно смело говорить, что клятву верности и обещание быть вместе в радости и в горе жених и невеста дали не только друг другу, но и всем присутствующим в этот момент на площади. Сам Сапега поздравил новобрачных с созданием семьи, пожелал всегда жить в согласии, вз-имоуважении и любви.
Ну а после публику своим выступлением порадовал ансамбль «Свояки». Репертуар артистов из Брестской области пришелся зельвенцам по вкусу. Зрители были в восторге от каждой песни – подпевали, танцевали и аплодировали.
Хорошее настроение, душевное тепло и радостные улыбки подарили солисты творческого коллектива из Латвии. Через их песни аудитория действительно смогла проникнуться частичкой культуры страны-соседки.
Под звенящие переборы семиструнных гитар звучали романсы цыганского ансамбля «Джана Рома», которые сопровождались зажигательными танцами.
Первая часть праздничной программы получилась насыщенной, задорной и богатой на эмоции. И это было только начало...

Матюк, Н. Джигиты из «Трои» / Наталия Матюк // Праца. – 2017. – 30 жніўня. – С.5.
Зрелищным во время Анненского кирмаша выдалось выступление конного клуба «Троя».
На праздник наездники пожаловали верхом на своих любимицах прямо из Барановичского района. Преодолев расстояние в 110 километров, члены конного клуба удивляли зельвенцев и гостей кирмаша мастерством верховой езды, различными трюками. И вызвали небывалый восторг у публики.
В основу шоу-программы «троянцы» включили джигитовку – езду на лошадях с элементами акробатических трюков. Просто дух захватывало, когда ребята стояли верхом на скакунах, выпрыгивали из седла и запрыгивали обратно в галопе...
Кстати, элементы представленные ловко выполняли не только юноши, но и девушки.
Впечатлила участников кирмаша дрессура коней, которые по команде сидели, лежали на боку, делали поклоны...
После яркого представления нашлось много желающих совершить конную прогулку на скакунах, сделать снимок на память.

Матюк, Н. По коням! / Наталия Матюк // Праца. – 2017. – 30 жніўня. – С.5.
Кирмашовая выставка лошадей развернулась возле здания культурно-развлекательного центра «Феерия». Ее посетители смогли увидеть коней редкой породы – сделанных своими руками.
Участники конкурса на лучшую работу декоративно-прикладного искусства представили около двух десятков необычных поделок. При их изготовлении в ход пошли дерево, металл, солома, трава, пенопласт.
По единогласному решению жюри победитем, а значит, символом кирмаша признана работа Александра и Владимира Ищенко из агрогородка Каролин. Грациозный конь из дерева на постаменте никого не оставил равнодушным.
Оценило жюри и деревянную скульптуру, сотворенную Валерием Фетинским из отдела ремесел и традиционной культуры. У нее - заслуженное второе место.
В тройке лучших поделок – лошадка Елены Андалы из центральной районной больницы. К заданию конкурса мастерица подошла творчески, сшив изделие из ткани и облачив его в креативный наряд.
Призом отмечена также фигура Жанны Евтуховской из детской школы искусств. Педагог использовала мотивы античной мифологии, воссоздав образ крылатого коня – пегаса.
Все работы, представленные на выставке, займут почетное место в музейной комнате Анненского кирмаша.

Матюк, Н. Под крыльями журавлиными / Наталия Матюк // Праца. – 2017. – 30 жніўня. – С.4.
Во время Анненского кирмаша были подведены итоги районного конкурса на лучшую символику республиканского общественного объединения «Белая Русь».
Творческий подход в изготовлении символов общественного объединения проявили первичные организации «Белой Руси» Зельвенского района.
В своих работах (а было их 14) члены первичек отразили любовь к родной стране, в каждый элемент поделки старались вложить определенную символику. При этом использовали национальную атрибутику в различных техниках исполнения – вытинанка, соломо- и бисероплетение, роспись по стеклу, фотоколлаж…
Работники Князевской средней школы и Ялуцевичского д/с-СШ представили на конкурс деревянное панно, украшенное колосками и стразами. Картину из салфеток – «землю под белыми крыльями» – создали работники яслей-садов №3 и №4 городского поселка Зельва. Аиста, взлетающего ввысь, изобразили учителя и учащиеся Каролинской средней школы. Эти авторские проекты признаны лучшими.

Попка, Л. Сынкавіцкая царква: ад мінулага да сучаснага / Людміла Попка: канферэнцыя // Праца. – 2017. – 30 жніўня. – С.4.
Удзельнікі традыцыйнай навукова-практычнай канферэнцыі, якая ладзіцца штогод у рамках Ганненскага кірмашу, сабраліся ў будынку аддзела па арганізацыі культурна-дасугавай дзейнасці жыхароў аг.Елка.
Сярод запрошаных – намеснік старшыні райвыканкама Валянцін Семяняка, настаяцель царквы святога Архангела Міхаіла ў в. Сынкавічы пратаіерэй Арсеній Ананка, прафесар Мінскай духоўнай семінарыі і акадэміі Мітрафорный пратаіерэй Віталій Антонік, кандыдат багаслоўя, протадыякан Павел Бубноў, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі архітэктуры архітэктурнага факультэта БНТУ Генадзій Лаўрэцкі, доктар гістарычных навук, прафесар кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін ГрДУ Святлана Марозава, інжынер-мадэліст РУП “Белтелеком” Ігар Адасік, лабарант вучэбна-метадычнага кабінета факультэта гісторыі, камунікацыі і турызму ГрДУ Ксенія Адасік. Сёлетняя тэматыка “Сынкавіцкая царква – сакральнасць і таямніцы” была цікавай як для навукоўцаў і гісторыкаў, святароў і краязнаўцаў, так і настаўнікаў, бібліятэкараў і парафіян.
Асноўныя пытанні, якія абмяркоўваліся на мерапрыемстве, тычыліся, па-першае, даты пабудавання і майстроў будоўлі ўнікальнага храма-крэпасці, асабістага ўклада святароў у захаванне будынка, як гістарычнай архітэктурнай каштоўнасці, як рэлігійнай крыніцы-таямніцы. На канкрэтных прыкладах, а гэта і надпісы на сценах царквы, і элементы архітэктуры, і матэрыялы, з якіх узведзены будынак, старшыня архітэктурна-мастацкага Савета Беларускага Экзархата Генадзій Лаўрэцкі паказаў, наколькі пабудова цікава, як храм і як крэпасць архітэктарам, гісторыкам і навукоўцам.
Вялікая даследчая праца праведзена протадыяканам Паўлам Бубновым у супрацоўніцтве з айцом Арсеніям па вывучэнні гісторыі прыхода храма ад часу стварэння будынка да нашых дзён. Даследаванні, вывады, у тым ліку абаснаваныя на архіўных матэрыялах, знайшлі сваё адлюстраванне ў новым, зусім нядаўна пабачыўшым свет выданні пад назвай “Крепость духа: история и современность православного прихода храма святого Архистратига Михаила в Сынковичах”. Фаліянт быў падпісаны кандадатам багаслоўя ў падарунак вучням школ і наведвальнікам бібліятэк.
Пратаіерэй Віталій Антонік паведаміў, што ў апошнія гады вельмі шмат зроблена ў плане вывучэння гісторыі царквы і ёсць усе падставы лічыць, што храм-крэпасць быў узведзены ў 15 стагоддзі. Але ёсць і грэчаскія надпісы, якія адносяцца да 12 стагоддзя. Таму ёсць над чым працаваць, ёсць, што даследаваць і што вывучаць. Галоўнае, не спыняцца на дасягнутым і працягваць архітэктурныя даследаванні. Айцец Віталій адзначыў вялікі ўклад настаяцеля храма Арсенія Ананка ў рэстаўрацыю будынка і аднаўленне служб у царкве.
У сваю чаргу, пратаіерэй Арсеній падкрэсліў, што царква – перш за ўсё гэта святое месца, да якога імкнуцца тысячы і тысячы людзей з усёй Беларусі і замежжа. Духоўнае адраджэнне, вера людзей – вось той імпульс, які надае сілы працаваць, вывучаць і захоўваць. Час не сцёр дакладнае пасведчанне аб узнікненні храма, ёсць новыя версіі наконт паходжання будынка. Усё гэта наша гісторыя і галоўная ў ёй старонка – на Сынкавіцкай зямлі захаваўся ўнікальны памятнік архітэктуры і рэлігіі, якім мы можам ганарыцца, які павінны захаваць.

Шумович, А. Приплыли… / Алеся Шумович // Праца. – 2017. – 30 жніўня. – С.5.
Уже стало традицией во время Анненского кирмаша проводить шоу на водной глади. Неотъемлемым его атрибутом являются заплывы на матрасах, на лодках и «на чем попало».
В этом году в оригинальности соревновались 11 команд и гостья из Лиды. Каждый из участников проявил креатив в создании своего необычного «корабля».
Работники Зельвенского лесничества соорудили пиратское судно из пустых железных бочек. «Разбойники» предусмотрели яркие костюмы и соответствующее музыкальное оформление – в итоге здорово повеселили народ.
Пиратскую тематику выбрала также команда СПК «Сынковичи».
На школьном автобусе отправились к финишу представители гимназии №1 и СШ №2 г.п.Зельва. Путешествие в страну знаний организовали на плоту с Буратино и черепахой Тортилла работники ПМС. На стилизованном плавсредстве приплыли на кирмаш представители СШ №3.
«Не чапай, бо лясне!» – предупредили зрителей представители РЭСа и энергично, с финтами устремились покорять водные просторы. Удвоить шансы энергетиков на победу попробовал второй участник от организации – Дед Мазай в компании зайцев.
Работники центра культуры и народного творчества решили, что на кирмаш в Зельву должны вести все пути, в том числе водные, и соорудили плавающую телегу. Как и положено, в неё была впряжена лошадь.
Среди гостей кирмаша зельвенцы дружелюбно встречали японских самураев и гейш. Временное агентство по смене национальности организовал центр социального обслуживания населения, представив на конкурс судно под названием «Японская FISHKa». Этот корабль просто покорил собравшуюся публику. Его неспешность, цветы лотоса, спущенные на воду, фейерверк, костюмы экипажа – всё дышало утонченностью Востока.
Эпатировали публику работники РУП ЖКХ. Обозвавшись «браконьерами», на своём судне они занялись незаконной добычей рыбы в образах Труса, Балбеса и Бывалого. «Уголовников» зрители встретили на ура.
Как и гостью из Лиды, представшую в образе шерифа-ковбоя.
Завершила заплыв на боевой машине команда РОЧС. Фееричное шоу спасателей заслужило аплодисменты публики и 1-е место от жюри. Вторым стал коллектив ЦСОН, третье место разделили районный центр культуры и народного творчества и РЭС. Специальным призом редакции газеты «Пра- ца» отмечена гостья из Лиды Тамара Козловская.

Бебех, Д. Ловкость в кубе / Диана Бебех // Праца. – 2017. – 2 верасня. – С.4.
В первый день Анненского кирмаша самых метких, ловких и быстрых зельвениев на пляже водохранилища собрала увлекательная игра «Города».
За право называться лучши¬ми в этом нелегком состязании боролись 10 сборных из различ¬ных организаций и учреждений района. В каждой команде было по 4 человека, которые на пло¬щадке поочередно выступали то в роли защитников куба, то в роли нападающих. Главная цель игры – оборона куба от метких бросков соперников.
После упорного боя уверенную победу, несмотря на свой юный возраст, одержали ученики гимназии №1. Серебро взяли представители отдела образования, спорта и туризма, бронзу – ребята из РУП ЖКХ.

Дунец, А. Всё в руках ладится / Анастасия Дунец // Праца. – 2017. – 2 верасня. – С.4.
Традиционные мастер-классы от ремесленников прошли в рамках Анненского кирмаша.
Лепка из глины, соломоплетение, ткачество – всему этому могли научиться гости и жители Зельвенщины.
Целая группа заинтересованных собралась возле гончарного круга – мастер-класс давал ремесленник СПК «Голынка» Сергей Худяев. Ежегодно мужчина приезжает на кирмаш и учит желающих своему ремеслу. За считанные минуты он создаёт на глазах у зрителей настоящие «шедевры». Горшки, вазочки, тарелки – всё это привычное дело для мастера. За его плечами 12-летний опыт работы. К слову, Сергей Худяев – чуть ли не единственный на Гродненщине мастер, освоивший метод чернодымленной керамики. Мужчина соорудил гончарный круг на электроприводе, построил чудо-печь, окрашивающую посуду в черный цвет. Такая печка способна раскалиться до 1000 градусов по Цельсию. Когда температура спадает до 800, в неё закладывается партия дров. Перекрывается доступ кислорода, и реакция железа и графита окрашивает керамику в тёмно-серые тона. Подобный обжиг дарит изделиям особую прочность.
Наблюдая за работой мастера, одна из зрительниц отважилась на мастер-класс и буквально через 20 минут под руководством ремесленника создала свой небольшой «шедевр».
Также в рамках кирмаша его гости могли познакомиться с работами народных мастеров. Были организованы торговые ряды и частный промысел.

Матюк, Н Доступный туризм / Наталия Матюк // Праца. – 2017. – 2 верасня. – С.4.
Тему создания региональных турпродуктов на основе интерпретации культурного и природного наследия обсудили участники тренинга, состоявшегося в агроусадьбе «Верес» в рамках празднования Аннен¬ского кирмаша.
Участие в мероприятии при¬няли заместитель председателя райисполкома Валентин Семеняко, заместитель начальника отде¬ла образования, спорта и туриз¬ма Наталья Господарик, предста¬вители турфирмы «ЮтоТур» г.п.Зельва, владельцы агроуса¬деб, эксперты.
Как заинтересовать турис¬тов? Им необходимо представ¬лять изюминку того или иного края. Это может быть знакомство с достопримечательностями, рассказ либо легенда о местнос¬ти, возможность поучаствовать в мастер-классе. Таким образом увеличивается восприятие локальных особенностей, отмети¬ла профессор Бренда Лаки из университета Стивенс Пойнт штата Висконсин.
В последнее время развитие приобретает инклюзивный (до¬ступный) туризм. Об этом гово¬рила эксперт по безбарьерной среде Белорусского обществен¬ного объединения «Отдых в де¬ревне» Валерия Райко. Люди с ограниченными возможностя¬ми также могут полноценно со¬вершать поездки, путешество¬вать. В Беларуси несколько ты¬сяч человек, которые, несмотря на проблемы со здоровьем, чув¬ствуют себя не хуже других. Так, в нашей стране есть турфирмы, работающие с людьми с инвалид¬ностью, ряд объектов оснащен пандусами, стоянками для инва¬лидов.
Многих посетителей привле¬кает знаменитая на всю респуб¬лику агроусадьба «Верес», на базе которой функционирует школа молодого фермера. Ее со¬здатели Ирина и Михаил Макеи свою затею претворяли в жизнь ни много ни мало – десять лет. Во многом в этом деле помог проект «Местное предпринима¬тельство и экономическое разви¬тие», реализуемый ПРООН и Международным фондом разви¬тия сельских территорий. На усадьбе учащиеся района име¬ют возможность научиться гос¬теприимству, готовить, позна¬вать основы ландшафтного ди¬зайна... Полученные навыки пригодятся школьникам в буду¬щем. Кто знает, быть может, кто-то решит заняться сельским ту¬ризмом.
Пройти обучение в школе молодого фермера посчастли¬вилось ученикам Князевской СШ. Ребята активно занимают¬ся краеведческой деятельнос¬тью. Во время тренинга они представили проекты, реализу¬емые в учреждении образова¬ния. Результатом совместной деятельности мальчишек и дев¬чонок, проделанной ими кро¬потливой работы стала брошю¬ра «Крамяніцкі вузельчык», где собраны уникальные рецепты блюд белорусской националь¬ной кухни прошлого столетия Кремяницкого и Зельвенского поветов.
Обсудили на встрече и зеле¬ный маршрут «Зэльвенскі дыяруш». Эксперт БОО «Отдых в де¬ревне» Елена Ветрова предложи¬ла дополнить действующий мар¬шрут новыми трассами, обозна¬чить их соответствующими ин¬формационными щитами. Тем самым сделать более привлека¬тельными для туристов.
Знания, полученные во вре¬мя мероприятия, участники тре¬нинга взяли на заметку, а затем с удовольствием прогулялись по агроусадьбе «Верес».

Сергей, Е. Рыбацкие уловки / Екатерина Сергей // Праца. – 2017. – 2 верасня. – С.4.
Не обошел стороной Анненский кирмаш и любителей рыбной ловли. Сразу три турнира по лову рыбы летней удочкой прошли на побережье Зельвенского водохранилища: областные соревнования среди команд районных организационных структур БООР, состя¬зание среди предприятий и организаций Зельвенского района и первенство Гродненской области среди юношеских команд. А ве¬чером гостей ожидал конкурс на самую вкусную уху.
Утро пятницы встретило ры¬баков южным, однако совсем не тёплым порывистым ветром. Некоторые организационные вопросы – и вот объявили об открытии турнира. Приветствие, информация о традициях сорев¬нований, пожелания «Ни хвоста, ни чешуи!» – в ожидании ско-рейшего старта с прологом не тянули. Немаловажный истори¬ческий факт огласил один из вы¬ступающих: этапы чемпионата Беларуси и районные соревно¬вания по рыбной ловле прохо¬дят на Зельвенском водохрани¬лище аж с 1913 года! И вот на по¬бережье раздался гимн, торже¬ственно подняли флаги. Участ¬ники ознакомились с правилами турнира. Жеребьевка определи¬ла, где расположатся команды.
По сигналу, начавшему от¬счет турнира, рыбаки одновре¬менно закинули удочки в взвол¬нованную ветром гладь. На усе¬янной рыбаками дамбе неожи¬данностью было встретить ры¬бачку Татьяну. Безобидно сетуя на ветер, женщина отметила, что не может достаточно далеко за¬кинуть прикормку.
А вот зельвенец Юрий Мака¬ревич, республиканский призёр чемпионата по рыбной ловле, уверен, что настоящему рыбаку погода нипочём: «У каждого свои убеждения: кому-то нужен западный ветер, кому-то – север¬ный. А я считаю, что у рыбака всегда хорошая погода – хоть в дождь, хоть в снег». Юрий Ста¬ниславович в рыболовство втя¬нулся благодаря отцу. И на этом династия рыбаков не заканчива¬ется - хобби поддержал старший сын Юрия.
К обеду судейская коллегия взвесила улов участников и при¬нялась подводить итоги. А тем временем Юрий Станиславович, по стечению обстоятельств еще и именинник того дня, угощал всех ухой собственного приго¬товления.
Наконец пришло время че¬ствовать лучших из лучших: речь идет об областном турнире сре¬ди команд районных организаци¬онных структур Гродненского ООС РГОО БООР, ведь главному сорев¬нованию предше-ствовали межрайон¬ные. Побороться за первенство приехали 15 команд. Лучшими в личном зачете ста¬ли Ю. Баранский из Гродненской, С. Петрушкевич из Волковысской и А. Радивоник из Свислочской команд. В командном зачете победили те же районы в том же по¬рядке.
В турнире среди предприятий и орга¬низаций Зельвенского района победили команды «Любители 1», Зельвенского лесничества и ДРСУ-118. Из них лучшими стали Александр Кречко, Александр Суша и Дмитрий Середа.
В областном первенстве среди учащихся наилучшие резульаты показали команды Гродненского областного центра туризма и краеведения, а также Гродненского и Мостовского районов. В личном зачете победили Глеб Навацкий – представитель уже упомянутого центра туризма и краеведения (его улов составил 1400 г), Юрий Строг (Волковысский район), Вадим Сахаров (Гродненский район).
Затем команды районных учреждений и организаций, а также группы поддержки готови¬ли на открытом огне конкурсное блюдо – уху. Здесь призовое ме¬сто взял центр социального об¬служивания населения, подгото¬вивший презентацию в японском стиле: кимоно и соответствую¬щий грим, японская кухня – соцработникам удалось подкупить всех своим обаянием и артистиз¬мом. Занявший второе место, Деречинский сельсовет удивил широким выбором блюд, приго¬товленных из рыбы, и эффект¬ным представлением. А вот РУП ЖКХ, удостоенное третьего ме¬ста, вскружило голову и судьям, и гостям цыганскими плясками. Тут не только вкусно угощали, но и предсказывали судьбу.
Горячей ухой и вкусными рыбными яствами пришли уго¬ститься многочисленные гости Анненского кирмаша, ведь праздник только набирал обо¬роты.

Попка, Л. Ногі самі прасіліся ў скокі /Людміла Попка // Праца. – 2017. – 6 верасня. – С.3.
Гульнёва-забаўляльная праграма, якая была запланавана ў рамках Ганненскага кірмашу бліжэй да вечара сапраўды апраўдала сваю назву – “Весяліся – не журыся”. Задушэўныя песні, цудоўная музыка, конкурсы і гульні – усё спрыяла добраму настрою зэльвенцаў і гасцей свята.
Адкрыў канцэртную праграму вакальны калектыў “Альшанка”, які шчодра са сцэны падзяліўся з зэльвенцамі сваім майстэрствам. Усіх удзельнікаў свята самадзейныя артысты з Ляхавіцкага раёна Брэсцкай вобласці віталі беларускімі народнымі, нават аўтэнтычнымі песнямі. У іх выкананні прагучалі кампазіцыі, прысвечаныя роднай Беларусі, родным мясцінам і краявідам, лірычнай тэматыкі.
Слухачы вельмі цёпла сустракалі артыстаў: гучнымі апладысментамі дзякавалі за кожны музычны нумар. У падарунак вакальны гурт “Альшанка” Востраўскага СДК Ляхавіцкай раённай цэнтралізаванай клубнай сістэмы атрымаў Дыплом за захаванне нацыянальных традыцый і ўдзел у Ганненскім кірмашы з рук самога Вяльможнага князя Сапегі.
Па словах мастацкага кіраўніка Вольгі Саванчук, вакалісткі вельмі шчаслівыя, што трапілі на кірмаш: такога маштабнага свята з абавязковымі яго атрыбутамі – коньмі, павозкамі, рамесленікамі, адмысловымі тэматычнымі падворкамі – ім раней бачыць не давялося. Уражаны госці з Брэстчыны арганізацыяй і масавасцю.
Вольга Ходзіна, якая выйшла наступнай на сцэну, падарыла сабраўшымся на свяце шанс паслухаць класічную акадэмічную музыку. Італьянскія мелодыі не маглі пакінуць зал раўнадушным: маладой спявачцы падпявалі, апладзіравалі.
–Прызнацца шчыра, – сказала пасля канцэрта Вольга, – не чакала ў такім маленькім гарадку такого цёплага прыёма. Я бачыла, як усё больш і больш людзей набліжалася да сцэнічнай пляцоўкі, на якой я выступала. Мне спрыяла душэйная атмасфера, таму хацелася спяваць і спяваць. Адназначна, зэльвенцы не толькі ўмеюць ладзіць цудоўныя святы, але і прымаць гасцей, у тым ліку сталічных выканаўцаў.
Дарэчы, Вольга – студэнтка Мінскага ўніверсітэта культуры, займаецца харавой (акадэмічнай) музыкай. Выступае ў шэрагу музычных і культурных праектаў, на розных мерапрыемствах. У Зэльве пабывала ўпершыню.
Той, хто стрымліваў свае эмоцыі ці саромеўся танцаваць і спяваць падчас музычнай праграмы, змог даць волю эмоцыям у гульнёва-забаўляльнай праграме, якую падрыхтавалі культработнікі Радуньскага гарадскога Дома культуры. На пляцоўцы з’явіліся любімые дзетварой, ды як паказала гульня, і дарослымі казачныя персанажы – баба Яга, Ліса, Тыгр. Смельчакі паспрабавалі станцаваць з мятлой, прыняць удзел у “кастынгу зорак”, у “фреш-мобе”. Самыя актыўныя атрымалі падарункі.
А затым Зэльва “апынулася” ў вянку зорак беларускай эстрады. Аб тым, што песні розных накірункаў і розных гадоў напісання і гучання, рознай тэматыкі прыйшліся па душы жыхарам і гасцям райцэнтра можна было пераканацца па спевах, якія гучалі ў суггучы з прафесіяналамі, па апладысментах і ўсмешках, па бурных эмоцыях. Маладых выканаўцаў актыўна падтрымлівалі і члены раённай арганізацыі рэспубліканскага аб’яднання “Белая Русь”.
На высокім уздыме былі сустрэты канцэрт Германа Цітова і шоу-балета “Феерыя”, арыгінальнае вогненнае шоу тэатра Кустава.
Канцэрт Германа не назавеш нічым іншым, як сустрэчай з прыгожым, з талентам, артыстызмам і прафесіяналізмам. Хіты мінулых гадоў, песні вядомых кампазітараў і спевакоў, уласныя творы знайшлі водгук у слухачоў.
Тэатр Уладзіміра Кустава ўжо вядомы зэльвенцам. Але сёлета акрабатычнае і неонавае шоу было яшчэ больш багатым і касцюміраваным. Акцёры не скупіліся на сюрпрызы.
А затым доўгачаканы феерверк, кветкі якога асвятлілі начное неба, быў сустрэты гучнымі радаснымі крыкамі. Бывай, кірмаш! Да новай сустрэчы!

Кніга, М. Ганненскі кірмаш у Зэльве / Марына Кніга // Бібліятэчны свет. – 2017. – №5. – С. 19, 20, 21.
Кожны край мае асаблівую гісторыю, самабытную і непаўторную культурную i прыродную спадчыну. Вывучэнне гістарычнага мінулага дазваляе ўзнавіць карціну жыцця нашых продкаў, паказаць вытокі сучаснасці. Зэльвенцы беражліва i шаноўна ставяцца да традыцый i старадаўніх звычаяў. Таму святы, якія ладзяцца на нашай зямлі, заўсёды праходзяць вельмі цікава і запамінальна. Гэта ў чарговы раз пацвярджае наш знакаміты «Ганненскі кірмаш».
На розных мерапрыемствах абласнога i нават рэспубліканскага ўзроўняў Ганненскі кірмаш абмяркоўваецца як адзін з паспяховых праектаў, які праводзіўся, пачынаючы з 2001 г., у 2002 i 2004 гг. У 2010 г. з’явілася магчымасць зноў аднавіць свята дзякуючы таму, што раён быў вызначаны ў якасці пілотнай пляцоўкі для рэалізацыі сумеснага праекта Праграмы развіцця ААН і Еўрапейскага саюза «Устойлівае развіццё на мясцовым ўзроўні». Зэльвенскі праект Ганненскага кірмашу аказаўся ў ліку пераможцаў, і ПРААН выдаткавала на яго рэалізацыю 18 млн руб. З 2012 г. Ганненскі кірмаш праводзіцца кожны год.
Адраджэнне традыцый святкавання Ганненскага кірмашу прыцягнула цікавасць да яго гістарычных вытокаў, што спадзвігла супрацоўнікаў Зэльвенскай бібліятэкi пачаць работу па зборы, выяўленні i сістэматызацыі матэрыялаў аб гэтай гістарычнай падзеі.
У людзей рознага ўзросту i прафесій узрасла цікавасць да гісторыі Ганненскага кірмашу, таму з I996 г. вядзецца пастаяны пошук i даследаванне інфармацыі ў вызначаным накірунку. У асноўным фонд краязнаўчых дакументаў, прысвечаных Ганненскаму кірмашу, фарміруецца з апублікаваных і неапублікаваных дакументаў. Дэфіцыт інфармацыі супрацоўнікі кампенсуюць, ствараючы новыя выданні: буклеты, дайджэсты, бібліяграфічныя cпісы, зборнікі вершаў i тэматычныя папкі: «Здалёк купцоў склікала Зэльва» i «Зэльвенскі кірмаш – гонар наш», «Ганненскі кірмаш у CMI». Яны з’яўляюцца выдатнымі крыніцамі выканання краязнаўчых запытаў.
Разумеючы, што поспех даследчай работы залежыць не толькі ад майстэрства супрацоўнікаў, але i ад знешніх сувязяў, не спыняецца работа па вывучэнні apxiўныx дакументаў. Дзякуючы ёй была створана хроніка правядзення свята, сабраны i сістэматызаваны дакументальныя звесткі аб яго арганізатарах i фундатарах. Знойдзеная інфармацыя знайшла адлюстраванне ў самаробнай краязнаўчай кнізе «История возникновения и традиции Анненской ярмарки».
Аб запатрабаванасці кірмашовай тэмы сведчыць колькасць зваротаў да яе чытачоў. У сярэднім за год бібліятэкай выконваецца прыкладна 150 даведак. У апошні час запыты карыстальнікаў пашырыліся, паглыбіліся i сталi больш канкрэтнымі. Цікавяць чытачоў як краязнаўчыя выданні, так i інфармацыя з розных крыніц аб тым, якую ролю кірмаш адыгрываў ва ўнутраным гандлі Гродзенскай губерні, яго тавараабарот, розныя гістарычныя факты з кірмашовага жыцця.
Для найбольш поўнага задавальнення запытаў быў створаны своеасаблівы банк інфармацыі. Гэта спалучэнне традыцыйнай папяровай картатэкі «Ганненскi кірмаш» i электронных папак са звесткамі: apxiў прац навукоўцаў, якія ў розныя гады прымалі ўдзел у навукова-практычных канферэнцыях падчас Ганненскага кірмашу; відэаматэрыялы – як асабістай генерацыі, так i знойдзеныя на прасторах сеткі Інтэрнэт; спасылкі на публікацьі пра Ганненскі кірмаш у Інтэрнэце ў розныя гады, фотаздымкі Ганненскага кірмашу, пачынаючы з 2010 г.
Пашыраецца работа па стварэнні бібліяграфічных паказальнікаў. У дайджэсце «Ганненскі кірмаш» адлюстраваны ў храналапчнай паслядоўнасці матэрыялы з перыядычнага друку (з 1996 г.). На сённяшні дзень ствараецца наступны выпуск дайджэста, які змесціць артыкулы з перыядычнага друку (з 2016 г.), складаецца бібляграфічны cnic літаратуры «Новае дыхание Ганненскага кірмашу» i інш.
Тэматычныя выставы з’яўляюцца адной з самых эфектыўных форм нагляднай работы з краязнаўчымі звесткамі. Кніжная выстава «Фарбы Ганненскага кірмашу», выстава-экспазіцыя «Гэй вы, конi, мае конi», відэагляд «Фестиваль “Анненская ярмарка” в зеркале периодики» садзейнічалі таму, каб друкаваныя выданні, даведнікі ўласнай генерацыі, фактаграфічныя звесткі не залежваліся на паліцах, а змаглі апынуцца ў полi зроку шырокага кола карыстальнікаў.
Для ycix, хто цікавіцца гісторыяй кірмашу, у 2016 г. на сайце ДУК «Зэльвенская раённая бібліятэка» (zelvacbs.by) была створана краязнаўчая старонка «Ганненскі кірмаш». У ёй адлюстравана тое, што на сённяшні дзень пераведзена ў электронны варыянт. Цікавасць да старонкі пацвердзіла колькасць наведванняў, якія толькі за жнівень 2016 г. дасягнулі больш за 3 тыс.
Ведаць i правільна інтэрпрэтаваць. сваю гісторыю сёння вельмі актуальна. Фігуры Сапегаў, Радзівілаў i іншых магнатаў Беларусі заўсёды прыцягвалі ўвагу даследчыкаў, але ix роля ў гісторыi ацэньваецца часам вельмі палярна. Таму стала традыцыяй пачынаць Ганненскі кірмаш навукова-практычнай канферэнцыяй, якая дапамагае праліць святло на невядомыя факты правядзення зэльвенскіх кірмашоу ў мінулыя стагоддзі.
Кожны год наладжваннем сувязяў з навукоуцамі займаюцца супрацоўнікі аддзела бібліятэчнага маркетынгу. Неабходна дамовіцца з зыступоўцамі, дапамагчы ў прэзентацыі, сабраць падрыхтаваныя матэрыялы для папаўнення apxiву і далейшага выкарыстання ў рабоце. За час правядзення канферэнцый аб свaix даследаваннях pacпавядалі дактары i кандыдаты гістарычных навук, прафесары i дацэнты кафедр гісторыі ўніверсітэтаў з Брэста, Гродна, Мінска, аспіранты i краязнаўцы-аматары. Аб навукова-практычных канферэнцыях распавядае даведнік «Ганненскі кірмаш: навукова-даследчая дзейнасць».
Склалася цікавая традыцыя зваротнай сувязі з навукоуцамі. Выяўленню матэрыялаў садзейнічае супрацоўніцтва з доктарам гістарычных навук, загадчыкам аддзела гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук (НАН) Беларусі В. Голубевым, кандыдатам гістарычных навук, загадчыкам аддзела крыніцазнаўства i археаграфіі інстытута гісторыі НАН Беларусі А. Доўнарам, дактарантам кафедры новай i навейшай гісторыі гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта С. Токцем i інш. Вынікам сумеснай партнёрскай работы з’яўляецца стварэнне новых выдавецкіх прац: краязнаўчага нарыса «Листая страницы эпох... История Анненской ярмарки», буклетаў «Яўстах Севярын Сапега – нашчадак дзярэчынскай мінуўшчыны» i «Загінуў, вяртаючыся ў Дзярэчын: старонкі жыцця князя Аляксандра Caпегi».
Кожны год, падчас канферэнцый навукоўцы ўносяць шэраг цікавых прапаноў па «раскрутцы» зэльвенскага брэнду, некаторыя з якіх ужо былi рэалізаваны.
Па выніках навукова-практычных канферэнцый 2013-2014 гг. краязнаўчыя фонды зэльвенскіх бібліятэк папоўніліся вельмі цікавым выданнем – зборнікам артыкулаў «Ганненскі кірмаш. Mінулae, сучаснае, будучае», прэзентацыя якога адбылася ў час Ганненскага кірмашу - 2015. Выйшау зборнік у слонімскай друкарні. Супрацоўнікі працавалі над укладаннем кнігi i напісаннем прадмовы. Прыемна адзначыць, што з дзесяці навуковых работ, якія ўвайшлі ў зборнік, чатыры прысвечаны Ганненскаму кipмашу, яшчэ шэсць – знакамітаму роду Сапегаў, пры якіх кірмаш у Зэльве набыў найвялікшы размах. У кнізe прыводзяцца цікавыя фактаграфічныя звесткi. Так (у тэта складана паверыць, але факт неаспрэчны), у невялікіх мястэчках не было паліцыі. На час правядзення Ганненскага кірмашу стваралася часовая паліцыя пад старшынствам мясцовага земскага спраўніка.
Цi вось яшчэ адна дастойная увагі зэльвенцаў работа – «Рынкавая плошча Зэльвы. Сацыятапаграфічнае развіццё ў часы Сапегаў (канец XVII – першая палова XIX ст.)». Даследчыкі пpacaчылi развіццё рынкавай плошчы i вуліц Зэльвы за перыяд з 1616 да 1830 г. У 1616 г. рынкавы пляц займаў тэрыторыю прыкладна каля 900 м2. Вакол плошчы размяшчаліся 16 мяшчанскіх сядзіб. Вуліц у мястэчку на той час было толькі тры – Ваўкавыская, Дворная i Мяжэрыцкая. Усе яны пачыналіся ад плошчы. Інвентар 1631 г. па-ранейшаму згадвае 3 вулщы, а 1815 г. - ужо 8. Назвы вуліц гавораць caмi за сябе. Слонімская вяла праз Зальвянку на Слонім. Ружанская мела брэсцкі кірунак, Касцёльная i Царкоўная вялі да храмаў, Дворная – у палац Сапегаў, што размяшчаўся на тэрыторыі сённяшняга мікрараёна «Пауночны» ў Зэльве. Уладальжкамі пляцаў на плошчы былі продкі сённяшніх Горбачаў, Генюшаў, Жукоў, Казлоўскіх, Kpaмнікaў, Путрэшаў, Рудых, Русакевічаў, Сакалоўскіх, Язерскіх... Такім чынам, кнігa «Ганненскі кірмаш ...» – выдатная крыніца інфармацыі для ўcix, хто хоча падрабязна ведаць, што ўяўляла сабой Зэльва ў даўнія часы, аб гісторыі ўзнікнення i развіцця кірмашу, а таксама аб генеалогіі вядомага магнацкага роду Сапегаў, ix псторыка-культурнай спадчыне.
Як сцвярджаў на канферэнцыі ў 2015 г. Алесь Суша, намеснік дырэктара па навуковай рабоце i выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (НББ), уявіць жыццё любога магнацкага роду без 6ібліятэкi немагчыма. Усебакова адукаваныя людзі, Caneгi, стагоддзямі збралi лепшае з тагачаснай сусветнай літаратуры. Інтэнсіўнымі пoшyкaмi раскіданага па свеце кнігазбору Сапегаў займаецца НББ. Большасць кніжнага багацця магнатаў знаходіцца ў Літве, Польшчы, Pacii, Укpaiнe. На вялікi жаль, ніводнага рэпрынтнага выдання з кнігазбору Сапегаў у музейным пaкoi Ганненскага кірмашу пакуль што няма, але надзея на гэта не страчваецца.
Каб надаць вядомасць шматвекавым традыцыям, у гонар самай яркай гістарычнай падзеi ў Зэльве быў створаны музейны пакой «Ганненскага кірмашу» i урачыста адкрыты ў 2016 г. Яго стварэнню папярэднічала руплівая праца па назапашванню матэрыялу. Збіраліся экспанаты, фотаматэрыялы i іншыя рарытэты.
Дзякуючы бібліятэчнаму apxiвy, многія дакументы апынуліся ў музейным пакoi, была створана серыя буклетаў «Імгненні кірмашу...», якая ўтрымлівае інфармацыю аб храналогіі свята, яе арганізатарах, фундатарах i творчых калектывах.
Сабраная інфармацыя аб гісторыі i сучасных традыцыях кірмашу была выкарыстана для стварэння экскурсійнай праграмы па музейным пакoi «Ганненскі кірмаш». Адкрыццё пакоя атрымала шырокую рэкламу праз раённы друк, вынікам якой стала правядзенне вялікай колькасці экскурсій для навучэнцаў школ, супрацоўнікаў устаноў i арганізацый пасёлка, гасцей.
Частка экспазіцыі пакоя апавядае аб мінулым Ганненскага кірмашу. Тагачаснае ўбранне шляхты, гербы роду Сапегаў, прадметы ўжытку – усё нагадвае аб XVII ст., адкуль i бярэ свой пачатак кірмаш. Адзін з раздзелаў прысвечаны коням – галоўнаму аб’екту таргоў у Зэльве. На музейных вітрынах побач – калекцыя сувенірных фігур конікаў, вырабленых з гліны, кepaмiкi, саломкі. Асобнае месца адведзена самаробным лялькам i батлейцы. Не менш цікавыя экспанаты з сучаснага Ганненскага кірмашу. Гэта i выстава фотаздымкаў, i афішы артыстаў, што выступалі ў розныя гады на свяце, i разнастайная сувенірная прадукцыя.
Даследчая работа бібліятэкараў дапамагла мастаку-афармщелю бібліятэкі падрыхтаваць экспазіцыю герба роду Сапегаў, схему планіроўкі Зэльвы ў 1832 г.
З 2015 г. вядзецца пошук выявы партрэта Антонія Kaзімipa Caпегi. Супрацоўнікі аддзела бібліятэчнага маркетынгу звярталіся ў Дзяржаўны гістарычны apxiў Літвы, у Інстытут гісторыi НАН Беларусі, НББ, да мясцовых краязнаўцаў. Няўдалыя спробы не губляюць надзеі бібліятэкараў знайсці новыя, невядомыя факты гісторыi Ганненскага кірмашу.
Дакладна вядома, што сярод шматлікіх тавараў, якія пастаўляліся на кірмаш, было нямала i кніжнай прадукцыі. Так, на адзін з ix было прывезена «сто пудоу кніг»! Традыцыю гандлю друкаванымі выданнямі працягнулі бібліятэкары, працуючы ў «Павільёне даведак», дзе яны прапаноўваюць зборнікі вершаў, календары, буклеты, паштоўкі. У 2016 г. сярод прадукцыі быў таксама сімвал Ганненскага кірмашу – сувенірны конік, зроблены pyкамi супрацоўнікаў аддзела бібліятэчнага маркетынгу.
Уклад у падрыхтоўку свята бібліятэчныя спецыялісты ўнеслi пры арганізацыі выставы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, фотавыставы, працуючы ў інфармацыйных кіёсках. На кірмашу традыцыйна ладзяцца літаратурныя старонкі: паэтычная гасцёуня “Збіpaю я краінy па радках...”, вечар паэзіі “Мая маленькая радзіма, што Зэльваю завецца”. У 2016 г. адбылася літаратурная сустрэча з Ул. Мазго, членам Саюза пісьменнікаў Беларусі, мясцовымі паэтамі i творцамі Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі: П. Сямінскім, Д. Радзівончыкам, Т. Мазур, I. Данік, В. Семяняка i інш.
Супрацоўнікі аддзела бібліятэчнага маркетынгу стараюцца сачыць за ўсімі дакументальнымі крыніцамі, дзе ідзе гаворка аб страчанай спадчыне. Адным словам выкарыстоўваюцца ўсе магчымасці, каб нашы веды пра Ганненскі кірмаш папаўняліся з кожным годам.

2018 год
Робак, А. Пофестивалим!: наши бренды / Алеся Робак // Праца. – 2018. – 25 красавіка. – С.1.
Стали известны даты проведения праздничных мероприятий, посвящённых 760-летию Зельвы, и “Ганненскага кірмашу”.
На заседании оргкомитета предварительными датами утверждены 24 и 25 августа. В первый день поселок отметит юбилей, во второй – встретит брендовый фестиваль. Впрочем, судя по общей концепции, мероприятия к 760-летию продлятся в течение всей недели и будут включать в себя встречи с известными земляками, различного плана выставки, концерты.
В сам день праздника зельвенцев порадуют плеядой артистов и исполнителей. Планируется пригласить Сашу Немо, кавер-группу «Огонек бэнд» и др. Среди эксклюзивных мероприятий – конкурс на лучшие стихотворение и песню о Зельве, районный пленэр-конкурс, пленэр молодых архитекторов, выставка робототехники и дронов.
Не менее насыщенной обещает быть программа «Ганненскага кірмашу». В целом формат фестиваля будет сохранен: творческие площадки, конкурсы, подворья сельхозорганизаций и учреждений Зельвенщины, катание на лошадях, торговля. В числе новинок – фестивали еды и уличных театров.
Традиционно подворьям зададут тематику. В этом году есть задумка показать на них многообразие национальностей, приезжавших на кирмаш.
– И в день празднования 760-летия Зельвы, и в день проведения «Ганнен-скага кірмашу» мы должны поднять историю региона. И для этого задействовать различные формы: музеи и выставки под открытым небом, театрализованные представления и др., – отметил председатель районного Совета депутатов Валентин Семеняко.
И у членов оргкомитета было немало идей: проведение конференции, выпуск монеты и марки «Ганненскі кірмаш», создание фотозоны для будущей истории и др.
Отдельно рассмотрели вопрос привлечения к фестивалю деловой инициативы. Как отметила председатель оргкомитета Нина Галыня, для бизнеса создадут максимально выгодные условия. Будет изучена и возможность организации частной торговли излишками сельхозпродукции.
Членам оргкомитета предстоит озаботиться воплощением задуманного в жизнь.
К рекламной компании празднования 760-летия Зельвы и Анненской ярмарки присоединилась сфера торговли // Праца. – 2018. – 2 чэрвеня. – С.2.
24 – 25 августа район будет праздновать 760-ю годовщину со дня основания городского посёлка и ежегодный Анненский кирмаш – организаторы готовят насыщенную развлекательную программу, не уступающую по масштабности предыдущим годам. В рекламную кампанию активно вливается сфера торговли.
Уже сегодня участок хлебопечения подготовил несколько видов изделий с фирменным декором и надписями. Печенье, кексы, пирожные со стигмой «760» уже можно найти на прилавках магазинов потребкооперации. Ближе к августу производство обещает расширить ассортимент запустить в торговую сеть еще больше изделий.
Магазины «Лакомка» и «Родны кут» украсили пироги-панно – своего рода реклама приближающихся праздников. Купить их нельзя, зато можно полюбоваться и… разогреть аппетит! Над дизайном и выпечкой изделий работали Мастер Анна Черницкая, пекарь Валентина Скиба и другие работники участка хлебопечения.
– Такая продукция послужит неплохим пиаром не только для массовых праздников, но и для нашего предприятия. Причем как для зельвенцев, так и для гостей района. Мы, в свою очередь, стремимся держать марку – обещаем, будет красиво и вкусно! – поручилась старший мастер Валентина Серко.

Цирк и не только: ганненскі кірмаш -2018 // Праца. – 2018. – 20 чэрвеня. – С.6.
Уличные артисты и циркачи со всей Беларуси порадуют зельвенцев во время Анненского кирмаша.
В день празднования Анненского кирмаша 70 уличных артистов театра и цирка со всей Беларуси преобразят Зельву до неузнаваемости. Такого вы ещё не видели!
Впервые акробаты, жонглёры и даже живые статуи выйдут на улицы посёлка. Каждый зритель найдёт представление на свой вкус. Театр «ШикараМара» перенесёт вас в Болливуд, для любителей белорусского колорита – мастер-классы по народным танцам и играм. Не останутся без внимания и дети. Артисты театра «Галактика» представят перфоманс «Планета сокровищ», в рамках которого в гости к детворе прилетят галактические волки.
Ждём!

Праздник в лицах: ганненскі кірмаш -2018 // Праца. – 2018. – 20 чэрвеня. – С.6.
Возможно, именно вы попали в объектив Альфреда Микуса и стали героем фотовыставки “Кирмаш в лицах”. Хотите проверить? Приходите на персональный вернисаж минского художника, который пройдёт в день проведения фестиваля 25 августа.
Альфред Микус хорошо известен не только в Беларуси, но и далеко за её пределами. На счету фотомастера десятки международных наград: золотые медали Международной федерации фотографического искусства, Международного Союза фотографов и других мировых фотосообществ. Альфред – единственный белорусский фотограф, который дважды упоминался в авторитетном американском справочнике «Who’s Who in Photography».
Объездив десятки стран, белорусский фотохудожник убедился: за интересными, во многом уникальными кадрами необязательно ехать далеко. Достаточно глубже узнать свою родину – культуру, древние традиции и обряды. В 2014 и 2017 годах Альфред Микус побывал на Анненском кирмаше. В результате появилась уникальная фотовыставка репортажных фото.
– Я попытался передать всю самобытность и аутентичность события, а главное искренние эмоции людей, – рассказал автор проекта.
Познакомиться с творчеством Альфреда Микуса можно будет и после праздника. Фотографии будут переданы в туристско-информационный пункт г.п.Зельва.

Опознавательные знаки: наши праздники // Праца. – 2018. – 23 чэрвеня. – С.1.
В канун знаковых для Зельвенщины дат – 760-летия городского посёлка и Анненского кирмаша – оргкомитетом разработан брендовый стикер.
За его внешний вид и содержательную форму взялись художники-оформители из отдела маркетинга районной библиотеки. Наклейка имеет формат А5. Лицевая сторона – матовая. Пока что стикер отпечатали тиражом в 600 экземпляров. Их расклеят по посёлку, на фирменную зельвенскую продукцию и, поговаривают, даже на транспорт! Что ж, пусть еще больше людей узнают о наших праздниках!

Бебех, Д. Сувениры своими руками / Диана Бебех // Праца. – 2018. – 14 ліпеня. – С.4.
Сувениры к юбилею Зельвы и Анненскому кирмашу-2018 изготавливают в центре социального обслуживания населения.
К предстоящим праздникам посетители отделения дневного пребывания для инвалидов центра социального обслуживания населения изготовили сувениры для зельвенцев и гостей посёлка.
Часть сувенирной продукции к юбилею Зельвы и Анненскому кирмашу, которые пройдут 24 и 25 августа соответственно, уже можно приобрести в «Универмаге». Лесовички, Домовички и корзинки из бумажной лозы украшают одну из торговых полок магазина. Приходите, выбирайте и приобретайте уникальные подарки ручной работы.
Живописные картины из кожи с использованием природных материалов, статуэтки лошадей из гипса, фоторамки и различные обереги – эти эксклюзивные поделки можно будет купить в дни празднования, а также оформить заказ на их изготовление в отделении. Порадуйте себя, друзей, близких необычным подарком.


Попко, Л. Почти Голливуд / Людмила Попко // Праца. – 2018. – 14 ліпеня. – С.4.
Почти Голливуд
Декоративное паннок юбилею посёлка создают работники РУП ЖКХ
Название нашего райцентра огромными буквами пропишут на склоне стадиона «Колос» при въезде в Зельву со стороны Слонима.
В длину надпись растянулась на І7 метров. Проезжающим по трассе Р99 трехметровые яркие буквы будут видны издалека.
Над гигантской композицией трудятся строители предприятия под руководством мастсра Степана Кобринца. Технологию, кстати, придумали сами. По словам специалиста, буквы монтируются на склоне крутизной около 45 градусов. Для каждой выкопали специальное углубление по 25 см. Контуры изготовили из металлопрофнля, которого потребовалось около 30 м.
Следующий этап – устройство основания букв из песчано-гравийной смеси. Чтобы придать композиции красочный вид, используют около 2 тонн декоративного щебня.
Знак станет визитной карточкой Зельвы и прекрасным украшением городского поселка.

Ничего себе заявочки! // Праца. – 2018. – 14 ліпеня. – С.4.
Самая нарядная повозка
Как известно, главным символом Анненского кирмаша, который пройдет в Зельве 25 августа 2018 года, является лошадь. Как уважить благородное животное? За счет оригинального оформления повозок и бричек! Чья будет нарядней? Это станет ясно в день ярмарки во время «дефиле» конных экипажей по улице Победы.
Для участия в конкурсе приглашаются сельскохозяйственные организации, сельсоветы и индивидуальные собственники. Важные условия! Извозчики украшают экипажи в соответствии с тематикой праздника, готовят театрализованное представление до 5 минут, музыкальное сопровождение не помешает. Жюри оценит творческий замысел, его реализацию и эстетику, наличие у участников костюмов либо их элементов, соответствующих тематике праздника, а также артистизм в презентации конной повозки зрителям.
Лучшее торговое место
В очередном конкурсе, который пройдет в рамках Анненского кирмаша, поучаствуют торговые организации и индивидуальные продавцы. Что нужно? Соблюдая единый стиль праздника, оформить торговое место таким образом, чтобы это было нестандартно, ярко и красочно. Члены жюри оценят разнообразие ассортимента, а также умение привлечь покупателей и культуру обслуживания.
Для участия в конкурсе необходимо до 20 августа предоставить заявку в оргкомитет по адресу: г.п. Зельва, ул. Советская, 34.
Лучшая кирмашовая площадка
Стать частью огромного базара предлагается абсолютно всем организациям и учреждениям поселка. Главное – соответствовать единому стилю праздника! Но при этом показать нестандартное решение в оформлении своих площадок, «приправив» их яркими и красочными элементами.

Дунец, А. Гостям и карты в руки / Анастасия Дунец // Праца. – 2018. – 18 ліпеня. – С.1.
Гостевую и туристическую карты предложат приобрести участникам Анненского кирмаша, который отпразднуем 25 августа 2018 года.
Узнать о туристическом потенциале Зельвенщины гости брендового мероприятия смогут с помошью туристической карты района, где будут отмечены 28 уникальных объектов: памятники архитектуры, археологии, природы, агроусадьбы и т.д.
– Глядя на подобный мини-гид, отдыхающие смогут понять, насколько прекрасен наш край, и обязательно вернутся, – уверена главный специалист райисполкома Наталья Господарик.
Гостевая карта поможет не потеряться в инфраструктуре Анненского кирмаша и быстро найти, например, зону фудкорта, тематические подворья, площадку рыцарей, а также другие объекты.
Обладателям бумажного «навигатора» предложат заполнить специальный отрывной вкладыш, где нужно будет указать имя, фамилию, а также адрес электронной почты.
– Такая мини-анкета позволит поддерживать обратную связь с гостями, – пояснила Наталья Александровна. – На следующую ярмарку участник получит личное приглашение-оповещение.
Кроме этого, вкладыш поможет подсчитать приблизительное количество гостей. В прошлом году Анненский кирмаш посетили около 4000 человек.

Дунец, А. МЕСТная распродажа / Анастасия Дунец // Праца. – 2018. – 21 ліпеня. – С.3.
Впервые в этом году на Анненском кирмаше и юбилее поселка будет применен дифференцированный тариф для представителей торговли
В два раза меньше заплатят в этом году организации и индивидуальные предприниматели за размещение торговых объектов на юбилее поселка и Анненском кирмаше. Напомним, праздники пройдут 24 и 25 августа соответственно.
Два дня и один налог в размере 20 рублей. Это пропускной тариф для тех, кто хочет реализовывать свою продукцию во время празднеств.
– Мы приглашаем производителей со всей Беларуси: мясокомбинаты, хлебозаводы, обувные фабрики «Марко» и «Неман», ЗАО «Атлант», ОАО «Беллакт» и др., – рассказала заместитель председателя райисполкома Нина Галыня. – Будем надеяться, уменьшение дифференцированной ставки сыграет свою роль, и иногородних предприятий приедет больше.
Для палаток с посадочными местами тариф выше – 40 рублей. Заявки на торговлю нужно присылать на электронную почту zelva-ekon@tut.by. Тел. для справок: 2-59-03 или 2-52-15.
Физические лица смогут продавать изделия собственного производства бесплатно. В специально отведённой для этого зоне – фуд-корте. Заявки можно выслать до 10 августа на адрес haspadaryk@bk.ru.
Зельвенский филиал Гродненского облпотребобщества представит разнообразную линейку товаров. К слову, разместятся местные кооператоры в обновлённых домиках. Около
10 торговых точек с посадочными местами будут работать во время празднования.

Фуд-корт зовёт! На кирмаш // Праца. – 2018. – 21 ліпеня. – С.1.
25 августа, во время празднования Анненского кирмаша-2018, на центральной площади посёлка будет работать фуд-корт.
Аутентичная белорусская кухня, литовские лакомства и даже улитки… Всё это смогут попробовать зельвенцы и гости посёлка. Найти зону фуд-корта будет просто: по именному баннеру «Гатуем сваё».
Подобная практика для ярмарки не в новинку. Год назад владельцы зельвенских агроусадеб «Дорогобушка», «Сад моей мечты» и «Верес», а также представители Князевской СШ угощали участников ярмарки.
На этот раз количество торговых мест на фуд-корте значительно увеличится. Приглашены гости из Минской, Брестской, Гродненской областей, а также представители из Литвы.
Любители региональной кухни найдут, чем подкрепиться: ароматный хлеб и сдоба от Волковысской агроэкоусадьбы «Ольхово», самобытные блюда национальной кухни Зельвенского района, а для настоящих гурманов – вино-градные улитки.
К слову, реализовывать продукцию собственного приготовления в зоне фуд-корта сможет каждый желающий.
Вход в зону фуд-корта свободный. Стоимость угощений владелец торговой зоны определит сам. Приходите. Будет очень вкусно!

Попко, Л. Не товар – а сущий клад / Людмила Попко // Праца. – 2018. – 4 жніўня. – С.9.
25 августа, во время Анненского кирмаша, в центральном сквере развернется Город мастеров.
Ремесленинки и рукодельницы представят свои изделия ручной работы. В одной из палаток можно будет найти сувенирную продукцию, созданную посетителями отделення дневного пребывання для инвалндов.
Славянские куклы-обереги, домовики, денежные мешочки, панно... «Производить» всё это молодым людям не в новинку.
Эффектно смотрятся картины, выполненные в технике художественной росписи по коже, с символикой праздника, юбилея посёлка, зельвенских пейзажей. Настоящий эксклюзив – сувенирные бутылки, игрушки под названием «Соня» в комплекте с набором успокаивающих трав.
Члены районной организации ОО «БелОИ» надеются, что ни один турист, заглянувший в их палатку, не уедет без памятных подковок, лошадок, ваз и шкатулок.
Много интересных сюрпризов подготовлено и для беспроигрышной лотереи.

Дунец, А. В меню – рыбалка и не только / Анастасия Дунец // Праца. – 2018. – 18 жніўня. – С.3.
«Заморить червячка» в прямом и переносном смысле смогут участники районного турнира по лову рыбы летней удочкой «Рыболовы», который состоится в день празднования юбилея посёлка.
24 августа в 8:00 на водохранилище приглашаются как любители, так и профессионалы рыболовного дела. Состав команды – два человека. Дабы не заскучать (удить рыбу придётся три часа), приходите на соревнования с
группой поддержкп. И не забудьте рабочий инвентарь: лов разрешён с помощью одной удочкн н крючка. Внд н количество «заморенных червячков» (наживки) участники вправе выбирать сами.
После рыболовного марафона команды вместе с группами поддержки отправятся не праздновать победу, а кашеварить. На приготовление изысков отведут три часа. Необходимым кухонным реквизитом и продуктами участники должны обеспечить себя сами. К слову, можно использовать пойманный на турнире улов.
Подведение итогов соревнований и конкурса на лучшее блюдо нз рыбы состоится в 18:00 на улице Академика Жебрака (возле РУП бытового обслуживания). Именно здесь жюри оценит вкусовые качества, оригинальность оформления и презентацию блюд.
Для участия в соревнованих присылайте заявки на адрес электронной почты haspadaryk@bk.ru или на факс 2-45-51 не позднес 22 августа.

Тарасевіч, В. Кірмаш:верш / Валянціна Тарасевіч // Праца. – 2018. – 18 жніўня. – С.3.
Абапал гасцінца на золкім світанку
У такт адбіваюць паклон каласы.
Скрозь шэры туман
у адзіным напрамку
Кіруюць падводы. Чуваць галасы.

У Зэльве кірмаш сустракае гасцінна,
Туды і кіруюць з таварам купцы.
Сапега выходзіць са світаю чынна,
І князя загад абвяшчаюнь хлапцы.

Купляць-прадаваць люд дазвол цяпер мае.
Агортвае гоман – замежны і наш.
Тавар у купцоў паступова знікае;
Таргуюцца бойка – на тое й кірмаш!

Мужчыны дасціпна глядзяць, выбіраюць,
Бо кожны гандляр так свой хваліць тавар!
Кабеты хусцінкі сабе прымяраюць,
Каб шчодрай рукой заплаціў гаспадар.

Шчаслівы гандляр пералічвае грошы.
Са звонам манеты ссыпае ў суму.
I рад гаспадар – дужа конік харошы
Так выгадна сёння дастаўся яму.

Павольна мастак аглядае абшары,
Ён піша штогод кірмашовы пейзаж.
А людзі са шчырай усмешкай на твары
На ўсе галасы славяць Зэльву, кірмаш.

Тут людзі сябе адчуваюць шчасліва,
Бо кожны знайшоў штось сабе па душы.
I дзень праляцеў на здзіўленне імкліва –
На час не глядзяць на такім кірмашы!

Паволі ў мястэчку сціхае гаворка,
У змроку начным людзі едуць дамоў.
I хтосьці заўважыў, як падала зорка,
Жаданне сказаў:
“Хай кірмаш будзе зноў!”.

К Анненскому кирмашу посетители отделения для инвалидов готовят оригинальные сувениры // Праца. – 2018. – 7 жніўня. – С.2.
25 августа, во время празднования Анненского кирмаша, в центральном сквере развернется Город мастеров. Ремесленники и рукодельницы представят свои уникальные изделия ручной работы. В одной из палаток можно будет найти сувенирную продукцию, созданную посетителями отделения дневного пребывания для инвалидов.
Славянские куклы-обереги, домовики, денежные мешочки, панно… «Производить» всё это молодым людям не в новинку: в прошлом году их оригинальные поделки расходились за руками. Ребята признаются, что к изготовлению новой продукции приступили сразу же, под горячими впечатлениями от кирмаша. И уже есть чем удивить гостей.
Эффектно смотрятся картины, выполненные в технике художественной росписи по коже, с символикой праздника, юбилея посёлка, зельвенских пейзажей. Настоящий эксклюзив – сувенирные бутылки, игрушки под названием «Соня» в комплекте с набором успокаивающих трав.
Члены районной организации ОО «БелОИ» надеются, что ни один турист, заглянувший в их палатку, не уедет без памятных подковок, лошадок, ваз и шкатулок.
Сюрпризом для гостей станет беспроигрышная лотерея, для проведения которой уже подготовлен ряд интересных призов.

Весточка с фирменной эмблемой // Праца. – 2018. – 11 жніўня. – С.2.
Доставить весточку друзьям, родным и близким теперь можно будет в фирменных конвертах.
Привлекательный дизайн конверта с логотипом главного бренда Зельвенщины – Анненского кирмаша – не только порадует ваших адресатов, но и, возможно, привлечет их внимание к торжеству.
Ищите сувенирную продукцию в торговых рядах 24 и 25 августа. Пусть ваши новости будут с зельвенской изюминкой!

Буффонаду? Надо! // Праца. – 2018. – 15 жніўня. – С.4.
Веселых великанов, циркачей, акробатов, живых статуй и многое другое представят на Анненском кирмаше в Зельве
В день празднования Анненского кирмаша Зельва превратится в настоящую театральную сцену. 63 артиста из Минска, Витебска, Могилёва и Кобрина придадут ярмарке сатирическое настроение в манере слэпстик – утрированной комической манере актерской игры.
Начнем с вершин. А точнее с «Веселых великанов» на ходулях, которые приедут из Могилёва. Вместе с ними на центральных улицах выступят «Романтики» – циркачи из Минска, а также кобринские акробаты – коллектив «Веснушки». Из оригинальных жанров – «живая статуя». Вы их сразу узнаете – Серебряного Джейсона, Ковбоя Сильвера и Золотую Жасмин.
И, наконец, главное выступление театров «Кірмашовая буфанада» состоится в 18:00 на площади. Так что не забудьте зарядить ваши фотоаппараты! Будет много зрелищ!

Музей под открытым небом // Праца. – 2018. – 15 жніўня. – С.4.
Именно так называется экспозиция, которую посвятят юбилею посёлка и Анненскому кирмашу. Накануне праздников – 760-летия Зельвы и Анненского кирмаша – районная библиотека ведет поиски тематических экспонатов для экспозиции.
– Эта выставка – своеобразная история Зельвы и Анненского кирмаша. Здесь будут представлены меха, ткани, одежда, посуда, орудия труда – вещи, которые использовались в повседневном быту у крестьян. Что касается ярмарки, покажем «товар» с кирмашей разных лет: тематические декоративные панно, хомуты, седла и так далее, – рассказывает Валентина Панасик, заведующая отделом комплектования, обработки и организации единого фонда.
А пока поиски редких вещиц продолжаются. На руку сыграло сотрудничество со школьными музеями, которые не прочь дать взаймы некоторые оригиналы. Но, по словам работников библиотеки, древние (а потому и уникальные) экспонаты находятся, как правило, на селе – в закромах у старожилов. С «хранителями истории» связываются работники местных учреждений культуры.
– Из самого редкого, что нам уже удалось найти, – старинные утюги на углях, деревянные ваза и молоток, а также миниатюрный переносной «ліхтарык». Вероятнее всего, предметы относятся к периоду конца ХVIII – начала ХIХ веков. Хотя почти таким же молотком, как у нас, согласно энциклопедии, пользовались в ХVI столетии, – припоминает специалист.

Зельвенский Камелот // Праца. – 2018. – 15 жніўня. – С.4.
Кто из нас не мечтал очутиться в эпохе Средневековья, как в книгах у Вальтера Скотта или Мигеля де Сервантеса? Каменные замки, томные леди и готовые пойти на всё ради них отважные рыцари… Очутиться ненадолго, разумеется. Четырех часов вполне достаточно! Настоящее рыцарское шоу во время празднования Анненского кирмаша представит рыцарский клуб «Гивойт».
О «Гивойте»
Гивойтами в языческой Беларуси и Литве называли ужей. Змеи являлись символами священной силы и таинственной мудрости.
Целых 10 лет клуб исторической реконструкции «Гивойт» занимается возрождением материальной и духовной культуры Великого княжества Литовского XIV-XVI веков. В том числе и воссозданием доспехов, костюмов, предметов быта.
Рыцари выступали на инаугурации Президента Республики Беларусь, торжественных парадах, посвящённых 3 июля, встречах важных делегаций в Мирском замке и Несвижском дворце. Не обходит стороной и небольшие белорусские города.
Что в сценарии?
– Рыцарское шоу стало традиционным для Анненского кирмаша. Как и прежде, оно состоится в парковой зоне, начало в 14:00, – рассказывает Галина Романчук, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи. – Здесь рыцари разобьют «средневековый лагерь». Гостей праздника ожидает зрелищный конный турнир на пиках. Предусмотрены состязания и для зрителей – стрельба из лука и метание копья, шотландское перетягивание каната. Здесь же можно обучиться средневековым танцам или сфотографироваться на память в тематических фотозонах. Это далеко не вся программа! Пока не будем раскрывать карты.

Все торговые пути ведут в Зельву… // Праца. – 2018. – 15 жніўня. – С.1.
А если быть точнее – на Анненский кирмаш. 25 августа райцентр преобразится до неузнаваемости. Здесь соберутся купцы и торговцы со всей Беларуси.
Традиционно торговля развернётся на улицах Парковой, Советской и Академика Жебрака. Товары на любой вкус, цвеи и и размер: от ароматной выпечки до спортивных сумок и рюкзаков.
– Заявки об участии в ярмарке подтвердили более 40 предприятий и организаций. Это значительно больше, чем в прошлом году. К слову, желающие могут присылать заявки на электронную почту zelva-ekon@tut.by до 20 августа, - отметила главный специалист отдела экономики райисполкома Мирослава Рудая.
Среди постоянных продавцов – ОАО “Слонимский мясокомбинат”, индивидуальные предприниматели со сладкими лакомствами (сахарная вата, поп-корн, вафли), а также производители местной продукции. На Анненском кирмаше будут работать 9 торговых объектов Зельвенского филиала облпотребобщества. Здесь найдутся продовольственные и непродовольственные товары, в том числе собственного производства. Кроме этого филиал и ЦСОН будут реализовывать сувенирную продукцию.
Не останется в стороне от ярмарки и РУП бытового обслуживания. На подворке предприятия можно будет не только купить трикотажные изделия, постельные принадлежности, но и сделать заказ на индивидуальный пошив Пару часов – и льняная мужская рубашка или женское платье готовы. Говорят, подобные костюмы носили славяне в XVIII веке.
Жители и гости посёлка также смогут приобрести детский, женский и бельевой трикотаж от «Свитанка», «Купалинки», «Браво», «Далиса Стиль». Продавцы приедут из Минска, Витебска, Могилёва и других городов Беларуси.
Для настоящих гурманов – приправы и чаи собственного производства, изготовленные на экоферме в Свислочском районе. В общем, выбрать будет из чего.

Сергей, Е. Чьи песни войдут в плейлист праздника? /Екатерина Сергей // Праца. – 2018. – 17 жніўня. – С.2.
Совсем скоро Зельва отметит 760-летний юбилей и Анненский кирмаш 2018. Кто из музыкантов выступит на главном уик-энде этого лета?
ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
Группа «ByCity»
Это сильный вокал трех обворожительных солисток, многоуровневая аранжировка и зажигательные танцы. Коллектив гастролирует не только по Беларуси, но и по Германии, Польше, Литве, Латвии, России и даже Китаю. За 9 лет трио выпустило 3 альбома, дало более тысячи концертов. В репертуаре у группы около 200 разноплановых песен: авторские песни, дискотека 70-90-х гг., гражданские и патриотические песни. Всё это – только живой звук!
Кавер-группа «Огонек Бэнд»
В репертуаре у белорусских парней около 150 отечественных и зарубежных хитов – от Элджея и IOWA до Linkin Park и Kiss. В арсенале – гитары, саксофон и труба. Из опыта – более 500 выступлений! Судя по роликам с YouTube, парни любят (и умеют) «троллить» исполнителей оригиналов. Но самое главное они действительно умеют зажигать!
СУББОТА, 25 АВГУСТА
Ансамбль «Батька Атаман»
Засланные казачки? Разве что с миссией завоевать любовь зельвенцев! А у них в этом большой опыт – коллективу в будущем году исполнится 10 лет. Семь профессиональных артистов одинаково искусно владеют и шашкой, и народным казачьим танцем, и хоровым пением, и музыкальным инструментом. Играй, гармонь… баян, гитара, балалайка и контрабас!
Струнный квартет «Astorio»
Классический состав – 2 скрипки, альт и виолончель – представляют выпускники Академии музыки. Как заявляют артисты, они не просто единомышленники в музыке – они друзья, которые объединились для воплощения творческих идей. У «Astorio» большой опыт концертной деятельности, теле- и радиовыступлений, записи музыки к клипам и кинофильмам. В репертуаре квартета – популярная классика, известные саундтреки, европейская, американская, русская музыка – разных эпох и направлений, белорусские национальные песни и т.д.
Саша Немо
Имя молодого певца у многих на слуху. Но не многие знают, что Александр Ефимик – это его настоящее имя – не только исполнитель, но еще и композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер. За время сольной карьеры артист издал 5 альбомов, снялся в 8 клипах, дал бесчисленное количество концертов. Кроме того, высокий КПД Саши Немо зафиксирован в книге рекордов Евразии – артисту вместе с его командой удалось за 35 дней дать 35 полноценных сольных концертов в 35 городах!
Театр танца «Фантазия»
«Всех нас объединяет безграничная любовь к искусству и верность одному из его составляющих – танцу» – позиционируют себя артисты. Их более 20 человек – профессиональных танцоров и гимнастов балетной группы, вокальных солистов, артистов оригинальных сценических жанров. Романтичный Париж, экзотическая Индия, древний Египет, бразильский карнавал – они могут перенести вас в любые места и эпохи! Сопровождают работу коллектива опытные художники по костюмам, звукорежиссеры и светооператоры. Сегодня театр гастролирует не только по Беларуси, но и Западной Европе.
Арт-группа «Беларусы»
Бархатные басы, непоколебимость баритонов и блеск трёх теноров покорили сердца многих меломанов. Арт-группа «Беларусы» была создана в 2005 году – молодой дирижёр Концертного хора Федерации профсоюзов Беларуси Валерий Шмат отобрал из состава своего профессионального мужского хора 12 человек для нового эстрадного проекта. Правда, сегодня коллектив выступает в составе 5 человек. И тем не менее «Беларусам» удалось обрести статус группы с широким репертуаром и разношерстной зрительской аудиторией. Причем как на Родине, так и за рубежом.

Дунец, А. ТОП-5 блюд, которые можно будет попробовать на фуд-корте / Анастасия Дунец // Праца. – 2018. – 24 жніўня. – С.2.
Уже завтра жители и гости посёлка встретят главное брендовое мероприятие Зельвенщины – Анненский кирмаш. Как вы уже знаете, организаторы готовят яркую, насыщенную и вкусную программу. Во время кирмаша напротив здания предприятия бытового обслуживания будет работать фуд-корт. Мы выбрали ТОП-5 блюд, которые стоит попробовать в гастрономической зоне.
1. Виноградные улитки. Французскими изысками гостей и жителей посёлка угостят владельцы первой в Беларуси улиточной фермы «RATOV». По их мнению, вкус выращенных в неволе моллюсков, значительно отличается от диких. «Они более нежные и мягкие», – уверяет Виктория Рабкова.
Улитки «вскормлены» по французской технологии, а приготовлены по рецепту, разработанному предприимчивой семьёй Рабковых. Они, как истинные бизнесмены, раскрывать секреты не спешат. Говорят только, что «во французских ресторанах такого не подают».
Почему нужно попробовать? Это ведь настоящая экзотика!
2. Козий сыр. Съешьте и не пожалеете: это настоящий кладезь витаминов. Значительная концентрация кальция, отсутствие холестерина. Спасение для тех, кто не переносит лактозу. Медики рекомендуют продукт всем без исключения. На фуд-корте презентуют несколько разновидностей сыра: с зеленью, приправами и другими добавками. Вкусно и полезно.
Кстати, рецепты белкового продукта были известны ещё в ХVIII веке. Сыр делали из коровьего, овечьего, козьего и даже кобыльего молока.
3. Суп из помидор. Хозяин агроусадьбы «Ольхово» (Волковысский район) такое блюдо выбрал не случайно. Говорит, угощение проверено и одобрено земляками. Оно стало одним из лучших на местном конкурсе блюд белорусской национальной кухни. Главный ингредиент, как вы уже поняли, – томат. Кроме этого – рис, уникальные приправы и другие составляющие, раскрывать которые Евгений Красновский не спешит. «Приходите и пробуйте. Вам понравится!» – уверяет кулинар.
4. Смалец для тех, кто не считает калорий. Ломоть свежего хлеба с густо намазанным топлёным салом, зелёный лук и солёный огурец. «Всё вкусное – просто», – уверен торговец из Брестской области Сергей Бартош. Он угостит зельвенцев и гостей посёлка свежеприготовленным смальцем. Вкус незатейливого в приготовлении блюда знаком мужчине с детства. «Мама баловала любимым лакомством. Помню, как вытапливала жир на сковороде, добавляла лук, укроп и даже яблоко». Что тут сказать: сытно, вкусно и калорийно.
5. Зелёные коктейли от владельца местной агроусадьбы «Сад моей мечты». Владимир Жидок приготовит витаминный напиток из фруктов и овощей последнего урожая. Кроме этого, проведёт мастер-классы по приготовлению коктейлей. Натуральность продукта зашкаливает. Приходите и выпейте свой глоток здоровья!

Сергей, Е. Анненская ярмарка–2018. От “А” до “Я” / Екатерина Сергей // Праца. – 2018. – 24 жніўня. – С.4.
Анна. Одна из версий гласит, что история ярмарки начинается с 1501 года. Тогда право на ее проведение получила вдова бывшего хозяина местечка Анна Уласевич. Название ярмарке дали, вероятно, в честь этой женщины. А вот вторая теория гласит, что Анненская ярмарка называется так оттого, что начиналась в день святой Анны, 25 июля, и длилась целый месяц.
Батька Атаман – это народный вокально-хореографический ансамбль, который приедет к нам из Минска. Семь профессиональных артистов одинаково искусно владеют и шашкой, и народным казачьим танцем, и хоровым пением, и музыкальными инструментами.
Віват, кірмаш! Театрализованное представление, с которого, собственно, и начнется праздник. Артисты, облачившись в национальные костюмы, перенесут зрителей в эпоху XVIII века. Но без фанатизма. Торжественности мероприятию добавят поздравления от руководства района.
Гивойт. Именно так называется рыцарский клуб, который выступает в рамках кирмаша уже во второй раз. 10 лет клуб исторической реконструкции занимается возрождением материальной и духовной культуры ВКЛ XIV-XVI веков. Рыцари выступали на инаугурации Президента Республики Беларусь, торжественных парадах, встречах важных делегаций в Мирском замке и Несвижском дворце и т.д. Зельвенцев же удивят конным рыцарским турниром и опасными трюками!
Дожинки-2018. В последние годы главный праздник хлеборобов стал неотъемлемой частью Анненского кирмаша. Передовиков жатвы чествуют ценными наградами, денежными премиями и обилием оваций.
Ежегодный формат. В 1720 году документ на проведение ярмарки получил Антоний Казимир Сапега, владевший в то время Зельвой. Это было выгодно, ведь тогда местечко находилось на пересечении торговых путей. После восстания 1830-1831 годов у Сапегов отняли Деречин и Зельву. И ярмарка стала угасать. Ее проводили до начала ХХ века. Восстановить кирмаш удалось в 2001 году. В 2010-м проект был поддержан Программой развития ООН. Традиция возрождена. Хоть и не в таком масштабном, как раньше, ключе.
Жюри. Пока вы будете пребывать в ярмарочном кураже, независимые судьи оценят конкурсантов, которые его сотворили. Тематические подворья, торговые места, повозки – лучшие идейные решения получат ценные призы!
Зельвянка – река, с которой всё начиналось. Можете себе представить, что буквально 200 лет назад Зельвянка была судоходной рекой? Приток Немана доставлял в Зельву купцов из самых отдаленных уголков Европы.
Инсталляции. Стилизованная аптека, «лаўка футраў», галантерея… Кирмашовое настроение зельвенцы воссоздают общими усилиями. Второй год подряд в ярмарке поучаствуют учреждения и организации поселка.
Каратэ. И мы им откровенно хвастаемся. Почему бы и… да! Зельвенский спортивный клуб каратэ «Фудосин» известен далеко за пределами Беларуси. Не раз его воспитанники привозили «золото» с чемпионатов мира! Ещё не знакомы с ними? Приходите на ярмарку!
Лошади. Когда-то на Анненском кирмаше их продавали тысячами! Так символ ярмарки перекочевал на официальный герб Зельвенщины. Черный конь олицетворяет силу и стремление к победе. Что касается остальных элементов геральдического знака, открытые ворота обозначают щедрость и гостеприимство, а красная крыша – достаток и единение людей.
Музей под открытым небом «Скарбніца» приглашает гостей праздника. Выставочная экспозиция выдержана в двух перекликающихся темах – кирмаш и юбилей поселка. Большинство экспонатов – предметы повседневного быта крестьян конца XVIII – начала XIX веков.
Народные мастера. Ими в особенности славится зельвенский край. Тематические подворья соберут мастеров из районных домов ремесел. Пройдут обучающие мастер-классы по гончарному делу, плетению из лозы, соломы. P.S.: За приглянувшийся сувенир можно на месте поторговаться с рукодельцами.
Ого-го какой концерт подарит зельвенцам творческий коллектив из Латвии. Приходите посмотреть побратимов!
Пенно-лазерным шоу завершится Анненский кирмаш. В районном центре культуры и народного творчества состоятся жаркие танцы – музыку с собою привезут ди-джеи Гродненщины.
Репертуар струнного квартета «Astorio», что выступит на главной сцене кирмаша, включает популярную классику, саундтреки, музыку разных эпох и народов, белорусские национальные песни и т.д.
Саша Немо. Имя эстрадного певца у многих на слуху. За время сольной карьеры артист издал 5 альбомов, снялся в 8 клипах, дал бесчисленное количество концертов.
Театр танца «Фантазия» – это профессиональные танцоры и гимнасты балетной группы, вокальные солисты, артисты оригинальных сценических жанров. Сопровождают работу коллектива опытные художники по костюмам, звукорежиссеры и светооператоры. Театр гастролирует не только по Западной Европе, но и по… Западной Беларуси.
Улиток приготовят Владимир и Виктория Рабковы, владельцы фермерского хозяйства «RATOV», которые уже около пяти лет разводят виноградных улиток. Рискнёте попробовать диетический деликатес? Тогда посетите зону фуд-корта. О ней – читаем ниже.
Фуд-корт. Блюда аутентичной белорусской кухни смогут попробовать зельвенцы и гости посёлка. Найти зону фуд-корта будет просто: по именному баннеру «Гатуем сваё». В этом году количество торговых мест значительно увеличится. Приглашены гости из Минской, Брестской, Гродненской областей.
Хозяйства Зельвенщины традиционно представят инсталляции, стилизованные под сельские подворья. Здесь же будут торговать своей натуральной фирменной продукцией.
Целых 16 часов будут длиться мероприятия, организованные в рамках Анненского кирмаша!
Чердак, крыша, балкон – занимайте места поудобнее. Около полуночи гостей праздника ожидает фейерверк!
Шмат Валерий – в 2005 году молодой дирижёр концертного хора Федерации профсоюзов Беларуси отобрал несколько вокалистов из состава своего профессионального мужского хора. Так появилась арт-группа «Беларусы», которая сегодня выступает в составе 5 человек. Оценим творчество вместе?!
Щёлкнул ли вас на Анненском кирмаше в 2014 и 2017 годах топовый белорусский фотограф Альфред Микус? Обязательно приходите посмотреть! Фотовыставка репортажных фото будет действовать в центральном сквере на протяжении всего дня.
Эх, прокачу! – будут зазывать на улице Победы. Здесь пройдут катания на конных бричках и повозках.
Юбилейные 760 лет отмечает Зельва накануне кирмаша. Таким образом в этом году оргкомитет объединил две даты в большой праздничный уик-энд.
Я пойду на праздник. А вы?

Дунец, А. Особенности национальных подворий / Анастасия Дунец // Праца. – 2018. – 29 жніўня. – С.5.
Восточное, польское и даже еврейское подворья презентовали сельскохозяйственные организации района совместно с сельсоветами на Анненском кирмаше. Жители и гости посёлка смогли познакомиться с культурой, бытом, кухней и традициями различных народностей. Кроме этого – приобрести продукцию, выращенную в хозяйствах.
Украинское гостеприимство
На подворье СПК «Сынковичи» гостей встречают украинским «Вітаю». Ряженый глава семейства в красных шароварах и национальной рубахе приглашает прогуляться по стилизованной зоне.
Посмотреть есть на что: палатка для влюблённых из соломы, колодец-журавель, самогонный аппарат и даже живой персонаж – пёс Баксик. Из года в год он встречает гостей Анненского кирмаша.
– Все мы славяне – гостеприимный народ. В этом году хозяйство решило продемонстрировать украинский быт, культуру и кухню, – пояснил Николай Букатый.
Налистники, вареники, солянка, грибы… Ну, и конечно же, горилка c cалом. Столы от угощений ломились.
Украинский гопак и казачок никто не отменял. Многие пустились в пляс.
«Ай да ну да най!»
Неподалёку разместились шумные цыгане. Хорошо известный мотив: «Ай да ну да най» останавливал прохожих. На Голынковском подворье гостей встречали обворожительные цыганочки. Яркие шёлковые блузы, юбки в пол и пронзительный взгляд – всё это притягивало, как магнит. Рядом – торговые ряды, где можно было и поторговаться, и продукцию хозяйства приобрести.
Восток дело тонкое
На восточном дворе, который обустроили Зельвенский сельсовет совместно с КСУП “Бородичи”, от предлагаемого культурного изобилия глаза разбегаются. Посмотришь направо – стилизованные фотозоны, налево – торговые ряды со свежими овощами и фруктами, а в центре – незабываемое представление. Шамаханские красавицы «извиваются» вокруг «господина», роль которого исполнил Пётр Земба. И это далеко не вся программа.
Жемчужиной подворья стала выставка Ирины Латош. Всего год назад гродненка увлеклась декоративно-прикладным искусством и уже выставляет работы в Бобруйске, Гродно и даже Санкт-Петербурге. По всей видимости, картины из натуральной кожи и декорированные бутылки нравятся покупателям. Да и гостям Анненского кирмаша они пришлись по вкусу.
На польский манер
С польской культурой участников празднества знакомили жители агрогородка Князево. Не успел зайти на подворье, как тебя угощают квасом собственного производства. Выпил, отдохнул – и в пляс. Здесь учили танцевать падеспань, полонез и мазурку. Тут же – выставка работ местных ремесленников. Картины Валентины Дереченик – вышивка крестом – не остались без внимания.
Гостям – шалом!
О тонкостях еврейского быта гости смогли узнать на подворье каролинского хозяйства. Народные танцы, блюда аутентичной кухни и фотогалерея еврейских мудрецов. Неподалёку – выставка слонимского ремесленника Галины Коломиец. Она продавала самодельные украшения, пряники необычной формы и каравай. На приготовление трёхъярусного красавца понадобилось двое суток. Более 60 цветов украшали изделие.
Вiтала Сiнявокая
А как же белорусы? И они там были. Филиал «Доброселецкий» подготовил несколько экспозиций. Об истоках белорусского быта наглядно рассказала выставка. Здесь и устройства для вычёсывания льна, стирки белья и даже лапти. Не обошлось без рушников и соломенных кукол. Одним словом, на подворье можно поближе познакомиться с нашей культурой.
Как вы поняли, определить лучшее подворье было непросто. Жюри учитывало оформление зон, качество культурно-развлекательной программы и наличие торговых рядов. В итоге первое место у восточного двора, вторыми стали голынковские цыгане, на третьем месте – “поляки”. Специальным поощрительным призом отмечено еврейское гостеприимство.

Бывай, кірмаш! // Праца. 2018. – 29 жніўня. – С.4.
Ярмарочные традиции XVIII века возрождают на Зельвенщине. Вслед за празднованием 760-летия городского посёлка жители и гости Зельвы отгуляли Анненский кирмаш.
Ежегодно праздник собирает ремесленников, торговцев и артистов со всей Беларуси.
Как всегда, ярмарка стартовала ярким театрализованным представлением. Гостей праздника поприветствовал князь Сапега с супругой, организовавшие около трехсот лет тому назад Анненский кирмаш – в те времена один из самых масштабных в Европе. По главной площади шествовали колонны танцоров в национальных костюмах, в цветных юбках кружились цыганочки, с высоты зрителей веселили циркачи на ходулях.
«ХЛЕБНЫЙ» ПРАЗДНИК
Театрализованное действо завершилось, но кулисы опускать рано – на сцену пригласили победителей уборочной кампании 2018 года. На празднике «Дожинкики» подвели итоги районного соревнования, чествовали лучших аграриев.
С успешным окончанием жатвы зельвенцев поздравил председатель райисполкома Денис Ольшевскний. Денис Алсксандрович отметил, что Зельвенщине есть кем гордиться: в нынешнюю страду достойные результаты показали многие комбайнеры, механизаторы, водители, работники зерносушильных комплексов. Лучшим нз лучших глава района вручил ІІочетные грамоты райисполкома и денежные премии. А так-же назвал хозяйства, ставшие победителями районного соревнования:
1 место – СПК«Сынковичи», получивший валовой сбор зсрна 10253 тонны при урожайности 40 ц/га;
2 место – госпредприятие «Бородичи», получнвшее валовой сбор зерна 5812 тонн при урожайности 35,5 ц/га;
3 место – филиал «Князево», получивший валовой сбор зерна 8878 тонн при урожайности 37 ц/га.
Эстафету награждения принял председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненской облисполкома Валерий Хелский. Он наградил Благодарственным письмом председателя Гродненского областного Совета депутатов за системную работу по благоустройству и наведению порядка на территории сельсовета председателя СПК «Сынковичи» Дмитрия Дешко и директора госпредприятия «Голынка» Владимира Юча.
Первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Евгений Грецкий продолжил чествование передовиков жатвы-2018. К поздравлениям присоединились депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Алла Сопикова, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Александр Жук и председатель райкома Александр Предко, а также представители других общественных объединений.
Таким образом, благодарность хлеборобам оказалась такой же весомой, как собранный ими хлеб нового урожая.
ХОРОШО НАРОДНОЕ РЕМЕСЛО
Центральную часгь городского поселка разделили на тематические зоны – выставочную, ремесленную, торговую, гасгрономическую, театральную, историческую и другие.
На ремесленной площадке развернулась оживленная торговля. На кирмаш съехались не только местные мастера. Продукцию ручной работы представляли умельцы из Минска, Гродно, Слонима, Волковыска, ІЦучина, Берестовицы... География участников впечатляет. Впрочем, как и ассортимент товаров. На любой вкус! Купить можно было игрушкн, вязаные вещи, изделия из кожи, дерева, глины, украшения, картины. Между торговых рядов никто не проходил мимо. Хотя бы потому, что ремесленники проводи- ли мастер-классы. Где еще, как не на ярмарке, можно было увидеть кующего монеты кузнеца, изготовление нитей из пряжн на коромысле, гончарное дело?!
МЁД ПРОБОВАЛИ? КРАМБАМБУЛЮ ПИЛИ?
Настоящий гастрономический праздник развернулся на фуд-корте. Здесь можно было найти деликатесы на любой вкус: смалец, мёд с различными добавками, бездрожжевой хлеб и виноградные улигки. Обойдя всех торговцев, собрали несколько интересных фактов о презентуемых продуктах. По словам Владимира Рабкова, продавца французского деликатеса, виноградных улиток могут кушать все без опаски – моллюски гипоаллергенны. Мёд с трутневым молочком – универсальный продукт. «Он приносит пользу и мужчинам, и женщинам», – уверяет Людмила ГІавлючик, хозяйка агроусадьбы «У хутарской цішы». В псрвом случае это натуральное средство для потенции, во втором – для омоложения кожи. А вы знали, что калорийность топлёного сала зашкаливает – около 900 ккал на 100 грамм. При том что среднесуточная норма потребления калорий для взрослого человека составляет около 2500 ккал. «Сьел утром ломоть хлеба с густо намазанным салом и до обеда о еде не вспомнишь, – уверяет Сергей Бартош. – Вот и получается, что смалец – это вкусно, сытно и экономно».
ПО КОНЯМ!
Движемся дальше. А навстречу нам – брички с цыганами, украинцами и восточными красавицами. Традиционно на кирмаше выбрали лучшую повозку. В этом году за первенство в конкурсе боролись четыре участника. Жюри оценило оформление телег: креатив и необычный подход приветствовались. Внимание обращали и на самопрезентацию. Участники подготовили небольшие номера на украинский, цыганский, восточный и белорусский манер.
В итоге победа досталась карете Михаила Макея, второе место у деречинских цыган, третье разделили повозки из деревень Подболотье и Конно. Прокатились, так прокатились!
В эпоху Средневековья участников Анненского кирмаша перенесли члены клуба исторической реконструкции «Гивойт». В парковой зоне «гивойты» разбили палаточный лагерь. Зельвенцам и гостям кирмаша они предлагали поучаствовать в древних забавах, подержать в руках оружие, примерить доспехи. Взрослые и дети увлеченно наблюдали за кавалерийскими забавами. Всадники демонстрировали умелое катание на лошадях, при этом умудрялись выполнять различные трюки с помощью копья и меча. Просто захватывало дух от рыцарскнх баталий. Как и в былые времена, одна из зрительниц повязала победителю турнира ленточку. А герой «своей даме сердца» гпосвятлл победу. А еще доблесные рыцари поведали множество интересных историй, овеянных романтичным флером эпохи Средневековья.
ЗАЖГЛИ ТАК ЗАЖГЛИ!
Ну, и какая ярмарка без музыки и зрелищ? Программу Анненского кирмаша украсило выступление местных и приезжих артистов. Бурными аплодисментами встречали зрители ансамбль из Минска «Батька Атаман», а также танцоров латвийского творческого коллектива и брестскую «Фантазию». Пришелся по душе концерт струнного квартета «Аstorіо», столичной арт-группы «Белорусы». Своими хитамн разогрел собравшихся Саша Немо. Не жалели аплодисментов Ирине Литвин и Андрею Кунцевичу. Завораживающе звучали звуки саксофона в исполнении зельвенца Олега Хадукина. Мастерство, приобретенное в процессе упорных тренировок, представили на татами воспнтанникн клуба «Фудосин». Порадовали публику артисты уличного театра – циркачи на ходулях, живые статуи, космические персонажи.
А завершился праздник зрелищным салютом! До свидания, кирмаш! До новых встреч!
ПРАЦАўніцы

 

Марылін, С. Блуканне па кірмашовых падворках… / Сяргей Марылін // Праца. – 2018. – 29 жніўня. – С.5.
Прачнуўся з ранку, выйшаў на вуліцу, а там... XVIII стагоддзе! Думаў, з глузду з’ехаў.
А людзі кажуць, учора юбілей Зэльвы святкавалі, а сёння, маўляў, Ганненскі кірмаш.
Ну, мусіць, добра адсвяткавалі, што ўсё так пераблыталася...
Глянь, і сапраўды брычкі па вуліцах калясяць, побач кавалі манеты чаканяць, а ў цэнтры горада – спевы артыстаў. Куды падацца? Неяк жа трэба аблегчыць галаўны боль. Піліла ўчора мая Марыля, навошта шклянку адну за другой куляў...
Завярнуў з цэнтральнай вуліцы, а тут – кірмашовыя рады.
О, лаўка лекаў! (Цэнтральная раённая бальніца). То, што дохтар прапісаў! Заходжу, а мяне сустракае бабка-траўніца. Кажа, ёсць і на маё гора лекі. Налівае ў куфэрачак зялёны напой. І немач маю нібы рукой зняло! Кажа:
– Давай узважым цябе, ціск памераем.
Жанчынкі ў белых халатах паклалі ў кішэню паперу. Сказалі, што гэта ўрачэбныя парады. Я з імі ветліва развітаўся. Выйшаў з падворка, разварочваю паперку, а там: “Піць менш трэба!”. Цьфу!
Чую, побач нейкія гулянні. Заходжу ў лаўку дываноў (санаторная школа-інтэрнат). А тут дзеўкі ды хлопцы бавяцца. У адзін ручнік заварочваюцца з абедзвюх старон – хто хутчэй у цэнтры апынецца. I смяюцца! Але я гляджу не туды. Мне трэба падарунак для Марылі знайсці, каб не скардзілася за ўчарашняе. Разнастайныя тканіны, каляровыя коўдры і палавікі. Салідны выбар... Але я яшчэ і палову не прайшоў, пайду чаго пашукаю.
Галантарэя! (Гімназія №1). Во звязло мне дык звязло! З жанчынамі як? Брошка ці хустка ў падарунак для іх ўсё роўна, што пыл ў вочы. А тут яшчэ і выбар, будзь здароў. Не разгубіцца бы.
– Аксэсуары толькі з натуральнай скуры! – падагравае інтарэс гаспадар павільёна. Эгэ! Мяне так проста не падкупіш!
Крочу далей! У лаўку футраў (СШ №3). Шапкі, шубы, паліто... Марыля мая, канешне, дама з густам і заслугоўвае самае прыгожае футра ва ўсім свеце! Але што ты возьмеш з мясцовага пісакі? Аж смутак прабраў.
– Хлапец, не журыся! – клічуць на падворак з лаўкі посуду (СШ №2).
– Э-не, дзяўчаты. Да шклянкі болей не вярнуся. А вось распісны гліняны збан узяць можна! Ды і кубкі для гарбаты мілавідныя! Бяру! Дзе б толькі той гарбаты знайсці?
– Дык кроч да нас у сувенірную лаўку! (ЦСАН) – пераманьваюць прадаўцы з суседняга падворка.
А тут і сапраўды чаёў, якіх толькі захочаш. Ліпа, мята, чабор... А вочы косяцца на дзіўныя цацкі. Заўважыўшы мой зацікаўлены погляд, спадарыня дапаўняе:
– Майстравалі сваімі рукамі!
– Як і мы! – перахапіла размову жанчынка з лаўкі лялек (ЦТДзіМ) і цяне мяне да свайго прылаўка. – Усе нашы вырабы – унікальныя. Гэта выключна аўтарская работа, разумееш?
Махаю галавой, уважліва слухаю. Але засяроджваюся на музыцы побач. Іграюць на цымбалах, гармоніку. Глянуў за плот, а там самы сапраўдны палац (школа мастацтваў), вакол якога ладзяць канцэрт з пляскамі.
– Лысы!
– Я? – не зразумеў і збянтэжыўся.
– «Лысы» – гэта беларускі народны танец, – смяюцца дзяўчаты. – Калі хочаш яму навучыцца, ідзі да нас!
Яшчэ б! Заходжу на падворак, а тут карціны – пейзажы зэльвенскіх краявідаў!
– Гэту выставу літаральна за дзень падрыхтавалі юныя мастакі – да юбілея Зэльвы.
Стаю раззяўшы рот.
– Нездарма наш падворак называецца «Палац талентаў»!
Наглядзеўся, натанцаваўся... I мусіў крочыць далей.
А тут кніжная лаўка (раённая бібліятэка). Наверсе – шыльда з надпісам «Что касается книг, которые попадали на ярмарку, то мерилом их продаж были пуды. Одних только русских книг и эстампов (оттисков с гравюр) продавалось 100 пудов ежегодно». Рот раззяўся зноў. Бо адзін пуд, спадары, гэта звыш 16 кілаграмаў! Падлічыце, а!
Тут жа на палічках бачу кнігі Рабле, Русо, Гётэ, Сервантэса...
Відаць, гаспадары лаўкі з магнацкага саслоўя. Бо хто ў XVIII стагоддзі можа дазволіць сабе такую калекцыю...
Нарэшце, стаміўся лазіць па кірмашовых радах. Шмат чаго пабачыў, набыў сваёй Марылі сувеніраў. Аж кішэні правіслі. Як думаеце, яшчэ скардзіцца на мяне?

Праздник над Зельвянкой // Праца. 2018. – 29 жніўня. – С.3.
760-й день рождения отметила Зельва.
До позднего вечера поселок пел, танцевал и веселился.
В день празднования улицы преобразились до неузнаваемости: яркие флаги и билборды, новые фотозоны и улыбающиеся зельвенцы. На открытие торжества собрались практически все жители поселка.
Своеобразный исторический экскурс ожидал зрителей: с момента первого упоминания о Зельве вплоть до современности. Не обошлось и без представителей знаменитого рода Сапегов, благодаря которым в XVII веке населенный пункт достиг расцвета.
О нынешних достижениях района рассказал председатель райисполкома Денис Ольшевский. Речь шла о заслугах Зельвенщины, планах развития и перспективах международного сотрудничества. После чего уже сам принимал подарки и теплые слова от гостей. На юбилей приехали латвийская и польские делегации. Зельвенцев поздравили депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Алла Сопикова и председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич.
Поздравительные речи на этом не закончились, Они звучали в адрес наших земляков. Тех, кто трудился и трудится на благо малой родины.
В центральном сквере была представлена фотогалерея известных земляков. С портретов смотрели талантливые спортсмены и медики, журналисты и музыканты, литераторы и дизайнеры...
Почетное место в экспозиции заняли ученые Владимнр Клубович, Людмила Ворончихина, Виталий Демиров, Андрей Свистун, а также деятели культуры Виктор Марков, Владимир Мазго, Михаил Иньков. Александр Януль, Дмитрий Хворик, Андрей Щемелёв, Виктор Предко прославились в медицине, Алексей Шишко – в сфере дизайна.
Помнят местные жители про вклад в развитие района почетного гражданина Владимира Кашуткина. Среди известных людей и экс-редактор газеты «Праца» Михаил Кузнецов. Алексей Головач, Ольга Генюш, Клавдия Кречко и Константин Бердникович удостоены звания «Человек года Гродненщины». Фамилии Михаила Куликова к Виктора Будревича занесены в районную Книгу славы.
Экспозиция представила также фотографии спортсменов Станислава Путреши, Дмитрия Огородика и Натальи Савченко.
В фотогалерее портреты представителей пожилого и молодого поколений. Так, рядом с заслуженным тренером Леонидом Ганом можно было увидеть портрет 29-летнего трейлермейкера Вадима Худобца.
На некоторое время центральная площадь превратилась в литературную гостиную. Не жалели эпитетов и признавались в любви к поселку участники конкурса на лучшие стихотворение и песню, посвященные 760-летию г.п.Зельва. Особое признание заслужили поэтические творения Ивана Щурко, Олега Януль-Венского и Светланы Литвинчик. Специальный диплом вручили Янине Шматко. Что касается музыкальных композиций, победу присудили Петру Куколовичу, Светлане Сонец и Елене Корозе,
Литературным талантом с зельвенцами поделились представители областного отделения Союза писателей. Пётр Семинский удивил виртуозным умением писать стихотворения – за 12 минут у него получилось оригинальное произведение из 12 поданных зрителями фраз. Вот оно, истинное мастерство!
Милозвучное белорусское слово звучало из уст известных уроженцев Зельвенщины – Владимира Мазго, Людмилы Вороновой-Супрун и Ирины Войтко. В литературных произведениях они воспевали родной край. Малой родине была посвящена и композиция «Песні Зэльвеншчыны» в исполнении Марины Буслович. Слова к этой песне написал член Союза писателей Беларуси Валентин Семеняко.
Громкой музыкой и зрелищным шоу финишировал праздник. На главной сцене выступили творческие коллективы Зельвенщины и области. Концерт продолжили столичные артисты. Вокалистки группы «ВуСitу» исполнили известные зарубежные хиты, песни на русском и белорусском языках. Вслед за музыкой последовали шоу – барабанщиков и огненное. В «Феерии» публику зажгла кавер-группа «Огонек Бэнд». Танцевали до самого Анненского кирмаша!

Шматко, Я. Якая ты, наша спадчына?: навуковая канферэнцыя / Яніна Шматко // Праца. – 2018. – 5 верасня. – С.4,5.
Стала добрай традыцыяй напярэдадні Ганненскага кірмашу арганізоўваць навукова-практычныя канферэнцыі, прысвечаныя важным падзеям з жыцця нашага пасёлка і раёна. Сёлета тэмай абмеркавання навукоўцаў была “Гістарычная спадчына Зэльвы – погляд з сучаснасці”.
У канферэнцыі прынялі ўдзел вучоныя з Гродна і Мінска, краязнаўца з Ваўкавыска. Віталі гасцей старшыня раённага Савета дэпутатаў Валянцін Семяняка і намеснік старшыні райвыканкама Сяргей Лойка.
– Мы не павінны забываць плён працы нашых продкаў, адкідаць вялікі пласт культурных традыцый, забываць мову дзядоў і прадзедаў. Усё гэта не страчвае актуальнасці і ў наш час. І вялікі дзякуй як вучоным, што адклікаюцца на нашы просьбы і радуюць нас новымі даследаваннямі, так і прысутным у зале нераўнадушным да сваёй спадчыны людзям, – адзначыў Валянцін Міхайлавіч.
А Сяргей Лойка коратка паведаміў пра работу школьных музеяў (асабліва пра “Светач” з СШ №3), якія шмат увагі ўдзяляюць краязнаўству і захаванню памяці пра людзей Зэльвеншчыны, пра падзеі, што адбываліся на нашай зямлі. Ён упэўнены, што ідэя старшыні раённага Савета дэпутатаў аб стварэнні раённага музея абавязкова будзе ўкаранёна ў раёне.
Зэльвенцы ў ХVІІ-ХІХ стагоддзях
Даўно і плённа распрацоўвае зэльвенскую тэматыку доктар гістарычных навук, прафесар кафедры філасофіі і паліталогіі Беларускага інстытута права-знаўства Сяргей Токць. Ён не раз ужо выступаў на нашых перад-святочных канферэнцыях з цікавымі паведамленнямі. Сёлета знаёміў прысутных з даследаваннямі па тэме “Сацыяльная тапа-графія і дэмаграфія мястэчка Зэльва ў ХVІІ-ХІХ стагоддзях”. Сяргей Міхайлавіч адразу адзначыў, што дакументаў выяўлена пакуль недастаткова. Найстарэйшым з’яўляецца “Подтверждение пану Юрию Ивановичу Иллиничу на две части имения на Зельве”, датаванае 21 верасня 1522 г. Юрый Іванавіч зрабіў абмен часткі Зэльвы на Івацэвічы са сваім родзічам Мікалаем Ілінічам з тым, каб уся Зэльва стала ўладаннем аднаго гаспадара. У гэтай дамове ёсць указанне толькі на колькасць зяльвян, якія перадаюцца ад аднаго ўладальніка да другога. Прозвішчы людзей не названы – толькі іх заняткі і становішча: чэлядзь, цяглыя, служэбныя, мяшчане.
А вось інвентар 1616 года ўжо прыводзіць назвы як зэльвенскіх вуліц, так і прозвішчы ўладальнікаў корчмаў. Усяго іх было 11. Сярод уладальнікаў – Шымко Аляксевіч, Томка Руды, Карп Скомат, Павел і Якуб Блашкевічы, Якаў Бакуновіч, Лаўрын Путрэша і іншыя. На рынку і трох вуліцах – Ваўкавыскай, Дворнай і Мяжэрыцкай – налічвалася 103 двары і больш за 500 жыхароў.
Інвентары 1631 і 1633 гадоў гавораць пра змены ў колькасці двароў (іх ужо 125) і тапаграфіі вуліц. Так, на месцы Мяжэрыцкай з’явілася Кушнерская і Заблоцкая, а вуліца Ваўкавыская “зліваецца з вуліцай ад рынку да двару”. Знаходзім тут як новыя прозвішчы зяльвян, так і іх заняткі: Фёдар Горбач – касцельны званар, Ян Сакалоўскі і Якуб Бабала – краўцы, Фёдар Нясцюк – півавар…
Інтрыгуе апісаннем зэльвенскага палаца інвентар 1757 года. Мураваны будынак, звернуты фасадам да горада. Двор прасторны. Каб трапіць сюды, трэба прайсці па новай плаціне, што выкапана праз балота. Мост забяспечаны парэнчамі і прыгожымі балясінамі. Лесвіца ў палац надзейная і прыгожая, зроблена з дрэва. А належыць палац Юзафу Кавалеўскаму. (Значыць, не толькі Сапегі маглі дазволіць сабе раскошу?!)
Цікава прасачыць за з’яўленнем у мястэчку новых вуліц і перайменаваннямі старых. У 1785 годзе з’явілася вуліца Царкоўная, а Мяжэрыцкая ў інвентары 1616-га Кушнерская і Заблоцкая і ў 1631-1633 гадах ператварыліся ў Слонімскую ды Ружанскую, Ваўкавыская ў 1616 і 1633 гадах у 1785 – ужо Гродзенская. Касцельная не мяняла сваёй назвы з 1633 г. да 1897 г., першага ўсесаюзнага перапісу, як і ўзнікшая ў 1785 годзе Царкоўная. У сувязі з адкрыццём у 1886 годзе чыгуначнай станцыі, перапіс 1897 г. зафіксаваў з’яўленне ў мястэчку Вакзальнага завулка.
Інвентар 1815 г. дае цікавае апісанне фальварка, нават уда-кладняе, што дарога да яго і вуліца абсаджаны вербамі. А тром узнікшым вуліцам яшчэ не паспелі даць назвы, таму яны проста “над выганам”, “за кафенгаўзам”, “у тыле над выганам”.
Шмат звестак пра жыхароў Зэльвы ў інвентары 1875 года. Побач з прозвішчам – род заняткаў. Шмат муляраў, што сведчыць пра рост жыхароў і ўзвядзенне новых дамоў. Гэта Юзаф Дарашкевіч, Габрыэль Чурыла, Пётр і Міхал Тукальскія, Ісідор Яхімовіч. Ёсць рымары, рыбакі, млынары, пахолкі (слугі). Францішак Янулевіч, Эльяш і Антон Ярмаловічы, Ежы Дашко, Францішак Пасінецкі запісалі сябе баярамі. (Як растлумачыў Сяргей Токць, гэта нешта пераходнае ад селяніна да шляхціча.)
Як бачым, цяжкі, але надзвычай цікавы шлях да пазнання нашай гісторыі.
Рэклама 100 таму?! Ды яшчэ якая
Іншы раз нам так дакучае тэлевізійная рэклама, што міжволі думаеш: жылі ж людзі без яе, і няблага! А ці жылі на самай справе?! І ці такая шкодная гэта рэч – рэклама?!
Сваім выступленнем кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта Сяргей Амелька даказаў: рэклама і была заўсёды, і запатрабавана была заўсёды. Больш таго: без яе абы-сціся проста немагчыма! А тое, што яна іншы раз крыклівая і дакучлівая – віна адказных за яе распаўсюджванне.
Дык якой жа была рэклама ў 20-30 гады мінулага стагоддзя?
Час быў вельмі складаны. Толькі што закончылася Першая сусветная вайна, людзі яшчэ не паспелі забыцца пра тыя велізарныя страты, што яна прынесла. Але жыццё брала сваё. Наладжвалася мірная прамысловасць, узнаўляліся шляхі зносін паміж мястэчкамі і гарадамі, выпускалася шмат бытавой тэхнікі. Расла колькасць пісьменных людзей, значыць, расла і колькасць спажыўцоў інфармацыі. Усё больш і больш выдаецца газет і часопісаў, і кожны выдавец стараецца задаволіць запыты падпісчыкаў. Улічваецца шматнацыянальны склад насельніцтва, і перыёдыка выходзіць як для палякаў, так і для беларусаў, літоўцаў, іншых народнасцей.
Насельніцтва на Крэсах Усходніх было нямала, працоўных месц не хапала. Сотні людзей шукалі сабе працу. Вось газеты і давалі аб’явы аб вакансіях. Больш таго, стараліся падтрымліваць надзею людзей на лепшую долю, давалі парады, як крызісныя сітуацыі пераўтварыць на карысць сабе, не апускаць рук у складаных сітуацыях. Жартоўнымі подпісамі да камічных малюнкаў сцвярджалі: без рэкламы чалавек трапляе ў такую ж непрыемную сітуацыю, як той, хто падае “з печы на лоб” (лобам уніз).
З’яўлялася ўсё больш грузавых і легкавых машын, людзі часцей адпраўляліся ў падарожжы. Патрэбна было ведаць расклад руху аўтобусаў, сетку сэрвісных устаноў, кошт іх паслуг і г.д. Напрыклад, у “Слонімскім штотыднёвіку” можна было знайсці расклад руху па маршруце “Слонім-Зэльва-Дзярэчын”, час прыбыцця аўтобуса ў Ярнева, Сынкавічы і іншыя вёскі. Веласіпедысты з нецярпеннем чакалі інфармацыі пра вельмі папулярны ў тыя часы маторны веласіпед “Нёман”. Падарожнікі ў больш аддаленыя мясціны шукалі звесткі пра рэстараны, кафэ, пра вы-творцаў мясцовай прадукцыі. Аматары піва спрачаліся, якія яго гатункі больш карысныя і прывабныя па цане і якасцях. (Рэкламы піва ў даваенных выданнях было вельмі шмат.)
Сяргей Амелька стараўся пазнаёміць прысутных з рэкламай, што найболей датычылася знаёмых нам мясцін. Ён адшукаў такі цікавы факт: непадалёку ад Слоніма ў 30-я гады арганізоў-ваўся чэмпіянат па лыжным спорце. Турыстычныя агенцтвы карысталіся гэтай нагодай, каб заклікаць людзей наведваць бліжэйшыя да Слоніма гістарычныя мясціны – Сынкавічы, Навагрудак, Нясвіж. А спартсмены нагадвалі, дзе можна навучыцца азам лыжнага спорту, дзе купіць ці ўзяць напракат лыжы. Або яшчэ: у 1927 годзе вельмі шырока рэкламавалася ў чатырох ваяводствах Польшчы выстава тавараў слонімскіх і зэльвенскіх майстроў, на якой дэманстраваліся і прадаваліся абрусы, ручнікі, вышыванкі, ходнікі, кілімы і іншая прадукцыя.
Па тэме свайго выступлення Сяргей Уладзіміравіч падрыхтаваў шэраг цікавых відэаматэрыялаў. Іх дапамагала прадэманстраваць інжынер-сістэматэхнік раённай бібліятэкі Надзея Лагунова.
Прысутныя маглі пазнаёміцца не толькі з таварамі ці паслугамі, якія рэкламаваліся, але і з папулярнымі ў тыя гады людзьмі, якія згаджаліся рэкламаваць той ці іншы тавар. Са здзіўленнем даведаліся, што знакаміты “Persil” быў знаёмы і людзям міжваеннага часу. Ацанілі знаходку вы-творцаў, што наймалі людзей, якіх апраналі ў спецыяльныя касцюмы-тавар, і тады на вуліцы можна было сустрэць… новы гатунак мыла, крэма ці парфумы і павітацца з імі за руку.
Метамарфозы адміністрацыйна-тэрытарыяльных дзяленняў
Прадстаўляючы чарговага выступоўцу, дырэктар раённай бібліятэкі Святлана Жамойціна падкрэсліла, што ўпершыню ў нашай перадсвяточнай канферэнцыі прымае ўдзел ураджэнец Зэльвеншчыны – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук Валянцін Мазец. А сам Валянцін Генрыхавіч пачаў выступленне з пытання:
– Ці ёсць у слухачоў прыклады, калі ў членаў адной сям’і месцы нараджэння ў пашпартах розныя, хоць фактычна яны аднолькавыя?
Сабраныя ў зале пацвердзілі, што такія прыклады ёсць. Вучоны ўсміхнуўся і рэзюмаваў:
– Мы з братам нарадзіліся ў Станелевічах, але адзін – у Зэльвенскім раёне, а другі – у Ваўкавыскім. Усё гэта вынік тых метамарфозаў з дзяленнем-узбуйненнем раёнаў, што адбываліся ў рэспубліцы ў розныя гады ХХ стагоддзя. Пра гэта я і пастараюся расказаць.
Зэльва стала райцэнтрам яшчэ ў 1940 перадваенным годзе. Пасля вайны статус раённага гарадка захаваўся. Праўда, людзей пасля фашысцкага кіравання стала менш (у 1940-м было трохі больш за 50 тысяч, а ў 1944-м – каля 41,5 тысячы чалавек). І хоць страты былі значнымі, але рабочых рук хапала. Нават частку людзей мабілізавалі на шахты Данбаса ды новабудоўлі рэспублікі.
Да сярэдзіны 50-х гадоў узбуйнялі ў асноўным калгасы, а з 1956 г. пачалося ўзбуйненне раёнаў. Усяго ў перыяд з 1956 па 1961 гг. было скасавана 44 раёны. Перастаў існаваць і Зэльвенскі. Частка яго перайшла да Ваўкавыскага, частка – да Мастоўскага, частка – да Слонімскага раёнаў Гродзенскай вобласці, а частка – да Ружанскага раёна Брэсцкай вобласці.
Пасля візіта кіраўніка СССР Мікіты Хрушчова ў ЗША была спроба праз тэрытарыяльныя ўпраўленні па кіраванні сельскай гаспадаркай палепшыць якасць работы ў гэтай галіне. Планавалася, што больш дасведчаныя ў справах сялян людзі ўзначаляць не толькі раённыя звенні, але і асабістым прыкладам пакажуць, як трэба гаспадарыць на зямлі. Больш за дзве тысячы раённых кіраўнікоў павінны былі стаць старшынямі калгасаў, дырэктарамі саўгасаў, загадчыкамі вы-творчых участкаў і фермаў. Аднак на практыцы ідыліі не атрымалася: толькі 226 чалавек адгукнуліся на заклік партыі, пераехалі ў сельскую мясцовасць. Больш за 1700 чалавек знайшлі сабе менш адказную працу.
Не атрымалася добрага выніку ні з тэрытарыяльнымі ўпраўленнямі, ні з узбуйненымі раёнамі. У сярэдзіне 60-х гадоў усё часцей сталі гучаць заклікі вярнуць усё на ранейшае месца. (Некаторыя нават прапаноўвалі дадаць 23 раёны.) Чарговыя рэарганізацыі адбываліся ў 1965-1966 гадах. Зэльвенскі раён быў адноўлены 30 ліпеня 1966 года. Плошчы сваёй не страціў, дастаткова было і жыхароў – больш за 44 тысячы чалавек. Праўда, не ўсё засталося ў межах 1961 года, але асноўная частка Зэльвеншчыны, яе касцяк, захавалася.
Цярністы шлях зэльвенскай жамчужыны
Сёння зэльвенскі касцёл Святой Тройцы заслужана лічыцца жамчужынай нашага краю. Але не ўсе ведаюць, які цярністы шлях прайшоў ён за 100 гадоў свайго існавання. Ваўкавыскі краязнаўца Мікалай Быхаўцоў нядаўна выдаў кнігу “Гісторыя касцёла на Ваўкавышчыне”, і ў ёй ёсць нарысы пра некалькі святынь нашага раёна. На канферэнцыі аўтар пазнаёміў слухачоў менавіта з гісторыяй зэльвенскага касцёла.
Мікалай Іванавіч расказаў пра некалькі будынкаў каталіцкіх храмаў. Мы ж нагадаем толькі гісторыю апошняга, які ў 2013 годзе адзначыў векавы юбілей.
У Зэльве касцёл не дзейнічаў сорак гадоў, з 1866 г., калі царскі ўрад, абвінаваціўшы мясцовага ксяндза ў спачуванні паўстанцам 1863 года, забараніў службы, а недабудаваны нашчадкамі мураваны касцёл “на горцы” перадаў праваслаўным. І толькі пасля падзей 1905 года цар выдаў указ аб верацярпімасці, што дазволіла католікам змагацца ці за вяртанне недабудаванага касцёла, ці будоўлю новага. З вяртаннем касцёла “на горцы” нічога не атрымалася. Пачалі дабівацца дазволу на новабудоўлю. Шмат было прашэнняў, хаджэнняў, перапіскі паміж Гродзенскім губернскім праўленнем, Віленскай кансісторыяй і Ваўкавыскім дэканатам. Быў створаны з вернікаў будаўнічы камітэт, каб мець права збіраць сродкі на будоўлю.
У канцы 1905 года складзены план і каштарыс на амаль 20 тысяч рублёў. Атрыманы дазвол на пабудову часовай каплічкі на рынку, куды па нядзелях і святах прыязджаў адпраўляць службу крамяніцкі ксёндз Галаўня.
У канцы 1906 года нарэшце прыбыў свой святар – Людвіг Клюк. Некаторыя вернікі запатрабавалі ад яго ўзнавіць змаганне за недабудаваны касцёл. Параіўшыся з адвакатамі, Клюк зразумеў бессэнсоўнасць траты грошай на судовыя спрэчкі, пачаў актыўную работу на новабудоўлі. Каб зменшыць яе кошт, трэба было зменшыць памеры касцёла. За работу ўзяўся варшаўскі архітэктар Дзяконскі. У верасні 1909 года Людвіг Клюк залажыў першы камень пад новы касцёл. На цагляным заво-дзе Сліазберга ў Ваўкавыску закупілі 200 тысяч штук цэглы, дамовіліся з уладальнікам лесу на нарыхтоўку патрэбнай колькасці драўніны.
У 1910 годзе ад Клюка прыняў справы новы ксёндз-беларус Ян Жыткевіч. 27 чэрвеня гэтага ж года вуглавы камень фундаменту асвяціў віленскі дэкан Антон Чарняўскі. З гэтай нагоды была наладжана ўрачыстасць, на якой прысутнічалі католікі і з суседніх парафій (ксёндз нават запрасіў з Гродна аркестр, за што атрымаў ад уладаў штраф у 100 рублёў).
Грошай катастрафічна не хапала, і Жыткевіч просіць Вілен-скую кансісторыю аб фінансавай дапамозе. Сродкаў не знайшлося, таму будаўніцтва ішло вельмі марудна. Восенню 1910 года ўзвядзенне касцёла прыпынілася, і толькі летам 1912 года ўзвялі сцены і паклалі бэлькі. Доўга не зацвярджалі новы праект, ксёндз пасылаў і тэлеграмы, і давераных асоб, і сам стукаўся ва ўсе дзверы, каб як найхутчэй закончыць будаўніцтва.
Пра тое, якім напружаным для Жыткевіча і вернікаў быў той час, гаворыць такі факт: 25 красавіка 1913 года ксёндз атрымлівае ад гродзенскага губернатара зацверджаны новы план, а ўжо праз 4 месяцы, 26 жніўня, падае рапарт у Віленскую кансісторыю аб заканчэнні будоўлі. Акт аб прыняцці касцёла быў падпісаны архітэктарам Храсціцкім з Гродна і пробашчам Крамяніцкага касцёла 19 верасня 1913 года. Асвечаны касцёл як парафіяльны пад тытулам Святой Тройцы быў 29 кастрычніка віленскім дэканам Чарняўскім.
Доўга яшчэ ксёндз і вернікі разлічваліся за даўгі, вялі ўнутраныя работы, аздаблялі інтэр’ер. Дзякуй Богу, што ён не панёс страт у Першую сусветную вайну і доўга служыў людзям. Не быў зачынены і ў Другую сусветную.
Пасля 40 гадоў забароны дзейнасці ў 50-60 гады ХХ стагоддзя касцёл зноў пачаў дзейнічаць у 1989 годзе. І яго сённяшняя гісторыя ўжо знаёма ўсім зэльвенцам, як і прызнанне яго ў 2009 годзе гісторыка-культурнай спадчынай Беларусі.

Ковалевич, Т. Анненскому кирмашу быть: прошло и запомнилось / Тереза Ковалевич // Праца. – 2018. – 12 верасня. – С.3.
Организационный комитет по проведению Анненского кирмаша подвел итоги праздника нынешнего года
Участие в заседании принял председатель райисполкома Денис Ольшевский.
Отмечалось, что фестиваль прошел на высоком организационном уровне. Благодаря этому с каждым разом его популярность растет. В нынешнем году Анненский кирмаш посетили не только жители разных регионов нашей страны, но и зарубежные гости из России, Польши, Латвии, Германии.
На заседании состоялся предметный разговор о концепции проведения фестиваля. Присутствующие на совещании пришли к выводу, что одним из зрелищных событий праздника стало его открытие, во время которого было задействовано более 170 самодеятельных артистов. В нынешнем году на зельвенской сцене выступили более ста профессиональных артистов. Среди новинок кирмаша – выступление уличного театра с участием коллективов из Минска, Витебска, Могилёва, Кобрина и т.д.
На праздник в Зельву приехали 58 ремесленников, а также Дома ремесел из Дятловского, Щучинского и Свислочского районов.
Активность проявили учреждения и предприятия района: работало 6 подворий сельхозорганизаций и 9 организаций поселка. В кирмаше приняли участие агроусадьбы Зельвенского, Волковысского районов, Ивановского района Брестской области.
Разнообразной была развлекательная программа – во время праздника работало 17 аттракционов.
Фактическая смета расходов на проведение мероприятия составила 29247 рублей.
На заседании были озвучены итоги соцопроса, проведенного среди жителей района. Большинство респондентов отметили, что праздник понравился и его нужно проводить.
Все члены оргкомитета также сошлись во мнении, что в следующем году кирмашу быть.
По итогам заседания организационного комитета даны соответствующие поручения всем заинтересованным службам о проработке предложений по проведению очередного фестиваля.