Объектами инноваций в библиотеке являются как технологические процессы, так продукты и услуги. Использование мультимедийных технологий позволяет внедрить инновации в традиционную деятельность библиотеки – выставочную. Ярким примером этому являются виртуальные выставки, появившиеся около 5 лет назад, и получившие особенно широкое распространение в работе научных и вузовских библиотек.
  На настоящее время нет четкого определения, что такое виртуальная выставка. Предлагаются различные определения этой формы библиотечной работы: «Виртуальная выставка - это новый вид информационно-библиотечного обслуживания пользователей, синтез традиционного (книжного) и новейшего (электронного) способов предоставления информации» . На наш взгляд, более точным является другое определение, которое позиционирует виртуальную выставку как новый, многофункциональный информационный ресурс, предоставляющий широкому кругу пользователей возможность повысить эффективность поиска информации, расширить круг необходимых материалов (тексты, графика, аудио, видео и др.) .
  Библиотековеды указывают на неоспоримые преимущества виртуальных выставок в отличие от традиционных: время их проведения не ограничено, к тому же виртуальная выставка доступна для читателя днем и ночью - и не в только в течение строго ограниченного времени, а постоянно (в архиве). 
Подходы к организации виртуальных выставок весьма разнообразны: от уже ставшей традиционной, консервативной формы - изображение обложек книг и аннотаций изданий, до анимационного путешествия в мир книги. На вы-ставках последнего типа помещается подробная информация об авторах, художниках, списках литературы, дополнительная информация с других Интернет-сайтов.

 

 

 

 

  Мир современных энциклопедий многолик и многообразен. Здесь и многотомные академические издания, и маленькие карманные словарики. Все они предлагают определенный набор Знаний по какой-либо теме, пытаясь помочь читателю получить необходимые знания. И каждый выбирает себе ту энциклопедию, которая больше подходит ему по кругу интересов, по возрасту, по форме подачи материала. Виртуальная выставка "Всё обо всём" отражает энциклопедии с информацией о самых разнообразных фактах истории,  военного дела, спорта, техники, авиации и многом другом. Все издания написаны живым доступным языком и, что самое главное, сопровождаются прекрасными рисунками и фотографиями. 
   Уладзімір Мазго - вядомы паэт, наш земляк, які мае званне "Ганаровы грамадзянін Зэльвенскага раёна, нарадзіўся у 1959 г. У 1964 г. сям’я пераехала ў Заходнюю Сібір. Там хлопчык пайшоў у школу. Калі Валодзя скончыў 2 класы, сям’я вярнулася ў Беларусь. Бацька купіў хату ў вёсцы Бярэжкі. Школа ў вёсцы была беларускамоўная, і Валодзю, які пачаў вучыцца ў Сібіры і добра не ведаў беларускай мовы, бацькі аддалі ў Зэльвенскую рускамоўную школу.  Пасля яе заканчэння ён паступіў на філалагічны факультэт БДУ.
 Уладзімір Мінавіч быў карэспандэнтам газеты "Інтэграл”, супрацоўнікам літаратурна-драматычных праграм беларускага тэлебачання, працяглы час працаваў рэдактарам выдавецтваў "Юнацтва”, "Мастацкая літаратура”. У.Мазго - член саюза беларускіх пісьменнікаў.
  Творчая біяграфія паэта вядзе пачатак з 1972 г. Ужо ў 6-м класе ён пачаў пісаць вершы. Адзін з іх у 1972 г. Быў надрукаваны ў газеце "Піянер Беларусі” (цяпер “Раніца”), другі - у часопісе “Бярозка”. З таго часу стаў юнкорам газеты “Піянер Беларусі”, дасылаў у яе рэдакцыю вершы, нарысы. Неаднаразова станавіўся пераможцам конкурсаў, якія праводзіліся гэтай газетай. 1-я кніга У. Мазго  "Пад спеў крыніц” выйшла з друку ў 1982 г. У 1989 г., убачыў свет і першы зборнік вершаў для дзяцей “Калі спрачаюцца маланкі”, потым з’явіліся наступныя дзіцячыя кнігі: "Суседзі па сусвеце”(1994), "Смехапад”(1999),”Прыгоды марахода”(2002). У 2005 годзе ён  стаў лаўрэатам прэміі федэрацыі прафсаюзаў беларусі ў галіне літаратуры і мастацтва, а па выніках 2005 года паэту нададзена годнасць лаўрэата літаратурнай прэміі імя Васіля Віткі.
  Виртуальная выставка "В книжной памяти мгновения войны" расскажет о книгах, которые оставили миру на века память о великом мужестве великого народа. Книги эти - не только реквием по павшим, в них заветы и ныне живущим. 
Трэба дома бываць часцей,
Трэба дома бываць не госцем,
Каб душою не ачарсцвець,
Каб не страціць святое штосьці
Рыгор Барадулін
 
   Рыгор Барадулін – адзін з самых знакамітых паэтаў нашай сучаснасці, яркая асоба ў беларускай літаратуры ХХ–XXI стст. Яго паэзія ўражвае багаццем вобразаў і нацыянальнай канкрэтыкі, разнастайнасцю жанрава-стылёвых формаў. Рыгор Барадулін – чарадзей беларускай паэзіі.
   Нарадзіўся 24 лютага 1935 года ў в. Верасоўка, цяпер в. Гарадок Ушацкага раёна Віцебскай вобласці. Беларускі паэт, эсэіст, перакладчык. Ганаровы доктар БДУ і ганаровы грамадзянін Ушацкага раёна. Рыгор Барадулін – апошні беларус, якому надалі званне «Народны паэт Беларусі» (1992 г.). Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1976 г.) і Дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы (1976 г.) за зборнік вершаў «Рум» і пераклады Гарсіі Лоркі. Памёр 2 сакавіка 2014 года.
   Ён сам увасобіў у сабе ўвесь свет, пра які так шчыра і яскрава пісаў. Але самае галоўнае – Барадулін быў патрыётам сваёй зямлі. Не так ужо проста – быць сапраўдным рыцарам слова, смелым і непахісным у тым, каб адстойваць праўду і дабрыню на роднай зямлі. Але менавіта гэткім чалавекам быў Рыгор Іванавіч Барадулін, ці проста дзядзька Рыгор, як ён сам часцяком прасіў называць сябе.
Барадулін пісаў для ўсіх. У яго творах ёсць і смешнае, і сумнае, і яскрава-прыўкраснае, і таемнае, і рамантычнае, і нават жудаснае… Багаты ўнутраны свет паэта, ягонае адчуванне наваколля, ягоныя пачуцці, мары – усё гэта ўвасобілася  ў творах Рыгора Барадуліна.
    Ён сыйшоў, але пакінуў пасля сябе вялікую творчую спадчыну – спадчыну слова і памяці. Кім жа застанецца сам Рыгор Барадулін у нашых сэрцах, памяці і думках? Мабыць, тым сапраўдным ваяром мовы, якую ён так аберагаў.
   Да 85-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі бібліеграфам аддзела абслугоўвання і інфармацыі падрыхтавана віртуальная літаратурная гасцеўня па творам паэта “Рыгор Барадулін – паэт, які стварае родную мову”.